NL-regering (29 okt): ‘De jeugdmonitor geeft inzicht in de problemen van kinderen en jongeren én maakt ons duidelijk wat het resultaat is van ons beleid’, aldus minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin).

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Ja, het maakt ons ook heel veel duidelijk. André voert beleid onder het motto: “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”. De Jeugdmonitor beschrijft hoe de jeugd ervoor staat op de gebieden onderwijs, gezondheid en welzijn, veiligheid en arbeid. De komende jaren wordt de Jeugdmonitor verder uitgebreid.

Net zo lang tot ze alles van je weten. Ze zijn daarvoor al aardig op weg! !

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST


———————————

6 REACTIES

 1. De heer Willem Alexander is hiervan ook op de hoogte? Na een zware aanval op Martijn is hij namelijk nog een beetje moe van het strijden. Hij zal dan ook spoedig weer met vakantie gaan, even bijkomen! Misschien dat hij zich dan zal storten op bovenstaand verhaal? U bent gewaarschuwd!

 2. Wie kan een overheid iets verbieden? Ga je dan niet zelf op de stoel van een overheid zitten? Gewoon negeren en eigen verantwoordelijkheid nemen. Gezien de leerplicht zijn kinderen al 5 dagen per week opvoedkundig beïnvloed op school, maar als ouder is het mogelijk invloed uit te oefenen. Kinderen zelf leren denken en als eenmaal het muntje valt is de invloed van school e.d. verwaarloosbaar klein.

 3. "There is a campaign under way to essentially destroy the public education system along with every aspect of human life and attitudes and thought that involve social solidarity. It’s being done in all sorts of ways. One is simply by underfunding. So, if you can make the public schools really rotten, people will look for an alternative. Any service that’s going to be privatized, the first thing you do is make it malfunction so people can say, "We want to get rid of it. It’s not running. Let’s give it to Lockheed."

  Denk daar maar eens over na!
  Je reactie is m.i mis, het is deel van een plan.
  Zoals de zorgverzekering bijvoorbeeld!
  http://onlinejournal.com/ar

 4. [3]
  Ja, vooral de kaasschaafmethode (populair bij politici vanwege het makkelijke draagvlak) zorgt voor het langzaam maar zeker in de vernieling draaien van voorzieningen.

  Beter zou zijn hele departementen op te heffen en zo de resterende van adequate budgetten te voorzien (populaire methode bij interimmanagers).

  Nu is het wel de vraag of dit allemaal met opzet gebeurt, zoals je zegt, of dat het gewoon onbedoeld is (tgv alsmaar stijgende kosten en incompetente bestuurders).

  Die zgn ‘liberalisering’ van de laatste jaren (nutsbedrijven, OV, zorgverzekering ed) heeft geen echte concurrentie opgeleverd omdat de overheid nog altijd een dikke vinger in de pap heeft.

  De meeste mensen zien het echter als marktfalen. Het effect is daardoor helaas tegengesteld, dus geen "let’s give it to Lockheed" (deed een tijdje het klemmen van foutparkeerders in Den Haag) maar "let’s give it back to the government".

 5. [3] Dit is bekend. Maar buiten schooltijd kunnen ouders nog altijd het heft in eigen handen nemen.

  In hoeverre is dit verschijnsel universeel? Japan, Korea? Doen zij hieraan mee? Volgens mij is Nederland één van de meest cultureel marxistische landen en valt dit bij veel andere landen mee.

 6. Dat vastleggen van allerlei gegevens over kinderen van 0 tot 19 is een ernstige inbreuk op het prive-leven.
  Verbijsterend dat Rouvoet zich daarvoor wil inzetten.
  Het gaat helemaal uit van de idee dat een overheid d.m.v. een juiste ‘sturing’ allerlei gedragsproblemen zou kunnen voorkomen: een volkomen fout en tot mislukken gedoemd uitgangspunt.
  Dat hele verlichtingsidee over de macht van opvoeden, dat ook een centrale gedachte is bij socialisten/communisten, moet eindelijk eens op de helling. Het leidt tot rampen en grote frustraties.
  Een kind stuurt zijn ouders evenzeer als ouders het kind ‘sturen’. Een kind heeft al heel vroeg een duidelijk karakter. Een kind maakt al vroeg zelf allerlei keuzes: wie het wel en wie niet als rolmodel ziet b.v.
  Al dat ‘sturen’ leidt zelden tot iets, tenzij het kind zelf al zijn koers aangeeft.
  Liefde en geduld blijken vaak een positieve uitwerking te hebben, maar die hoef je van een overheid natuurlijk niet te verwachten.
  De rest van je leven zul je achtervolgd worden met de vastgelegde ‘problemen’ in je jeugd, en allerlei onbekwame lieden zullen er allerlei idiote conclusies aan verbinden.
  Weg met zo’n dossier!

Comments are closed.