De mens zoekt altijd al naar houvast in zijn leven. Ironisch is dat hij die houvast vaak vindt waar er niets is. Hij vindt zijn rots in de branding terwijl hij in open water drijft. In de waan dat de branding langs hem raast, zoekt hij zó hard naar bescherming dat hij een rots verzint. De illusie van de branding verdwijnt vervolgens snel maar de rots blijft, om de dreiging dat de branding terugkeert te bekoelen. Een leven van constante angst in een waan van overbodige veiligheid is het resultaat.

De ironie blijkt het leven wederom niet vreemd als we bezien dat het juist de intelligente geest is, die alle overbodige illusies en complicaties uitbant en het de simpele geest is, die ze cultiveert. Het is de intelligente geest die, na enige ontwikkeling, tot het inzicht komt dat er geen branding is om voor de schuilen en dat zijn eigen redelijkheid meer zekerheid kan bieden dan gemakszuchtige waanbeelden.

Toch zijn het de waanbeelden die heersen. De simpele geest is immers in de meerderheid en aan de macht. Of deze macht nu electoraal is, of cultureel, is niet relevant. In de Westerse samenleving is het electoraat tevens cultureel dominant. Politiek en cultuur hebben dus een grote wederzijdse invloed. Nu is cultuur noodzakelijk een collectieve aangelegenheid. Echter, de fout wordt gemaakt wanneer deze cultuur invloed krijgt op politiek; dát is collectivisme! Het opent de deur voor politiek om invloed op cultuur uit te oefenen en dat leidt tot Orwelliaanse taferelen.

Van voorchristelijke religie tot postchristelijke milieureligie, tussen zonafgoderij en verafschuwing van de zon, is religie nooit iets anders geweest dan een machtsmiddel. Was het enkele eeuwen geleden nog de hel, compleet met gehoornde duivel, die het dagelijks leven domineerde, is het nu de inferno die ons te wachten staat in onze eigen persoonlijke broeikas. De wetenschap die gehanteerd wordt om deze angst te stimuleren is al net zo grondig en objectief als de ‘wetenschap’ waarmee de kerk eeuwenlang zijn ideeën plachte te staven. Ook de motieven hiervoor zijn gelijk gebleven. Zodra de mens overtuigd is van de branding en de veiligheid van de rots aanvaart, sluit hij een gevaarlijke pact met die rots. Vanaf het moment dat hij zich achter die rots verschuilt, kijkt hij niet langer voorbij de rots en overschaduwt deze zijn hele leven. Dat is blind geloof.

Vanzelfsprekend is geloof een individueel recht; maar laat het niet zo blind zijn dat de rots ook de levens van anderen gaat overschaduwen; laat de rest rustig voorbij drijven en val hen niet lastig met dogma’s, dictaten en doctrines!

21 REACTIES

 1. Een prekende atheist over het met rust laten van andere personen, moet toch niet gekker worden.

  Voor de rest, C. Hitchens is wel een goede auteur op dit onderwerp.

 2. Mooi stukje. Nog mooier is dit: Alle lebende wezens op onze planeet leven, gewoon, zo maar. Waarom moet die ene apesoort er zo’n toestand van maken, met politiek en wat al niet? Leven gaat heus wel gewoon, zo maar, net als bij die andere soorten.

 3. [2] Sommige personen willen gewoon graag die baan van tuinman in het Amazonegebied….. Dat alles vanzelf gaat kan er bij veel mensen niet in.

 4. Als de politiek religie nabootst, verwijt dit niet de religie.
  En verder liet het zich allesbehalve aanzien dat het christelijk geloof zou ‘heersen’. Onderdrukking was vaker het deel van christenen.

 5. [2]
  Alleen de mens maakt zich, terecht, steeds weer druk over goed en kwaad. Moet zich telkens weer inspannen het goede te laten winnen van het kwade.
  Kan van de dieren niet worden gezegd.

 6. [5] In de natuur bestaat er geen goed en kwaad. Dat i een uitvinding van de mens en die uitvinding op zich heeft meer kwaad gedaan dan goed.

 7. [6]
  ‘Meer kwaad dan goed?’
  U hanteert kennelijk voor uzelf ook een norm over wat goed en wat kwaad is.
  U kunt gewoon niet zonder, blijkbaar.
  Waarom zou dat verkeerd zijn?
  U verlangt dat mensen zich als beesten gaan gedragen? Zonder besef van goed en kwaad? Fraai recept voor een hel op aarde.

 8. [7] Beesten gedragen zich naar hun aard, de mens gedraagt zich nogal eens als een beest. Aangezien u blijkbaar over internet beschikt, kunt u daarover meer vinden dan goed voor een mens is.

 9. [6] Wat bedoel je?
  Natuurlijk is ethiek een vinding van de mens. Da’s nogal wiedes Johnny, het groeit niet aan de bomen inderdaad.
  D’r is zoveel ‘een vinding’ van de mens; wetenschap en techniek ook, om maar eens 2 zegeningen te noemen.

  En dan ga je ook nog voorbij aan het feit dat mensen zich wel degelijk bewust zijn van welbevinden van zichzelf en van anderen.
  En niet alleen mensen; ook hogere primaten hebben een -soort van- inlevingsvermogen.

  Beek heeft gelijk, denk ik. Ook jij onderscheidt ‘goed’ en ‘kwaad’. Iedereen doet dat; ingeweven in het koppie, denk ik.
  ’t Euvel is dat niet iedereen hetzelfde ‘goed’ noemt.

  Kwestie van eindeloos ouwehoeren tot er een consensus uitrolt. Of niet?

 10. [10] De mensheid heeft zich ontwikkeld, steeds op basis van wat er al was. Daarnaast is er mijns inziens netto weinig vooruitgang geboekt op het gebied van omgaan met elkaar: oorlogen sinds mensenheugenis, om maar eens een niet onbelangrijk ding te noemen. Zogenaamde vooruitgang op het gebied van wetenschap heeft even zo vele nadelen: we kunnen medische hoogstandjes uitvoeren, maar tegelijkertijd ontwikkelen we de meest afschuwelijke wapens om mensen uit te roeien (klusterbommen bijvoorbeeld)
  Ik denk dat we eens helemaal "leeg" opnieuw naar de dingen moeten kijken, naar wat een mens nu echt nodig heeft, wat een mens echt gelukkig maakt.

 11. [11]
  Imagine all the people…..

  en oh ja, imagine no possession, want daar het toch meestal om bij oorlog

 12. [9]
  Geen internet.
  Dat de mens zich nogal eens als beest gedraagt is evident. Maar dat verwerpt u dus.
  Ik concludeer dat u dus voorstander bent van het besef van goed en kwaad, wat u eerder als oorzaak van veel ellende beschouwde.
  Verder wijs ik op het besef van goed en kwaad: dat bijna onder alle mensen te vinden is. Men weet wat goed is, ook al handelt men er niet naar.
  C.S. Lewis onderzocht verschillende culturen (Egypte, China, Romeinen, Grieken, Babyloniers, Noren o.a.) en constateerde een opvallende eensgezindheid over morele zaken die als ‘goed’ werden beschouwd. Universele kennis over dat wat ‘goed’ is, tevens beseffend dat men er dikwijls niet naar handelt, ook op persoonlijk bewustzijnsniveau.

 13. [14] Geen internet???
  Dus je leest al mijn kostelijke links niet eens ? 🙂

  Zou de kampbeul werkelijk beseft hebben dat hij fout handelde?

 14. [11] "…wat een mens echt gelukkig maakt."
  Kennis, welvaart, muziek, een gezin. Ik noem maar even wat.
  Geen clusterbommen inderdaad.

 15. [15]
  Dat wil niet zeggen dat ik geen toegang heb tot internet uiteraard.
  Ik denk dat een kampbeul (echte gewetenloze lieden, die zeldzame uitzonderingen zijn, maar die wel bestaan, daargelaten) inderdaad besefte dat hij niet goed bezig was.
  Men zou deze conclusie kunnen trekken uit het feit dat hij dat wat hij zijn slachtoffers aandoet, zichzelf noch zijn kinderen b.v. zou willen aandoen.
  Maar hij heeft gedacht dat hij ermee weg zou kunnen komen, dat hij nooit ter verantwoording zou worden geroepen en gestraft voor zijn daden.
  Daarentegen heeft hij voor zichzelf een glansrol gezien in het derde rijk dat alles zou overwinnen.
  Daarom heeft hij zich aan zijn kwade instincten overgegeven, in dat waandenkbeeld. Vermoed ik zo.

 16. [17] Ik hoop het. Maar ik ben bang dat in realtiteit de kampbeul dacht ‘juist’ te handelen.
  Mensen hebben verschillende inzichten in ‘goed’ en ‘kwaad’. In de politiek natuurlijk, maar ook in bigger issues als leven en dood. In zaken als euthanasie en abortus zie je dat, maar natuurlijk ook in het ten strijde trekken tegen de taliban in ’t een of andere oord.

  Mensen denken niet hetzelfde over morele aangelegenheden. Zonder CS Lewis te hebben gelezen, omissie mijnerzijds, denk ik dat hij de golden rule heeft waargenomen. Behoorlijk universeel, maar ook behoorlijk schijnheilig. Want als er niemand kijkt…

 17. [18]
  Bestemd voor het goede, geneigd tot het kwade, is een christelijk uitgangspunt. Ik denk dat dit waar is.
  Bijna iedereen blijkt te kunnen worden aangesproken op zijn besef van het goede. En daarmee dus ook op zijn besef van het kwade, want dat laatste bestaat alleen als het eerste ook bekend is.
  Maar op thema bestaan inderdaad zeer vele variaties, die toch dikwijls zijn terug te voeren naar de 10 geboden, die bijna universeel, in wisselende bewoordingen, worden onderschreven.
  Daarom is m.i. een opspelend geweten geen gevolg van ‘christelijke indoctrinatie’ in zijn jeugd, maar eerder een gewoon universeel verschijnsel, ook onder de niet-christelijk opgevoeden.

 18. Een auteur die het verschil niet begrijpt tussen protestant en katholiek, begrijpt niet waar die over spreekt.

  Protestant = Een intellectueel, die weigert zich te laten onderwerpen door de dictatuur van het Vatikaan.

  Katholiek = Een paap.

  In de Middeleeuwen had de Rooms Katholieke Kerk namelijk alle leermiddelen in handen. Meeste mensen analfabeet, dat heeft ook zijn voordelen in de dictatuur met inquisitie. Door de boekdrukkunst werd er een intellectuele mogelijkheid geschapen voor een alternatief intellect, alternatief voor Rooms.

  De Rooms katholieke Kerk, Anno 325 ~ heden, verbrandde aanvankelijk iedereen die een bijbel had, en geen hoge clerus was. De Brit Tindale werd zo verbrand, de tjech Huss, in Nederland zijn in de 16de eeuw zo’n 100000 mensen vermoord, omdat ze een bijbel hadden, of mensen met een bijbel ondersteunden.

  Het is mij niet bekend waarom Lodderzat dit weglaat, maar ik laat wel ff weten dat zo desinformatie het land insturen illegaal is. Het heeft weinig met vrijheid van mening te doen, maar met sabotage op dit land.

Comments are closed.