Toen in 1933 de prohibitie in de Verenigde Staten van Amerika opgeheven werd, werd het miljoenenbedrijf van Al Capone met een streek van de pen waardeloos. Er was geen stuiver meer mee te verdienen.

De SUNDAY TIMES van 26 november 2006 vertelt mij, dat de wereldwijde omzet in drugs momenteel 900 miljard dollar bedraagt op jaarbasis en dat in Engeland:
– de reeds dertig jaar durende WAR ON DRUGS een falikante mislukking is geworden
– dat in de leeftijdscategorie van 15 tot 34 jaar tien procent cocaine gebruikt en 30 procent cannabis
– dat gecorrigeerd voor inflatie de laatste vijf jaar de prijs van cocaine gezakt is met 22 procent en die van cannabis met 19 procent
– dat de prijs van de prohibitie in Engeland momenteel 15 miljard pond per jaar bedraagt of enkele honderden ponden pro capita
– dat een recordoogst in Afghanistan de komende maanden 90 procent van de Engelse behoeften zal dekken
– dat jaarlijks meer personen omkomen ten gevolge van het gebruik van drugs van slechte samenstelling dan ten gevolge van terrorisme
-dat de illegale omzet in drugs de Britse maatschappij meer ondermijnt dan de combinatie van alle extremistische moslimpredikers en rugzakbommenwerpers.
Welke Nederlandse politieke partij is eigenlijk voorstander van de afschaffing van de prohibitie ?
Hugo van Reijen

17 REACTIES

 1. Wat moeten al die OvJ’s en hun Sterke Armen (SA) met hun expertise in ’s hemelsnaam beginnen als de ‘war on drugs’ wordt stilgelegd ?

 2. [1] Die kunnen dan heel goedkoop gaan blowen om hun ellende te vergeten.

 3. [1] Zij kunnen dan iets gaan produceren ter verhoging van het nationaal inkomen.
  hugo van reijen

 4. [2] Reken maar dat blowen een flink stuk duurder zal worden als het gelegaliseerd wordt.

  Alleen de accijnsen op dit ‘verdorven’ produkt zullen hoger zijn, dan de prijs die je er nu voor betaalt.

 5. Wat een gedroom dat bij legaliseren de criminaliteit vermindert.
  Die meneer Capone had zeer waarschijnlijk wel andere lucratieve criminele activiteiten gevonden als de drank legaal was geweest.
  Het gedeeltelijk vrijgeven van zenuwverwoestende middelen in Nederland heeft beslist niet geleid tot vermindering van de criminaliteit.
  Integendeel.
  De Nederlandse oplossing om de criminaliteitscijfers omlaag te brengen: noem het niet langer criminaliteit.

 6. @beek
  Wat is er crimineel aan om iets te leveren aan iemand die er vrijwillig om vraagt? Ik begrijp niet dat als ik besluit om mijn eigen lichaam te "belasten" met een stof (of het nou alcohol, caffeïne, coke of een ijsje is), er een overheid is die dit als illegaal bestempeld. En dat er mensen zijn als Beek die dat wel best vinden.
  Zo is er ook een manier om de criminaliteit te verhogen; alles criminaliseren!

 7. [7]
  Zolang een overheid, die geen constante is, maar een uitdrukking van wat grote delen van de bevolking wensen, deze middelen, op goede gronden, niet volledig vrij wil geven, is er sprake van wetsovertreding.
  Er zijn b.v. maar weinig ouders die graag zien dat hun kinderen deze middelen gebruiken.

  Maar al zou er geen sprake zijn van crimineel gedrag, dan wel van immoreel gedrag. Zeker wanneer van mensen verantwoordelijkheden worden gevraagd, t.a.v. kinderen, klanten en andere medeburgers. Men leeft niet op een eiland.
  En zolang blijkt dat zeer velen zwak in hun schoenen staan bij volledig vrij verkrijgen van deze middelen, lijkt mij een verbod een goede zaak.

  En nu even de alcohol erbij gehaald:
  Vrij verkrijgbaar, voor velen een oorzaak van verslaving en immoreel gedrag, en OM DIE REDEN is er dus nog steeds een groot controleapparaat nodig (!) om al die kwalijke gevolgen binnen de perken te houden.

  Kortom: de keus is tussen een controleapparaat vooraf of achteraf. Financieel zal er misschien geen groot verschil zijn. Kan dan geen argument zijn.
  De alcohol is al problematisch genoeg.
  Niet verstandig om daar die drugs nog eens aan toe te voegen.
  Veel ‘zinloos geweld’ ontstaat m.i. door het gebruik van een combinatie van die twee.

 8. @Frank,
  Uw ijle abstracties slaan nergens op, en ontwortelen het probleem van de dagelijkse realiteit: ‘iets leveren’, ‘een stofje toevoegen’, ‘alles criminaliseren’, is allemaal goedkope retoriek.
  Volgens welke ijle abstractie moeten alcohol, drugs en een ijsje in gelijke mate worden benaderd??

 9. [8]

  wat iemand tot zich neemt is none of the government’s business.

  wanneer drugs die nu waanzinnig duur zijn gewoon te koop zijn bij een drogist voor een paar euro zal niemand genoodzaakt zijn er voor te stelen en dus zal de druggerelateerde criminaliteit gigantisch dalen. ik denk zelfs met zo’n 99%.

 10. Verbieden van drugs doet meer kwaad dan goed. Criminaliteit is maar één voorbeeld.

  De controle waar beek het over heeft kan bijvoorbeeld veel beter geschieden wanneer de drugs legaal wordt gemaakt.

 11. [10]
  Niemand is gedwongen tot stelen.
  Niet gebruiken kan ook.
  Afkicken is niet moeilijk: eventjes wat griepachtige verschijnselen.
  De overheid mag proberen de toegang moeilijk te maken, vandaar dat vooral de handel wordt aangepakt.
  Ik wil geen medeweggebruikers onder invloed b.v.

 12. [12]

  "Ik wil geen medeweggebruikers onder invloed b.v."

  nou, die kunnen toch worden aangepakt net zoals met alcohol achter het stuur?

  mijn hobby is het niet, maar ik zie niet in waarom het verboden is drugs te gebruiken. heeft de overheid toch helemaal niks mee te maken.

  allerlei rijke druggebruikers uit de jet-set vallen met hun gebruiuk toch ook niemand lastig gewoon omdat het voor hen financieel geen probleem is.

  dat je niet HOEFT te gebruiken bestrijdt niemand hier denk ik.

  het gaat erom dat de overheid dat niet heeft te bepalen, ook al vindt de ‘meerderheid’ het ook.

 13. Hoe zat het ook al weer met verboden vruchten? Hoe minder je verbiedt, hoe minder aantrekkingskracht van verboden dingen uitgaat. Wat dat betreft is de libertarische gedachte nog niet zo gek: doe wat je wilt maar val een ander niet lastig. De tegenspraak zit hierin dat iemand onder invloed van "mind-altering drugs" zijn libertarische principes vergeet, en dan heb je een probleem.

 14. [13]
  Maar als:
  1. Het kostenaspect waarschijnlijk niet relevant is,
  2. de criminaliteit hoogst waarschijnlijk niet vermindert,
  3. er geen enkele noodzaak bestaat tot diefstal,
  (argumenten die worden aangevoerd bij het pleiten voor legaliseren)
  niet van toepassing zijn,
  op grond waarvan wenst men dan dat deze middelen overal vrij verkrijgbaar zijn?

  Omdat men anderen graag een verslaving toewenst?
  Hen de kansen op de arbeidsmarkt wil doen verminderen?
  Men geen problemen heeft met de ontwrichtende invloed op de omgeving en de openbare orde?

 15. En voor de Engelse situatie is het aan te bevelen de boeken van Dalrymple te lezen.
  Hij toont overtuigend aan dat de toegeeflijkheid van overheidsinstanties (verslaafden zijn patienen en slachtoffers van ‘de’ maatschappij), het bemoeilijken van effectief politie-ingrijpen, en het alles verwachten van de overheid,
  belangrijke oorzaken zijn van een enorm drugsverslavingsprobleem in dat land.
  De Hollandse boodschap is daar met groot enthousiasme en inzet omarmd.
  Hij schat dat ongeveer 30% van de Britten een verloederd leven in de onderklasse leidt.
  En hij toont aan dat dit junkleven zelfs tot een soort ideaal is geworden.

Comments are closed.