Naam: Lodderzat
Website: http://www.vrijspreker.nl
.
De laatste artikelen van Lodderzat

Strafmaat

Door op 07 februari 2008 om 02:05 | 9 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een omstreden kwestie binnen de, in positieve zin meer fundamentalistische vormen van de vrijheidslievendheid, is de a priori bepaling van de strafmaat van criminaliteit. Is het mogelijk om, voordat een incident zich voordoet, vast te stellen welke consequenties hieraan verbonden moeten worden? In algemene zin: ‘ja’. Immers, met een beginsel als dat van de individuele soevereiniteit, komen we een heel eind. We kunnen hieruit gemakkelijk afleiden wat precies een onethische handeling is; een schending ván die soevereiniteit. Echter, de retributie van deze schending, zij het in de vorm van terugbetaling of wraak, is niet uit het soevereiniteitsbeginsel af te leiden; of wellicht slechts minder evident. Lees verder »

Het Noodzakelijk Kwaad…?

Door op 09 januari 2008 om 01:05 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Hoewel Winston Churchill het, in de ogen van de meeste libertariërs, met de democratie bij het verkeerde eind had, duldt de kritiek die hij leverde op dit machtssysteem geen omissie. Kenmerkend voor deze kritiek en Churchills persoonlijkheid is zijn bekende stelling dat het beste argument tégen de democratie een gesprek van tien minuten met de gemiddelde kiezer is. Op basis van onder andere deze stelling, formuleerde hij een al even bekende stelling: “Democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time” Nu bent u wellicht geneigd dit tegen te spreken; dat was ik in ieder geval, de eerste keer dat ik het hoorde wél. Echter, toen ik de woorden wat meer aandacht schonk, werd mijn hart gerust gesteld. Mijn achting van Churchill blijft onaangetast. Lees verder »

De postume misdaden tegen de mensheid van Karl Marx

Door op 01 november 2007 om 22:06 | 14 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Dit artikel dient als een aanklacht tegen het dogmatische, nu zeer aanwezige en opnieuw groeiende Marxisme. Een stroming die zich niet verkleed als Lenin, Stalin of Mao maar tegenwoordig bijvoorbeeld in de kale en, voor de verdere rest door rondvliegende hooibalen geteisterde schedel van Jan Marijnissen schuilt. Lees verder »

Religieuze manipulatie

Door op 24 oktober 2007 om 01:05 | 20 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het is een onmiskenbaar en welbekend gegeven dat religie de perfecte gelegenheid voor machtsexploitatie kan bieden. Of dit ook de reden voor religie is, is grotendeels afhankelijk van de religie. De mogelijkheid om een natie aan te voeren onder het mom van goddelijke steun, is immers, door de eeuwen heen, zeer gewild geweest. Een belangrijk gegeven in de beschouwing van individuele religies is dan ook de centraliserende werking van een streven náár macht óp die macht. Doctrines met één centraal hiërarchisch machtspunt bieden vaak minder ruimte voor sektarische bewegingen, waar minder hiërarchische religies vaak ook minder machtsconcentratie hebben en macht willen. Lees verder »

Efficiënt

Door op 17 oktober 2007 om 12:05 | 17 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Bij het slagen voor mijn rijexamen, onderhand al weer een tijdje geleden, was ik ronduit extatisch. Binnenkort zou ik dan eindelijk niet meer de bijna 20 kilometer per dag hoeven fietsen om op school en thuis te geraken maar prettig met mijn eigen auto, regenvrij, het land door kunnen rijden. Ik had al een auto op het oog en had in het weekeinde meer dan voldoende tijd vrijgemaakt om deze te gaan bekijken en hopelijk al aan te schaffen. Echter, de realiteit drukte de extase al snel. Toen ik, de dag nadat ik mijn examen had gehaald, naar het gemeentehuis belde om te informeren naar de openingstijden, verging mij het lachen. Lees verder »

Mijn week van de democratie

Door op 10 oktober 2007 om 01:05 | 4 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Het valt onderhand toch wel op, hoe vaak ik mijn betogen aanvang met een blijk van puur afgrijzen, walgen en, soms in grafische bewoording en dientengevolge, uitgebreide beschrijving van mijn persoonlijk vomeren bij de beslommeringen van de maatschappij. Vandaag zal geen uitzondering zijn, vrees ik. De afgelopen dagen heb ik en, zo vermoed ik, nog een behoorlijke groep mensen, kunnen aanschouwen hoe, in een aaneenschakeling van calvinistische jaknikkers, de “week van de democratie” in volle ‘glorie’ de publieke omroep, zo mogelijk, nog meer bevuilde. Lees verder »

Laat me met rust!

Door op 26 september 2007 om 01:05 | 21 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

De mens zoekt altijd al naar houvast in zijn leven. Ironisch is dat hij die houvast vaak vindt waar er niets is. Hij vindt zijn rots in de branding terwijl hij in open water drijft. In de waan dat de branding langs hem raast, zoekt hij zó hard naar bescherming dat hij een rots verzint. De illusie van de branding verdwijnt vervolgens snel maar de rots blijft, om de dreiging dat de branding terugkeert te bekoelen. Een leven van constante angst in een waan van overbodige veiligheid is het resultaat. Lees verder »

Goed burgerschap

Door op 19 september 2007 om 01:05 | 3 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Maandagavond begon mijn bloed weer te borrelen van ongenoegen bij het bezien van de burgerschap en democratieles op een basisschool in het Utrechtse Overvecht. De man die ik eenmaal eerder, door naamsverwarring, als vrouw in een column had gelaakt, Mischa de Winter, vertelde de kijker middels een NOS reportage dat kinderen al op vroege leeftijd moeten leren wat termen als discussie, debat en democratie betekenen. Lees verder »

Onderwijsfrustraties

Door op 12 september 2007 om 01:05 | 10 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Een van de grote voordelen van een wekelijkse column, is de rekening voor de psycholoog die je jezelf bespaart. Elke frustratie kan je kwijt in een taal die méér dan voldoende middelen biedt om deze frustraties te nuanceren of kracht bij te zetten. Vanochtend dan ook nodige frustraties, voor u, mijn lezer, mijn gratis psycholoog… Lees verder »

Smakelijk

Door op 29 augustus 2007 om 01:05 | 6 reacties |
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Als (klassiek) liberaal word ik over het algemeen verondersteld een luie instelling te hebben. Ik zou, als waarschijnlijk toekomstige werkgever, achterover gezeten mijn werknemers uitbuiten en, mocht ik ooit de politieke arena betreden, word ik verondersteld ook daar weinig uit te voeren. Export is immers niet mijn forte. Echter, omdat ik politiek maar viezig vind en tevens aan lichte smetvrees lijd, is het hoogst onwaarschijnlijk dat ik mij zal wagen aan dergelijke capriolen. Lees verder »