Het is een onmiskenbaar en welbekend gegeven dat religie de perfecte gelegenheid voor machtsexploitatie kan bieden. Of dit ook de reden voor religie is, is grotendeels afhankelijk van de religie. De mogelijkheid om een natie aan te voeren onder het mom van goddelijke steun, is immers, door de eeuwen heen, zeer gewild geweest. Een belangrijk gegeven in de beschouwing van individuele religies is dan ook de centraliserende werking van een streven náár macht óp die macht. Doctrines met één centraal hiërarchisch machtspunt bieden vaak minder ruimte voor sektarische bewegingen, waar minder hiërarchische religies vaak ook minder machtsconcentratie hebben en macht willen.

Langs een andere behulpzame historische meetlat, oorlog, wordt duidelijk dat centraal geleide religies een ander soort strijd voeren dan sektarische religies. De eerste, traditionele variant, waarvoor het katholicisme exemplarisch is, voerde (voert) haar strijd ‘vóór het heilige Roomse rijk’. We ontwaren daarin zelfs een beetje chauvinisme. De tweede, sektarische variant, uitgebeeld door de Islam, kent een ook een geheel verschillende geweldsvariant. Deze maakt gebruik van guerrillatactieken en opereert in cellen, die ook vaak onderling een twist uit te vechten hebben.

Dat religie echter, in tenminste haar uitvoering, een machtsfaçade is, is een zekerheid. Hetgeen gemakkelijk te illustreren is met de volgende hypothese: stel, dat de bijbel in de loop der vroege eeuwen, zij het vóór of ná Christus, gestolen was door een gek of gekocht een gecommercialiseerd door één of andere vroege uitgever. Kan het woord van het boek dan nog een betrouwbaar advies bieden? Gelukkig heeft men het hieraan tegengestelde dogma onderhand wel min of meer afgezworen. De ratio van bepaalde wetenschappelijke ontdekkingen heeft het geloof in de Bijbelse quasi-wetenschap lang verstoten uit de geesten van het volk. Het roept wel nog een interessante hypothese op: als nu vroege religie geleid zou worden door een verzameling vooraanstaande wetenschappers. Zou men dan nog steeds alles, dat tenminste wetenschappelijk verantwoord lijkt, aannemen? Ik denk van wel, ‘men’ kan immers zelfs nog nieuwe lariekoek wijs worden gemaakt.

Denk aan de huidige problematiek van het ‘groene geloof’. Ongeveer out of the blue is er, vlak na het vallen van de muur en daarmee een heilig huisje voor menig collectivist het milieu plots interessant geworden. Eén decennium en een beetje later wordt zelfs de eens wetenschappelijk gerenommeerde Nobelprijs aan de exponent van die religie uitgereikt.

Terwijl de destructieve fanatici de welvaart van het individu en daarmee de samenleving drukken en de mensheid naar een, hopelijk slechts nabije afgrond brengt, rest ons slechts één gedachte: ‘vóór de welvarende mens’ is niet gelijk aan ’tégen de natuur’ en welvaart is niet tegennatuurlijk maar emaneert juist uit een vrij natuurlijk verloop van menselijke interactie.

20 REACTIES

 1. Ja helemaal mee eens! Net alsof als je niet gelooft in die groene religie dat je niet geeft om het milieu. Wat een bullshit! Dat is ongeveer hetzelfde als zeggen dat je niet moreel bent als je niet religieus bent. Religie heeft de waarheid en uitvinding en moral highground op moraliteit geclaimd zonder dat dat ook maar ergens op gebaseerd is. Zoals Richard Dawkins duidelijk aangeeft in zijn boek The God Delusion is moraliteit een soort van darwinian instinct en heeft niks met religie te maken.

  Maar de groene religie eist ook de moral highground op wat betreft het milieu. Maar dat betekent nog niet dat ze gelijk hebben of dat ze weten waar ze het uberhaupt over hebben. The road to hell is paved with good intentions. En zoals Milton Friedman zegt de intenties van beleid is niet hetzelfde als het effect van beleid, want dat is veelal het tegenovergestelde!

  Maar de hypocrisie van de groene religie en het catastrophale effect op voornamelijk derde wereld landen legt de schrijver Paul Driessen als de beste uit. Lees maar een zijn boek Eco-imperialism, Green Power, Black Death.

  http://www.eco-imperialism….

 2. Ik heb het altijd al gezegd dat mensen willen overheersen, en daarbij zijn verschillende vormen van. Ik ben blij dat ik niet geloof in God. Een goed mens ambieert geen macht.

 3. Vervolgde christenen in de eerste eeuwen: wat een ‘macht’.
  Vervolgde christenen onder het communisme: ook al zoveel ‘macht’.
  Tot het christelijk geloof bekeerde islamieten: leven in grote benauwdheid: tjonge, wat een ‘macht’.
  Kleine protestantse groepen in Nederland: ook al zo ‘machtig’, want uitgespuugd door het grootste deel der bevolking.
  En als een geloofsgemeenschap een gelovig leider vrijstelt, is dat geen ‘macht’, maar een gedeelde geloofsopvatting.
  Religie als darwiniaans instinct, helemaal lachen: vandaar al die gelovige zoogdieren, reptielen en insecten.

 4. Ach Beek, ‘onze totale politiek’ wordt zo’n beetje door het complete volk vervolgd. Heeft de politiek nu geen macht? Helaas nog steeds, toch? En wel heel erg veel te veel, anders zou een site als deze volstrekt overbodig zijn.

 5. Geloven kost geen energie, denken wel. Hierdoor stijgt de CO2-emissie.
  Dus naar religieuze, althans naar groen-religieuze maatstaven zou denken aan banden moeten worden gelegd.

 6. En heeft men wel eens gelezen over het machtsmisbruik in naam van religie door de Farizeeers, ter meerdere eer en glorie van zichzelf?
  Hoe zij door Christus ernstig werden berispt voor hun liefdeloze machtsmisbruik?
  Hoe het bloed der martelaren (echte, niet de moordenaars van de islam) het zaad der kerk werd?
  In de kiem van de beweging wordt machtsmisbruik al veroordeeld (dit i.t.t. bij de islam).
  Alles kan worden misbruikt, dus ook het hoogste. Maar alleen daar op focussen, doet denken aan de paladijnen van Marx en Lenin, die ook zo geobsedeerd waren door macht, (vermoedelijk omdat zij dit zelf nastreefden), en bedient zich van halve waarheden, dus hele leugens.

 7. Een veel ernstiger uitwerking van het christendom is dat het gezin door veel van deze christelijke partijen gezien wordt als het aardse verlengstuk van de relatie tussen God de Vader en de aarde (dus evenzozeer voor de Vader en zijn gezin).

  Vandaag de dag is er een groep van 2,5 mio. alleenstaanden. Voor hen is echter geen enkel beleid gemaakt.

  "In het gezin vinden wij onze rust" zegt Balkenende dan.

  Dat minima kinderbijslag krijgen vind ik verdedigbaar. Maar dat een manager die 50.000 euro verdient een partime vrouw heeft die ook nog een laten we zeggen 27.000 verdient nog steeds kinderbijslag ontvangen gaat er bij mij niet in.

  het argument van de christelijke politiek is dan dat de samenleving opgroeit in de toekomstige gezinnen. Maar kunnen ouders met zo’n salaris hun kinderen niet vormen zonder die kinderbijslag ?

 8. Wat ik hiermee wil zeggen is dat de Nederlandse politiek en ons systeem nog steeds theocratische elementen in zich draagt.
  Daardoor worden ideeën uit de jaren vijftig nog steeds op onze maatschappij losgelaten terwijl onze maatschappij toch veranderd is, lijkt mij.

 9. [8]
  Niks mis met het gezin, een sterke basis voor het leven.
  En iedereen die dat vindt (en dat vinden ook veel alleenstaanden) horen gewoon bij die maatschppij hoor, en worden daar niet op losgelaten.
  Maar socialisten beschouwen ‘de’ maatschappij altijd als hun persoonlijke schaakbord.
  Waarom zouden alleenstaanden beleid nodig hebben? Wat een quatsch.

 10. [7]
  “Dat minima kinderbijslag krijgen vind ik verdedigbaar”

  Okee, maar IS het ook verdedigbaar ? Waarom zou ik moeten betalen voor andermans en -vrouws kinderen (‘ongelukjes’ inbegrepen) ?

  =Don’t breed them if you can’t feed them=

 11. [7]
  "dat een manager die 50.000 euro verdient een partime vrouw heeft die ook nog een laten we zeggen 27.000 verdient nog steeds kinderbijslag ontvangen gaat er bij mij niet in"

  Wat vind je er dan van dat Beatrix, samen met tig andere miljonairs in NL, ook AOW krijgt ?

  Iedereen boven de 65 krijgt immers AOW en aangezien NL snel vergrijst moeten we allemaal langer gaan werken om de AOW premies voor de groter wordende groep ouderen op te blijven brengen. Maar heel veel ouderen zijn tegenwoordig, net als Bea, helemaal niet afhankelijk van de AOW. Zij kunnen zich ook zonder de AOW prima redden.

  Bea geeft haar AOW iedere maand aan een goed doel. Dat is echter nooit de bedoeling geweest van Drees.

  Bij verzekeringen wil altijd iedereen die premie betaalt ook een uitkering, maar bij belastingen gaat dit niet op (ik betaal voor talloze zaken belasting waar ik zelf nimmer gebruik van maak).

  Het lijkt mij dus handig om de AOW premie te hernoemen naar ‘belasting’ en de AOW uitkering inkomensafhankelijk te maken.

  We kunnen dan met z’n allen, ondanks de vergrijzing, toch korter gaan werken, de echte AOW ‘gerechtigden’ (zijn er maar weinig) kunnen een veel hogere uitkering krijgen, en Bea hoeft niet iedere maand haar hoofd te breken aan welk goed doel ze ‘haar’ geld (dwz ons geld) nu weer moet overmaken. 😉

 12. Aan Peter: in zijn boek "Overmoed en onbehagen" rekent Bert de Vries voor dat de gevolgen van de vergrijzing helemaal niet zo ernstig hoeven te zijn.

  Dit boek dat in de CDA veel stof deed opwaaien wilde de heer Balkenende niet persoonlijk in ontvangst nemen.

  Volgens de Vries scenario zijn de kosten van kinderopvang en kinderbijslag en dergelijke gezinsvriendelijke regelingen uiteindelijk nog duurder dan de kinderbijslag. De heer de Vries beschuldigd de christelijke politiek ervan over de rug van deze generatie de christelijke idealen uit de jaren vijftig (het gezin centraal) te willen laten herleven. Politieke manipulatie volgens de Vries, die toch een ervaren politicus was.

  Wat ons wordt voorgerekend zijn scenario’s, een aantal variabelen worden in de rekenbox gestopt zodanig dat het politiek gewenste resultaat wordt weergegeven.

  We worden gemanipuleerd en het lijkt erop dat vrijwel iedereen het geloofd.
  Dan werken we misschien tot onze dood en wordt het geld van de vrijgezellen geroofd ten bate van de gezinnen.

 13. Herstel: de zin "Volgens de Vries scenario zijn de kosten van kinderopvang en kinderbijslag en dergelijke gezinsvriendelijke regelingen uiteindelijk nog duurder dan de kinderbijslag." bevat een fout het laatste woord moet zijn de vergrijzing.

 14. [13]
  Waarom moeten volgens jou de minima kinderbijslag krijgen, terwijl je het voor de maxima niet nodig vind ?

  En waarom moet Bea, als een van de oppermaxima, wel AOW krijgen ?

  Toch niet, omdat Bert de Vries zegt dat het met de gevolgen van de vergrijzing niet zo’n vaart loopt en er geld genoeg is ? Heb je dan echt geen betere bestemming voor dit geld ? 😉

 15. Bea hoeft natuurlijk ook geen AOW te krijgen. En dat tig miljonairs dat ook krijgen is werkelijk van de zotte. Er zou een bovengrens in die AOW moeten zitten en kennelijk is die er niet.

  En Willem Alexander krijgt zijn inkomen van Euro 2 mio pj, terwijl hij ook nog van allerlei onkostenvergoedingen krijgt. Anders verkopen ze maar een paleisje daar zit vast nog wel wat stille reserve in denk je ook niet ?

  Ik zeg alleen dat als je over religieuze manipulatie praat je is goed moet lezen hoe de effecten van de vergrijzing worden opgeblazen om electorale verlangens van bijv. Balkenende te dienen. Balkenende heeft er nooit een geheim van gemaakt een groot aanhanger te zijn van het gedachtengoed van Jelle Zijlstra.

  Verder ben ik met je eens dat er bij de oude generatie veel geld zit en dat ze veelal geen AOW nodig hebben.

 16. [3] Beek, je zegt eens waar het op slaat!

  Maar wat je niet weet, is de geheime agenda van de Auteur. Ik zal eens kijken of ik je dit kan laten zien Beek, jij bent de enige die hier nog menselijk overkomt.

  Ik citeer uit 2e alinea;
  De eerste, traditionele variant, waarvoor het katholicisme exemplarisch is, voerde (voert) haar strijd ‘vóór het heilige Roomse rijk’. We ontwaren daarin zelfs een beetje chauvinisme.

  Chauvinisme voor de Roemeinen? Hmmm. Het woord Rooms uit het begrip katholiek is weggegelaten, maar misschien is wijzen op het verschil tussen nederlands en romeins ook zinvol … de romeinen brachten de groet die Adolf Hitler gebruikte, en ook Mussolini, die in 1929 het Vatikaan schonk aan de Paus. Dit geschiedde in een Concordat, ik zal het even opzoeken:
  http://concordatwatch.eu/sh
  Erg belangrijk.

  Minder belangrijk is, deze auteur is hoogst waarschijnlijk behalve katholiek, door jezuïeten opgeleid. De bedoeling van de inhoud van het artikel is niet het informeren van de lezer, maar het desinformeren van de lezer, en slechtpraterij over de Bijbel.

  In Nederland kan men enkel in de Media of werkzaam zijn, als men altijd in negatieve termen over de Bijbel spreekt. Een auteur als deze maakt nog kans in een krant te mogen publiceren.

  Veel mensen menen dan dat ze positief over de Bijbel moeten spreken, maar de normale manier is natuurlijk objectief. Of de Bijbel waarde heeft, kan men vast stellen aan de hand van objectief onderzoek, het negatief spreken over iets wat men niet begrijpt is slechts aan te duiden met dwaas, al beweer ik het tegengestelde. Jezuïeten zijn niet dom, hun vaardigheden in lesgeven zijn niet te onderschatten. Ik ken enkele zwakke plekken, waardoor ik ze vaak ontmantel.

  Opsporen van infiltranten binnen de gemeenschap is erg belangrijk. Als voorbeeld de broer van Willem van Oranje, die van de Zwijger, dat was Lodewijk. Deze vocht bij de slag van Nieuwpoort, maar sneuvelde, omdat zijn paard op hol sloeg en tussen de soldaten van de vijand terecht kwam. Meer vertellen die historici dan niet, maar het lijkt mij duidelijk dat een infiltrant een klap op de kont van Lodewijk’s paard gaf, waardoor het op hol sloeg. Ook Bathasar Gerardsz was geïnfiltreerd in het hof van Oranje, infiltratie is leven of dood.

  De bedoeling van het artikel is Contra Reformatie. Het voorkomen dat de Nuchtere Hollander ontdekt, dat ie besotemierd wordt. Ik zal wat beloven: Als u gaat begrijpen wat ik begrijp….

 17. [17] "Beek, je zegt eens waar het op slaat!"
  Nee, Beek doet aan Cherry-picking.
  Pak de tijd van de inquisitie er eens bij, en de ‘bekerings-missies’. In die tijden was het christendom gewoon vergelijkbaar met de Islam.
  Alleen heeft het christendom de verlichting meegemaakt (op een aantal nof steeds niet te redden garristelijken na) en is de Islam nog steeds een middeleeuwse achterlijke bende.

  Fiet is dat verreweg de meeste misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan uit hoofde van religie’s.

  Maar debatteren over dogma’s heeft weinig zin:
  http://www.youtube.com/watc

 18. [18]
  Hartman wauwelt over moordpartijen die uit naam van religies zijn begaan.

  Duidelijk weet de man niet waar ie het over heeft. De grootste bloedbaden zijn door atheïstische regimes begaan, ik noem maar Sovjet-Rusland (plm 30 miljoen), China (50 miljoen) en nazi-Duitsland (20 miljoen). Ontwaakt, verworpenen der aarde…

 19. Need buy runescape gold,<a href=http://www.gp4runescape.com>runescape money</a>,runescape gp?We sell runescape money,cheap runescape money,cheapest runescape money,24/7 online support and fast delivery.
  <a href=http://www.gp4runescape.com>Buy runescape gold</a> in our website is the professional runescape money store.
  Need to buy cheap <a href=http://www.gp4runescape.com>runescape gold</a>,runescape money,runescape gp,rs2 item?We service cheap runescape gold,runescape money,RS2 Item at all server. <a href=http://www.gp4runescape.com>Buy runescape money</a>,buy runescape gold,buy runescape money,runescape items,buy runescape money and or.
  <a href=http://www.gp4runescape.com>Runescape gp</a> is the most valuable currency in the game,your gaming experience will be enchanced by using it. We strive to offer the cheapest runescape gp,buy runescape gp now!

Comments are closed.