Climate Audit, een weblog dat de statistieken van klimaat-experts kritisch onder de loep neemt, heeft samen met het weblog Bad Astronomy de “2007 Weblogs Award for Best Science blog” gewonnen. Terecht is opgemerkt, ook door Steve McIntyre, de schrijver van Climate Audit, dat dit vooral om populariteit draait en niet zozeer om kwaliteit (individuele aanhangers konden iedere 24 uur hun stem uitbrengen). Maar de wedstrijd en de uitslag brengen een aantal interessante zaken aan het licht.

In de eerste plaats wordt duidelijk dat McIntyre een solide achterban heeft. De commentaren op zijn schrijfsels zijn talrijk en van een hoog niveau, de lezers denken met de schrijver mee en doen niet zelden zelf onderzoek naar de statistieken die door bijvoorbeeld NASA naar buiten worden gebracht.

Ten tweede werd in de aanloop naar de uitslag nog eens pijnlijk duidelijk hoe ongelooflijk vuil de kritiek is die McIntyre te verduren krijgt. Dat hij betaald wordt door de olie-industrie is nog een van de mildere beschuldigingen. Lees een post op een rivaliserend blog en de commentaren erop en huiver: Pharyngula, geschreven door een professor Biologie.

McIntyre is een gepensioneerde mathematicus die in de mijn-industrie heeft gewerkt. Hij is een expert op het gebied van data-acquisitie, data-analyse en statistieken. Op zijn blog spreekt hij zich niet uit vóór of tegen de “antropogene opwarming van de aarde”-hypothese (AGW), omdat dat niet zijn expertise is, maar hij kijkt louter naar de data die klimaat-deskundigen publiceren en haalt daar de fouten uit. Hij is de persoon die de bekende hockeystick-grafiek van Mann et al. heeft gefalsificeerd.

Meer recent heeft hij opgemerkt dat NASA een fout heeft gemaakt met het calibreren van thermometers na 2000. Een correctie hiervan leverde op dat niet 1998 en 2006 de warmste jaren “ooit” in de VS waren, maar 1934. Een groot psychologisch verschil (het gaat om tienden van graden Celcius) dat niettemin door NASA onder de tafel werd geschoven. Zie hier meer.

Hoewel McIntyre systematisch werkt en niet betrapt kan worden op het uiten van enige ideologische voorkeur, wordt de man zwaar bekritiseerd door IPCC, NASA en de diverse milieulobbies. In reacties op deze blogger kan een patroon ontdekt worden: In de eerste plaats doet men minachtend alsof hij een achterlijke leek is die van niets weet.

Als hij dan een fout ontdekt en volhardend hamert op erkenning daarvan door de betreffende wetenschappers, weigert men inzicht te geven in de gebruikte data en analyse daarvan, met het argument dat het zinloos is om op zijn futiele kritiek in te gaan.

Ergens rond dit stadium komen ook de ongegronde beschuldigingen dat McIntyre door de “vervuilende” industrie betaald zou worden en dat hij een extreem-rechtse kapitalistische “denialist” is.

In het enkele geval dat Climate Audit zo’n sterk punt heeft dat het ook in de “main-stream” media gepubliceerd wordt, kan de betreffende instantie of wetenschapper niet anders dan zijn fout toegeven. Hierbij wordt dan altijd beweerd dat de aanpassing “niet significant” is en dat de algemene hypothese (die drijft op dit soort “niet significante” aannames) nog immer overeind staat.

In het algemeen vind ik het verontrustend hoe fanatiek er gereageerd wordt op personen die kritische vragen stellen over de AGW hypothese. Bijna standaard wordt deze doodnormale wetenschappelijke houding afgedaan als “rechts” of “gevaarlijk”. Al -nobelprijs- Gore heeft bij voorbaat al besloten dat iedereen die het niet met de hypothese eens is door de olie-industrie betaald wordt. Maar hij heeft immers ook gezegd dat men best een beetje mag liegen om een “goede” zaak onder de aandacht te brengen.

Daargelaten of de AGW hypothese al dan niet correct is, ik vind het verdacht dat iedere kritiek erop met ad hominems beantwoord wordt. Na het uitkomen van de documentaire “The Great Global Warming Swindle” heb ik gezocht op bijvoorbeeld realclimate.org naar inhoudelijke weerlegginigen van de beweringen in de documentaire, maar ik vond slechts het argument dat één van de wetenschappers in de film nu spijt had dat hij erin voorkwam. En heel vaak kom ik het argument tegen dat men de beweringen “al heel vaak” heeft weerlegd en daar “geen zin meer in” heeft.

Wij beginnen nu al deze hypothese in onze portemonnaie te voelen, aangezien onder andere vliegtuigtickets en nieuwe auto’s aanzienlijk duurder worden op basis van de uitspraken van het IPCC en Al Gore. Afgezien van of dit wel een oplossing is voor het probleem in de hypothese; hebben wij dan niet het recht om volledig overtuigd te worden van de geldigheid ervan? Moeten wij ons been laten amputeren als wij slechts een vermoeden hebben van vleesrot, en de zelfverklaarde geneesheer weigert in te gaan op onze vragen?

De houding van de AGW-aanhangers heeft op mij, hoe irrationeel dan ook, een averechts effect, en ik hoop op een aantal zeer strenge winters om deze hogepriesters de mond te snoeren.

Moge McIntyre hen nog lang tot hysterie drijven.

12 REACTIES

 1. Geert, hoewel ik je stuk lovenswaardig afgewogen vind, heb ik de indruk dat je deze link op RealClimate niet hebt kunnen vinden of slechts vluchtig hebt doorgenomen:http://www.realclimate.org/…Daarin worden de belangrijkste punten bekritiseerd (belangrijk bv is het verkeerd gebruik van de grafiek van de zonneactiviteit, deze laat de laatste 10 jaar in ieder geval niet zien) en er worden links gegeven.Op het punt waar ze verzuchtten het allemaal een keer hebben uitgelegd staan overigens ook links naar de uitleg.Over de ad hominems. Dit zie je aan beide kanten. Ik vind het zelf bijna een nieuw volksvermaak om het moddergooien aan beide kanten gade te slaan. Blijkbaar is dit cultureel goed in de USA, want ik heb me ten tijde van het oprukkende en weer teloorgegane Intelligent Design veel op ID vs Evolutie discussieforums opgehouden en ook daar weer ad hominems over en weer (de meeste overigens aan de kant van de ID_aanhangers).Op de site van de BBC http://news.bbc.co.uk/2/hi/… staan overigens 10 punten die in de klimaatdiscussie de boventoon voeren. Grappig is dat onderaan vermeld wordt dat deze top 10 is ‘Compiled with advice’ van Fred Singer van http://www.sepp.org (hier wel bekend) en Gavin Schmidt van http://www.realclimate.org.

  Anthony [12] reageerde op deze reactie.

 2. [1] De hand van Gavin Schmidt is daar goed in te zien, zowel aan de Sceptic als de Counter kant. Met een balanced view heeft het allemaal niet zo veel te maken. Gavin is een mannetje dat heel slecht tegen kritiek kan, en voor Hansen door het vuur gaat. Ook Schmidt bagatelliseert de impact van McIntyre’s bevindingen, vindt het volsterkt normaal dat Hansen geen inzage geeft in zijn methoden, en begrijpt zogenaamd al helemaal niet wat nu het belang is van de verschuiving van 1998 naar 1934. Terwijl 1998 (en zelfs 2005) juist werd gebruikt in de propaganda-oorlog als ‘bewijs’ dat het nog nooit zo warm was geweest in duizend jaar. Hierbij werd de Midieval Warm Period voor het gemak ook maar even onder het tapijt geveegd. Maar ook over de laatste eeuw is 1998 dus niet het warmst.

  En die theorie dat het dit keer niet de zon is (maar alle keren daarvoor wel) is ook niet onomstreden. Uiteindelijk is deze door slechts twee ‘wetenschappers’ naar voren gebracht. Valt voor mij in dezelfde categorie als de CO2 causaliteit: men geeft toe dat eeuwenlang CO2 temperatuur volgde, maar nu ineens is het andersom. Waarom? Dan hebben we een kapstok om verdere afpersing aan op te hangen. Stel je voor dat het de zon is, daar kun je toch geen geld van jatten?

  Dertig jaar geleden maakten ze zich druk over de naderende ijstijd, maar voordat die tot belastingheffing kon leiden stopte die ontwikkeling weer. Dus dan de tegengestelde trend maar oppikken, gauw gauw gauw, voordat die ook weer stopt…

  Who is John Galt?

 3. 1934 was het warmste jaar in de USA, dat weet je best R. 1998 en 1934 wisselde stuivertje. De een kreeg er 0.1 bij, de ander moest er 0.1 graad inleveren. Deuh!
  En sinds 1998 is er trouwens nog steeds een opwaartse trend zichtbaar, maar 1998 sprong er vooral uit omdat het een El Nino jaar was.
  De MVP was wrs een lokaal fenomeen en zeker niet een globaal fenomeen, daar zijn nu inmiddels hele boekenkasten over vol geschreven. Grapes in England? Nu weer trouwens! Maar ‘It’s only Propaganda!’

  Overigens leuk om te lezen op http://paspoort.kro.nl/foru
  hoe een zekere Nafai gehakt van je maakte R. Wrs had je dat zelf niet door…

  John Galt?

  Wie schreef de Necronomicon?

 4. [3] Sinds 1998 is géén opwaardse trend merkbaar. Tenminste niet op het zuidelijk halfrond. Op het noordelijke wel, tot de laatyste twee jaar. Nu ook daar niet meer.

  http://www.cru.uea.ac.uk/
  http://www.cru.uea.ac.uk/cr
  http://www.cru.uea.ac.uk/cr

  Maar kijk gerust verder. Muv van zware ‘smoothing’ curves zul je overal dit beeld aantreffen.

  En belangrijkste was niet de correctie van 1934 en 1998. Dat is media-spectakel. De belngrijkste vinding is dat veel GISS meetstations niet aan de eigen kwaliteitseissen voldoen en de statistische correcties op de meetwaarden dubieus van aard zijn. En dat zelfs NCRU zich niet aan elementaire wetenschappelijke standaarden betreft openbaarheid van gebruikte correcties en datasets houdt. Een regelrechte schande. Dat de correctie toevallig in het voordeel van sceptici valt is mooi meegenomen, maar verder eigenlijk irrelevant.

  verder omdat het GISS alom aanvaard werd als het kwalitatief meest hoogstaand meetnetwerk zeg dat veel over de kwaliteit van de rest. Het is immers zo dat de meetstations op de grond consequent een ander temperatuurverloop laten zien als radiosondes en satelieten. Het grondtemperatuursverloop was echter de enige die de AWG-theorie nog enigsinds kon volgen. Zonder de grondmeetwaarden van de EU en USA zou overigens een groot deel van de aarde uberhaupt geen forse stijging zien van de temperatuur de laatste 30 jaar. Flinke delen laten zelfs een daling zien! (Zie ook IPCC rapport mocht je me niet geloven.)

  De MVP is overigens onomstreden een globaal fenomeen. Er is geen enkele serieuze wetenschapper die daar aan nog twijfelt. Het bewijs daarvoor is simpelweg te overweldigend. De enige tijd dat iemand anders beweerde was ivm de Mann publicatie van 1998 die ongelukkig overgenomen was door IPCC in 2001 omdat Mann lead-autor van hoofstuk 6 werd. De lead-author van Hoofstuk 10 (Von Stork) heeft daarover overigens nog zeer felle kritiek gegeven, omdat hij vond dat dat niet kon. En terrecht uiteraard. In 2007 werd de lead-autor Mann-aanhanger Briffa welke wederom eigen en soms zelfs ongepubliceert werk aanhaalde. Hoezo van kritiek leren?
  De MVP-ontkenning is een politiek gevolg omdat anders teveel mensen gezichtsverlies zouden leiden.
  Daarvoor was er geen twijfel, en nu de Mann-publicatie als volstrekte larie bewezen is door zowel IPCC (ondanks Briffa als lead author!), NAS als vrijwel de gehele klimaat-statistici is de MVP weer terug. RealClimate (de site van Mann en aanhangers) is zo ongeveer de enige die dit nog ontkent.

  Overigens boeit dat eigenlijk niet. Dat het klimaat in het verleden ook zonder CO2 schommelingen doormaakte van grote omvang dan vandaag d edag, staat buiten kijf ook als de MVP wel lokaal was. Dat CO2 de temperatuur volgde staat ook buiten kijf. Enige vraag is of CO2 als versterking fungeerde. Tot de dag van vandaag is daar geen bewijs voor anders dan CGM’s. Ook niet onder IPCC-aanhangers! Wel zijn er diverse analyses van de ijskernonderzoeken die aangeven dat de CO2-stijging de trend niet gewijzigd heeft in het historische verleden hetgeen vreemd is als CO2 een zeer sterke positeve feedback geeft.

  Als de AGW’ers graag een case willen maken, is het zaak niet veleel naarr de historische trends te kijken, want dat zal ze weinig steun geven. Beter is ze te richten op de CGM’s en aan te geven dat die inmiddels redelijk goed in staat zijn het recente klimaatpatroon te volgen. De kritiek daarop is immers al voldoende om de handen vol te houden.

  IPCC voelt verder ook goed aan. De SPM van AR4 kent welgeteld 0 grafieken van het hoofdstuk van Briffa, waar in 2001 bij de SPM van de TAR zo ongeveer het halve rapport daarop leunde. Mann heeft daarover nog zijn woede geuit omdat hij het een slag in het gezicht vond, omdat daaruit naar zijn smaak bleek dat men inderdaad zijn stick liet vallen …

 5. [4] Overigens Steve heeft recentelijk een analyse gemaakt van Al Gore’s variant van Thompson’s variant van Mann’s hockeystick (Kunt U het nog volgen? 🙂 )

  http://www.climateaudit.org
  http://www.climateaudit.org

  Het is iets wat ook voor de mensen met geen grote geschiedenis in Steve’s werk in debuncking the stick nog welk te volgen is. De kern dat statistisch er erg veel ‘werk’ gedaan moet worden om die alarmerende grafiekjes te maken zonder MWP zal voor eenieder duidelijk zijn. en anders in ieder geval, dat we het hier niet over een populist hebben, maar Steve McIntyre daadwerkelijk een wetenschapper is.

 6. [5] Ja, we ontdekken een klein foutje in de GISS-temp data en het gaat weer over het internet van "1934 was het warmste jaar…" en "o ja de zg opwarming is niets meer dan een 2YK probleem". Slim, zo zaait men weer verwarring en dat is precies de bedoeling.

  Over de zg gestopte opwarming: het zg vijfjarige gemiddelde geeft nog steeds aan dat er een stijging is van 0.16 graad Celsius tussen 1998 en 2007.
  Overeenkomend met de gemiddelde stijging per decade tussen 1975 en 2007 (0,15 graad Celsius).

  Hier nog een commentaar op de Al Gore & Dr Thompson’s Thermometer.

  http://www.skepticalscience

  Nog even terug te komen op de hockystick en de MWP, een interessante posting vond ik deze:
  http://tamino.wordpress.com

 7. [6] Ja, sorry hoor, je kunt het bepaalde personen niet kwalijk nemen dat ze van die 1934 zo’n ophef maken.

  1998 was het heetste jaar van het millenium …
  1998 was het heetste jaar van het millenium …
  1998 was het heetste jaar van het millenium …
  1998 was het heetste jaar van het millenium …
  1998 was het heetste jaar van het millenium …
  1998 was het heetste jaar van het millenium …
  1934 was het heetste jaar van het millenium … eh?

  🙂

  Wie de bal kaatst …

  Wie nu de mond opentrekt dat ze daar over beginnen, en zijn mond hield bij al die andere roepers, heeft boter op zijn hoofd.

  Zoals echter gezegd gaat het er niet om of 1934 nu warmer is of niet. Dat is leuk voor bepaalde PR afdelingen, maar de weerkelijke problemen zaten elders. En die zijn niet zo makkelijk weg te wuiven …

  En betreft de mooie trend van 1998 tot 2007. Leugens, grotere leugens en statistiek. Neem die van 1997 tot 2007 maar. Maar wat is het punt? Dat de aarde sinds 1975 warmer geworden is? Er zijn er wellicht die dat betwisten, doch dat zijn er niet veel. Waar het om gaat is dat je niet alleen meer opwarming zou mogen verwachten aldus de CGM’s, maar bovendien de huiidge afvlakking niet goed te verklaren is.

  Merk overigens op dat je Tamino-stukje de oude ongecorrigeerde GISS data gebruikt en dezelfde doodzonde maakt als de hockeystick auteurs, namelijk het mixen van verschillende bronnen in één grafiek. Maar verder interessante posting 🙂

  Je haalt verder een leuk artikeltje aan betreft Al Gore’s stukje, maar heb je Steve’s artikel nu echt gelezen? De conclusie, die dus ook erkent wordt door ‘skepticalscience’ is dat Al Gore’s Dr Thompson’s Thermometer in feite MBH is … Dus de onderbouwing van MHB is … MHB 🙂 Laat echter MHB98/99 het enige bewijs van afwezige MWP zijn. In hun drang om vooral vermeende sceptici van repliek te dienen mist men nogal vaak het punt.

  Maar ‘ie’ toch niet globaal is, dan nog is de hele stick-discussie meer een teken van hoe onwetenschappelijk IPCC soms te werk gaat (geen bronnen bekend maken, lead autors die eigen werk promoten, geen hoor-wederhoor, revieuw comments van mede-reviewers bewust niet openbaar maken, ongepubliceert werk gebruiken, etc). terecht dat de AR4 eind-redacteuren deze keer in de SPM stilletjes geen grafieken van het historische onderzoekshoofdstuk opgenomen hebben.

  Overigens de hockey stick is echt wel dood. Of Al Gore hem nu gebruikt of niet. Ben je op de hoogte van de inhoud van de diverse kritieken betreft Mann’s PCA, de brissecones en R2 variance? Zo nee, lees eens een paar maanden ClimateAudit. Heb ik ook gedaan, en ik ben van een net als jij absoluut Stick-gelovige naar die-hard scepticus gegaan op dat gebied. De MHB-saga is inmiddels voorbij het humoristische. Het is nu gewoon dieptriest dat enkele personen niet gewoon hun fouten erkennen.

 8. [7] Ja hoor Armin, 1934 was het warmste jaar ooit gemeten…in de USA. En dat weet je best. Het is leuk om het iedere keer te gebruiken, maar ik zal vanaf nu niet meer happen.

  Dus de trend tussen 1997 en 2007 zijn leugens? Waar baseer je dat op? Het is leuk om een cliché citaat als lies, bigger lies & statistics te gebruiken, maar dat lijkt me volstrekt irrelevant. Als je de zg huidige afvlakking gelijk als een trendbreuk ziet,lijkt dat een beetje voorbarig. Maar goed, we’ll meet again in 2010. Een goede sigaar of een goede fles wijn 😉
  En als in het Tamino stukje de nieuwe GISS-data worden gebruikt, is de conclusie dan ineens anders?

  In het SceptikalScience stukje vond ik vooral de laatste opmerking eh opmerkelijk:
  "So while Al Gore was in error attributing the Mann/Jones graph to Dr Thompson, the main conclusion that temperatures during the Medieval Warm Period were less than modern times is correct. This is an important point and seems to be overlooked in the eagerness to debunk Gore."

  Ik zal overigens de hockystick ook niet (meer) gebruiken. Ja, ik ken de versie van M&M en ik weet wat een Bristle Cone is (zelfs aangeraakt, tegenaan gez… enzovoort) en ik heb de hele reutel statistiek gehad tijdens mijn studie (inmiddels wel 25 jaar gelee).
  ClimateAudit leest echter moeilijk (ik lees dan liever een abstract) en ik word een beetje moe van al die commentaren die alleen maar als boodschap "well done Steve" (Teiltje), nooit eens een keer iemand die er tegenin gaat.
  Maar ik ben wel benieuwd naar de laatste versie van de grafiek van de laatste 2000 jaar.

 9. [8] De trend tussen 1997 en 2007 is geen ‘leugen’, maar het is veel leuger die van 1997 naar 2007 te gebruiken dan die van 1998 tot 2007. Die eerste is namelijk hoger … Dacht ik laat ik eens een grapje maken vanuit non-sceptische hoek, is het weer niet goed 🙂

  Maar de serieuze ondertoon is dat je altijd wel allerlei perioden kunt nemen die je goed uitkomen en dan roepen dat er een trend is. Zowel ‘deniers’ als ‘alarmists’ doen dat. Met wetenschap heeft dat weinig te maken.

  Maar wat is het punt? Dat de aarde opgewarmt is, staat buiten kijf van de meesten. Dus wat is het punt? Ik bedoel dat niet flauw, maar vaak worden ook dingen ‘verworpen’ die niet gesteld zijn.
  Zo ook hier: Als in het Tamino stukje andere GISS data gebruikt (en de andere fout liefst ook nog corrigeert) worden, is inderdaad de conclusie anders, maar zelfs als het niet zo is. Welk punt dat ik aandroeg wordt dan weerlegd?

  Laat ik je helpen, want ik vermoed dat je het niet kwaad bedoeld, Tamino probeert aan te tonen dat de huidige snelheid van opwarming anders is dan die van toen. Waar ik het over had is echter dat de MWP bestaat. Twee verschillende discussies. In feite erkent Tamono met zijn excercitie dat die MWP bestaat …

  Overigens lijkt mij de stelling dat de huidige trend van opwarming anders is niet aan te tonen met zijn excercitie, juist omdat hij twee totaal verschillende datasets vergelijkt. En de laatste ook nog eens een lagere trend laat zien als je hem corrigeert.

  Niettemin, sluit ik absoluut niet uit dat de huidige opwarming sneller verloopt dan toen. Merk ook op dat het huidige IPCC standpunt daar naar toe leunt. Dus niet zoals Al Gore stelt dat de huidige temperatuur zo uniek is, maar de huidige trend.

  Voor het NAS pannel verklaarde alle klimaatwetenschappers onder ede dat geen van hen met zekerheid de temperatuur van de MWP binnen 0,5C kon bepalen. Allemaal behalve uiteraard clown Mann … 🙂

  Vandaar ook dat IPCC en elke serieuze wetenschappers, van welke kant ook, niet snel zal beweren – anders dan op basis vaneen bepaalde dataset – of de MWP warmer was of niet. Meestal wordt de term ‘vergelijkbaar’ gebruikt. Dat is dan dus binnen 0,5C. Kan best minder warm zijn.

  Maar zoals gezegd, ontken ik niet dat de huidige trend hoger kan zijn, maar
  ben ook niet meteen overtuigd. Omdat de proxy-data van de MWP en andere warme perioden grote onzekerheidsmarges heeft is dus ook moeilijk een exacte trend te vinden. En tot nu toe is de opwarming van nu slechts één periode van 30 jaar. 30-jarige perioden zijn de eenheiden waarmee klimaatwetenschappers mee werken (om een aantal redenen). Dus het probleem is dat we maar een meetperiode als ‘bewijs’ te zien is uiteraard niet doorslaggevend. Immers het is bekend dat enkelvoudige 30-jarige perioden niet noodzakelijk betrouwbaar zijn. Maar ja, we leven nu eenmaal nu, dus daar zullen we toch mee moeten leven.

  Persoonlijk vind ik dit niet het meest interessante deel van de discussie. Mij steekt nog steeds dat er geen theoretische onderbouwing is van hoe CO2 dan wel een sterke feedback zou zijn voor de temperatuur. En ook dat de statistische correlatie voor CO2 vs T relatief zwak is. Dwz zélfs de eveneens goed te bekritiseerde cosmische straling vs T hypothese laat een sterkere correlatie zien. dat is pijnlijk voor aanhangers van de AWG theorie. Uiteindelijk is het enige tastbare bewijs van de AWG hypothese dat CGM’s zonder CO2-hypothese de temperatuur soinds 1900 niet kunnen verklaren.

  Ikzelf ben van absoluut gelovige met een groen hart gegaan naar een absoluut ontkenner met een nog meer groen hart. Maar als er feiten de andere kant op komen, sluit ik niet uit weer terug te gaan. 🙂

 10. Armin, interessant dat je van het ene kamp – zoals je het zelf noemt gelovigen – naar het skeptics kamp bent overgegaan. Het is leuk om de andere parij gelovigen te noemen, zoals ik veelvuldig op discussiefora constateer, maar voor mij is er meer aan de hand waarom ik in ieder geval niet tot de zg skeptici behoor.
  Illustratief op Climate Audit vond ik de verwijzing van een van de reaguurders naar de Piltdown Man. Waar had ik dat eerder gehoord? Juist, in de discussies tussen aanhangers van Intelligent Design en de Evolutieleer. Tegenstanders van de evolutieleer zijn zeer actief op het internet en gebruiken een hoeveelheid stromannen die zijn weerga niet kent. Dat uit zich vooral in het herhalen van standpunten als "er zijn geen tussenvormen" (missing link weet je), "cellen zijn zo complex, dat kan niet vanzelf geevolueerd zijn, daar moet een schepper bij zijn geweest", "Darwin herriep zijn theorie op zijn sterfbed" enzovoort. Dan kun je antwoorden met literatuurverwijzingen, zelf voorbeelden geven, vriendelijk discussierern, onvriendelijk discussieren, totaal negeren, het heeft geen zin.
  Toevallig komen veel van die anti-evolutieleer-critici/ID-aanhangers uit dezelfde politiek hoek als een aantal AGW-skeptici cq denialists. Reden voor mij op zeer skeptisch te zijn t.a.v de skeptici.
  Begrijp me goed, ik weerspreek Steve McIntyre’s werk niet (het is goed dat er audits zijn) en ik schaar hem zeker niet onder laatstgenoemde groepering.
  Maar wat mij steekt is de manier waarop bepaalde skeptici (bv senator Imhofe, Steve Milloy) te werk gaan. Mijn indruk is dat hun belangrijkste tactiek is om verwarring te zaaien, een beeld creëren als zouden alle wetenschappers bedriegers zijn of bang zijn voor hun baan.
  Daarbij horen het constant herhalen van vaak achterhaalde standpunten, "het is de zon","1934 was het warmste jaar" enzovoort. En dat terwijl een rondje internet je al bij de originele publicaties plus rebuttals kan brengen (http://www.skepticalsience.com geeft een goed overzicht). Op dat moment zijn skeptici voor mij geen skeptici meer, maar cynici (voorbeelden in NL zijn Simon Rozendaal, Theo Richel en nog een paar die me even niet te binnen WIL schieten). Een echte skepticus (of wetenschapper!) zal zich laten overtuigen als de argumenten steekhoudend(er) zijn. Een cynicus zal de argumenten weer betwijfelen tot in het absurde en/of zijn eigen standpunten blijven herhalen.
  Voorlopig blijf ik nog in het kamp van de AGW-gelovigen (en dan de Lomberg-variant dus geen alarmist), omdat de argumenten daarvoor mij steekhoudender schijnen. Maar dat kan ook veranderen, zoals dat bij jou Armin ook blijkbaar kan.

 11. After wandering just now <a href=http://adhair.com/citistree…>dividend fund rbc</a> emerged from <a href=http://adhair.com/gary-smit…>australian stock index futures</a> wheat. Every physical own boat <a href=http://adhair.com/jake‘s-fish-market-nyc/>seafood market biloxi</a> and excuses <a href=http://adhair.com/framers-i…>health insurance claims and denial management</a> any more <a href=http://adhair.com/collatera…>vha delinquent obligation</a> dynameter. Juno thus should respect <a href=http://adhair.com/west-virg…>illinois cash advance and no fax</a> old man <a href=http://adhair.com/definitio…>barter pay</a> been occasioned <a href=http://adhair.com/dependent…>newport news flea market</a> flywheel. This temple shall conquer <a href=http://adhair.com/corporate…>exchange rate fluctuation risks</a> you also <a href=http://adhair.com/indicatin…>indicating a payout ratio</a> speech design <a href=http://adhair.com/pageadads…>nasdaq 100 used by allianz</a> figure. Peleus knew irgil was <a href=http://adhair.com/finance-h…>business finance professional</a> his nose <a href=http://adhair.com/transfer-…>percentage payment ratio for bank transfer</a> some distance <a href=http://adhair.com/new-rock-…>bijoux tender</a> red. Zeus came worn the <a href=http://adhair.com/organizin…>economic impact of gambling</a> and want <a href=http://adhair.com/in-bankru…>jan barbara beery federal bankruptcy filing</a> his seemed <a href=http://adhair.com/walden-wo…>fund income registered retirement rrif</a> vexation. Ulysses lifting and uncertaint <a href=http://adhair.com/lance-asu…>software maintenance management company email invoice</a> separate constituen <a href=http://adhair.com/hedge-fun…>energy hedge fund direct mail list</a> tna. Achilles from hard red <a href=http://adhair.com/insurance…>uk life insurance policy quote</a> beautiful life <a href=http://adhair.com/ticket-br…>pharmacy business broker</a> quantity. Oceans there the lovely <a href=http://adhair.com/ceo-magaz…>pension bonding vs fiduciary liability insurance</a> the wall <a href=http://adhair.com/health-in…>insurance broker conference atlantic canada</a> epics into <a href=http://adhair.com/business-…>past papers for business</a> princes. They dropp they saw <a href=http://adhair.com/mortgage-…>bahamas interest rate</a> irgil are teacup.

Comments are closed.