Dit artikel dient als een aanklacht tegen het dogmatische, nu zeer aanwezige en opnieuw groeiende Marxisme. Een stroming die zich niet verkleed als Lenin, Stalin of Mao maar tegenwoordig bijvoorbeeld in de kale en, voor de verdere rest door rondvliegende hooibalen geteisterde schedel van Jan Marijnissen schuilt.De grondige effecten die het Marxisme op het hedendaagse wereldbeeld heeft gehad zijn onmiskenbaar. Zowel op cultureel en economisch als wel beleidsmatig vlak heeft het Marxisme een uitermate dubieuze impressie achtergelaten.

De cultuur heeft geleden onder de nivellering en, dientengevolge, infantilisering van het volk. Het Marxisme wordt overigens regelmatig het positieve attribuut toegeschreven dat het de klassensamenleving zou hebben uitgebannen; niets is blijkt echter minder waar, wanneer we in beschouwing nemen dat de liberale verlichtingsstroming, met de introductie van objectieve (non-religieuze) wetenschap, de gelijkheid in de maatschappij serieus heeft bevorderd. De vrije markt zou, was deze niet bruut geïnterrumpeerd geweest in het begin van de vorige eeuw, een lijn door hebben gezet van emancipatie en een gezonde monetair geconcentreerde samenleving.

De, door Marxisme bevorderde, dwangmatige instelling van gelijke rechten was een kwalijke poging een natuurlijk proces niet zomaar te versnellen maar op een geheel andere frequentie in te stellen. De middelen om gelijkheid af te dwingen in, bijvoorbeeld de USSR, waren en zijn nog steeds in veel Westerse landen uitsluitend economisch. De achterliggende gedachte is dat een rijke, in Marxistische ogen arrogante handelaar zijn ‘kapsones’ verliest, evenredig aan de daling van zijn inkomen. Het voortvloeisel daaruit is een totaal gebrek aan stimulans van innovatie en ambitie. De handelaar verliest zijn wil om uit te blinken en de economie stort, aanvankelijk onzichtbaar, in elkaar. Hieruit blijkt hoe groot de invloed van economische factoren, niet alleen op welvaart maar ook op de heersende cultuur is.

Waar de gevolgen van de opkomst van het Marxisme in de USSR al meteen merkbaar waren in het begin van de twintigste eeuw, sijpelde het vergif er bij de Westerse wereld langzamer in. In de negentiende eeuw en de jaren tien en twintig was er luid protest van het proletariaat tegen slechte arbeidsomstandigheden. Hoewel de economie onder die omstandigheden gedijde, was ook dit tijdperk vanuit liberaal perspectief niet correct. De voorgenoemde periode is illustratief voor de langetermijngevolgen van rechts beleid. De industriëlen bepalen het politieke beleid en schenden de soevereiniteit van hun werknemers door dubieuze wetten door te drukken. Zo gold er in sommige industrialiserende landen een bepaling dat arbeiders enkel bij hun werknemers mochten winkelen; de overheid creëerde monopolies voor de rijken. Tegengesteld hieraan werd binnen de communistische landen het geld, via belastingen, nationaliseringen en brutale inname van de rijken ontnomen en niet aan de armen maar aan ‘het collectief’ geschonken. Karl Marx had zich, postuum tot een hoogst complexe en aanzienlijk grover bebaarde Robin Hood ontpopt.

In de rechtse, plutocratische samenleving was, ondanks de morele bezwaren, tenminste nog ruimte voor ambitie, hier waren geen negatieve macro-economische gevolgen van overheidsbeleid merkbaar. Echter binnen de linkse, nog minder ethische maatschappij waren de twee belangrijkste elementen voor economische productie, motivatie en dientengevolge werkvermogen, snel verleden tijd. De communisten leefden in armoede en angst voor de verscheidene politbureaus terwijl er meer dan genoeg van hen in staat waren rijkdom en vrijheid te vergaren. De eerder vastgestelde premisse dat geld een van de belangrijkste beweegfactoren in de menselijke wereld is, dient ter ondersteuning van de stelling dat politiek in een simpel model gegoten kan worden. Rechts staat voor de allocatie van middelen en productie van arm naar rijk; links verplaatst geld van rijk naar arm; en tenslotte is er de liberaal, die niet aan herverdeling doet. De vraag aan u is al even simpel: welke van de drie klinkt het meest gebalanceerd?

In de jaren dertig werd, zo bleek later uit onderzoek van Milton Friedman en anderen, de beurskrach onterecht als aanleiding gezien voor een nieuw economisch beleid. In de jaren zeventig, tachtig en negentig hebben, binnen de economie, o.a. de monetaristen (o.a. Friedrich Hayek en Margeret Tatcher), de Oostenrijkse school (o.a. Hans Herman Hoppe) en de Chigagoiaanse school (o.a. Milton Friedman) uitgebreid vele onjuistheden van het Keynesianisme blootgelegd. De werken van John Maynard Keynes werden en worden echter wel erg bruut, niet zozeer verkracht maar eerder gluiperig aangerand door de New Deal, Great Society en ‘Samen werken, samen leven’-fanaten. Elk negatief element in onze hedendaagse economie, behoudens de ongemakkelijke oliemarkt en de lachwekkende commercialisering van megalomane, maniakale, milieu-malloot Al Gore, komt voort uit een weinig amusant en ondoordacht boekje, geschreven door een, vanwege zijn naïviteit weinig blaam treffende dorpsgek. Werkelijk, zet u Das Kapital maar gerust op het zelfde plankje in uw kast als Mein Kampf en een zeker religieus werk van Arabische origine.

14 REACTIES

 1. Na het lezen van de kop van het artikel en de laatste regel ben ik het al met je eens.

  Dood aan het soosjalisme!

 2. Als geld een van de belangrijkste beweegfactoren in de menselijke wereld is. Wat zijn dan de andere belangrijke beweegfactoren?

  Het feit dat sec één premisse als axioma wordt gehanteerd, terwijl er andere factoren zijn, zet het gehele verhaal op losse schroeven.

  Overigens was Robin Hood een held.

 3. [2] Geld an sich is geen belangrijkste beweegreden, maar gemak/luxe in het leven wel. Geld is slechts een middel om zoveel mogelijk van het leven te kunnen genieten (van materialistisch genot zoals vakanties en luxe auto’s tot emotioneel genot zoals veel vrije tijd om de kids te zien opgroeien of de mogelijkheid om anderen het leven makkelijker te maken).
  Socialisten zeggen vaak dat geld heel slecht is, maar ze willen zelf graag een hoop hebben… Kom niet aan het salaris van een arbeider of de uitkering van een luilak….

 4. [2] "Overigens was Robin Hood een held."

  Klopt. Robin hood was een libertarier.
  Hij stal het geld terug van de Sherrif van Notingham die het als belasting van de burgers had gestolen.

 5. "…behoudens de ongemakkelijke oliemarkt en de lachwekkende commercialisering van megalomane, maniakale, milieu-malloot Al Gore…"

  Met deze zinsnede ben ik het oneens. Zowel de ongemakkelijke oliemarkt als de waandenkbeelden van Gore komen voort uit de doctrine van de Frankfurter Schule, die de culturele vorm van het Marxisme als basis heeft en gericht is op vernietiging van de welvaart in de maatschappij.

  Uitvoerende exponent hier van is de milieubeweging, met clubjes als Greenpeace en Milieudefensie, die op ondemocratische wijze (klein clubje fanatici) via de bestuursrechter de natuur boven de mens weet te stellen. Geen grassprietje mag geknakt worden, geen buidelrat benadeeld. Als gevolg daarvan mogen landen met natuurlijke oliebronnen deze niet ontginnen, zodat het westen speelbal blijft van het Islamistische Midden-Oosten, waar de aanvankelijk door westerse technologiën exploitabel gemaakte oliebronnen werden genationaliseerd (gestolen dus) en nu gebruikt om ons uit te buiten.

  De milieubeweging zorgt ervoor dat wij daar niet aan kunnen ontsnappen, en de ‘waandenkbeelden’ van Gore komen uit dezelfde koker. Gore is een typisch voorbeeld van een linksmens: Do as I say, not as I do. Hij wil graag zijn ideeën over hoe een ander dient te leven met geweld aan die ander opleggen, en ondertussen met de resultaten daarvan zelf zijn rijkdom en macht uitbreiden. Een typische zakkenvuller, net als Kok, Van Dam en nog zo wat bekende linksmensen.

  Zelfs de brushfires (niet bushfires!) in Californië zijn veroorzaakt door de milieubeweging:
  "Brush management is not allowed in coastal sage scrub during the California gnatcatcher nesting season, from March 1st through August 15th. This small bird only lives in coastal sage scrub and is listed as a threatened species by the federal government. Any harm to this bird could result in fines and penalties."
  Zie voor het onthutsende artikel http://www.americanthinker….

  Voor verdere achtergronden betreffende de Frankfurter Schule en het Cultureel Marxisme verwijs ik graag naar de History of Political Correctness:
  http://video.google.com/vid
  http://www.academia.org/lec

 6. "monetaristen (o.a. Friedrich Hayek"
  Hayek was geen monetarist, Friedman wel. Het monetarisme in de theorie van geld en banken valt in principe samen met de Chicago school. Ook hebben ze wat onjuistheden laten liggen, die niet ver afstaan van die van de Keynesiaanse theorie.

  "De werken van John Maynard Keynes werden en worden echter wel erg bruut, niet zozeer verkracht maar eerder gluiperig aangerand door de New Deal, Great Society en ‘Samen werken, samen leven’-fanaten."

  Insinueer je nu dat Keynes verkeerd geïnterpreteerd is of iets dergelijks? Dat zou ovrigens nog een zege zijn, zijn wereldbeeld ingevoerd, dat zou je niet willen (zou wel een mooi horrorstukje kunnen opleveren).

 7. [6] Hayek heb ik bij de monetaristen gezet om het verband met en zijn invloed op Tatcher duidelijk te maken. Hayek had natuurlijk ook bij de Oosterijkse school kunnen staan.

  Aangaande Keynes, in mijn optiek probeerde hij simpelweg een wetenschappelijke theorie uit te werken. Niet de econoom of zijn theorie zijn kwalijk, al is de laatste wel incorrect, maar wat de politiek ermee gedaan heeft.

  Mvg,

  Lodderzat

 8. Weet je, op dit moment worden door de rijkste mensen uit de bevolking de bedrijven ter meerdere glory van henzelf verkocht.
  Dit allemaal op democratische gronden. personeel van die bedrijven is doorgaans de…. Sjaak!

  Wat nu als er heel democratisch wordt gestemd door 51% rijksten van de bevolking, dat 49% armsten in nederland maar slaaf (of anderzijds zeer goedkope arbeidskracht) moet worden van de 51%?

  Vinden we de democratie dan nog steeds zo geweldig?

 9. [7] Hayek staat net zo ver af van de monetaristen als de rest van de Oostenrijkse School. Wat Thatcher vooral deed was het beleid richten op de aanbodzijde van de economie, in plaats van de vraagzijde (Keynes), dit heeft vrijwel geen enkele theoretische of praktische relatie met het monetarisme, al waren de overheidsfinanciën wel een belangrijk beleidsthema bij Thatcher en dus indrect de dielstelling v/h monetarisme een stabiel geldaanbod in relatie met ec. groei en productiviteitsstijging – dat gradatieverschil is met Keynesiaanse denken. Wat Hayek met de aanbodeconomie had…. tja, lagere belastingen misschien en structuurverbetering door middel van de vrije markt, maar dat staat toch wel erg ver af van de pratische invulling van het aanbodbeleid.

  En over de theorie van Keynes, dat is in en in politiek-ideologisch waar instrumenteel een passende economische theorie is opgeplakt. In die zin lijkt Keynes wel op Marx, aangezien ze beiden politiek-ideologisch gemotiveerd waren en verzot op metafysische concepten. Of je hem een en ander kan aanrekenen? Ja tuurlijk wel, je kunt hem zijn theorieën en beleidsformuleringen aanrekenen. Voor de rest hebben anderen hun eigen verantwoordelijkheid hierin.

  Info (met citaten, dus zelf de krankzinnige argumenten van Keynes nalezen is mogelijk): http://www.mises.org/multim

 10. [8] "Weet je, op dit moment worden door de rijkste mensen uit de bevolking de bedrijven ter meerdere glory van henzelf verkocht.
  Dit allemaal op democratische gronden."

  Democratische gronden? Eerder op basis van eigendomsrecht, lijkt me zo.

  "Wat nu als er heel democratisch wordt gestemd door 51% rijksten van de bevolking, dat 49% armsten in nederland maar slaaf (of anderzijds zeer goedkope arbeidskracht) moet worden van de 51%?

  Vinden we de democratie dan nog steeds zo geweldig?"

  De empirie wijst uit dat coalities van have-nots de minderheid van haves via democratische weg uitbuit. De haves zijn echter vaak lid van de haves om een reden: talent, vaardigheid of (minder positief) overheidsmacht.

 11. [10]
  Eerder op basis van eigendomsrecht, lijkt me zo.

  Aandeelhouders stemmen ook democratisch, hebben alleen dollarogen. Dus zodra het wat oplevert stemmen ze voor het besluit een bedrijf te verkopen.

  Dat 2e gedeelte van je reactie begreep ik niet zo, volgens mij schreef je hetzelfde alleen moeilijker.

 12. "Aandeelhouders stemmen ook democratisch, hebben alleen dollarogen. Dus zodra het wat oplevert stemmen ze voor het besluit een bedrijf te verkopen."

  So what?

  "Dat 2e gedeelte van je reactie begreep ik niet zo, volgens mij schreef je hetzelfde alleen moeilijker."

  Ik schreef juist het tegenovergestelde. Democratie is er voor de massa have nots, alleen de haves zijn ingenieus genoeg om voor het grootste gedeelte aan het gepeupel te ontsnappen.

 13. [12]
  De haves beschikken alleen over bezit omdat er een politieapparaat met rechtsspraak en leger bestaat dat hun eigendomsrechten gewapenderhand beschermt.
  De waarheid hiervan is eenvoudig in te zien door de lotgevallen van rijken na politieke omwentelingen te bestuderen.
  Eigendom loskoppelen van politiek is dus een nogal komische actie. Geen eigendomsrecht zonder dat deze rechten gewapenderhand of anderszijds effectief worden afgedwongen.

  Democratie maakt dat de bestaande eigendomsstructuur moreel door een meerderheid van de bevolking gedragen wordt en vertegenwoordigt hiermee een redelijk effectieve bescherming van eigendomsrechten. Redelijk effectief, omdat de meeste mensen niet zo slim zijn en zich gemakkelijk voor het karretje laten spannen van een demagoog, zie het geval-Chávez.

 14. [13] "De haves beschikken alleen over bezit omdat er een politieapparaat met rechtsspraak en leger bestaat dat hun eigendomsrechten gewapenderhand beschermt."

  Ja, en dan? So what? Wat impliceer je? Dat dit slecht is? En zo ja, waarom dan? Politie en rechtspraak mag dan tot ‘het politieke’ behoren maar ik vind niet dat ‘de politiek’ (definities alongside Carl Schmitt), als representatieven van het volk, zich er mee zouden moeten bemoeien.

  Het vastkoppelen van eigendomsrecht en democratie met als gevolg "dat de bestaande eigendomsstructuur moreel door een meerderheid van de bevolking gedragen wordt" zou ik evenzeer als een komische actie willen kenschetsen, als het zo niet om te huilen was geweest.

Comments are closed.