Ze zijn eruit! Wie? Die ambtenaren in Brussels natuurlijk. Dertig Europese satellieten gaan de ruimte in om u en ik goed in de gaten te houden. De kosten voor dit grapje zijn zoals vanouds niet misselijk. 3.4 miljard euro is door de Oude Wijzen in Brussellaria begroot. Echter, dit is natuurlijk een ambtenaren begroting. Dat is iets totaal anders dan een bedrijfskundige begroting. Dat is ook de reden voor de private verwarring die is ontstaan inzake de begrotingen van de HSL-Lijn, Joint Strike Fighter, Afghanistan, Irak, Metro in Den Haag, Verhoging van de straat om de hoek, etc.

De werkelijke (bedrijfskundige) begroting kan men vinden door een (geheime) wiskundige berekening erop toe te leggen. Namelijk ((A * 6.027) / 10.8135)^4.017. In dit geval komt dit dus uit op 13.04 miljard (afgerond tot 2 cijfers achter de comma).

Maar wie mag dat nou gaan betalen? U natuurlijk! Namelijk met die verhoging van de BTW, Accijnzen, Bekeuringen, Zorgverzekering, etc. Zelf zullen ze nooit een duit in het zakje doen. Indien dat echter wordt gevraagd, is meestal het antwoord: “Ik vind dat idee alleen al heel ongematigd, on- en asociaal, te zot voor woorden, onbeschaamd, bij de wilde spinnen af, blah blah blah”.

Doel van het project? U in de gaten houden natuurlijk. Voor het geval u (met uw nieuwe paspoort met RFID-chip) naar de dichtstbijzijnde (niet-Europese) ambassade vlucht om politiek asiel aan te vragen.


Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten hoe
Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten waar naar toe
Hoe ver moet je gaan
De verre landen zijn oorlogslanden
Veiligheidsraadvergaderingslanden, ontbladeringslanden, toeristenstranden
Hoe ver moet je gaan
Vluchten kan niet meer

Zelfs de maan staat vol met kruiwagentjes en op Venus zijn instrumenten
En op aarde zingt de laatste vogel in de laatste lente

Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten waar
Schuilen alleen nog wel, schuilen bij elkaar
Vluchten kan niet meer
Vluchten kan niet meer

Vluchten kan niet meer, heeft geen enkele zin
Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten waarin
Hoe ver moet je gaan
In zaken of werk, of in discipline
In Yin of in Yang of in heroine
In status en auto en geldverdienen
Hoever moet je gaan
Vluchten kan niet meer

Hier in Holland sterft de laatste vlinder op de allerlaatste bloem
En alle muziek die overblijft is de supersonische boem

Vluchten kan niet meer, ‘k zou niet weten waar
Schuilen kan nog wel, heel dicht bij elkaar
We maken ons eigen alternatiefje
Met of zonder boterbriefje
M’n liefje, m’n liefje, wat wil je nog meer
Vluchten kan niet meer
Vluchten kan niet meer

Annie M.G. Schmidt

3 REACTIES

 1. Zoals elk gereedschap kan ook dit gereedschap in de verkeerde handen (= overheid) tegen u gebruikt worden. Wat niet wegneemt, dat Galileo een ingredient is om de verkeersdichtheid van vliegtuigen te verhogen (PR-NAV bijvoobeeld).

  Het vervelende van Galileo is dat de pleuropese unie er in feite aan ten grondslag ligt. De megalomane politici zijn van mening dat pleuropa ook een wereldmacht moet worden die overal en altijd z’n neus in andermans zaken steekt, gelijk de VS. Een (achterhaald) argument was ook dat de nauwkeurigheid van het Amerikaanse GPS systeem niet voldeed.

  De consortiumleden hebben er in feite de brui aan gegeven, niet verwonderlijk gezien de niet-zakelijke basis van dit project. De politici mogen het nu oplossen, en meer belasting-geld is natuurlijk het antwoord. Iets anders dan dat (en de geldpers) hebben ze niet; een overheid verdient geen geld maar consumeert slechts.

  Niet uit te sluiten is dat er door de consortiumleden een spelletje gespeeld wordt om meer pleuropees geld te krijgen. Neem het ze eens kwalijk !

  De overheid is de bron van alle kwaad, ook in dit geval.

 2. Was het niet Nostradamus die voorspelde dat de mens, door de overheid, bij alles wat hij doet en onderneemt gecontroleerd zal worden en gejaagd tot het onmenselijke aan toe?
  En dat deze controles pas dan worden verboden, als de leiders zelf ook worden gecontroleerd en gejaagd?

  Maar goed, eerst dus nog een hoop ellende voor het ooit weer ‘normaal’ wordt, dat lijkt me wel duidelijk!

 3. Thuis krijgen we de intelligente stroommeter! Een meter die nauwkeurig kan registreren wanneer en hoeveel stroom we verbruiken, deze meter staat in verbinding met de stroomleverancier en alle gegevens worden opgeslagen in een databank! Men kan ‘zien’ of we thuis zijn en zelfs wat we doen!!

  Natuurlijk kunnen we al gecontroleerd worden via de GSM! Belgegevens en locatie zijn makkelijk te achterhalen!

  Ook de provider kan, via onze internet verbinding, het één en ander controleren en gegevens verzamelen. Net als microsoft die via de software op onze computer hetzelfde doet!

  Pinpassen laten koopgedrag zien van de rekeninghouder!
  Het is duidelijk dat we reeds lange tijd op weg zijn naar een totalitaire staat! Eigenlijk stom dat we er zelf aan mee werken, maar kunnen we nog anders?

Comments are closed.