Correspondentie met de NRC over de “extreem rechtse” Vrijspreker

Naar aanleiding van een artikel in de NRC over extreem rechtse sites waaronder ook de Vrijspreker werd geklasseerd, schreven we een mail aan de redactie, waarin we ook ons artkel als reactie op het NRC-artikel*) noemden.

We ervoeren het als positief dat we daarop een antwoord kregen van de auteur.
We konden het echter niet laten om daarover toch enig commentaar terug te sturen naar de auteur van het NRC artikel, Joep Dohmen.

Hieronder volgen:
—onze oorspronkelijke mail met bezwaren tegen het NRC artikel.(25 aug.)
—de reactie op onze mail van auteur Joep Dohmen (28 aug.)
—ons antwoord op deze reactie. (31 aug.)
————————————————————————
*) Zie: “https://www.vrijspreker.nl/vs/item/2007/08/nrc-noemt-website-devrijspreker-extreem-rechts
Tevens voor verdere verwijzing naar de NRC.
————————————————————————
Mail van Vrijspreker aan NRC (25 aug.)
Geachte Redactie,

Het artikel van Joep Dohmen in de krant van zaterdag geeft niet blijk van enige deskundigheid. Of het is bewust bedoeld als stemmingmakerij?
Het artikel komt er op neer dat alles wat “niet links” is, is “rechts”. Dit is een opvatting die alleen maar klopt als je zelf helemaal in de linkerhoek staat, maar die met een objectieve berichtgeving helemaal niets te maken heeft.

Het overzicht over de “extreem rechtse” websites begint met “Vrijspreker”. Dat is volkomen onjuist, zelfs al wordt de Vrijspreker nog het minst ongunstig beoordeeld. Iedereen die maar even bestudeert wat het libertarisme is en wil, moet dat toch snel door hebben.

Het libertarisme veroordeelt zelfs alle rechtse stellingen. Maar ook veroordeelt het libertarisme alle linkse stellingen. En wel om dezelfde reden: zowel de rechtse als de linkse politiek zijn tegen het recht van ieder individu op zijn eigen leven en eigendom. Het libertarisme, als enige maatschappijfilosofie, streeft immers naar de soevereiniteit van ieder individu!

En daar wringt voor uw krant kennelijk de schoen. Dit wordt nog duidelijker en uitgebreider aangetoond door een artikel dat op de Vrijspreker geplaatst is naar aanleiding van uw verslag van Joep Dohmen, en de erop volgende reacties. Zie www.vrijspreker.nl/vs/item/… . Daar zult u zien dat uw krant (jammer genoeg) niet meer als een objectief blad gezien wordt.
Of gaat u nu ook op dezelfde afkeurende toon een artikel publiceren over de “extreem linkse” sites?

Ir. H.J. Jongen
VZ. Libertarisch Centrum
———————————————————————————————-

HIER STOND HET ANTWOORD VAN DE REDACTIE van de NRC (Joep Dohmen) op bovenstaande mail OP verzoek (eis ???) van Joep hebben we dat verwijderd!
Na mijn antwoord op zijn mail die hier stond (zie hieronder), ontving ik een protest van Joep omdat hij zijn reactie « Persoonlijk » naar mij gestuurd zou hebben.
<%image(20070901-Person_DohmenJoep_NRC.jpg|78|104|null)%>
Ik had dit helemaal niet zo gezien, omdat mijn « Vrijspreker » commentaar oorspronkelijk gestuurd was « aan de redactie van de NRC » en ik gewend ben dat dergelijke mails de volgende dag (meestal) gewoon in de krant staan. In de vele jaren dat ik daar ervaring mee heb, hebben ze mij nog nooit gevraagd of ze dit mochten publiceren. In tegendeel, ik verwachtte niet anders.
Het antwoord deze keer, was inderdaad ondertekend door Joep, en dat heb ik dan ook als een antwoord van de redactie gezien.

Maar Joep heeft de laatste dagen zoveel commentaar gehad, dat ik me kan voorstellen dat hij het niet meer helemaal ziet. Zie daarvoor bvb. het antwoord van Michiel Visser : http://www.opinio.nu/node/771 dat wel 10 keer feller is dan ons antwoord.

Joep verwijt mij dat ik hem niet eerst gevraagd heb, of ik het mocht publiceren. En als dit een privé correspondentie geweest was, kan ik me dit voorstellen. Maar hij heeft ons ook niet gevraagd of hij de Vrijspreker mocht noemen, die nu door de NRC onder “rechtse sites” wordt gepropageerd. Is dat een “belediging”?
Het was gewoon een soort openbare gedachtewisseling in mijn ogen.

Dat Joep dan zegt dat dit niet met “open vizier” is, ontgaat me, maar dat vind ik niet belangrijk
Dat Joep ook nog opmerkt dat schelden en beledigen een kwestie van fatsoen is, hebben wij zelf al vele malen geschreven. Daarover zijn we het eens. En als Joep dan ook nog opmerkt dat dat niets te maken heeft met politieke voorkeur, dan geloof ik dat hij iets geleerd heeft en in het vervolg gaat pleiten om beledigingen en dergelijk uit het wetboek van strafrecht te halen.

En Joep, je mail is op je verzoek “onmiddellijk verwijderd”. Maar je mag me toch altijd benaderen al je nog vragen hebt!

=======================================

Antwoord op bovenstaande mail van Joep Dohmen. (31 aug.)

Geachte Joep Dohmen,

Ik apprecieer dat u op mijn vorige mail reageerde. Toch een paar kanttekeningen.

Ikzelf, en een groot aantal reacties van personen die uw oorspronkelijk artikel gelezen hadden, hebben wel degelijk opgevat dat de sites genoemd onder uw titel: “Opkomst en ondergang van extreemrechtse sites” beoordeeld werden als “extreemrechtse” sites. Dat is toch niet verwonderlijk? Zelfs al geeft u geen goede definitie van wat u met “rechts”bedoelt.

U zegt terecht: “maar radicale en extreme uitlatingen en zelfs discriminerende uitlatingen, over allochtonen bijvoorbeeld, komen ook voor op rechtse of algemene sites.”
Inderdaad, en zeker sites waarop reacties te plaatsen zijn. De beheerders van deze sites kunnen dat niet voorkomen, zeker als zij de vrijheid van meningsuiting zo hoog in het vaandel hebben als de Vrijspreker.

Het valt me tegen dat u probeert de feiten om te draaien en te beweren dat mijn betoog “misleidend” is. Uw oorspronkelijke opsomming onder de titel “extreem rechts” was gewoon fout. En dat geldt niet alleen voor het noemen van de Vrijspreker.
Als u een meer algemene vergelijking had bedoeld, dan mis ik echt ter vergelijking sites als Indymedia, maroc.nl, de SP, de PvdA, Meulenbelt, Jonge Socialisten, AFA en noem maar op.

Jammer dat u de beoordeling van “broddelwerk” al een belediging voelt. Ik begrijp dat de schrijver tot die term komt vanwege de volledige onjuistheid om de Vrijspreker in uw lijst op te nemen. Overigens naast een aantal titels die niet eens een website zijn. Zo zijn bvb Moord op Theo van Gogh, Geert Wilders stapt uit VVD, Moord op Pim Fortuyn en Aanslag op New York (9/11) zijn geen websites, dus wat doen die in de lijst?
Het is dus uw eigen artikel dat onjuiste zaken weergeeft en niet de Vrijspreker.

En de titel van de tabel is bijna onleesbaar waardoor de uitdrukking broddelwerk ook nog gestimuleerd zal zijn. Letterlijk luidt deze (eerste zin) “Deze lij st i s niet uitputte nd, maar gee ft wel goe d inzicht in de opkomst v an rechtse en extr eemrechtse sites op inte rnet sinds 9/ 11.” De hele subkop is zo voorzien van extra spaties. Hoezo zorgvuldigheid? Hoezo professioneel?

Ook de Vrijspreker werkt met open vizier! Ook wij keuren het “op de man” spelen af. Maar dat een bezoeker u bvb een “pisnicht” noemt, (sorry) is op een site met vrijheid van meningsuiting niet te voorkomen.
Het verbaast me dat u valt over schrijvers die een pseudoniem gebruiken. Het gebruik daarvan is al jarenlang bekend, onder andere in de Nederlandse literatuur. Daar komt nog bij dat dit op het internet een ingeburgerde gewoonte is, die bovendien voor de eigen veiligheid wel eens noodzakelijk kan zijn. Op de Vrijspreker laten we die keuze over aan de betreffende schrijver.
Het is bovendien niet belangrijk wie iets schrijft, maar wat hij/zij schrijft!

Ik blijf ondertussen zeer benieuwd naar een even uitgebreide studie van u over extreem linkse sites.
En misschien worden we het nog wel eens eens. Zeker als u ook zorgvuldig naar de feiten blijft zoeken.

Ir Hub Jongen

19 REACTIES

 1. He Joep Dohmen kent me vanaf nu en hij leest de Vrijspreker. Welnu ik richt me even aan hem.

  Hoi!

  U zal me wel een zak vinden, niet? Heeft u mijn naam al bij het MDI getipt? Ach, gelukkig heb ik niets te verbergen. Zelfs niet voor het MDI.

  U stoort zich aan mijn verwijten van "broddelwerk" en "middelbare schoolverslag". Dat was wel nadat u ons extreem-rechts had genoemd. U moet niet terugkrabbelen nu, wees iig een man en kom voor u zelf op. Wie kaatst moet de bal terugverwachten.

  "NRC strijdt met open vizier.", Hum… Is dat werkelijk uw beeld van de werkelijkheid? Serieus? Wij zijn laf omdat we anoniem reageren. Als ik niet anoniem had gereageerd had ik waarschijnlijk op uw lijst gestaan en geregistreerd bij het MDI, net als Hub. Zover gaat de gedachtepolitie. Begrijpt u dat mensen dat een onaantrekkelijk perspectief vinden?

  Mensen die als verondersteld extreem-rechts worden weggezet hebben daar meer last van, dan als ze als extreem-links worden weggezet — in uw geval blijkt dat ze zelfs als redacteur carrière kunnen maken bij het NRC.

  U doet net alsof het NRC in de verdrukking zit. Welnu, dat is grootse onzin. Het NRC is een landelijke, rijke en machtige krant; wij zijn slechts een blogje van amateurs en liefhebbers. U schiet met een kanon op een mug.

  Dat u geen excuses maakt, vind ik toch wel schokkend. Gaat u ook zo met uw vrouw, buren en vrienden om? U bent in uw hart niet vrij, dat leidt u tot conflicten en valse daden, zoals nu.

 2. "Dat is meteen het verschil tussen vrijspreker.nl (en veel websites uit het pdf-document) en NRC Handelsblad. Die laatste werkt met open vizier . De journalist is aanspreekbaar. Hij geeft u ook gemotiveerd antwoord, zonder beledigingen en zonder op de man te spelen. Dat is iets anders dan anoniem ‘vrijsprekend’ bespotten en een verkeerde voorstelling van zaken geven."

  Hahahaha, eerst verwijten dat wij op de man spelen om vervolgens, een persoonlijke aanval op ons te doen door ons te verwijten dat we niet met open vizier strijden (itt de nsb hoernalisten 😉 ).

  Als het gaat om de inhoud maakt het natuurlijk helemaal niet uit of je strijdt met open of gesloten vizier maar draait het om de inhoud….

 3. NRC strijdt absoluut niet met open vizier. De kop boven het artikel op de website schijnt te zijn veranderd, volgens een aantal artikelen op diverse blogs, maar de kop in de krant was natuurlijk niet zo gemakkelijk te wijzigen. Zie bv. http://www.nrcombudsman.nl/

  En lees voor de aardigheid ook dit eens: http://www.nrcombudsman.nl/

 4. Misscien gaat het slecht met de omzet van de kranten. De kranten moeten blijven "scoren" en "targets" halen. Moet de vrijspreker dat ook?
  Als geld een issue is dan ben je afhankelijk van partijen en niet meer een vrije denker en spreker.
  Gekneveld ga je op zoek naar al wat mogelijk anders denkt en een gevaar is voor je portemonnee.
  De krant moet zijn lezers "pleasen".

 5. [1] Grandioos onder woorden gebracht.
  Daar kan meneer Dohmen het voorlopig men doen. En dan nog wat: de MDI-bruinwerkers van Hirsch-Ballin zijn volledig doorgeslagen met hun gezeur over "beledigende en/of discriminerende" opmerkingen richting allochtonen op zgn rechtse sites.
  http://www.hetvrijevolk.com
  Laten we het analoog aan Hub Jongen eens snel gaan hebben over de talloze beledigingen en bedreigingen richting niet-moslims op b.v. het zwaar gesubsidieerde maroc.nl, elqualem.nl en dergelijke.
  Maar daar wordt met geen woord over gerept door de politiek correcte, linkse goegemeente, een gemeente die de toenemende en bewezen invloed van de politieke islam gewoon niet onder ogen wil zien.
  Totdat het te laat is.
  In dit land bestaat nog steeds vrijheid van meningsuiting, een gegeven dat nota bene door het EVRM wordt gegarandeerd en niet zomaar even buiten werking kan worden gesteld door een stelletje ingepakte religieuze scherpslijpers en hun NSB-vriendjes.
  Op het uniform van Nederlandse militairen staat nog steeds de Nederlandse Leeuw met daaronder de tekst: JE MAINTIENDRAI.
  Ik zal handhaven, betekent dat.
  Ik handhaaf bij deze mijn recht op vrije meningsuiting, alle Dohmen’s en consorten kunnen op problemen rekenen als ze mij mijn rechten proberen te beknotten.
  Tot slot: iedereen die een ander om wat voor reden dan ook(zelfs als moslims dat op basis van verzonnen koranregeltjes eisen!) beknot in zijn recht op vrije meningsuiting, beschouw ik als een Nieuwe NSB-er.

 6. [6] "Ik zal handhaven, betekent dat.
  Ik handhaaf bij deze mijn recht op vrije meningsuiting, alle Dohmen’s en consorten kunnen op problemen rekenen als ze mij mijn rechten proberen te beknotten."

  Mooi zo. Ik sta aan jouw kant!
  Maar realiseer je je ook wel dat dat recht op vrije meningsuiting al aardig uitgehold is?
  Lees op de Vrijspreker nog maar eens een paar stukjes over "Beledigingen, smaad, discriminatie, haatzaaien" en dergelijke.

 7. "Je hebt natuurlijk duidelijke extreemrechtse sites, maar radicale en extreme uitlatingen en zelfs discriminerende uitlatingen, over allochtonen bijvoorbeeld, komen ook voor op rechtse of algemene sites. Ze blijken zelfs voor te komen op vrijspreker-sites."

  Het woord "zelfs" geeft aan dat Dohmen zeer teleurgesteld is de Nederlander van vandaag. Allerlei onderzoeken wijzen erop dat er wrevel in Nederland heerst over bepaalde allochtonen, en het uiten van die wrevel is niet meer dan natuurlijk. Als NRCH geen vrij podium is, dan wijkt de xenocriticus uit naar vrije podia op internet.

  Maar op Vrijspreker valt het qua haatspuiterij jegens moslims wel mee, dacht ik. Somalie wordt zelfs opgehemeld als libertarisch paradijs en Dubai als lichtend voorbeeld.

 8. [7] nachtwaker

  Overweegt u een rechtzaak tegen NRcccp!

  Op vrijspreker-site gelezen….
  Ayn Rand schreef al in "The Virtue of Selfishness": "Racisme is de laagste, meest wrede vorm van collectivisme".
  – Smaadboulevard krant NRcccp –
  Laat het de nrc duidelijk zijn , dat de
  woorden van Ayn Rand ,alsmede aandacht
  aan deze schrijver PROMINENT aanwezig
  zijn,bij de vrijspreker,en niet bij nrc!
  Democide
  Voor (extreem)linkse DEMOCIDE ,zal de
  nrc minder moeite hebben qua aandacht.

 9. Men kan wel blijven claimen dat het NRC, de Vrijspreker extreem-rechts heeft genoemd. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het punt is dat in een artikel over extreem-rechtse sites, libertarische, vrijsprekende, islamkritische en rechtse sites werden meegenomen opdat de schijn wordt gewekt dat er slechts een gradatieverschil is tussen alle categorieën. De opzet van die schijn heb ik in mijn toenmalige reactie gelinkt met wat (extreem)links meestal als oplossing ziet voor (extreem) rechts, nl. geweld. Daarmee is het NRC kous voor wat betreft de vermeende aanval op de vrijsprekende sites en dergelijke m.i. wel af. En je kan natuurlijk niet van een krant dat bericht met een open vizier met een stijve nek afwijkend naar links verwachten dat ze de ‘andere’ kant belichten of ook maar duidelijkheid verschaffen over definities en dergelijke: ’t is wel voor de NRC lezers ja (i.e. pseudo intellectuelen ea.).

  Iemand een pisnicht noemen vind ik overigens ook een beetje triest. (Wat je zegt ben je zelf enzo.) En NSB handelsblad en dergelijke verwijzingen ach… dat is een gradatieverschil dat tenminste wél een link met de werkelijkheid heeft.

 10. [10]

  Wat ik wel opmerkelijk vind, is dat ze de kracht van blogs, vooral ‘rechtse’/ libertaire blogs indirect toegeven.

  Anders zouden ze geen onderzoek doen of zelfs aandacht besteden aan een verder irrelevante blogpost.

  Kortom: het NRC ziet een ontwikkeling, die ze niet bevalt en erkent een soort van bedreiging.

  Volkomen absurd, dat gevoel, want het NRC is wel 500x zo invloedrijk als de Vrijspeker of elke andere genoemde site. Wat voor site het ook moge zijn.

 11. [11] op vrijspreker.nl worden tenminste niet achteraf, na publicatie koppen veranderd of verwijderd, wat bij NRC wel gebeurde in dit geval.
  Misschien zien ze bij NRC inderdaad wel een bedreiging door blogs als de onze, want gezien de reacties en clicks, worden we best intensief gelezen, misschien wel meer dan bepaalde NRC artikelen.

 12. [11]
  Wat het NSB-Handelsblatt en de gehele Nederlandse gedrukte media NIET bevalt is dat zij steeds meer hulpeloos in het kielzog van de Amerikaans gedrukte media worden meegezogen.

  Terwijl de Amerikaanse gedrukte pers nu al weet dat zij het gegarandeerd van de Blogs zullen verliezen … (net zoals de mainframe computers, en ook de minis, het uiteindelijk moesten afleggen tegen de PCs.

  Nu verzetten de Amerikaanse kranten zich zo veel mogelijk door ZELLUF hun eigen Blogs in leven te roepen om nog zoveel mogelijk "verkeer" naar zich toe te trekken … . Het gevolg is echter dat zij redactioneel zoveel water bij de wijn moeten doen dat zij strax nog slechts advertentiekrantjes aan over houden.

  En DAT gaat ook hier gebeuren. Want het is slechts een kwestie van tijd wanneer, net als detypgrafen, ook de hoernalisten buiten baan raken …

 13. Heeft iemand al eens een definitie van ‘rechts’ gegeven? Het personeel van dat Rotterdamse sufferdje suggereert dat per definitie ‘rechts’ iets slechts/ziekelijks zou zijn en ‘links’ iets goeds/heiligs.

  Bij deze mijn definitie van ‘rechts’: Rechts is een arbitrair gekozen kreet voor alle politieke denkbeelden die niet communistisch of (nationaal-) socialistisch zijn; deze naam wordt gehanteerd door aanhangers van laatstgenoemd gedachtengoed.

  Het NSB-Handelsblatt heeft met alle publiciteit al veel en veel meer aandacht gekregen dan deze ‘gepimpte’ schoolkrant waard is.

 14. [14] Ik stel bij deze voor om rechts te vervangen door realistisch.
  Het is namelijk niet meer dan realistisch om vast te stellen dat Nederland niet alle sociale, maatschappelijke en financiële problemen van de hele wereld kan oplossen, dit in het licht van b.v.
  de ontwikkelingshulp.
  We kunnen ook niet blijven doorgaan met het toelaten van allerlei asiel- en gelukzoekers, daar is Nederland met z’n oppervlakte van slechts 41.000 vierkante kilometer gewoon te KLEIN voor.
  Wat ik hier zoëven heb neergetikt, zal wel weer als (extreem)rechts worden bestempeld door "dezen en genen", maar dat raakt me allerminst.
  Feiten kunnen nu eenmaal niet genegeerd worden, daar zouden ze bij dat zgn Rotterdamse "handelsblatt"(en niet alleen dáár!) eens wat vaker rekening mee moeten houden.

 15. Ik ben zeer benieuwd of meneer Dohmen van de NRC op de volgende vorm van "gristelijke naastenliefde" ook een antwoord heeft, dit nav dat onderzoek naar rechtse blogs op internet…
  http://tinyurl.com/2kugfr
  (bekijk in dit verband ook de NPS-uitzending Bimbo’s en Boerka’s van 30 aug 2007..!!)

 16. [11] Ik vind dit een beetje een paranoide reactie. Je gaat toch ook niet met dezelfde redenering alle Vrijspreker artikels herleiden naar hun motivatie?

  Het NRC schrijft gewoon een artikel over (extreem)rechtse sites, het onderzoek is van middelmatige kwaliteit qua niveau, laat anderssoortige blogs (zoals linkse) weg en laat de schijn bestaan dat elke catagorie, ook de bijvangst, extreem-rechts zou zijn. Gegeven het trackrecord van het NRC kun je je afvragen of die indirecte effecten van een slonzig onderzoek ook deel van de hoofdbedoeling waren…

  Stond er ook al weer op de voorpagina van het NRC op 6 mei 2002…..? Right, maar het hoefde al niet meer, voorgaande artikelen – met open vizier – hadden hun werk reeds gedaan

 17. Libertarisme: niet rechts, niet links. "Niets-isme" dus?. Dan wordt er gezegd dat het libertarisme staat voor ‘soevereiniteit van het individu’:ieder voor zich (eigen portemonnee, eigen belang, eigenwijs) en God voor ons allen dus. Voor en tegen van alles en nog wat uit narcistisch simplisme. Extreem is het niet, maar héél rechts wél.

 18. [18]" Libertarisme: niet rechts, niet links. "Niets-isme" dus?."
  Zwart en wit kijker dus?????????

Comments are closed.