Het is al weer een tijdje stil rond de klimatose, de ziekte die door o.a. het IPCC en Al “net niet” Gore gestimuleerd wordt. Maar gelukkig hebben wij het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP), een jaarlijks met meer dan 20 miljoen Euri door het Misterie van VROM gesubsidieerde club die het beste met ons voorheeft, en die ons bij de les houdt. Deze club, die onder de bezielende leiding van prof. ir. Klaas van Egmond “evaluaties en verkenningen levert over de leefkwaliteit van ons land in relatie met de milieuproblematiek op Europese en op mondiale schaal en zich daarbij vooral richt op het ondersteunen van de nationale besluitvorming over milieu- en natuurvraagstukken in nauwe samenwerking met de andere onafhankelijke Nederlandse planbureaus en met andere onderzoeksinstellingen” (hoe verzin je het) doet dit advieswerk onafhankelijk van de regering die ook haar broodheer is, e.e.a. zoals dat in de wet is geregeld. Dat geeft de burger moed.
Welnu, dit MNP heeft een rapport uitgebracht waarin men voorstelt de Rijn om te buigen en land onder water te zetten. Tijd voor een nadere beschouwing.

Te lezen valt in de Volksbode van gisteren dat dit advies donderdag naar de NOS (Nationale Omroep Socialisten) “gelekt” werd, vooruitlopend op het IPCC rapport. Dit (overigens vertraagde) rapport wordt door dezelfde Volksbode betiteld als het tweede deel van het IPCC klimaatrapport, dat misterieuzer wijze vooraf werd gegaan door het uittreksel, dat dan wellicht als deel één verder door het leven zal gaan.

Het MNP stelt het volgende:
– voor Nederland ligt de grootste opgave bij de afvoer van rivieren en niet bij de kust. Dat levert dan wellicht werk op voor heuse water-naar-de-zee dragers, in de beste socialistische traditie van Adje Melkert, de gesjeesde communist die graag arbeidsplaatsen creëerde met gestolen belastingcenten van anderen.

– met de huidige kustbescherming is een zeespiegelstijging tot 1,5 meter bij te houden. Da’s superfijn, hoeven we tenminste niet allemaal in drie-ploegendienst onze vinger in de dijk te stoppen.

– maar de Rijn kan door zo’n hogere zeespiegel zijn water moeilijker kwijt; in het jargon heet dat het wegvallen van het vrij verval. Daarnaast kan de Rijn grotere watermassa’s van bijvoorbeeld smeltende gletsjers niet aan. Tsja, da’s niet misselijk, maar liefst anderhalve meter verval kwijtraken (of was het 80 centimeter ? Of nog minder ? Pak een dartboard en bepaal het verval). Hoe zit dat dan met die gletsjers ? Smelten ze nu niet dan ? Gelukkig maar dat er dijken rond de rivieren zijn. En gelukkig maar dat de gletsjers een keer compleet weggesmolten zijn. Het probleem lost zich vanzelf op.

– in dit verband zijn volgens het MNP vooral Rotterdam en Dordrecht kwetsbaar. Het afbuigen van de Rijn naar het noorden en zonodig naar het zuiden is dan op termijn nodig. Daar zouden ook stukken land onder water moeten kunnen worden gezet. ‘Er is geen reden tot paniek, het is bij te benen. Maar we moeten wel nadenken over de toekomst na 2100′, aldus een MNP-woordvoerster.

Ehm— hoebedoeloe ?? Een woordvoerster die een zogenaamd uitgelekt rapport toelicht ?? Het zal toch niet zo zijn, dat het MNP zélf in een poging om de aandacht te trekken dat rapport gelekt heeft ?

Ennuh – de toekomst na 2100 ?? Waarom niet 2200 ? Zijn die koffiedikkijkers daartoe niet in staat ? Wat een zwaktebod..

Afijn, we ploeteren nog even verder.

– in laaggelegen gebieden, de zogenoemde natte as van West-Nederland, raadt het MNP het bouwen van woningen af. Het gaat onder andere om de polder Groot-Mijdrecht, die de provincie Utrecht wil omzetten in natuurgebied. Er wonen nu nog mensen.
Ah !! “Er wonen nu NOG mensen”. Daar gaan dus weer mensen weggekocht dan wel weggepest worden, uiteraard op kosten van de belastingbetaler, dat voel ik aan m’n water.

– daarnaast pleit het MNP ervoor woningbouwplannen en andere ruimtelijke projecten te toetsen op de MOGELIJKE gevolgen van klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling. ‘Eigenlijk zouden we vanaf nu, om goed voorbereid te zijn, deze plannen langs een klimaatlat moeten leggen”, stelt MNP-onderzoeker Willem Ligtvoet.
Ik zat laatst al te denken wanneer “de bodemdaling” in enige discussie wordt betrokken. Welnu: het tijdstip is daar. Als volgende zal het scheefzakken van de Martinitoren wellicht onderwerp worden, om maar een suggestie te geven. Maar goed, deze meneer Ligtvoet, die als “onderzoeker” gepresenteerd wordt, heeft nu ook de “klimaatlat” geintroduceerd in zijn artikel dat niet zou misstaan in de “Donald Duck”. Enige gelijkenis met Willie Wortel is hem niet vreemd lijkt me. Willie Wortel is immers de meest geweldige uitvinder van de wereld. Hij weet het elke keer weer voor elkaar te krijgen precies te maken waar iedereen om vraagt. Zo komen Donald en Dagobert vaak langs en zeggen dan: “Willie! Je moet me helpen!”. Maar meestal is de uitvinding toch niet helemaal perfect en dat zorgt ervoor dat Willie steeds maar weer moet vluchten voor de menigte. Hopelijk is dat laatste ook het geval met z’n laatste uitvinding: de “klimaatlat”. Ik krijg er in ieder geval geen harde lat van..

7 REACTIES

 1. "Dit (overigens vertraagde) rapport wordt door dezelfde Volkskrant betiteld als het tweede deel van het IPCC klimaatrapport, dat misterieuzer wijze vooraf werd gegaan door het uittreksel, dat dan wellicht als deel één verder door het leven zal gaan"

  Het is het tweede deel van de versie gemaakt door beleidsmedewerkers, die de naam samenvatting draagt, en verwarrend genoeg in de naam niet ‘gemaakt door’ bevat, maar ‘gemaakt voor’. Erg verwarrend.

  Dat is overigens ook opmerkelijk, daar het rapport zelf nog moet uitkomen, aangepast wordt aan de samenvatting en parallel geschreven is.

  Zal wel aan mij liggen, maar ik snap het niet. Samenvattingen horen uit te komen samen met het rapport en geen gedoe met verschillende delen op verschillende momenten. En samenvattingen horen gebaseerd te zijn op het wetenschappelijk rapport en niet parallel geschreven.

  Overigens is het rapport, eh, tweede deel van de samenvatting, toch niet vertraagd zoals eerder gemeld. De deelnemende landen konden het toch eens worden over de formulering. Europese landen wilden een strengere formulering dan diverse ander deelnemers. (*)

  Gelukkig komt de wetenschappelijke versie in mei uit en weten we dan meer. En gelukkig is een ‘draft’ in november al uitgelekt, zodat we die kunnen vergelijken met die in mei uitkomt. IPCC beweert namelijk dat de wetenschappelijke versie enkel aangepast wordt op tekstuele zaken en geen inhoud. Omdat de draft uit november was, en de samenvatting in januar uitgekomen is, moeten we dus concluderen dat die ‘draft’ praktisch de ‘final’ versie is. Toch?

  Overigens wie dat wil doen:

  http://www.junkscience.com/

  *) Teletekst maakte er echter wat anders van. Namelijk dat dat klimaatwetenschappers water bij de wijn hebben gedaan en een minder streng geformuleerde versie accepteren. Eh!?

 2. [1]
  Tsja. De wondere wereld der pseudo-wetenschap. Net zag ik op het soosjalistiese sjoernaal een meneer van het IPCC nog in het pak "dat hij gistermorgen aan had gedaan" aankondigen dat er overeenstemming was. Vreemd dat, over harde feiten valt immers niet te twisten, onderhandelingen om tot overeenstemming te komen zijn niet nodig. Geen frisse bedoening, in meerdere opzichten..

 3. [2] Inderdaad, het is op die manier vooral een "politiek" rapport. Het Belgisch Nieuwsblad schrijft:
  "Wetenschappers hadden ernstige bezwaren tegen wijzigingen die vertegenwoordigers van regeringen hadden aangebracht in het door hen opgestelde rapport, maar uiteindelijk werd een compromis bereikt."

 4. [3] Interessant! Heb je een URL?

  Ik zeg interessant omdat onze eigen staatsteletekst exact het omgekeerde beweerde

  <quote>
  Het lijkt er op dat de wetenschappers
  die hebben meegeschreven aan het
  rapport op het laatste moment water bij
  de wijn hebben gedaan en akkoord zijn
  gegaan met een minder harde toon.
  </quote>

  Ik vond dat al totaal ongeloofwaardig. Overigens acht ik dit niet kwaadwil van onze staatstelertekst, maar denk ik dat de schrijver redeneerde vanuit zijn conditionering dat er "consensus" is en tegen-geluiden politiek van aard.

 5. [4] Mijn citaat was geplukt uit het "Nieuwsblad". Het HOEFT niet in tegenspraak te zijn met dat van de teletekst.
  Essentieel is overigens DAT de politiek gaat en kan wijzigen in een rapport dat aan den volke als wetenschappelijk wordt verkocht.

Comments are closed.