Het middelbaar onderwijs in Nederland is
failliet. Dat wil zeggen, er is geld zat bij de
scholen maar het onderwijssysteem is zo
slecht dat je van een geestelijk failliet
kan spreken.
De burger mag het gelag betalen: slechtere
scholing tegen hogere kosten. Tel uit je
winst !

Hoogleraar Vincent Icke (in theoretische sterrenkunde en kosmologie) die de vwo’er uit de praktijk kent, ziet de teloorgang van het onderwijs met lede ogen aan.
‘Ik zie dat leerlingen die nu van het vwo komen minder weten dan vroeger. Dat komt doordat de huidige onderwijsstructuur – met de invoering van de Tweede Fase – bevordert dat scholieren ‘zelfwerkzaam’ zijn. In de praktijk betekent het dat scholieren te veel aan hun lot worden overgelaten.
Onderwijs is niet bedoeld om kinderen te leren met internet om te gaan. Je moet kinderen leren hun verstand te gebruiken en niet hun muisknop. Daar is onder meer overdracht van kennis voor nodig.’

Over de ‘vernieuwingen’ in het onderwijs en over het lerarentekort zegt hij:
‘De onderwijshervorming is geboren uit een ideaal: het elimineren van sociale ongelijkheid. Zo’n ideaal is een illusie. De illusie is het uitgangspunt dat iedereen aan elkaar gelijk kan zijn. Dat is feitelijk onjuist want iedereen is juist anders. Het decennia lang ontkennen van dat essentiële feit heeft geresulteerd in het failliet van het voortgezet onderwijs. Het zou goed zijn als we dat nu eens met elkaar vaststelden, zodat we eindelijk een voor het onderwijs volledig verkeerd uitgepakt tijdperk kunnen afsluiten.
Daarnaast werden er allerlei eisen geschrapt om te voorkomen dat er een tekort aan basisschoolleerkrachten zou ontstaan. Kwantiteit voor kwaliteit is een vuistregel in het onderwijs. Plotseling kon bijna iedereen leerkracht worden.
‘Waarom zou ik meer moeten weten dan een leerling uit groep acht?’ heb ik ooit letterlijk horen verkondigen. Kijk, tegen mensen met een dergelijke houding zou je moeten zeggen: wilt u alstublieft weggaan? Je moet ze zeker niet met open armen in de klas ontvangen alleen maar omdat er anders een tekort aan onderwijzers dreigt.’

Naast deze kwaliteitsteloorgang blijkt dat middelbare scholen grote hoeveelheden belastinggeld oppotten. De 309 instellingen in het voortgezet onderwijs hebben samen 912 miljoen euro op de bank staan en beleggen een 449 miljoen euro. Deze instellingen vertegenwoordigen ruim 700 scholen in het voortgezet onderwijs en krijgen jaarlijks 5,5 miljard euro van het ministerie.

Topscorer onder de oppottende scholen is het Islamitisch College Amsterdam, jaarlijks krijgt de school 3,5 miljoen. De school hield jaarlijks gemiddeld twaalf procent over en aan het eind van 2004 stond er ruim 1,4 miljoen euro op de bank.
Op de tweede plaats de Groen van Prinsterer school (vmbo) in Barneveld die jaarlijks ruim 11% overhield en meer dan 10 miljoen euro heeft staan. Op de derde plaats de Bonifatius mavo in Emmeloord die eind 2004 834.000 euro op de bank had en 254.000 euro in beleggingen.

Sinds scholen zelf verantwoordelijk zijn voor hun financiële beleid – de invoering van lumpsum in 1997 – zijn ze bang om failliet te gaan en houden ze de hand op de knip.
In plaats van het geld direct aan het onderwijs te besteden, worden er torenhoge reserves opgebouwd. Wel blijft het verhaal naar buiten toe, soms met behulp van BV constructies, dat er een permanente geldnood heerst. Zelfs als leraren langskomen voor een loonsverhoging wordt hen fijntjes meegedeeld dat ‘dit helaas niet gaat omdat we nu eenmaal een heel krap budget hebben.’

De volgende keer als een linkse politicus meer geld voor het onderwijs wil, weet u in ieder geval waar dat geld heen gaat.
Met onderwijs is het al net zo als met alle andere overheidsdiensten: je krijgt minder voor meer geld.

8 REACTIES

 1. Een andere invalshoek: Scholing en "Kenniseconomie". Hoeveel I-(Q) past er in het grootst gemeten menselijk brein? 160? 170? 200? Als ik het geheugen van mijn PC ‘vol’ heb geschreven dan is die vol. Ik kan iets wissen en er weer wat anders opzetten, maar ik kan er niet ‘meer’ opzetten.

  Indien er op mijn PC geen software is geinstalleerd om een filmpje af te spelen kan ik geen filmpje afspelen, net zoals dat een volstrekt a-muzikaal individu nimmer de 5e van Beethoven op piano zal kunnen spelen. Nog niet al speelt Beethoven dat 30 jaar lang in eigen persoon aan hem voor! Ik kan hersens (hardwarematig)niet modificeren. Bij mijn PC is dat dan nog in enige mate mogelijk.

  Meer opleiding, en ook een ‘betere’ opleiding zullen dientengevolge altijd worden geconfronteerd met een grens gelijk aan de technische specificaties van het individuele menselijke brein.

  M.a.w: Meer geld, meer school, en meer onderwijskwaliteit, geeft beslist nog geen evenredige toevoeging aan ’s lands gemiddeld IQ.

 2. [1] IQ heeft weinig te maken met ‘hoeveel iemand weet’. Iemand kan veel weten en toch oliedom zijn. De vergelijking IQ en processor (CPU) zou passender zijn. Het vermogen welke hoeveel informatie dan ook, nuttig te gebruiken. Iemand kan veel weten en tegelijkertijd kan het simpelste probleem onoplosbaar voor hem zijn.

  Informatie is ongelijk aan kennis, informatie is dood, data. Kennis is dat niet.

  In de betekenis die jij bezigt wordt kenniseconomie ook nergens gebruikt. De kenniseconomie is een economie waar allerlei kennissoorten worden ingezet om tot innovatieve nieuwe producten en diensten te komen die meer waarde hebben dan slechts een een productiviteitsverbetering. Niets nieuws aan de kenniseconomie dus, deze bestaat al 10.000den jaren.

 3. @ Seneca: Dat over die oppottende scholen, dat lijkt wel erg op de oppottende woningcoöperaties met alle gevolgen van dien…
  Bevestigd wel weer een (g)oude regel. Dat overheid an sich niet zo erg is, maar dat semi-overheid (en dus per definitie corporatistische constructies) véél erger is!

 4. [2] Jawel, maar ik probeerde een erg technisch verhaal juist te voorkomen. Het gaat mij om de politieke kreten dat "alle leerlingen MET diploma van school moeten", dat "de helft van hen over enkele jaren tenminste een universitaire, wetenschappelijke of gelijkwaardig opleiding met diploma" zal moeten hebben afgerond.

  Dat kan m.i. alleen (wegens eerder gestelde redenen) door een massale devaluatie van ‘het diploma’. Een waardetoevoeging aan de ‘kenniseconomie’ kan ik dus niet ontdekken.

 5. [3]
  wat is er nou echt zo semi aan die semi-overheid?
  (behalve de naamgeving natuurlijk)
  Een brug is open of dicht voor het verkeer. Een semi-open brug bestaat niet.
  Een machine staat aan of uit. Semi-aan bestaat niet

  Dikke van Dale:
  se·mi·over·heids·be·drijf (het ~)
  1 particulier opgezette onderneming waarin de overheid met kapitaal en als garant deelneemt

  Overheid dus. Want noem nu eens voor de vuist weg een zgn. semi-overheidsbedrijf dat opgezet was voordat het al als normaal overheidsbedrijf bestond.

 6. Semi-overheid betekent: van twee walletjes eten, dus de belastingbetaler / burger wordt dubbel gepakt: één keer aan de betaalkant en nog een keer aan de consumentenkant.

 7. [5] "Een semi-open brug bestaat niet." Bestaat wel. Elke zomer (en soms in de winter) heb je er vele; ze belemmeren zowel de scheepvaart als het wegverkeer. Eigenlijk zoals de overheid al jaren bezig is.

 8. [5] Wat ik probeerde aan te geven is da ik steeds vaker constateer dat wat je onder semi-overheid zou kunnen verstaan zich veel meer aan het daglicht kan onttrekken dan de niet-semi-overheid, en dat ze daarom meer schade aanricht aan een vrije, productieve manier van samenleving dan niet-semi-overheid. Natuurlijk kun je zeggen dat overheid=overheid=overhead, maar ik denk dat een categoriescheiding wle op zijn plats is ter verduidelijking van bepaalde processen. Vandaar.

Comments are closed.