RED: Ingezonden door Daan en geplaatst omdat het een voorbeeld is van hoe “anders” mensen kunnen redeneren, en tot welke conclusies je dan kunt komen. Meer bij onze “Reacties”.

——————————————————————-Bestaat er op deze wereld echte vrijheid? Ten eerste zijn daar de
natuurwetten die duidelijk grenzen stellen aan onze vrijheid. Als kind
wordt je daar -soms met nare gevolgen- mee geconfronteerd.

Als je bijvoorbeeld van de trap valt of als je je brandt aan het vuur.
Vervolgens zijn er andere mensen die beperkingen stellen aan je vrijheid. Vaak gaat dit gepaard met een bepaalde machtsuitoefening. Als je liefhebbende ouders hebt, mag je van geluk spreken. Als je ouders hebt die de natuurlijke liefde niet eens kennen, kom je dus al in een vroeg stadium van je leven erachter dat macht een middel is om anderen hun vrijheid te beperken. Later in het leven wordt het alleen nog maar groter en complexer. Diegenen die het spel van de macht het beste beheersen beperken de vrijheid van anderen ten gunste van zichzelf het meest. Helaas ben ik in mijn leven nog geen uitzonderingen tegengekomen op deze regel… ook niet in mijzelf.
Met een wereldbevolking die tegen de 6 miljard aan loopt zijn er inmiddels diverse systemen bedacht om grotere groepen mensen hun vrijheid te beperken. Maar ook binnen het persoonlijke leven zijn mensen gewend zichzelf beperkingen op te leggen.

Religie is het ultieme middel om macht over mensen uit te oefenen.
Diverse dictators hebben dit op aarde al laten zien. Alle religies gaan uit van bepaalde wetten om op de ladder naar boven te kunnen gaan. Ze geven vorm aan het volgende idee: via bepaalde stappen of wetten kan de mens zichzelf aangenaam maken voor God, of Allah of what’s in the name.
Het ongeluk van deze planeet wordt uiteindelijk, als je maar goed je best doet, verruild voor een hemel (al of niet met 70 maagden) of op z’n minst een betere wereld. Door boven aan de piramide van de macht een wezen te denken, blijkt de piramide van de machtsuitoefening nóg effectiever te worden. Als je het systeem zo inricht dat je een zogenaamde plaatsvervanger van de Allerhoogste op aarde neerzet in de vorm van een paus, heb je het helemaal voor elkaar. Doordat de mens blijkbaar met dit besturingssysteem van de macht geboren wordt, is het in de geschiedenis van de mensheid ook niet anders geweest.

In de boekhandel is er een boek te koop met als titel Bijbel. Het boek is in diverse tijden, door diverse mensen geschreven. Het gaat over de ontstaansgeschiedenis van de aarde, de mens, over de oorzaak van alles wat je zo om je heen ziet. Er staat zelfs in hoe het verder gaat en af loopt. Er wordt in dit boek op een totaal andere manier gesproken over God, dan in de kerk, moskee of op televisie en in de krant. Het boek is ook in de oorspronkelijke taal te koop. Ik heb gemerkt dat je in het Hebreeuws, de oorspronkelijke taal nog meer lagen in het boek kunt ontdekken. Er staat ook in beschreven hoe wij mensen van onze vrijheid beroofd zijn en welk systeem achter de zichtbare werkelijkheid draait.

Volgens dit boek leven we in een dualistische wereld die geregeerd -lees gecontroleerd- wordt door de vroegere lichtdrager van God: Lucifer.
Hij heeft het besturingssysteem op aarde overgenomen en wij mensen leven in afhankelijkheid van hem omdat wij denken in goed en kwaad. Zijn systeem is gericht op vrijheidsbeperking tot de dood er op volgt. Op zichzelf niet echt een opbeurend verhaal, want het laat zien dat we -als menselijke individuen- aan alles en iedereen vast zitten en helemaal geen vrijheid hebben. Als we vrijheid ervaren is dát zelfs gebaseerd op een illusie. Het boek vertelt ook over het feit dat Lucifer naarmate de tijd verstrijkt de controle over de wereld verstevigt teneinde niemand te laten ontsnappen. Als ik om me heen kijk in de wereld is hij blijkbaar al bijna klaar…
Maar wat dit boek pas écht interessant maakt is de uiteenzetting van de weg om te ontsnappen aan het systeem.

Bijna iedere pagina van dit boek gaat erover. Het laat zien dat echte vrijheid bestaat. Het vertelt nl. over God dat Hij, door menselijk vlees aan te nemen, en als hoofd van de mensheid de dood in te gaan, voor ons verlossing van het systeem van Lucifer tot stand heeft gebracht. Als zoon heeft hij de wereld na zijn opstanding geërfd en op die manier heeft hij het systeem van Lucifer definitief en voor
altijd onklaar gemaakt. Je kunt nl. pas iets erven als iemand eerst is doodgegaan. Het is alleen nog maar een kwestie van tijd totdat het systeem van Lucifer definitief afgelopen is. Nu al kunnen we van
besturingssysteem veranderen door te vertrouwen op wat er in dit boek geschreven is. Vrijheid is nl. een persoon. Jezus Christus. Alle vrijheid buiten deze persoon om is een illusie. Geloof je dat ook? Die
vrijheid kun je nu al ervaren voorzover je gebruik maakt van de juiste processor.

Lucifer is niet dom. Hij bouwde om de Bijbel een religie die tegenwoordig aangeduid wordt met christendom. Zijn bedoeling is om mensen ervan te weerhouden de vrijheid aan te nemen. In de
rooms-katholieke kerk was het tot enkele jaren geleden verboden de Bijbel te lezen. Ook in het protestantisme wordt door schriftkritiek de weg naar de vrijheid inmiddels afgesneden. In de zevende eeuw na de opstanding van Christus begon Lucifer een nieuwe religie. Hij koos ene Mohammed uit om een soort kopie te maken van wat nu de Bijbel is. Als je de koran leest, zoals het boek van Lucifer inmiddels genoemd wordt, merk je al snel dat het een totaal andere inspiratiebron heeft dan de
Bijbel. De religie die Lucifer om het boek heen creëerde heet Islam. En het woord Islam betekent onderwerping…. Via het zwaard moest de wereld aan Allah onderworpen worden. Miljoenen mensen leven inmiddels geketend aan de wetten van deze religie hun leven -of moet ik zeggen dood- in deze wereld.

Ondanks het christendom, is onze westerse cultuur tóch de cultuur die het meest van de vrijheid opgesnoven heeft. Het resulteerde in een vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, een officiële scheiding van kerk en staat enz. enz. Of het echt wat uitmaakt is de vraag. Of je door een kerk, een moskee of door een staat je vrijheid afgenomen ziet worden lijkt mij geen verschil geven….
Ook niet als die zogenaamde staat een democratische dictatuur blijkt te zijn van 50 + 1%. Maar toch leef ik liever in Nederland dan in Iran. Ik mag hier in ieder geval de Bijbel nog lezen. In Iran wordt me dat erg moeilijk gemaakt. Omdat we gesnoven hebben aan de vrijheid wijzen vele Nederlanders, waaronder Geert Wilders de Islam openlijk of bedekt af.
En mijns inziens terecht. Laatstgenoemde is in ieder geval een man met durf en moed, maar helaas constateer ik regelmatig bij hem een grenzeloze oppervlakkigheid. Hoe kun je een vrijheid verdedigen door niet van eenzelfde vrijheid uit te gaan in je handelen. Wat houdt die vrijheid waar Geert voor staat dan in? Of kent Geert zelf de vrijheid niet? Een vijand verslaan met dezelfde wapens heeft toch ook weinig zin? Ik zou zeggen: Kom op Geert ga voor de echte Vrijheid en laat je niet in met de tactiek van de tegenstander.
——————————————
Ingezonden door Daan
(Zie ook reactie hieronder)

24 REACTIES

 1. Dit ingezonden stuk is een voorbeeld van hoe goedwillende mensen tot vreemde conclusies kunnen komen door bepaalde aannames, geloven of eigen interpretaties.
  Het gaat te ver om in deze reactie elk onderdeel te behandelen, maar enkele belangrijke hoofdpunten kunnen we niet laten.

  Het begint al in de tweede zin:” Ten eerste zijn daar de
  natuurwetten die duidelijk grenzen stellen aan onze vrijheid”.
  Het is niet spottend bedoeld, maar wij kunnen niet vliegen en wij moeten eten, dus kunnen we niet vrij zijn.

  We kunnen inderdaad niet vrij zijn van de werkelijkheid. Een feit is een feit.
  Maar daar hebben we het in het Libertarisme dan ook niet over. Net als het Libertarisme niets zegt over beperkingen die een persoon zichzelf wil opleggen. Dat is zijn eigen beslissing.
  En de definitie dat “Vrijheid is nl. een persoon. Jezus Christus.” Kan ik helemaal niet begrijpen.

  We hebben het in het libertarisme alleen maar over de verhouding van de ene mens tegenover de andere. En daar kun je elkaar wel degelijk vrij laten. Dit is waar de Vrijspreker (en het Libertarisme) naar streeft. *) Zie ook definitie van “Vrijheid” in onze WOORDENLIJST. Daarbuiten kan iedereen “geloven” wat hij/zij wil.

  Het artikel belicht goed dat blijkt dat er mensen zijn die inderdaad streven naar macht over, of de producten van, andere mensen. En die hebben inderdaad uitgevonden dat religie daarvoor een prachtig wapen is.
  Het is de Kerk en Staat samenwerking. Door Ayn Rand prachtig weergegeven als de samenwerking van “Atilla en de Witchdoctor”.

  De uitvinding van “God” en “Hiernamaals” en de “Heilige boeken” zijn effectief gebleken hulpmiddelen voor de machtstrevers op de aarde.
  De ene machtstrever wil nog machtiger zijn dan de andere. Vandaar dat ze elkaar te vuur en te zwaard bevechten over welk boek nu het enige ware is! Nog los van de talloze interpretaties van de onderdelen er in.

  Zo is in het stukje van Daan, naast het onduidelijke (andere) begrip over “vrijheid”, ook Lucifer, een (verzonnen) figuur van een of meer van de mensen die een boek geschreven hebben.

  En Wilders? Laat die nu eerst maar eens leren dat de vrijheid van IEDER INDIVIDU voorop hoort te staan in alle onderlinge menselijke handelingen.
  Alleen met die, te beredeneren, filosofie is een vreedzamere, welvarendere, veiligere wereld mogelijk.

 2. Stefan Molyneux heeft daar mooie analyses van gemaakt (http://www.freedomainradio.com). Een kind is nog bezig om te leren de realiteit te begrijpen, het gooit dingen op de vloer en test zijn motoriek. Je zegt tegen het kind:
  "Er zit een onzichtbare spin op mijn arm." "hmmm", zegt het kind, "mag ik hem aanraken ?"
  "nee, je kunt hem niet alleen niet zien, maar ook niet voelen"
  "kan ik hem dan ruiken ?", "nee je kunt hem ook niet ruiken. De spin is alleen zichtbaar voor goede jongetjes"
  Vanaf dit moment zit er een kortsluiting in het kind zijn hersenen. Omdat ieder mens handelt vanuit morele overtuiging en ook pas bereid is geweld te gebruiken als er een moreel excuus voor gegeven wordt, moet hij concluderen, dat of
  -hij slecht is en daarom de spin niet ziet
  -zijn ouders slecht zijn en tegen hem liegen
  Meestal wordt het het eerste en je kunt gerust stellen dat hij zo in de knoop komt, dat hij voor de bestaande machtsstructuren geen enkele bedreiging meer vormt.

 3. [1] En de definitie dat “Vrijheid is nl. een persoon. Jezus Christus.” Kan ik helemaal niet begrijpen.

  Ok, speciaal voor jullie heb ik een pagina gemaakt met een betoog van een goede vriend van mij om het begrip wat en wie Jezus werkelijk is beter te begrijpen. Ik heb gemerkt dat op deze site Jezus fundamenteel verkeerd word geinterpreteerd, vandaar.

  http://www.nephilim.nl/patr

  Ik hoop dat dit enig licht schijnt op hoe Jezus vrijheid heeft gebracht in deze wereld en dat jullie de moeite nemen om het te lezen..

  mvg,

  patric

 4. [3] Jesus Christus kan voor miljarden dooie en levendige garriststenen wellicht een zeer belangrijke figuur zijn, maar voor veel en veel meer miljarden istie letterlijk een absolute NOBODY … net als Mohammed … Tot en met VANDAAG de dag … ra raaa hoe kan dat? Want men is universeel belangrijk of men is het niet …

  Maar WAAROM daalde de "allemachtige" slechts op heuveltjes in en midden oosten (dat men bergen noemt) … maar wastienerreguns anders …?

 5. [4]

  Ik had al begrepen dat je mij een wannabe vindt die graag ergens bij wilt horen, wees gerust, ik ben hier niet komen posten om het warme gevoel te krijgen ergens bij te horen.. Dat Jezus voor jou niets betekent is jammer, zeker als je de link daadwerkelijk hebt gelezen.. maar waarom probeer je vanuit hoog en laag iedereen hier te overtuigen van jou eventuele gelijk in deze?

  Jesus Christus kan voor miljarden dooie en levendige garriststenen wellicht een zeer belangrijke figuur zijn, maar voor veel en veel meer miljarden istie letterlijk een absolute NOBODY … net als Mohammed … Tot en met VANDAAG de dag … ra raaa hoe kan dat? Want men is universeel belangrijk of men is het niet …
  In twee regels heb je duidelijk gemaakt dat er geen plaats is voot Christenen en Moslims binnen het libertarisme. In de Koran is Jezus een belangrijke profeet zie je? Ik denk dat je wel op weg bent de helft van de wereldbevolking tegen je te laten keren.. een erg goede pleidooi voor libertarisme! Over universeel belangrijk gesproken.. Well done.

  Maar WAAROM daalde de "allemachtige" slechts op heuveltjes in en midden oosten (dat men bergen noemt) … maar wastienerreguns anders …?

  Als deze opmerking was gegeven door iemand die enigzins blijk had gegeven verstand van het onderwerp te hebben, had ik er mischien serieus op ingegaan.
  Lees de link!

 6. [5]
  Best lastig om fysiek overal aanwezig te zijn…

  Quantum physica bewijst het tegendeel. Het is wel degelijk mogelijk voor één object op twee (of meerdere) plaatsen tegelijk aanwezig te zijn. De realiteit bestaat niet alleen uit wat de mens kan zien, kan omvatten of denkt te weten..

 7. [6] ACP zal mogelijk geen verstand hebben van het onderwerp, maar dat kan ik helaas niet zeggen met mijn schooltijd,in de jaren vijftig doogebracht op de "School-met-de-Bijbel". Dat boek werd me elk jaar opnieuw volledig voorgelezen, uitgelegd, verklaard en door de kinderstrot gewurmd. Zelfs op het 33 jaar door mij gedragen herkenningsplaatje staat dat ik Protestant ben. Dat ben ik dus niet. Je protesteert niet tegen iets waarvan je hebt leren walgen. Je keert het gewoon de rug toe. Na in mijn jeugdige onbezonnenheid ook nog ‘student’ te zijn geweest in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en uiteindelijk een jaar lang bij een pastoor elke zaterdagavond lessen te hebben moeten ontvangen omdat ik anders geen toestemming zou krijgen om met mijn Katholieke vrouw te trouwen, heb ik alles eens op een rijtje gezet. Dat was niet zomaar een paar losse overwegingen bij elkaar schrapen maar een diepgaande introspectie. Daarna kwam ik tot de overtuiging dat je als vrije mens wel volledig mesjogge (als je me het Joodse woord wilt vergeven) moet zijn als je een of andere wazige figuur gelooft die uit zijn grot, krot, tent, hol of wat mij betreft een niet-opgehaalde vuilniszak kruipt en vertelt dat hij een onderhoud heeft gehad met een spiritueel opperwezen en vanaf nu gehoorzaamheid aan hem verschuldigd bent. Heb ik nu ook de halve wereld tegen me in het harnas gejaagd?

 8. [3] Goed artikel Patric. De moeite van het lezen waard. Jammer dat, blijkens de reacties, het publiek hier het schijnbaar niet de moeite vindt om er serieus op te reageren.

 9. [8]De vrijheid in Christus vind je niet in de kerk. God door kinderstrotjes wurmen, is helemaal krankzinnig.Het artikel van patrick legt prima uit wat je als vrije mens met Jezus kunt. De religieuze praktijken die jij hier beschrijft zijn walgelijk en hebben dan ook niks te maken met God. Jij hebt m.i. nog nooit een reële ervaring met God gehad zoals zoveel christenen. Ik heb zelf 28 jaar geleden ook het kind met het badwater weggegooid maar heb vier jaar geleden God op een totaal andere manier leren kennen en Hem zelf ervaren (dus niet in een kerk.) Christus zet ons vrij..van traditie van regering van wet.

  Als je niet vrij bent in Christus, ben je niet in Christus en ken je hem dus niet.

  Vr. groet Karin

 10. [8]
  …maar dat kan ik helaas niet zeggen met mijn schooltijd,in de jaren vijftig doogebracht op de "School-met-de-Bijbel". Dat boek werd me elk jaar opnieuw volledig voorgelezen, uitgelegd, verklaard en door de kinderstrot gewurmd…

  Ik ben van mening dat met name de katholieke kerk de institutionalisering van het geloof in werking heeft gezet. Het is de op één na rijkste organisatie ter wereld en als Jezus iets niet was, was het rijk.. Hij verbleef onder melaatsen, gehandicapten en ander uitschot van de ‘maatschappij’. Er is een bos in de bomen.. Ik ken een heleboel mensen van uw generatie die hetzelfde hebben moeten ondergaan. Echter, Jezus heeft nooit gezegd Hem te moeten volgen. Het is uit vrije wil.. Hij is nooit de revolutie begonnen die zijn volgelingen van Hem verwachtte. Het spijt mij te moeten melden dat u bent misleid en velen met u. Velen hebben de stap genomen om de waarheid te vinden achter het u opgedrongen geloof en deze mensen komen bijna allemaal tot de conclusie dat zij waren misleid. NBiet door Jezus, niet door het evangelie, maar door de uitleg van gehersenspoelde dienders van instituten. Sounds familiar?

  Vollegens de VOOOODOOOO … ook …

  Quantum physica is wetenschap. Geen vage indoctrine of overtuiging.

  Goed artikel Patric. De moeite van het lezen waard. Jammer dat, blijkens de reacties, het publiek hier het schijnbaar niet de moeite vindt om er serieus op te reageren.

  Dank u wel Karin! Fijn om te weten dat er hier mensen zijn die wel de moeite nemen en openstaan voor een andere benadering! Erg gewaardeerd..

  patric

 11. Even nuchter blijven:
  Als je in hoofdletters spreekt, dan ben je niet vrij.
  Als je orakelboeken nodig hebt, dan ben je niet vrij.
  Als je omvalt van ontzag, last hebt van idolatrie, dan ben je niet vrij.
  Als je angsten domineren, dan ben je niet vrij.
  Als je rationaliseert, dan ben je niet vrij.

  Nog even nuchter blijven:
  Als je in Iran was geboren dan had je uit de Koran lopen orakelen, had je wiegje in Centraal Afrika gestaan dan had je de Great Ju-Ju up the Mountains aanbeden en was je geboren in Midden Amerika dan had je nu rond een totempaal gehuppeld.
  Er is helemaal niks objectiefs aan al die geloverigheid.
  Men gelooft maar raak.
  Het is behoeftige fantasie.

  Advies:
  Je moet al die Grote Verhalen niet serieus nemen. Het brein speelt trucjes, het creëert beelden ook zonder objecten. Dat zijn projecties van een problematisch, maar wel groot, ego.
  Ik adviseer een studie of minstens een hobby; in de buitenwereld is zat te vinden, laat de binnenwereld maar spoken.

 12. [7] Hee Patric,
  jij baseert je kennis over quantummechanica volgens mij op die film die je gezien hebt: What the bleep do we know. Of niet?

  Ik kan je vertellen dat die film zeer weinig met quantummechanica heeft te maken. Quantummechanica beschrijft zeer kleine deeltjes; de wereld van energie- en ladingsquanta. Op deze schaal zijn positie en impuls van deeltjes niet precies bepaald. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: een electron zit met 40% waarschijnlijkheid in toestand A en met 60% waarschijnlijkheid in toestand B.

  Echter in de macroscopische wereld hebben we objecten die uit zeer veel van die deeltjes bestaan. Een kilogram van een stof heeft orde van grote 10^26 deeltjes. Met zoveel deeltjes is de kans op een afwijkende positie of impuls infinitesimaal klein. (kans gaat naar nul als het aantal deeltjes naar oneindig gaat).

  Het is onzin om te beweren dat de quantummechanica zegt dat een auto tegelijkertijd op de A2 en de A44 kan zijn. Je kunt een auto op de A2 zetten en wachten tot het einde der tijden, zonder dat de auto spontaan van positie verandert.

  En het is helemaal van den zotte om enige spirituele betekenis aan de QM te geven, zoals in die film. QM beschrijft electronen e.d., geen bewustzijn.

  Lees ook discussies hierover op http://www.imdb.com.

 13. Vreemde conclusies..ja!: als we de ultime wens van de ‘vrijheidsfanaten’ serieus zouden nemen dan bestaat de mensheid uit 6 miljard individuele werelden.!! Geloof me: het individu is een illusie… bestaat niet dus en dat is maar goed ook anders zouden we 6 miljard oorlogvoerders hebben en elkaar één voor één afmaken. We ‘bestaan’ alleen dankzij ‘de ander(en)’ en dat is ook tegelijkertijd de enigste manier om onze krankzinnige ego’s in enigzins redelijke banen te leiden. Dat we daarbij gebruik maken van religie, politiek, lokale oorlogen, macht, etc. etc. is onvermijdelijk: we moeten toch iets verzinnen om samen te leven? Als het maar niet die onzin van de "vrijheidsideologie" is: ieder voor zich en de waanzin voor ons allen is écht niet slim.

 14. Als religie werkelijk zooooo potent is en echt … waaarom bestaat er dan geen hemel op aarde … en moet zich verbeeeelden "in Garristus te leven" … en dat soort van "zaligheid" spontaan ejaculerend geloel.

  Enne van wie en/of hoe weeeet men dat er zelfs zoiets bestaat als een hemel of paaraaadijs …?

  Niet van de nep kwantum mechanica. Zeeeker weten want in heb ooit formeel wis en natuurkunde (gestudeerd en het afgemaakt.

 15. [11] Karin, Die God van jou wordt door elk kinderstrotje gewurmd in de vorm van een doop, kort na de geboorte, waar dat kind dus niets in te zeggen heeft. Het wordt bij een andere religie gedaan door een lichaamsverminking op een leeftijd waarin het kind zich zelfs het begrip God nog niet eigen kan maken. Het zal bij weer andere religies op andere manieren gedaan worden. Kinderen worden vanaf hun geboorte geindoctrineerd met de gedachte dat er een God bestaat. Als die Allah/Jaweh/God of hoe de spirituele mafketel ook genoemd wordt werkelijk bestond en werkelijk de macht had die hem wordt toegeschreven, waaronder zijn alom aanwezige tegenwoordigheid en superieure invloed op het door hem geschapen mensdom, dat zou dit creatuur door elk gerechtshof van misdaden tegen de mensheid worden beschuldigd en veroordeeld. Jij mag geloven waarin je wil, maar als je je kind laat dopen of besnijden voor het de jaren des onderscheids heeft bereikt wurm je God door een kinderstrot. Walgelijker is niet denkbaar

 16. [10] Werd er NIET serieus op gereageerd of waren het de reacties die je niet bevielen? Dat betekent nog niet dat ze niet serieus waren.

 17. [18] Wat mij betreft een simpel antwoord: Ik gellof niet dat een kinderdoop een doop is en ook of mensen zich moeten laten dopen is hun eigen zaak. je hebt wat mij betreft hier volkomen gelijk.

  wat betreft: het serrieus nemen: ik had geen moeite genomen te antwoorden als ik jou antwoord niet serieus genomen had.

  Karin

 18. [20] Probleem met geloof is dat men in het geloof gaat geloven, en zich dan blind gaat staren op allerlei imaginaire bizonderheden, dat als gevolg van al dat luchtledig geloof wordt geloofd. En wat is nu doop dan een rituele … NIETS van nul belang, onverschillig of het een onwetend kind is of een volwassen persoon …

  monosodeglut …!

 19. ik geloof niet,maar respecteer een andermans zijn geloof, en laat mij niets opdringen.Wel vraag ik mij af waarom de belangrijkste figuren altijd een man zijn.

 20. Als 1 van die goden zo bestaan, is hij/zij
  1. Een amateur (zie de wereld problemen)
  2. Een god met luguber gevoel voor humor
  (zie wereld problemen.

Comments are closed.