In mijn vorige stukje over de onmogelijkheid van publieke eigendom werd ik, zoals was te verwachten, meteen teruggefloten. Publieke eigendom zou geen natuurrechtelijke onmogelijkheid zijn, beweerde iemand.

Je tekende een contract, siste iemand anders, en als het je niet bevalt, fuck off. Niet erg netjes, als je mij vraagt, en zeker niet rechtvaardig. De juiste respons bij zulke gratuite beweringen is: “Bewijs het!” Maar tegelijk had ik iets van why don’t you put your money where your mouth is. De kans dat zij het bestaan van die rechten kunnen bewijzen is erg klein en als je zo overtuigd bent van je eigen bewijs, waarom maak je er geen weddenschap van?

De reacties leverden niet echt iets nuttigs op. Meer gratuite beweringen. Daarom wil ik de uitdaging wat verder uitwerken. De opdracht is: schrijf een aanvaardbare rechtstheorie die het collectivisme onderbouwt, collectivisme in de meest ruime zin van het woord van het laten primeren van gemeenschappelijk belang boven het individuele.

Een rechtstheorie moet om aanvaardbaar te zijn aan de volgende criteria beantwoorden:
Intern Consistent: een theorie die stelt dat een persoon een recht heeft op A en tegelijk zegt dat hij geen recht heeft op A is gebrekkig en heeft geen waarde. Een theorie die het recht op A een meer dan een persoon toekent moet een afwegingsregel bevatten.
Extern Consistent: Als een theorie gebaseerd is op een feitelijke premisse en die premisse blijkt vals te zijn, dan faalt de theorie. De gebruikte stellingen en de logische redeneringen moeten wetenschappelijk verifieerbaar zijn. Verwijzingen naar Goddelijke machten of andere ficties zijn dus niet toelaatbaar.
Volledig: er mogen geen tegenstrijdige aanspraken zijn waarop zij niet kan worden toegepast.
Universeel: een aanvaardbare rechtstheorie moet in staat zijn om ons uit te leggen wat rechten zijn onafhankelijk van tijd of ruimte.
Efficiënt: als er een theorie bestaat die economische efficiëntie maximaliseert en voor de rest aanvaardbaar is, dan moeten alle andere theorieën die de efficiëntie niet maximaliseren als gebrekkig en onaanvaardbaar worden beschouwd.
Helder: ambiguïteiten zijn onvermijdelijk in om het even welke rechtstheorie, maar een theorie die zo vaag is dat men niet kan bepalen welke rechten eruit gededuceerd worden is niet aanvaardbaar.
Klasseloos: een goede rechtstheorie moet gelijk toepasbaar zijn op iedereen en mag m.a.w. geen verschillende klassen van rechtsubjecten creëert.
Kinderen: een goede rechtstheorie moet tot verschillende rechten leiden volgens maturiteit of ontwikkeling, zonder een klasse te creëren.
Instemming: vrijheid betekent dat een persoon niet van zijn rechten kan worden beroofd zonder zijn instemming; het gebruik van defensief geweld moet onder de rechtstheorie toegestaan zijn – zoniet zouden er gewoonweg geen rechten bestaan – maar in de theorie moet men vanuit de premisse kunnen redeneren tot de conclusie dat het geweld geen schending van rechten inhoudt of dat de persoon tegen wie het gebruikt wordt zijn recht heeft verbeurd.
Niet-arbitrair: een theorie die rechten afhankelijk stelt van grillen van machthebbers is arbitrair en moet verworpen worden.
Vergelding: een rechtstheorie bepaalt per definitie ook wat schendingen van rechten zijn, maar moet, om te vermijden dat vermogende mensen “ongestraft” misdaden zouden kunnen plegen door alleen de schade te vergoeden, ook een extra sanctionering voorzien.
Implementeerbaar: geen enkele theorie zal in al zijn consequenties universeel acceptabel zijn, maar een theorie moet minstens voor een substantieel aantal mensen aanvaardbaar zijn; theorieën die slavernij toestaan, of die ertoe leiden dat rechten in het geheel niet bestaan zijn niet aanvaarbaar.

Wat valt er te verdienen?

Niets minder dan mijn hoofd. De rechtstheorie die ik gevonden heb voldoet aan de voormelde criteria en geeft mij het gevoel dat het leven zin heeft. Als iemand onder u erin zou kunnen slagen om een collectivistische rechtstheorie te schrijven die ook aan die criteria voldoet, dan zal naar alle waarschijnlijkheid de geldigheid van die welke ik heb gevonden wankelen. En dan hoeft het voor mij niet meer. Ik mag er niet aan denken! In dat geval is mijn hoofd wellicht toch niet van mij. En het is altijd gemakkelijk om iets te verwedden wat toch al niet van jou is.

Bovendien geef ik alleen mijn hoofd, niet de rest van mijn lichaam. En eigenaar zijn van mijn hoofd betekent niet noodzakelijk eigenaar zijn van mijn lichaam. De Salomische suggestie als zou de eigenaar van mijn hoofd ook het recht hebben om het van mijn romp af te hakken houdt onder ‘mijn’ rechtstheorie geen steek. De winnaar van het weddenschap zal overigens moeten aantonen dat het bezit van andermans hoofd, al dan niet afgehakt, toelaatbaar is zonder dat daarmee zijn rechtstheorie onderuit gehaald wordt.

In ieder geval ben ik hoogst benieuwd naar de uitkomst.

82 REACTIES

 1. Aan een hoofd heb je toch genoeg? Het hoofd bestuurt de rest van het lichaam.

  Dat is net alsof je een stukje rivier bezit. Je mag jouw deel vervuilen, en even verderop hebben ze er ook last van.

 2. Bijna de gehele wereld bevolking adoreert collectivisme of het communisme.

  Bijna de gehele wereldbevolking heeft een geloof wat een hemel of een paradijs adoreert.

  In de hemel of in een paradijs is geen privebezit.

  De hemel of het paradijs moet dus wel communistisch of collectivisme zijn.

  De mens adoreert een communistische of een collectieve hemel of paradijs in hun religie, maar in het dagelijks leven streeft naar zo veel mogelijk privebezit in een kapitalistische wereld.

  We hebben twee dagen een uitzondering,

  Prettige kerstdagen!

 3. Als het privebezit van één iemand zeer groot wordt, dan krijg je een monopolist.
  Wanneer deze te hoge prijzen vraagt, dan krijgen andere mensen weer kansen om deze monopoly te verbreken.

  Maar hoe voorkom je dat de monopolist mbv. connectie, corruptie en chantage zijn monopoly in stand houd en de anderen geen begin meer krijgen?

  Nu kan een monopoly worden verbroken door een overkoepelde overheid en democratie.
  Maar wat als er geen overheid is?
  Wie moet dan voor scheidsrechter spelen?

  Veel (schijn)liberalen hebben nl. de eigenschap zelf zo veel mogelijk vrijheid te willen hebben, maar als eenmaal een positie is bereikt, de vrijheid van iemand anders willen regelen mbv. connectie, corruptie en chantage om die positie te behouden.

  Hij/zij zal zich gaan gedragen als een dictator.

  We hebben dan altijd een scheidsrechter nodig.
  Deze zal de eerste nieuwe wet of regel gaan bedenken.

  Liberalen willen geen regels.

  De eerste nieuwe wet:
  Je mag niemand chanteren, niet corrupt zijn en geen connectie’s gebruiken maar op eigen capaciteit draaien.

  Hoe hou je het spel van kapitalisme met PRIVEBEZIT eerlijk zonder overheid/scheidsrechter die weer regeltjes en wetjes bedenkt?

  Met publieke eigendommen heb je geen monopolisten en kartels.

 4. [4] "Met publieke eigendommen heb je geen monopolisten en kartels."

  Inderdaad, géén monopolist(en) en kartel(s), maar één grote Mega Monopolist: de Overheid !!

 5. Extern consistent:
  Het libertarisme is gebaseerd op het christelijk gedachtegoed, waarbij er zonder redenaties wordt bepaald wat goed en slecht is.
  Bijvoorbeeld: stelen is slecht. Zegt wie?

 6. [4] "Hoe hou je het spel van kapitalisme met PRIVEBEZIT eerlijk …"

  Let wel, ook in een vrije maatschappij zullen we maatregelen nemen tegen bedrog en het initieren van geweld en dwang.

  Als je gaat proberen monopolies te vinden die er zijn of waren zonder dat er overheidsdwang, verboden, gunsten, belastingen enz. bij kwamen, dan zul je er niet veel (geen?) vinden.
  Want altijd als er een product te duur wordt, vindt de vrije markt een alternatief. Dat was zo, en zal ook zo blijven.

 7. [4]
  Het is niet perfect, maar wel stukken beter en minder gevaarlijk. En ik persoonlijk ben voor regels.

 8. [6]
  "Het libertarisme is gebaseerd op het christelijk gedachtegoed"
  Waar staat dat ?

  ", waarbij er zonder redenaties wordt bepaald wat goed en slecht is. Bijvoorbeeld: stelen is slecht. Zegt wie?"
  Ik betwijfel of jouw definitie van het begrip "redenatie" wel in de haak is. Bekijk dit eens: http://www.libertarian.nl/l

 9. Het antwoord op de simpele vraag van Arjen blijkt blijkbaar niet zo eenvoudig.

  Kom op Andre, Hartman, Owl, Civil Servant, Fred, Observator etc.
  Doe eens beter je best doen.

 10. [8] "En ik persoonlijk ben voor regels."
  Ik ook. Wij maken thuis veel VRIJWILLIGE regels. Hoe laat we gaan eten, hoeveel kabaal we maken enz. enz.

  En: "wel stukken beter en minder gevaarlijk"
  Bedoel je dat een overheidsmonopolie minder gevaarlijk is dan als jijzelf dat monopolie zou hebben? Waarom?
  Ik zou het ongezien liever in jouw handen hebben dan in die van de overheid!

 11. "Een rechtstheorie moet om aanvaardbaar te zijn aan de volgende criteria beantwoorden:"
  De crux zit in de bovenstaande zin. Wie heeft namelijk bepaald welke criteria er zijn en wie heeft vervolgens bepaald wat aanvaardbaar is? Alle volgende meningen zijn legitiem, maar worden opgehangen aan het bovenstaande. Dat roept vraagtekens op. Past het een libertarier de oren te laten hangen naar regels/wetten door anderen opgelegd?
  De lijn doortrekkend zou ik zeggen van niet. Regels beperken namelijk mijn vrijheid.

 12. [12]
  "Regels beperken namelijk mijn vrijheid."
  Een regel impliceert eenzijdigheid, en hoeft dus niet noodzakelijkerwijs acceptabel te zijn op basis van vrijwillige overeenstemming.

  Een rechtstheorie in libertarische zin kan niet ingaan tegen het recht van eenieder om over zijn eigen leven en (dus ook) de vruchten van zijn arbeid te beschikken. Daarmede ligt ook vast wat aanvaarbaar- en wat niet aanvaardbaar is. Elke rechtstheorie die dat uitgangspunt niet hanteert, valt dus af. Omdat dat (naar ik aanneem) niet de bedoeling is, moet de te construeren collectivistische rechtstheorie dus ook voldoen aan de libertarische uitgangspunten en dient bijvoorbeeld onvrijwillig gelijk te zijn aan vrijwillig. Een dergelijke rechtstheorie kan dus alleen betrekking hebben op willoze materie, en niet op mensen.

  Kortom: mijn hoofd is ook in de aanbieding.

 13. [3] In een wereld waar bronnen schaars zijn, zou zulke "hemel" collectivistisch of communistisch kunnen genoemd worden.

  Echter geloven althans Christenen dat er in hun "paradijs" aan niets een tekort zal zijn. Bij afwezigheid van schaarste treedt het eigendomsmechanisme niet in werking.

  Voorbeeld: lucht. Niemand eigent zich lucht toe omdat die niet schaars is.
  Grond eigent men zich wel toe. Nog een voorbeeld:
  normaal eigenen mannen zich geen vrouwen toe.
  Zelfs zijn we geneigd te denken dat een situatie waarin het ene geslacht oververtegenwoordigd is, comfortabel is voor het andere geslacht.
  Dat is inderdaad zo als er een tekort is aan mannen. Dat is zeer comfortabel voor de heren, die vertroeteld en verafgood zullen worden door de vrouwen.
  Echter
  Wanneer er een tekort is aan vrouwen, treedt het eigendomsprincipe in werking en beginnen mannen zich vrouwen toe te eigenen en te verhandelen. Zie India en China.
  Om maar te zeggen dat er zonder schaarste geen eigendom bestaat.

  En t’ is daar dat mensen van dromen. Dat is toch een nuanceverschil.

 14. [6] Tjeerd,
  Ik vroeg toch niet om een ethiek te schrijven? Goed of slecht is voor het recht irrelevant.

 15. [11] "Wij maken thuis veel VRIJWILLIGE regels"

  En als ze er niet mee eens zijn, gaan ze dan gewoon door met dezelfde hoeveelheid kabaal maken of gaat iedereen op een ander tijdstip eten?

 16. "Een rechtstheorie in libertarische zin kan niet ingaan tegen het recht van eenieder om over zijn eigen leven en (dus ook) de vruchten van zijn arbeid te beschikken."

  Ooit van Nozick’s soup gehoord?

  Als je het over publiek eigendom hebt dan heb je het al gauw over zaken als land, de lucht en misschien grondstoffen zoals olie. Die zaken zijn GEEN VRUCHTEN VAN ARBEID. Als je echter iemand deze zaken ontzegd d.m.v. een rechtstheorie gebaseerd op ofwel staatseigendom of privaateigendom van deze zaken dan ontzeg je die persoon het recht op lucht of land en daarmee het recht op zijn eigen leven (hoe kun je leven zonder lucht) en daarmee ook de mogelijkheid om vruchten van je arbeid te produceren (hoe kun je iets produceren zonder grondstoffen of land).

 17. [14] Als er genoeg van iets is, dan zijn er weer mensen die veel meer claimen dan ze ooit zullen gebruiken en is er weer schaarste.(hebzucht)
  Als de bron onuitputtelijk is, zullen ze de bron niet gebruiken, maar claimen, in privebezit nemen en is er weer schaarste.

 18. [8] Ik denk ook dat het beter is doordat er meer motivatie en verantwoording is bij prive dan in een collectief.

  Dat het libertarisme alles overkoepelend, zelfregulerend en dus perfect is, geloof ik niet. De slechte eigenschappen en de domheid van de mens blijven een rol spelen.

  Ook in het libertarisme is er dwang, ook al is deze niet vast gelegd in regels en wetten.

  De dwang om te werken, om eten te kunnen kopen of verbouwen. De markt bepaalt mijn levenswijze en weg is de vrijheid.

  De dwang is er dan wel voor iedereen.
  Van uitkeringtrekker, ambtenaar tot koningin.

  Ook het libertarisme is geen paradijs.

 19. Doordat bijna onuitputtelijke bronnen op aarde geclaimd zijn tot PRIVEBEZIT is er schaarste onstaan.

  Zonder schaarste leven we in het paradijs.

  Mag ik nu stellen dat we door PRIVEBEZIT niet in een paradijs wonen?

 20. [19]
  "Ook in het libertarisme is er dwang, ook al is deze niet vast gelegd in regels en wetten. De dwang om te werken, om eten te kunnen kopen of verbouwen. De markt bepaalt mijn levenswijze en weg is de vrijheid."
  Niemand dwingt je om te werken.
  Niemand dwingt je om eten te kopen of te verbouwen.
  Jouw wil (of onwil) om te leven dicteert je handelen. ‘De markt’ dwingt niet mar is slechts het gevolg van het bestaan van vraag en aanbod daar waar mensen onderling de resultaten van hun arbeid willen uitwisselen.

  "De dwang is er dan wel voor iedereen.
  Van uitkeringtrekker, ambtenaar tot koningin."
  Die ‘dwang’ is niks anders dan wil om te leven. Dat men een ander daarin niet mag hinderen, is een libertarisch uitgangspunt.

 21. Stel dat iemand je ongelijk kan bewijzen, wat heeft hij dan nog aan jouw hoofd dat kennelijk foute redeneringen maakt?
  M.a.w. de prijs is geen incentive, want als je hem wint is het bewijs geleverd dat het om een waardeloos product ging.

 22. [15]
  "Goed of slecht is voor het recht irrelevant"

  sinds wanneer?

 23. [17]
  Niet van gehoord tot vanavond. Wel zeker interessant.

  Ik denk dat Nozick’s soep in de oceaan de oceaan niet tot zijn eigendom maakt, omdat als ik mij in de oceaan begeef en derhalve de kans loop moleculen van zijn soep van plaats te doen veranderen, ik hem (Nozick) daarmee geen schade berokken; de moleculen zijn even waardevol/waardeloos voor- zowel als na de door mij aangerichte verplaatsing.

  De rest van je verhaal is ook interessant vanuit diverse invalshoeken.

 24. [21] In beide gevallen moet ik werken, als ik wil leven. De verdeling zal dan wel eerlijker zijn. Als we in dezelfde de boot zitten, zit iedereen te roeien.
  Anders zit de uitkeringstrekker, de ambtenaar en de koningin te vissen in dezelfde boot.

 25. [22] .M,
  Ik maakte dat punt zelf ook al door te zeggen dat het voor mij dan niet meer hoeft. Als collectieve rechten bestaan of geen rechten bestaan, dan is mijn hoofd voor mij verder van geen waarde.

  Maar voor de winnaar kan mijn hoofd zijn wat de beker is voor de bridge-kampioen of het gewei voor de jager is.

  Als je er, tegen betaling, ook nog een gezond en niet onaardig lichaam bij kan krijgen, het vervolgens met jouw middelen in leven houdt, dan krijgt mijn hoofd misschien nog wel meer waarde.

 26. Als we met z’n allen naar het paradijs verhuizen waar van alles genoeg is voor iedereen, is het binnen de korste keren weer net zo als hier.

  Ook op aarde is van alles genoeg!

  Doordat iedereen meer gaat claimen dan hij/zij nodig heeft in de vorm van PRIVEBEZIT of staatsbezit onstaat er weer schaarste in van alles en nog wat.

  De één claimt de rivier en er is weer schaarste in drinkwater.
  Hij claimt meer dan wat hij nodig heeft door hebzucht.
  De andere maakt alle cocosbomen tot privebezit en er is weer schaarste door een egoist en een hubzuchtig mens.

  Wanneer er geen privebezit of staatsbezit zou zijn en iedereen gebruikt niet meer dan wat hij nodig heeft, zou er geen schaarste zijn. Een paradijs op aarde dus.

  Het paradijs is communistisch.
  De eerste regel in het paradijs:
  Je mag niet meer gebruiken dan je nodig hebt.(sorry)

  Computers, auto’s etc zouden niet zijn onstaan. Maar waar zou je die voor nodig hebben?

  De slechte eigenschappen van de mens helpen elk systeem om zeep.

  Er is één systeem die de slechte eigenschappen van de mens tegen elkaar uitspeelt. Dit noemt men het kapitalisme.

  Einstein was een socialist.

Comments are closed.