“Brabantse woningbouwverenigingen weigeren medewerking aan Bos-plan.”
“Twentse woonmaatschappij dreigt stopzetting renovatieproces.”
“Groningse woningcorporaties kraken heffing Bos.”


Nu de (pseudo)-privatisering van de woningsector is voltooid, komt de regering met het plan de particuliere vruchten van de woningcorporaties te confisqueren door hen te dwingen de plannen van de “prachtwijken” van Vogelaar te cofinancieren. Maar de kapitalen van de verrijkte woningcorporaties zijn afkomstig van hun huurders die dus recht hebben op woningverbetering in plaats van hun huurkapitalen te laten opsouperen door Vogelaar voor het opkalefateren van haar “prachtwijken.”

Het kabinet heeft de woningcorporaties gevraagd mee te betalen aan het opknappen van de veertig “aandachtswijken”. Bos wil 750 miljoen euro per jaar van de woningcorporaties in een fonds stoppen. De corporaties onderhandelen hierover met het kabinet. Leiden de gesprekken tot niets, dan wil het kabinet de drie miljard euro via een heffing innen.

Heffing
Een dreigende landelijke heffing op de reserves van de corporaties heeft grote gevolgen voor de ambitie om te investeren op de regionale woningmarkten. Dat geldt voor zowel de lokale, regionale en provinciale overheden. (!!, SN)

De afgelopen weken hebben meerdere corporaties hun zorgen geuit over de heffing. Aedes, de koepel van woningcorporaties, laat weten dat de woningcorporaties (ital, SN) hebben voorgesteld om overheidsgebouwen te kopen (!!, SN). De regering zou dat geld dan kunnen investeren in aandachtswijken (!!, SN).

Een eventuele heffing zal volgens Aedes vooral de mensen in de wijken treffen. Die moeten dan namelijk nog langer wachten op de investeringen in hun wijken. Met het fonds wil Bos het begrotingstekort oplossen, denkt Van Leeuwen. De corporaties willen Bos wel helpen met het wegwerken van het tekort (!! Is hier misschien sprake van medeplichtigheid? SN).
De Bos-heffing is nog geen definitief plan van het kabinet. De Tweede Kamer zou daarna nog met het plan akkoord moeten gaan.

Woningcorporaties willen niet meewerken aan een fonds
Woningbouwverenigingen voelen zich dubbel gepakt. De zogenoemde Bos-heffing komt na uitgebreide prestatie-afspraken met gemeenten, die het vorige kabinet hen al oplegde. Woningcorporaties willen definitief niet meebetalen aan het fonds voor de aanpak van probleemwijken dat minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) voor ogen heeft. Dat bleek op donderdagavond 23 augustus tijdens een ledenvergadering van koepelorganisatie Aedes. “Als de corporaties het gisteren over één ding eens waren, dan is het dat ze niet willen meewerken aan het fonds”, laat voorzitter Willem van Leeuwen van koepelorganisatie Aedes vrijdag weten.

Bureaucratie
De corporaties willen nu snel aan de slag, zegt Van Leeuwen. “We zijn ervan overtuigd dat de mensen in probleemwijken onnodig lang moeten wachten op actie als het geld eerst via het Rijk moet gaan.” De woningcorporaties vinden daarom dat ze beter direct kunnen onderhandelen met gemeenten en wethouders. De corporaties vrezen ook dat een kwart van het geld opgaat aan bureaucratie als het via het rijksfonds wordt besteed.

Voorbeeld – Groningen
(Novum) – Het plan van minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) om geld op te halen bij woningcorporaties is slecht voor de huurders van Groningen. De bouw van zeshonderd huurwoningen komt erdoor in gevaar. Dat meldt de Groningse woningcorporatie Nijestee. Woningcorporatie De Huismeesters vreest dat de heffing van Bos maar deels ten goede komt van de Groningse huurders.

Directeur Pieter Bregman van Nijestee is bang dat de heffing van het Rijk maar beperkt terugkomt bij de Groningers. “Ik vrees dat van iedere euro die wij naar Den Haag storten een derde gebruikt wordt om het algemene gat in de Rijksbegroting te dichten. Nog een derde gaat naar de grote steden in de Randstad en wij krijgen een derde retour voor onze eigen stad”, vreest de directeur.

Peter Hillenga, directeur van De Huismeesters, twijfelt tegenover RTV Noord ook aan het geld dat de Groningers zullen terugzien van de heffing van Bos. “Ik lees berichten dat het geld niet alleen bij de veertig wijken van minister Vogelaar terechtkomt, maar ook gebruikt zal worden ter verlaging van de staatsschuld. Daar is privaat geld niet voor bedoeld”, zegt Hillenga. Hij stelt verder dat De Huismeesters de plannen van Bos niet pikt en sluit niet uit dat de corporaties naar de rechter stappen.

Andere voorbeelden
Nijestee en De Huismeesters krijgen bijval van corporaties in andere provincies. BetuwsWonen laat donderdag weten dat de heffing van Bos de bouw van tweehonderd nieuwe woningen in het Gelderse Culemborg en Geldersmalsen tegenhoudt. De Noord-Hollandse woningcorporatie De Woonschakel vreest dat zij 68 miljoen euro minder kan investeren. Dit komt overeen met de bouw van 375 nieuwe woningen, rekent de corporatie voor.

De Leidse corporatie De Sleutels van Zijl en Vliet stelt dat er miljoenen minder beschikbaar zullen zijn om haar eigen Leidse investeringsprogramma uit te voeren, omdat er geen aandachtswijken in Leiden zijn aangewezen. “Als Bos zijn plannen doorzet, kan onze woningcorporatie in ongeveer vier jaar tien miljoen euro minder investeren in de verbetering van de wijken waar wij woningen hebben staan”, zegt directeur Marjo Visser van de Leidse corporatie.

In Brabant krijgen drie Eindhovense wijken een facelift: Woensel-West, Bennekel en De Doornakkers.
De zogenoemde Bos-heffing komt na uitgebreide prestatie-afspraken met gemeenten, die het vorige kabinet hen al oplegde.

Erik Delsing, directeur van WoCom in Helmond zegt dat er in Helmond heel wat plannen onder druk zouden komen te staan door de Bos-heffing: “WoCom bouwt in de komende jaren twee- tot drieduizend woningen voor starters, senioren, zorgprojecten, klein- en grootschalig, herstructureringswijken en uitbreidingswijken. Er wordt geïnvesteerd inleefbaarheid, wonen-en-zorg en in energiebesparing. Al dat soort zaken zullen onder druk komen te staan.”

Voorbeeld – Twente
Minister Bos wil dat alle corporaties in het land daarvoor geld storten in een fonds. “Dat geld hebben we helemaal niet. Zijn plan leidt er toe dat we in een klap drie tot vier ton in het rood vliegen”, zegt directeur-bestuurder C.C.M. Hamers van woningcorporatie Dinkelborgh
Er is een reservepot van negen miljoen, maar die is voor noodgevallen. Dat bedrag wordt bovendien gezien als minimale buffer die nodig is voor een gezonde toekomst voor een corporatie van deze grootte, zegt Hamers. Dinkelborgh heeft ruim 1100 huizen. “Ik kan de bijdrage voor dat fonds dus alleen maar compenseren met maatregelen waarvan onze huurders de dupe worden. De vraag waar Bos ons dan voor stelt is: hoe asociaal mag je als corporatie zijn tegen je huurders?”

Alle Twentse corporaties hebben de koppen al bij elkaar gestoken; zij verzetten zich samen tegen het plan van Bos. Zij vrezen stagnatie van veel plannen.

Dinkelborgh is nu de eerste in de regio die concreet aangeeft waarin gesneden gaat worden als het fonds doorgaat. Het treft grotendeels de woningen, die kort na de oorlog gebouwd zijn, en buurtjes uit de jaren zestig. Dan gaat het om de buurten Kerker Esch en Janskamp in Denekamp, en woningen rond de Anne Franckstraat in Ootmarsum. In alle gevallen gaat het om voornamelijk isolatiemaatregelen. “Deze huizen voldoen niet meer aan de eisen die we daar tegenwoordig aan stellen.”
Hamers denkt die plannen alleen overeind te kunnen houden door huurwoningen te verkopen. En door flinke verhogingen van de huurprijzen.

Bos & Vogelaar: Asociaal gedrag of gewoon dief & diefjesmaat ?
“Wij zitten momenteel doorgaans beduidend onder de maximale huurprijs die wij volgens de normen mogen vragen. Dat is een bewuste keuze. Wij zijn er als corporatie vooral voor de minder draagkrachtigen. Als we naar de 100 procent gaan, dan krijgen we per jaar 3,6 miljoen euro extra aan huur in kas. Maar dat komt in mijn ogen in de buurt van asociaal gedrag.”

Bos wil drie miljard euro in het fonds. Dat betekent, dat de corporatie voor elke woning die zij in eigendom heeft circa 300 euro per jaar moet betalen. Volgens Bos hebben de corporaties voldoende vermogens om zijn heffing op te hoesten.

Commentaar: Verduistering en heling
Al dit collectivistische gelazer gaat dus alleen maar over de vraag, hoe en door wie verkapte (geroofde) belastinggelden verduisterd en geheeld “mogen” worden. Maar zegt het spreekwoord niet: “Eén keer een dief altijd een dief” ?

Wordt ongetwijfeld vervolgd

Bronnen:
www.tctubantia.nl/voorpagin…
www.depers.nl/binnenland/95…
www.omroepbrabant.nl/news.a…
www.nieuws.nl/475821

16 REACTIES

 1. Hopelijk houden de corporaties voet bij stuk. Directe afspraken met gemeentelijke overheden zullen beter werken en minder geldverspillend zijn, aangezien er minder geld wordt rondgepompt.

  Het hele beleid van Vogelaar met haar ‘prachtwijken’ is de voortzetting van het grotestedenbeleid van haar voorgangers. Daarvoor heette het nog gewoon stadsvernieuwing. Als gemeentediensten die zich met woningbouw bezig houden en de corporaties zich beperken tot waar ze goed in zijn (bouw en onderhoud), loopt het meestal goed. Veel stadsvernieuwing in de jaren zeventig en tachtig heeft goede resultaten bereikt. Zodra ze proberen ook sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen in de mindere wijken, komt alles tot een stilstand en in ieder geval tot ernstige vertraging. Dat gebeurde onder de noemer grotestedenbeleid. Er gaat dan minder geld naar ‘schoon, heel en veilig’ zoals Rotterdam dat ooit omschreef en miljoenen zijn zo verspild aan het (semi-)ambtelijke apparaat dat vooral plannen maakt, maar zelden evalueert.

  Volgens mij is er nog nooit, niet op stedelijk, nog op landelijk niveau een goede evaluatie geweest van dat grotestedenbeleid. Ik heb zelf bij de gemeente Rotterdam gewerkt en toen gezegd dat die geldverspilling genaamd grotestedenbeleid, in mijn ogen een van de grootste schandalen is geweest van de afgelopen decennia. Ik ontmoette slechts een verwijtend zwijgen. Als ik Vogelaar wat mag aanraden is om voordat haar ministerie weer zinloos met geld gaat smijten, eerst eens uitgebreid te onderzoeken, waarom het de vorige keer zo mis is gegaan. En daarbij ook te letten op de paar successen die mogelijk zijn geboekt. Want in Rotterdam zijn ook wel goede resultaten geboekt, maar dat was meestal omdat de gemeente en de corporaties zich bij bepaalde projecten beperkten tot sloop, nieuwbouw, onderhoud en renovatie. Kortom, tot wat ze kunnen.

 2. Als je je als armoedige sloddervos (Vogelaar) steeds maar op TV vertoont, is je gedrag inderdaad asociaal.

 3. Het is niet correct om de beide politici asociaal te verwijten. Politiek in het algemeen en de Nederlandse politiek in het bijzonder is niet anders gewent om geld te ontfutselen van de burgers op allerlei (s)linkse manieren. Vele politici hebben nooit een cent verdient en zijn niet anders gewend dan te profiteren van een werkende massa. Hierin verschillen ze niet veel van de, meeste, inwoners van die probleem wijken.
  Als je het vanuit dit oogpunt bekijkt zou je zelfs van een groot collectiviteits gevoel kunnen spreken. Je heb kleine en grote geld zuigers.
  Maar terug naar de woning coöperaties. Deze zijn in feite geen haar beter dan de groep die hun nu geld probeert afhandig te maken. Waren deze coöperaties meestal opgezet met het doel de woningen voor de armlastigen en minder bedeelde mede mens toch van een behoorlijke woonruimte te kunnen voorzien zijn ze nu uitgegroeid naar semi overheids instanties. Net zo bureaucratisch, laks en geldverspillend als de “echte” overheid.
  Door ze te privatiseren heeft de overheid een vergaarbak voor uitgerangeerde politici gecreëerd welke geheel ontrokken aan enige invloed van buitenaf, kiezers noch bewoners, kapitalen binnen rijft voor die overheid.
  Woningverbetering en/of betaalbare woningen zijn niet meer het belangrijkste wat ze nastreven. Waar zwaar in wordt geïnvesteerd is in bestuurslagen, managers, directie kantoren en vervoermiddelen. Tevens staat ook studiereizen hoog in het vaandel. En dit is ook wat in gevaar komt als ze worden gedwongen tot het bijdragen aan de V&B regeling.
  Uiteindelijk zal de huurder die niet in een van die probleemwijken leeft de rekening gepresenteerd krijgen in de vorm van een flinke huurverhoging, door de overheid goedgekeurd, en dus democratisch besloten.
  Dat het gestolen geld in een bodemloze put wordt gestort is voor die zelfde overheid geen probleem want als het nu niet lukt moet er gewoon volgend jaar wat meer geld in het fonds worden gestort. Meer geld is remedie waarmee elk mislukt project moet worden gered.
  Mijn visie op achterstandswijken is dat deze niet bestaan. Je hebt mensen met een maatschappelijke achterstand. Door deze te concentreren in bepaalde gebieden creëer je wijken waarin je als normaal mens niet meer wenst te leven. Je vertrekt. Je huis wordt verhuurd aan een asociaal die buiten het invullen van het uitkerings formulier bij alles hulp nodig heeft om staande te blijven in de maatschappij.
  De oplossing ? Ommuren en de bewoners er alleen uitlaten als ze een toets van zelfstandigheid kunnen doorstaan. Geen geld, geen privileges, geen rechten totdat je geslaagd bent.
  Het mag niet natuurlijk want dan discrimineer je of ben je stigmatiserend te werk. Voor je het weet wordt je misschien wel extreem rechts genoemd. Maar toch… soms denk ik deden ze het maar zo.

 4. [4] Mijn visie op achterstandswijken is dat deze niet bestaan. Je hebt mensen met een maatschappelijke achterstand. Door deze te concentreren in bepaalde gebieden creëer je wijken waarin je als normaal mens niet meer wenst te leven.

  inderdaad, die "achterstandswijken" zien er helemaal niet slecht uit.
  Ik zou dus wel eens gedetailleeerd willen zien wat men van al die centen wil doen.
  Overigens is de kwalificatie "achterstand" een beetje gemeen.
  Dat suggereert, dat "inhalen" mogelijk is. Meestal is dat niet zo.
  Wie nu niet op het gymnasium zit heeft daarvoor niet de juiste bedrading of interesse.
  Dat men niet in die wijken wenst te leven zal een gebrek zijn aan ordehandhaving.

 5. Dus die ‘prachtwijken’ worden met gestolen geld opgekalefaterd door de Haagse roversbende. Zoals al een woordvoerder vertelde van een van de woningbouwverenigingen. Het geld gaat het rondpompcircuit in en er blijft natuurlijk voldoende hangen bij de ministeries en de departementen.

 6. [4]GN. Kent Rotterdam niet reeds een soort ventiel, een gemeentelijke inkomenstoets, om bepaalde wijken wat op te kalefateren ?

 7. [7] Ja, maar ik geloof dat die inkomenstoets de afgelopen jaren betrekking heeft gehad op slechts een handjevol mensen. Ook geen succes geweest dus. In de praktijk betekent het dat je met een laag inkomen niet in de betere wijken kan komen, maar dat was gezien de huren en prijzen van koopwoningen toch al zo.

  Het idee waar Vogelaar mee aankomt en de kern van haar plan vormt, is dat als er meer ‘middenklasse’ in de achterstandswijken komt, de wijk dan via de middenstand profiteert van het geld dat deze groep te besteden heeft. Hoe dat precies in zijn werk zou moeten gaan, daar blijft men angstvallig stil over.

  In Rotterdam was dat ook het plan, eind jaren ’90 bedacht. In het Oude Noorden werkt het op het eerste gezicht redelijk. Er zijn veel koopwoningen en mooie appartementen bijgekomen en dat zie je terug in het toegenomen aanbod van goede winkels en restaurantjes. En het is echt leuk vertoeven daar. Het heeft iets van Parijs bij Gare du Nord. Je voelt dat het Oude Noorden een hele eigen sfeer heeft gekregen. Het is ook veiliger geworden.

  Helaas is er een neveneffect, dat iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, zag aankomen. Dat effect heet verdringing.
  In de praktijk zijn er hier en daar slechte woningen afgebroken of gerenoveerd en zijn er uiteindelijk duurdere woningen gekomen, maar in totaal resulteerde dat in minder woningen voor lage inkomens in die wijk. Het gevolg is dat de mensen met een laag inkomen – de oorspronkelijke bewoners – weer doorschuiven naar de volgende wijk met achterstallig onderhoud, want daar zijn de huren nog betaalbaar.

  Ook de winkeliers en kleine middenstanders profiteren niet allemaal. De huren van de winkelpanden stijgen, de kleine groenteboertjes en uitbaters van bescheiden restaurantjes redden het niet, omdat de huren te veel stijgen.

  De plannen van Vogelaar, voor zover er werkelijk plannen zijn, zijn gebaseerd op dit soort onwerkelijke aannames, die vaak in de praktijk al niet blijken te werken, voor zover er mee is geexperimenteerd. Slecht doordachte wishfulthinking die de problemen alleen maar verschuiven naar de volgende wijk.

  Het werkelijke probleem durft Vogelaar niet onder ogen te zien: te veel laaggeschoolde allochtonen met kinderen die hun opleiding niet afmaken, bewuste zelfopgelegde isolatie van bepaalde delen van die allochtonen, het te grote gemak waarmee je hier een uitkering krijgt zonder verplichtingen, de Nederlandse taal niet machtig zijn etcetera.
  Dat vereist andere maatregelen dan wijken een beetje opknappen. En het zijn in ieder geval niet de maatregelen waaraan corporaties hun geld behoren uit te geven. Die zijn er voor de woningen en (deels) infrastructuur. Terecht dus dat de corporaties dwars gaan liggen.

 8. [7] Ja, maar ik geloof dat die inkomenstoets de afgelopen jaren betrekking heeft gehad op slechts een handjevol mensen. Ook geen succes geweest dus. In de praktijk betekent het dat je met een laag inkomen niet in de betere wijken kan komen, maar dat was gezien de huren en prijzen van koopwoningen toch al zo.

  Het idee waar Vogelaar mee aankomt en de kern van haar plan vormt, is dat als er meer ‘middenklasse’ in de achterstandswijken komt, de wijk dan via de middenstand profiteert van het geld dat deze groep te besteden heeft. Hoe dat precies in zijn werk zou moeten gaan, daar blijft men angstvallig stil over.

  In Rotterdam was dat ook het plan, eind jaren ’90 bedacht. In het Oude Noorden werkt het op het eerste gezicht redelijk. Er zijn veel koopwoningen en mooie appartementen bijgekomen en dat zie je terug in het toegenomen aanbod van goede winkels en restaurantjes. En het is echt leuk vertoeven daar. Het heeft iets van Parijs bij Gare du Nord. Je voelt dat het Oude Noorden een hele eigen sfeer heeft gekregen. Het is ook veiliger geworden.

  Helaas is er een neveneffect, dat iedereen die zijn gezond verstand gebruikt, zag aankomen. Dat effect heet verdringing.
  In de praktijk zijn er hier en daar slechte woningen afgebroken of gerenoveerd en zijn er uiteindelijk duurdere woningen gekomen, maar in totaal resulteerde dat in minder woningen voor lage inkomens in die wijk. Het gevolg is dat de mensen met een laag inkomen – de oorspronkelijke bewoners – weer doorschuiven naar de volgende wijk met achterstallig onderhoud, want daar zijn de huren nog betaalbaar.

  Ook de winkeliers en kleine middenstanders profiteren niet allemaal. De huren van de winkelpanden stijgen, de kleine groenteboertjes en uitbaters van bescheiden restaurantjes redden het niet, omdat de huren te veel stijgen.

  De plannen van Vogelaar, voor zover er werkelijk plannen zijn, zijn gebaseerd op dit soort onwerkelijke aannames, die vaak in de praktijk al niet blijken te werken, voor zover er mee is geexperimenteerd. Slecht doordachte wishfulthinking die de problemen alleen maar verschuiven naar de volgende wijk.

  Het werkelijke probleem durft Vogelaar niet onder ogen te zien: te veel laaggeschoolde allochtonen met kinderen die hun opleiding niet afmaken, bewuste zelfopgelegde isolatie van bepaalde delen van die allochtonen, het te grote gemak waarmee je hier een uitkering krijgt zonder verplichtingen, de Nederlandse taal niet machtig zijn etcetera.
  Dat vereist andere maatregelen dan wijken een beetje opknappen. En het zijn in ieder geval niet de maatregelen waaraan corporaties hun geld behoren uit te geven. Die zijn er voor de woningen en (deels) infrastructuur. Terecht dus dat de corporaties dwars gaan liggen.

 9. [9] Fred,
  Precies en inderdaad terecht. Maar het geeft bovendien aan, dat de rijksoverheid, i.c. Bos & Vogelaar, geen raad weet met het geroofde belastinggeld, dat de woningcorporaties nu voor een sociaalpolitieke kar dreigen te worden gespannen, waarvoor ze niet in het leven zijn geroepen (nl. optreden als de zoveelste nutteloze locale hulpverlenende instelling) en dus of er een wettelijke grondslag voor is, of dat de woningwet voor de kat zijn viool voor de zoveelste keer moet worden gewijzigd.
  Overigens is Gare du Nord, ondanks de stadsvernieuwing, tegenwoordig juist een van de meest onveilige wijken van Parijs.

 10. [10] Ik bedoelde eigenlijk Gare du Nord toen ik er voor het laatst was, dat zal ergens in 1983 zijn geweest. Niet zo’n goede actuele vergelijking dus. Tenzij ik een onbewuste angstige voorspelling heb gedaan over hoe het Oude Noorden over een paar jaar weer kan zijn, als je zoals Vogelaar de werkelijke problemen maar niet onder ogen wil zien.

 11. [12] Daar hoef je waratje geen weerprofeet voor te zijn, zolang Vogelaar haar sjosjalisjtiesje gang kan gaan. 😉

 12. Tussendoortje, om te onthouden voor de toekomst, ongeacht wiens plannen dan ook:
  betaalbare huurwoningen hebben nooit bestaan. Ze zijn slechts één jaar betaalbaar, daarna worden ze onherroepelijk duurder!

 13. Vervang het woord "heffing" overal door het woord "belasting" en het klinkt ineens een stuk minder leuk. (dit geld niet alleen voor dit stuk)

 14. [7] De belangrijkste punten om in aanmerking te komen voor een huurhuis in Rotterdam is;

  Ben je moet de Nederlandse taal niet machtig ?
  Kun jezelf niet financieel kunnen bedruipen ?
  Weiger je enige vorm van aanpassing te doen ?
  Bestaat je gezin, na vereniging, uit meer dan 6 personen ?
  Ben je, of je zaakwaarnemer, op de hoogte zijn dat je velen rechten heb ?

  Als je bovenstaande vragen volmondig met een JA kunt beantwoorden dan maak je goede kans een leuke woning, volledig ingericht en met een behoorlijke subsidie, te bemachtigen.

  Mocht je na het aanvaarden van de woning nog problemen hebben met b.v de energie nota, de OZB, de wasmachine of een ander vitaal stuk huishoudelijk vernuft, schroom niet ons hiervan in kennis te stellen. Wij zijn er voor u.

  Gemeentebestuur Rotterdam

Comments are closed.