De kans dat de Nederlanders zich via een referendum mogen uitspreken over het nieuwe Europese verdrag is niet groot. Ook als de tweede kamer een voorstel daartoe steunt, dan zal de eerste kamer het waarschijnlijk blokkeren.
De VVD, die in de senaat noodzakelijk is voor een meerderheid, voelt volgens diverse bronnen in politiek Den Haag heel weinig voor een volksraadpleging.

Fractieleider Uri Rosenthal van de liberale senatoren hield dinsdag formeel de kaarten nog tegen de borst. “Net als de VVD in de tweede kamer wachten wij op de definitieve tekst van het nieuwe verdrag. Maar als we voor een referendum stemmen, mag dat in elk geval niet bindend zijn.”

In 2005 ging de VVD (destijds nog regeringspartij) in de eerste kamer pas na veel aarzelen akkoord met een “raadgevend” referendum over de toenmalige plannen voor een Europese grondwet. Ook toen noemden ze het niet bindende karakter als belangrijke voorwaarde.
In de praktijk kon het kabinet de uitslag van het referendum, waarbij meer dan 60 procent van de bevolking nee zei tegen de EU grondwet, echter onmogelijk negeren.
Een invloedrijke bron in de VVD verwacht dat de VVD senatoren dit keer het referendum zullen afwijzen. Ook in de CDA-top wordt er rekening mee gehouden dat een wetsvoorstel voor een referendum uiteindelijk in de eerste kamer zal sneuvelen.
CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen een referendum. In de senaat hebben deze partijen samen met de VVD een ruime meerderheid.
Vandaar dat ook de PvdA-top de opstelling van de VVD senatoren scherp in de gaten houdt.
(Bron: Tiscali/ANP.)

Zie hier het scenario hoe het Europees verdrag (grondwet) u opgedrongen wordt.
Eventueel kunnen alle politieke partijen in de tweede kamer het doen voorkomen alsof zij de Nederlanders opnieuw willen laten beslissen over het wel of niet aanvaarden van de Europese grondwet, pardon verdrag. Bij voorbaat staat vast dat een wetsvoorstel voor het houden van een referendum in de eerste kamer zal sneuvelen. Hoezo hypocriet?
Het woord vrijheid (ongeacht welke betekenis u aan het woord vrijheid wil toekennen) in de partijnaam VVD en voorkomend in andere partijprogramma’s, slaat alleen op de vrijheid van de zichzelf benoemde elite om te doen en laten wat zij wil.
U bent het knechtje, zij zijn de meesters.
Zij bepalen wat u wel of niet mag doen, zodat u meer en meer afhankelijk van ze wordt.
Wat zij willen is macht, niet gebaseerd op kennis, maar op geweld.
Het vreemde is dat mensen dit apathisch van politici accepteren, terwijl ze moord en brand zouden schreeuwen op het moment dat dezelfde regels zouden gelden in de relatie tussen werkgever en werknemer.
De oorzaak is waarschijnlijk dat momenteel heel veel mensen voor hun inkomen afhankelijk zijn van de overheid. (Juiste cijfers zijn niet bekend, maar laatst heb ik een schatting gezien van 45 procent.)
En omdat dit nog geen meerderheid is, maakt het kabinet zich zorgen, dat bij het houden van een referendum de kans groot is, dat er weer met neen tegen het Europese verdrag gestemd wordt.
En door het wetsvoorstel in de eerste kamer te laten sneuvelen, wordt dit risico uitgesloten.

11 REACTIES

 1. Van Ierland schijnt inmiddels vast te staan dat daar WEL een referendum komt.

 2. Ik ben zelf altijd een fel tegenstander geweest van referenda, daar dit nog meer dan de gekozen democratie de dictatuur van de meerderheid is.

  Zoals Shaw het mooi zegt:

  "Democracy substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few."

  Liever nog de corrupted few, daar ik die vaak nog minder slechht vind.

  Maar er is een specifieke uitzonderingsituatie. Dat is wanneer er binnen het parlement eigelijk unanimiteit bestaat over een bepaalde kwestie die bij het volk juist verre van unaniem is. In dat geval moet er een volksraadpleging zijn.

  De EU grondwet is dus bij uitstek zo’n kwestie.

 3. [6] En daarmee is een referendum dus een middel om de ‘incompetent many’ de ‘corrupt few’ bij de les te laten houden, ofwel om hen te herinneren aan datgene dat zij eerder beloofd hebben, en dat toch de primaire basis was voor hun verkiezing…

  Zwitserland doet zo’n beetje alles per referendum, en dat gaat toch best goed daar. Bijkomend voordeel is dat politici om de stemming te beïnvloeden bijna voortdurend propaganda voor specifieke zaken moeten voeren, en dan vallen tegenstrijdigheden in benadering van verschillende onderwerpen veel meer op. En dat vergroot de kans dat de burger wakker wordt, en van daaruit weer kritischer, en minder incompetent.

 4. [7] Zwitserland doet veel per referendum maar veel belangrijker is dat er vooral veel de-decentraal gebeurd. Decentraal werkt democratie heel goed.
  Je beslist met een groep vrienden ook democratisch (inclusief het more equal zijn van enkele leden van de groep 🙂 ) naar welk cafe je gaat.

  Het wordt pas vervelend wanneer mensen met wie jij geen enkele binding of gemeenschappelijk belang hebt opeens mogen beslissen over zaken als hoe jij je kinderen wilt opvoeden en hoeveel belasting jij moet betalen omwille van een project in hun regio.

  Ander element is of je politici rechtsreeks kiest of via een partij. Dat laatste verlaagd ook de binding met de kiezer en vergroot de kans op corruptie. Zwitserland kent ook een vorm van districtenstelsel. Toeval?

  Ik durf te beweren dat Zwitserland goed werkt ondanks de referenda en niet dankzij. Bedenk bijvoorbeeld dat dankzij referenda tot 1971 het vrouwenkiesrecht is tegengehouden! Gemiddeld komt overigens slechts zo’n 35% van de kiezers opdagen bij een referendum daar, dus sprake van directe verkiezingen door het gehele volk is ook geen sprake, hetgeen mijn punt verder onderstreept.

 5. [8] Op zich ben ik het met je eens. Ik zal ook zeker niet voor democratie pleiten. Maar als in het huidige NL de ‘gekozenen’ zich na verkiezing niets meer aan hun beloften en daaraan gerelateerde kiezers gelegen laten liggen is een referendum wel een correctie mogelijkheid. Voor bindend zijn zou dan wel een minimaal opkomstpercentage vastgelegd moeten zijn (ik weet het, dat is ook weer arbitrair) om te voorkomen dat een belangenclubje bij minder aansprekende onderwerpen haar zin kan doordrijven.

  Wat deze discussie vooral duidelijk illustreert is waarom verkiezingen en ‘democratie’ ongewenst zijn. Voor alles wat je verzint moet je weer iets anders verzinnen om misbruik tegen te gaan. Een minarchie, zo minimaal mogelijk, beperkt het aantal regels tot een absoluut minimum, en dus ook de evt. correcties daarop. Al dat geregel brengt niets dan ellende.

 6. [6] "Zoals Shaw het mooi zegt:
  "Democracy substitutes election by the incompetent many for appointment by the corrupt few."

  Door de hond of de kat gebeten.

  R.Hartman zegt het duidelijk: [9]
  "Wat deze discussie vooral duidelijk illustreert is waarom verkiezingen en ‘democratie’ ongewenst zijn."

  Het verkeerde zit in het beslissen van de meerderheid over een minderheid.
  De dictatuur van de meerderheid.

 7. Zie hoe de volkeren naar de slachtbank worden geleid door hun eigen politici. Binnen 10 à 15 jaar zal de EU in een orgie van geweld uiteenvallen. Nu is nog de mogelijkheid om dit te voorkomen d.m.v. uittreding.

Comments are closed.