“De wereld is overbevolkt, zwaar overbevolkt,” volgens een groot percentage van de overbevolking.
Wie zijn deze mensen die er kennelijk ’teveel’ zijn? Zelden zullen de mensen die deze stelling poneren zichzelf beschouwen als overschot, en waarom zouden ze? Veelal zijn het welgestelde mensen, die vrij gemakkelijk in al hun levensbehoeften kunnen voorzien.
Ooit een arme Afrikaan horen verklaren dat er teveel zijn op deze planeet?

De theorie hierachter is zo oud als de mensheid, maar het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld waren de boeken van Thomas Malthus.
Hij was getuige van grote hongersnoden in Ierland, en zag dit als signaal dat de aardse middelen beperkt waren. Vroeg of laat zou iedereen op aarde geteisterd worden door grote armoede en hongersnoden, tenzij we wat zouden doen om het teveel aan mensen te beperken. Malthus kreeg ongelijk, de aardappel werd van Zuid-Amerika naar Europa gehaald en bleek hier een uitermate geschikte voedingsbron; de hongersnood verdween. Technologische ontwikkelingen vergrootten de algehele productieniveau’s en vandaag de dag leven er vele malen meer mensen dan Malthus en tijdgenoten ooit voor mogelijk hadden gehouden.

De centrale misconceptie welke steekt achter Malthusiaanse theoretici is dat de aardse bronnen beperkt zijn; in werkelijkheid zijn deze alleen beperkt door onze beperkte kennis: twee eeuwen terug had niemand wat aan olie, vandaag de dag is onze economie er grotendeels op gebaseerd en vrezen velen het opraken hiervan.

Het was de econoom Julian Simon die als een van de eersten de theorie omdraaide, en stelde dat honderd extra magen gelijkstaat aan honderd extra hersenen. Magen kennen een maximum capacitiet, wetenschap is onbeperkt. Hieraan durfde hij consequenties te verbinden. Beroemd is zijn weddenschap met hoogleraar Ecologie aan de Stanford University Paul Ehrlich, die stelde dat de prijs van grondstoffen in een periode van 10 jaar niet zoals Simon zei zou dalen, maar juist zou stijgen. Simon won met twee vingers in de neus.

Inmiddels zijn vele mensen bekend met het falen van de Malthusiaanse theorie op economisch vlak, echter vele van de politiek leiders en mediakanalen houden hier nog altijd aan vast. De global warming beweging, de EU en de NAFTA, ‘do-gooders’; al deze invloedrijke bewegingen zijn van mening dat de middelen beperkt zijn en de wereld overbevolkt. De enige oplossing hiervoor is population control door een intellectuele elite, en ogenschijnlijk slagen zij hierin.

Ogenschijnlijk, stel ik, want onze vrijheid zal niet afnemen, we stevenen niet af op een Orwelliaanse dictatuur, de EU zal niet slagen, en van een ‘New World Order’ is al helemaal geen sprake. Waarom? Omdat Malthus theorie niet alleen onjuist is op economisch vlak, maar ook op moreel.

Door de eeuwen heen zijn regeringen geregeld van vorm veranderd, het doel is steeds hetzelfde gebleven. Haar noodzakelijkheid rechtvaardigen in een bepaalde moraliteit (christendom, socialisme, zelfs liberalisme) om zo de mensen te kunnen controleren. Het mes snijdt aan twee kanten. Vaak komt de rechtvaardiging juist voort uit de heersende moraliteit.

Naarmate de bevolkingsdichtheid toenam, zo nam de omvang regeringen toe, en de effectiviteit af. Belangengroepen ontstonden: gildes, vakbonden, ondernemersorganisaties, wetenschappers, in Brussel en Washingten lopen duizenden verschillende lobbyisten rond. Hun werk is het beïnvloeden van politici namens belangengroeperingen. Tegelijkertijd klaagt Den Haag dat de afstand van de burger tot de politiek zo groot is geworden.

Op het moment dat mensen zich niet meer betrokken voelen bij de regering, neemt hun morele rechtvaardiging af. De capaciteit tot onderdrukking kent gelijktijdig een afname. Een stille revolutie vindt plaats. De Vrijspreker is hier een voorbeeld van. De EU grondwet zal dit proces in een stroomversnelling brengen: de abstracte EU verandert plotsklaps in een toneelspel met de verschillende landen in de hoofdrol. Iedereen kan zien hoe institutionalisme twist creëert, en geen politie apparaat is sterk genoeg om de ophef tegen te gaan die het zal veroorzaken.

En het is nog maar 4 nachtjes slapen!

Marnix van Suylekom

24 REACTIES

 1. Mooi stuk, vooral de opening. Een Afrikaan kijkt inderdaad heel anders aan tegen ‘overbevolking’. Jammer alleen dat die hongersnood in Ierland veroorzaakt werd doordat de Ieren massaal op de aardappel waren overgegaan en Ierland geteisterd werd door een aardappelziekte die jaren achter elkaar een slechte oogst veroorzaakte.

 2. Mooi onderwerp. Moreel Malthusianisme bestaat wel degelijk (lees het psychedelische boek Apocalyps van de paddotrippende Johannes maar eens).
  Ook libertariërs zijn wel eens in dit bedje ziek. Zelfs Atlas Shrugged heeft er wat van.

 3. het is nogal lichtzinnig om Malthus maar meteen af te doen als totaal waardeloos. Toegegeven we leven niet meer in de 18 e eeuw , maar is het lot van het (over)grote deel van de wereldbevolking dan zo rooskleurig te noemen ?
  Een groot deel van Afrika verhongert, en toch gaan ze lustig door kinderen te verwekken die haast geen levenskans hebben; idem dito in grote delen van Azië.
  Kan men zich één ogenblik voorstellen wat van China zou geworden zijn , had het communistische regime er nooit kinderbeperking opgelegd ?
  In iets meer dan tien jaar tijds , met name tussen 1987 en 2000 nam de werelbevolking toe met 1 miljard !
  Aan dit tempo komen we in 2050 uit op ….. 12 miljard , waarvan de helft naar schatting ouder dan 50 jaar !
  Meneer Marnix van Suylekom , ik ben er eerlijk gezegd niet zo gerust in …
  Het oude Egypte werd , volgens het Oude Testament, geteisterd en kaalgevreden door sprinkhanen !Mooie beeldspraak maar helaas harde realiteit

 4. Is er een libertarische standaard wanneer de wereldbol dan wel overbevolkt is? Bij 10 miljard bewoners? 20 miljard? 100 miljard? 1000 miljard? Ik zie deze bijdrage dan ook meer als een filosofische beschouwing over een cirkel, terwijl het over een vierkant zou moeten gaan. Sorry.

 5. [4] Het punt libertarische punt is juist dat er geen standaard is. Mensen die wel een standaard hebben en daarnaar handelen beperken de vrijheid.

  Daarnaast is er nog het punt van ‘100 extra magen betekent 100 extra hersens’. Waarmee Van Suylekom aangeeft dat bang zijn voor problemen in de toekomst en daarnaar handelen niet handig is, omdat de oplossingen ook in de toekomst komen (als het echt een probleem is geworden).

 6. [6] "Daarnaast is er nog het punt van ‘100 extra magen betekent 100 extra hersens’."

  Een gezonde geest in een gezond lichaam.
  Wat voor superieure inzichten verwacht je eigenlijk van een paar ondervoede Ethiopiers?

 7. ‘Het punt libertarische punt is juist dat er geen standaard is. Mensen die wel een standaard hebben en daarnaar handelen beperken de vrijheid’.

  "Jou vrijheid houdt op daar waar de mijne in het gedrang komt", toch? Of iets van die strekking. Tja, nu wordt ie pas echt interessant.

 8. Simpel empirisch datafeitjes zijn dat de groei van de bevolking sinds de Industriële Revolutie nooit hoger is geweest dan de groei van de voedselproductie, zelfs niet in de WO’s dacht ik.

  Malthus vergat de factor technologie, hij kon natuurlijk ook niet echt weten dat dat zo’n invloed zou kunnen hebben, net als Adam Smith die zijn Wealth of Nations publiceerde in de uitbarsting van de Industriële Revolutie en er ook helemaal niet over spreekt.

  Wat ik zo eigenaardig vind is dat compleet debunked theorieën in de economische wetenschap door clueless ‘kundigen’ zonder enige kennis van zaken gewoon gebruikt worden in wetenschap en populaire media (politiek).

 9. [4] Noem een andere politieke filosofie dat zo een standaard heeft en we hebben een discussie. Ik denk dat er geen enkele consistente politieke filosofie is die in haar meest fundamentele assumpties een bevolkingsstadaard heeft ingebouwd, dan wel dat het er uit gededuceerd kan worden.

 10. Overbevolking is helemaal geen issue. De gemiddelde groei van de wereldbevolking neemt al sinds de jaren zestig af. In veel westerse landen is zelfs sprake van een krimp van de bevolking.

  Maar niet alleen in westerse landen is er sprake van ‘vergrijzing’. De gemiddelde leeftijd neemt wereldwijd toe. De ontwikkelingslanden zijn nu echter nog bezig met een inhaalslag. Dat geeft de komende eeuw nog pakweg een verdubbeling van de wereldbevolking voordat er stabilisatie, verdere vergrijzing en uiteindelijk krimp optreed.

  Dat naijlen is geen ramp, want de bevolkingsdichtheid in NL is 11 keer zo hoog als het wereldwijde gemiddelde (489 mensen/km2 tegen 44 mensen/km2), terwijl in verstedelijkte gebieden de bevolkingsdichtheid nog eens 18 keer zo hoog is (9000 mensen/km2). Een verdubbeling van de wereldbevolking zou dus geen enkel probleem moeten zijn.

  http://www.imf.org/external
  http://www.ldeo.columbia.ed
  http://en.wikipedia.org/wik

 11. [7] Het waren niet mijn woorden, maar die van Van Suylekom. Feit is, zoals meerdere malen is gezegd, dat technologische ontwikkelingen altijd sneller gaan. Ook in Afrika is het onderwijs in vele landen op redelijk niveau gebracht en bedrijven als Shell springen daarop in door de intelligentsten studies aan te bieden in de VS, in de hoop dat ze later voor Shell gaan werken in hun land van herkomst.

  [8] ‘"Jou vrijheid houdt op daar waar de mijne in het gedrang komt", toch? Of iets van die strekking. Tja, nu wordt ie pas echt interessant.’

  Wat bedoel je hiermee? Ik bedoel dat d.m.v. dwang bevolkingsgroei willen beperken, vrijheidsbeperkend is. En jou vrijheid houdt op als je daarmee die van anderen inperkt. Kijk maar even rechtsboven op deze site.

 12. [9] Arend wat is debunked en clueless?
  Schrijf voortaan ook voor de gewone mens ja?

 13. [11] Ja, Peter.
  Wat mij ook intrigeert is het wereldwijde verschijnsel van de verstedelijking.
  De meeste mensen zoeken de grote concentraties (steden) op en verlaten het platte land.
  Waarom? Omdat de steden voor hen aantrekkelijker zijn en hen meer voordelen opleveren.
  Dus is er nog wat ruimte eer we wereldwijd op je 9000 mensen/km2 zitten.
  Hoe groot zou dan wel de wereldbevolking zijn?

 14. [12] ‘En jou vrijheid houdt op als je daarmee die van anderen inperkt. Kijk maar even rechtsboven op deze site’.
  Laten we er geen halszaak van maken: Ik ben de enigste bewoner op deze planeet. Zodra jij erbij komt beperk je mijn vrijheid. Daar kun jij de prachtigste beschouwingen tegenover zetten, maar ik blijf bij mijn punt. Het gaat om de essentie.
  Ik heb daarom al veel eerder de (retorische)vraag op deze site opgeworpen: "heeft een nieuw geboren menselijk leven, een automatisch recht op een leven"? Zo ja, dan heeft dat nogal wat (libertarisch) gevolg. Want, is aan dat recht dan bijvoorbeeld ook nog een plicht gekoppeld? Maar de baby zijn de voorwaarden hoe dan ook niet uitgelegd voor die op de wereld kwam. Zijn of haar mening is al helemaal niet gevraagd…

  Ik heb er dan ook geen antwoord op gekregen.

  Maar dat geeft niet. Perfectie zal altijd een illusie blijken!

 15. [14]
  Dat klopt Hub. Het wonen in een stad is voor mensen aantrekkelijker dan op het platteland. Op dit moment woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden en over 25 jaar zal dat 2/3 zijn.

  Aangezien de bevolkingsdichtheid in steden veel hoger is dan op het platteland zullen er nog vele miljarden mensen bij kunnen voordat zowel de steden als het platteland ook maar iets drukker worden.

  En dan hebben we het alleen nog maar over mensen die op het land leven. Het aardoppervlak bestaat voor bijna 71% uit water. Het is heel goed mogelijk om meer te doen aan landaanwinning, en om drijvende steden met fabrieken en vliegvelden in zee aan te leggen. De Discovery Channel serie Superstructures geeft hiervan enkele mooie voorbeelden. Zo’n drijvende stad kan helemaal zelfvoorzienend zijn (energie, voedsel en materialen uit de oceaan).

  Volgens het CIA World Factbook is er maar liefst 356000 km kustlijn. Als je gemiddeld om de 50 km zo’n drijvende stad met 1 miljoen inwoners zou bouwen, kan je alleen al in de kustwateren ruim 7.000 steden met in totaal 7 miljard mensen kwijt. Dat is meer dan de totale huidige wereldbevolking.

  https://www.cia.gov/library

 16. [16]
  Overigens leeft nu 90% van de wereldbevolking op 10% van het landoppervlak. En 90% van alle mensen leeft op het Noordelijk Halfrond. De dichtstbevolkte landen zijn Monaco (16754 mensen/km2) en Bangladesh (1124 mensen/km2), de dunstbevolkte Mongolië (2 mensen/km2) en Australië (3 mensen/km2). Ook de VS is nog grotendeels leeg (33 mensen/km2).

  Ondanks de hoge bevolkingsdichtheid is Monaco helemaal geen gekke plaats om te leven. Als de wereldwijde bevolkingsdichtheid zou toenemen van de huidige 44 mensen/km2 tot het niveau van Monaco (liefst met bijbehorend welvaartsniveau 😉 dan kunnen we alleen al op land maar liefst 2514 miljard mensen bergen. Zelfs 10% daarvan is nog ver af van de huidige 6,6 miljard.

  Tegen die tijd hebben we allang Mars bewoonbaar gemaakt, dus als je het hier dan te druk vind kan je altijd nog daar naar toe. 😉

 17. [15]
  Sander,

  Als je er van uit zou gaan dat een kind een "positief" recht op leven heeft, dus met een plicht voor een ander om het in leven te houden, zouden het dan niet in de eerste plaats de natuurlijke ouders zijn die die plicht moeten vervullen? Dus niet (in eerste instantie althans) de rest van de maatschappij. Mits we zo’n recht zouden toekennen aan een kind, zou er (als we het ook consequent toepassen) voor de ouders een enorme stimulans zijn om eerst eens te kijken of ze een nieuw kind kunnen en willen veroorloven. Als ouders geheel aansprakelijk zijn voor het in leven houden van hun kinderen, denken ze er wel 3 keer over na om zomaar een kind op de wereld te zetten. Zeker in een situatie van werkelijke "overbevolking" als ze net genoeg kunnen produceren om zichzelf, laat staan hun kind in leven te houden. Ook de eventuele onverantwoordelijke ouders zouden zich wel even op het hoofd krabben als een kind zou betekenen dat ze na aftrek van noodzakelijke lasten om zichzelf van het minimum te voorzien, tot 100% van hun besteedbaar inkomen kwijt zijn aan de kleine spruit i.p.v. luxegoederen voor henzelf.

  Als ouders daarentegen wel degelijk het ervoor overhebben om een deel van hun besteedbaar inkomen aan kinderen te besteden, zie ik niet in waarom dit een zaak zou moeten zijn van een ander. Ik moet persoonlijk er eerlijk gezegd niet aan denken om met miljarden mensen op elkaar geperst te worden, en woon liever vrijstaan met een tuin en misschien zelfs wat natuur eromheen, maar zou toch niet echt objectief kunnen aangeven hoeveel ruimte\grondstoffen per mens, dan "minimaal", laat staan "optimaal" zou zijn.

  Ik denk zomaar ook dat de meeste mensen egoïstisch en zinnig genoeg zijn om, lang voordat we werkelijk met z’n allen als batterijkippen wonen en net genoeg geld zouden hebben om een droge boterham te kopen, op te houden met kinderen krijgen. Als ze hiervoor minstens een substantiëel deel zelf moeten betalen. Want dat maakt ook wel duidelijk dat juist in de "verzorgingsstaten" waar de overheid overal ingrijpt en mensen geheel "ontlast" van hun eigen verantwoordelijkheden, door kinderbijslag en het hoofdelijk omslaan van de kosten voor het opvoeden van hun kinderen, mensen juist geneigd zullen zijn om meer kinderen te nemen. Want de kosten van die extra bevolking worden toch minstens evenveel door een ander opgevangen.

  En dat zijn dan vaak ook nog de mensen die het minst productief bijdragen. Want productievere mensen zullen niet per se door een beetje extra geld worden overgehaald om meer kinderen te krijgen, als ze dat met hun huidige financiële overschot al niet willen doen. Bovendien zijn zij het die via belastingen moeten opdraaien voor de kosten van andermans extra kinderen.

 18. [15] Als er een kind word geboren heeft dat recht op leven, maar daaraan moeten geen plichten worden gekoppeld. Niemand is verplicht te zorgen voor een pasgeboren kind. Wel is het zo dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor het maken van het kind het waarschijnlijk vrijwillig zullen doen en dat er anders bijna altijd genoeg mensen vrijwillig klaarstaan (adoptie) om het kind op te vangen.

  Het punt van 1 danwel 2 mensen op de planeet is een beetje onmogelijk. Feit is dat als een gebied eigendom van jou is, je zelf kunt bepalen of anderen daar mogen zijn. Als je vrijwillig een deel van je vrijheid opgeeft door iemand anders in je gebied toe te staan, is de vrijheidsbeperking geen probleem.

  Het punt zit hem in vrijwillig. Zodra er sprake is van dwang, zit je op de verkeerde weg.

 19. [19]
  “Niemand is verplicht te zorgen voor een pasgeboren kind”

  Lijkt mij een ernstige misvatting. Ieder kind ontstaat zonder dat het in deze gebeurtenis een stem heeft kunnen hebben. Dat ontstaan is een direct gevolg van de vrijwillige beslissing van de ouders om sex te hebben (verkrachtingen uitgezonderd). Die ouders hebben dus ook de verantwoording om het kind in leven te houden, zolang het kind dit zelf nog niet kan (voor gehandicapte kinderen geldt dus een levenslange zorgplicht). Doen zij dit niet dan sterft er door hun toedoen een mens. Dat is immoreel.

 20. [20] Zit iets in, maar bedenk wel dat die ouders in principe altijd kunnen ontkennen dat het gewild is. Ze kunnen altijd stellen dat het een ongelukje was of dat het condoom niet werkte o.i.d. Zo kom je toch weer op mijn punt dat ook die meest logische verantwoordelijkheid (begrijp me goed: ik heb geen enkel respect voor mensen die het verrekken voor hun eigen kinderen te zorgen) vrijwillig is.

 21. [21]
  Als de zwangerschap een ‘ongelukje’ was (bijv. het meisje aan de lopende band bij Durex was die maandag een beetje melig en prikte stiekem gaatjes in de condooms 😉 maakt dat de ouders t.o.v. het kind niet minder verantwoordelijk.

  Iedereen die een condoom gebruikt weet dat dit een zwangerschap niet voor de volle 100 % kan voorkomen. Als je dus vrijwillig sex hebt neem je bewust dit risico.

  Is het resultaat een kind dan heb je er maar voor te zorgen dat dit kind in leven blijft. Het is immers een direct gevolg van je opzettelijke actie.

  In alle andere gevallen waarin een opzettelijke actie van iemand leidt tot de dood van een ander mens, wordt de dader vervolgd voor moord of doodslag. Waarom zou dat hier anders zijn ?

 22. [14] [16]
  “Het is heel goed mogelijk om meer te doen aan landaanwinning, en om drijvende steden met fabrieken en vliegvelden in zee aan te leggen”

  Een aantal libertariërs zien ‘seasteading’ d.m.v. drijvende steden als snelste manier om meer vrijheid te krijgen. Je kunt ‘seasteads’ opgebouwd denken uit individuele (woon)boten, van klein (voor een enkel individu of gezin) tot groot (voor een complete community).

  Drijvende steden kunnen zo klein en goedkoop beginnen en op een organische manier groeien. Zeer kapitaalsintensieve projecten, zoals Freedom Ship (ruim 11 miljard, zie http://www.freedomship.com/ ) blijken maar moeilijk van de grond te komen. Seasteads kunnen geheel zelfvoorzienend zijn, maar uiteraard ook zich specialiseren en onderling handel drijven, fuseren of zich weer afsplitsen. Ze zullen in ieder geval veel dynamischer zijn dan alles wat we op land kennen.

  In tegenstelling tot huizen op land kunnen die boten betrekkelijk makkelijk weg. Dat maakt het voor overheden lastig om impopulaire maatregelen te nemen. Zoals Patri Friedman aangeeft: “If the state tries to impose a sales tax on Monday, the capitol building may be all that’s left of the city by Tuesday. When leaving is easy, exploitation is difficult”.

  http://www.survivalarts.com
  http://movementarian.com/20

  The World, the only private community at sea offering residential options and rental travel experiences to the discriminating traveler. Whether you are interested in purchasing a residence or renting a private home onboard The World, we are eager to assist you.
  http://www.residensea.com/

 23. Op dit moment zou Simon zijn weddenschap met Ehrlich "met de vingers in de neus en de staart tussen de benen" verliezen. Wie laatst lacht… (was het maar om te lachen!)

Comments are closed.