In de zaterdagbijlage van De Tijd stond een belangwekkend interview met de Nederlandse geoloog Salomon Kroonenberg onder de titel ‘Kyoto is geldverspilling’. Op deze blog trap ik met een dergelijke titel natuurlijk een open deur in. Maar voor een gerespecteerde krant als de voornoemde is het op zijn minst opmerkelijk, vond ik, om aan een dergelijke ‘controversiële’ stelling bijna twee volle bladzijden te wijden.

Maar wat blijkt? Maar het was slechts een error of judgement, een bladvuller bij gebrek aan beter. Want de eerstvolgende editie stond weer bol van de politiek correcte leugens over hoe de mens de schuld heeft aan de verandering van het klimaat en over hoe de mens er in kan en zal slagen om er ook maar iets aan te doen (aan die klimaatverandering dan). Aanleiding was natuurlijk de potsierlijke vertoning dat 200 politici collectief (of collectivistisch) hebben zitten kijken naar de vertoning van de al even potsierlijke film van Al Gore.

In een kort portret wordt Al Gore voorgesteld als de goeroe die met ‘vooruitziendheid’ de opwarming van het klimaat te lijf gaat (sic). Het redactionele commentaar orakelt hoofdredacteur Delaplace dat iedereen tegen 2050 een vijfde armer wordt als we niets doen. En enkele pagina’s gaat Vivant voorzitter Duchâtelet door het lint: Hoe gaan wij als maatschappij om met milieuproblemen? vraagt hij, zonder zich ook maar één enkel moment af te vragen of de klimaatverandering wel een milieuprobleem is (“Dat er nieuwe maatregelen moeten komen, mag niemand aan twijfelen”). Maar zijn antwoord klinkt veelbelovend: “Men kan verbieden of men kan de markt doen werken”. Alleen de ‘markt doen werken’ is Duchâtelets eufemisme voor de ‘markt verstoren’. Hij wil namelijk de milieuverontreiniging wegbelasten: hogere belastingen op kernenergie, brandstof, milieuonvriendelijke verpakkingen… Hoe dit in godsnaam een marktwerking kan genoemd worden is mij een raadsel.

Maar Duchâtelet wordt nog gekker wanneer hij het behoud van de vrijheid als het ultieme voordeel van zijn voorstel naar voor schuift. “Wie wil vervuilen kan dat, maar het kost wel geld.” Waarom passen we die redenering dan niet toe op alle maatschappelijk ongewenst gedrag? U mag rustig de vrijheid nemen om 170 te rijden, maar het kost wel geld. U mag uw belastingen ontduiken, maar het kost wel geld! U mag kinderporno verspreiden, maar het kost wel geld! Wat voor vrijheid is het als de consequentie van het gebruik ervan is dat je eigendom vogelvrij wordt verklaard? En je mag zelfs niet aan de nood aan maatregelen twijfelen. In dat soort vrijheid stikt een mens vlugger dat in de giftigste CO² wolk die er ooit is uitgestoten.

Mijnheer Duchâtelet heeft het andermaal bewezen: politici zijn ezels en daarom alleen al moet je ze grondig wantrouwen.

17 REACTIES

 1. De collectivisten verraden hun ware bedoelingen al meteen: het gaat niet om een beter milieu, maar om het misbruiken van de global warming paniek voor een politiek van belastingverhoging en het invoeren van de Comecon-achtige planeconomie.

 2. Giftige CO2 wolk? Ga jij je schoolgeld eens terughalen. Kok had het al eens over "giftig broeikasgas" en is daar hartelijk om uitgelachen. CO2 reageert met maar weinig dingen, en is zeker niet giftig.

 3. [4]
  L1,

  Iedere stof is giftig als de concentratie groot genoeg is. En als gas is CO2 in relatief lage concentratie behoorlijk giftig voor mensen. We ademen het niet voor niets uit. Al is het in de concentraties die in de atmosfeer voorkomen eerder een goede mest voor planten.

 4. Duchatelet is ook een behoorlijk succesvol bedrijfsleider en als hij Vlaamser ware (en minder Belgicistisch en zijn partij Vivant niet aan de VLD had geprostitueerd) zou ik hem zelfs een van de minst slechte politici vinden: het type waar je overweegt op te stemmen bij gebrek aan beter.

 5. [6] .M
  Ik meen te hebben aangetoond dat dit soort redeneringen puur zelfbedrog is. Duchâtelet mag dan al successvol zijn (ik zou trouwens eens van naderbij willen bekijken hoeveel van zijn ‘succes’ direct of indirect het gevolg is van collectivistische marktverstoring), als politicus is hij of idioot, of gemeen, of beide. En ervoor kiezen is hetzelfde.

 6. [4] L1,
  Ik weet niet waar jij naar school bent geweest, maar op die van mij hebben ze mij wel het begrip ‘ironie’ bijgebracht. Of CO² giftig is of niet en in welke concentratie, is niet mijn kennisgebied en bovendien volkomen naast de kwestie.

 7. Arjen,

  Begrijp ik je goed en wijs je in je stuk het bestaan van negatieve externaliteiten impliciet af?
  Immers, het argument van Duchâtelet wat betreft het marktingrijpen is een beetje rechtseconomie 101. Dat hij daarbij niet ingaat op de informatieproblemen zoals het vaststellen van de omvang van de negatieve externaliteiten alsmede de aard van het te implementeren mechanisme is te verwachten. Evenwel is de basisgedachte van dergelijke belastingen niet zo vanzelfsprekend onzinnig als jij hier lijkt te bepleiten. Vandaar mijn vraag.

 8. Even voor alle duidelijkheid: CO2 is Compleet Ongevaarlijk. Weliswaar is het zo dat waar CO2 is, er geen O2 of ander gas kan zijn (verdringing van O2) maar dat heeft natuurlijk niets met giftigheid te maken. Zo bezien is water ook giftig, want als je iemand lang genoeg erin houdt dan gaat deze dood!
  Overigens is CO wél giftig. CO2 heeft heel andere eigenschappen.

 9. [8] NvdB,
  A = A! Een negatieve externaliteit = een negatieve externaliteit. Het afwijzen van het bestaan van A of de negatieve externaliteiten zou onzinnig zijn.
  Of de marktimperfecties veroorzaakt door milieuheffingen zinvol zijn is echter ook een onzinnige vraag zonder te weten ‘voor wie’. De vraag kan niet los gezien worden van de morele kwestie: nl. kan men enige morele verantwoording vinden voor het omverwerpen van het eigendomsrecht op grond van ‘utiliteit’ of eige ander al dan niet maatschappelijk waardeoordeel. Mijn antwoord is een oorverdovend NEE.

 10. [10]
  Beste Arjen,

  Dank voor je reactie. Jouw afwijzing van het utilisme is duidelijk. Daarmee wijs je impliciet ook de lessen van de economische wetenschap af, zodat jij het daarom niet eens kunt zijn met de opmerkingen van Duchâtelet. Immers, de economische wetenschap is door middel van het hypothetisch imperatief aan welzijnsmaximalisatie, en zo het utilisme, gebonden.

  Nu Duchâtelet stelt dat er sprake is van negatieve externaliteiten, en als oplossing de aloude pigouvian belastingen voorstelt, is hetgeen hij zegt voor economen inderdaad logisch als je goede marktwerking nastreeft. Op grond van je afwijzing van het utilisme kun jij natuurlijk niet die redenering onderschrijven.

  Trouwens vraag ik me dan wel af waarop jij je gedachten over marktwerking op baseert. Als je de neo-klassieke economie daarvoor zou gebruiken, omarm je impliciet het utilisme, wat nogal inconsistent zou zijn.

 11. [5] M,

  Nja, een vroegere kennis was nogal goed
  bevriend met Duchatelet’s dochter Sophie en kwam er wel es aan huis.Deze kennis was zelf behoorlijk linx (type op Freya Vandenbossche kwijlende
  studio Brussel luisterende,humo-lezer),
  veronderstelde dat ik dat ook was (ik las immers al wel es een boek 🙂 en verzekerde me (pas later werd ‘m duidelijk dat ik zo rechts was dat met mij vergeleken dat Pat Buchanan een communist lijk) dat Roland , ondanks dat ie miljonair was (sic), wel OK was.

  Later ontmoette ik die Sophie en die bleek alleszins akelig linx en politiek correct (zo wou ze geen duvel drinken omdat duvel ooit iets van het VB had gesponsord).
  Het gaf me toch te denken over de pa.
  Groetz,

  Cincinnatus

 12. [11] NvdB,
  Goh, je doet me wel erg hard nadenken! (Niet dat ik dat erg vind, natuurlijk). Ik ben geen economist en geen doorwinterd filosoof. Dus moest ik ‘de’ hypothetische imperatief even opzoeken. Dat het begrip van Kant afkomstig is zou me, als ik een kritiekloze objectivist zou zijn, op zich al mijn filosofische eetlust moeten bederven. Maar niet dus. Toch zie ik niet goed waarom economische wetenschap (zowel de descriptieve als de normatieve) noodzakelijkerwijze met utilisme verbonden zou moeten zijn. De vraag naar het verbeteren van de performantie van de voortbrenging en verdeling van schaarse middelen en goederen hoeft niet noodzakelijk te gesteld te worden in termen van doelmatigheid in relatie tot het grootst mogelijke geluk voor het grootste aantal mensen. Ik herhaal de eeuwige ‘Randian question’: for whom? Het offeren van slechts één mens of één cent van zijn eigendom voor het hoger doel van de betere performantie van het geheel voor anderen was, is en zal altijd immoreel zijn en daar kan geen enkele wetenschap iets aan veranderen. Ik geloof ten andere dat er voldoende knappe economen op deze aardbol rondlopen of liepen die marktwerking hebben beschreven zonder zich aan utilisme te vergooien. Ik durf me niet helemaal uitspreken, maar ik meen dat de meesten onder hen ‘Oostenrijkers’ genoemd mogen worden.

  Ik kom hier zeker nog op terug.

  Arjen

 13. [12] Hoi Cin,

  Tja over zo’n insider info beschik ik helaas niet.

  ’t Verbaast me anders wel.
  Wat mij toen ik ooit als tiener de grens overstak het meest opviel (in negatieve zin) was nu juist het enorme verschil in "correlatie".

  Wat ik bedoel is dat in Belgie op school kinderen uit een arbeidersmilieu allen ’s links waren en die uit meer gegoede families rechts.

  In Nederland daarentegen had ik het idee dat de voltallige jeugd links was.

  Zelfs baronnetjes en kinderen van zeer rijke ouders (quote 100 materiaal) verkondigden zwart op wit (in collumns in de schoolkrant) regelrechte communistische prietpraat.

  Iets wat de toenmalige jeugdige Milletdragers (*) in Vlaanderen niet in hun hoofd zouden halen.

  Dus dat de dochter van Duchatelet zich zo gedraagt, verwondert me in hoge mate.

  Groeten,
  M

  (*) voor de goede orde: als gierigaard droeg ikzelf een parka (terwijl ik wel per chauffeur naar school gereden werd)

 14. [14] M,

  Nja…ik kom uit een arbeidersmilieu en was als kind al "hard rechts" en dat ben ik mijns inziens nog steeds.

  Groetz,

  Cincinnatus (proud member of the vast far right conspiracy)

 15. [3]
  Precies; CO2 bevordert de plantengroei en verhoogt de gemiddelde temperatuur op aarde.
  Mag ik herinneren aan vergelijkbare klimatologische omstandigheden tijdens het Carboon tijdperk toen de aarde was overdekt door dichte regenwouden.
  Ook in het tijdperk der dinosauriërs heerste er dankzij het broeikaseffect zelfs op de polen een gematigd klimaat. Als we de woestijnen beplanten of irrigeren (minder onhaalbaar dan het lijkt) kunnen we klimatologisch gezien een tweede Carboon herscheppen.
  Kroonenberg kwam met een tweede, veel beter argument. De fossiele brandstoffen zullen ooit noodzakelijk zijn om een nieuwe ijstijd te voorkomen.
  Deze nieuwe ijstijd kan ieder moment weer aanbreken; het huidige interglaciaal duurt al langer dan gebruikelijk.

 16. Mag ik iedereen er op wijzen dat dit soort zaken ook in Nederland bijzónder actueel zijn ! Na en óndanks de droogste periode in tijden speelt de overheid het tóch klaar spotjes te maken en vertonen met onzin zoals "het climaat verandert nu eenmaal , het regent méér en váker. Nederland neemt maatregelen om dit aan te pakken………" enz.enz. : allemaal bullshit en gewoon zoeken van argumenten om ons nóg meer geld afhandig te maken !! Prins W-A zijn hobby !

Comments are closed.