NL-regering: (21 dec): Kabinet vraagt advies over herziening Grondwet, waaronder over rechten die voortkomen uit internationale verdragen.

LSR: Libertarische Schaduw Regering: Wij vragen ons af of dit verband heeft met het verkwanselen van de Nederlandse soevereiniteit aan de EU door de Hernoemde Grondwet die de regering getekend heeft?

Of zijn we nu te achterdochtig omdat de NL-Grondwet die al lang niets meer voorstelt, net nu veranderd moet worden.

Natuurlijk kunnen we niets hebben tegen “advies vragen” maar uit ervaring vrezen we dat er straks weer dingen buiten ons om worden gedaan.

*) LSR: Libertarische Schaduw Regering: zie WOORDENLIJST


———————————