First they came for the Socialists, and I did not speak out –
because I was not a Socialist.

Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out –
because I was not a Trade Unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out –
because I was not a Jew.

Then they came for me – and there was no one left to speak for me.


Bovenstaande is een gedicht dat geschreven is door pastoor Martin Niemöller. Martin heeft het gedicht geschreven naar aanleiding van het terughoudend verzet bij de Duitse intellectuelen in de tijd dat de Nazi’s op groep na groep hun haat uitstortten. Blijkbaar had Martin het al ondervonden dat hij z’n steun niet bij het “volk” zal kunnen vinden. Het gedicht zelf is een populair model voor het beschrijven van de gevaren van politieke onverschilligheid c.q. gevoelloosheid. Een proces dat begint met specifieke angst voor bepaalde groepen wat snel uitstort tot een oncontroleerbare situatie. Feiten spelen hier geen rol meer, intense haat wel. Er is maar 1 bron waar die haat vandaan kan komen. Namelijk de media in samenwerking met de overheid.

Een groot voorspeller, (ik meen) Nostradamus, voorspelde honderden jaren terug doormiddel van een tekening dat grote nieuwsverspreidende organisaties, boven koningen en koningen zullen staan. Als we nu kijken naar de huidige situatie kunnen we gemakkelijk oordelen dat deze situatie met gemak is uitgekomen. De media kunnen een president maken of breken. Dit kunnen zij hetzelfde doen met oorlogen, bedrijven, etc. De waarheid is hier niet van belang. Iedereen kent wel de gephotoshopte foto’s in de Libanon oorlog, het bekende standbeeld (zie onder) dat eigenlijk maar door een handje vol gemobiliseerde mensen werd gemolesteerd. Maar niet alleen in het publiceren van stukken hebben de media macht. Ook in het niet publiceren ervan hebben ze deze. Denk maar aan het achterwege laten van de grote (openbare) moordpartijen door de Chinese overheid. Of de aanhoudende raketten uit Ghasa en voorheen Libanon. Zo werden voor de Libanon oorlog tienduizenden raketten de kant van Israel opgestuurd. Door het achterwege laten hiervan, is de gemiddelde westerling nu van mening dat de Libanon oorlog was gestart doordat alleen 2 militairen waren gekidnapt. Het een en ander over deze manipulatie is ook te lezen in het boek van oud Midden Oosten correspondent Joris Luyendijk: “Het zijn net mensen”.

Maar pikt de Nederlander (of Europeaan) dit eigelijk allemaal wel? Komen ze niet tot verzet tegen de aanhoudende onjuistheid en opkomende macht in de media. Helaas niet. Men boeit het ook niet. Of, zoals Hitler het ook al aangaf: “What luck for the rulers that men do not think.”. Men wilt gewoon zo gemakkelijk mogelijk te weten komen wat er in de wereld gebeurd zonder er veel moeite voor te hoven doen. Zij vertrouwen erop dat de media de waarheid zegt. Een goede quote die daarbij hoort is wederom van Hitler: “The size of the lie is a definite factor in causing it to be believed, for the vast masses of a nation are in the depths of their hearts more easily deceived than they are consciously and intentionally bad. The primitive simplicity of their minds renders them a more easy prey to a big lie than a small one, for they themselves often tell little lies, but would be ashamed to tell big lies. ”.

Dat de media dus eigenlijk de machtigste macht is binnen een samenleving, is dus wel duidelijk. De overheid weet dit ook en speelt hier handig op in. Waarschijnlijk geldt ook hier de uitspraak: If you can’t fight them, join them. Hierbij komen we weer terug naar het begin van dit artikel. Namelijk de oncontroleerbare (vaak ononderbouwde) haat die de media in samenwerking met de overheid opwekt jegens bepaalde bevolkingsgroepen. Voorbeelden zijn er zat. Denk maar aan de SUV-bezitter, de roker, de kerkganger,etc. Maar ook de hoofddoekdraagster, tulbanddrager en de Hells Angel.

Enige tijd geleden waren de Hells Angels volop in het nieuws. Men was van mening dat het een criminele organisatie is. Een zeer goede samenwerking met de pers en het OM dus.
Toevallig enige tijd geleden sprak ik zo’n Hells Angel. Deze Hells Angel is chauffeur van beroep. Ook hij werd achtervolgd en ondervraagd . In het allereerste begin van de ondervragingen gaf de rechercheur de volgende statement: “Jij bent een top crimineel”. Hierop antwoordde de man: “Hoeveel top criminelen ken je eigenlijk die 4:00 ’s nachts opstaan om naar hun werk te gaan? ” Hierop antwoordde de rechercheur natuurlijk de vooraf ingestudeerde zin wanneer hij uitgeluld was. Namelijk dat hij niet zo bij de hand moet zijn. Het gehele circus had hem twee maanden gekost.
Het resultaat was helaas een vormfout bij het OM waardoor het proces werd stopgezet. Het gevolg hiervan is dat de Hells Angels nu nog steeds niet van hun, door de media en het OM gecreëerde, slechte naam af zijn. Tevens kan deze Hells Angels, aangezien hij nu in aanraking is geweest met justitie, afreizen naar Amerika of Australië. Laat staan emigreren. Geboeid aan Nederland zou je eigenlijk kunnen zeggen. Of ook wel: Sentenced to live in Holland.

Als afsluiting van dit artikel geef ik de volgende quote afkomstig van de wereldberoemde schrijfster Ayn Rand: “Whenever you think you are facing a contradiction, check your premises. You will find that one of them is wrong”.

7 REACTIES

 1. "We’re the BTN (Britisch Television Network). Our job is to report the news, not fabricate it. That’s the goverments job."

  Mr. Dascomb – V for Vendetta

  Wat de premissen betreft.. Reuters en dergelijke bedrijven kan je zien als in een bepaalde machtspositie, maar uiteindelijk kan de media slechts rapporteren. Het is de overheid die daadwerkelijk macht uitoefend door rokers en SUV-rijders te belasten, Hells Angels te arresteren en moslima’s de hoofddoeken af te rukken. Het was ook niet de Pravda die de miljoenen ongelukkigen in Siberie met hun tanden een kanaal lieten graven.

  Haat jegens andere groepen komt ook niet van media of dictators of wat dan ook. Het is triest, maar die komt gewoon van het volk zelf. Een goeie demagoog weet er echter op de juiste manier op in te spelen.

 2. Was Hitler een Amerikaan/Engelsman?
  Probeert u hier het internetvolk te manipuleren? 😉

 3. How Bush’s grandfather helped Hitler’s rise to power
  http://www.guardian.co.uk/u

  Fascist America, in 10 easy steps
  http://www.guardian.co.uk/u

  Talk by Naomi Wolf – The End of America
  http://nl.youtube.com/watch

  The Men Who Sold The World
  http://www.youtube.com/watc

  Bush Family Nazi Connection
  http://nl.youtube.com/watch

  John F. Kennedy Speech on secret societies and freedom of press
  http://nl.youtube.com/watch

  Truth Art:
  http://nl.youtube.com/watch
  http://nl.youtube.com/watch

 4. [3] ach das toch nix en slechts van horen zeggen …

  Edoch Bernard WAS een NAZI … evenals Der Claus … of niet soms? Laat Pay zich daaaaar om druk maken …

 5. [2] Nou hij was wereldburger: hij wilde graag deleider van iedereen zijn 😉
  Een voorloper van de EU en de UN-lui…

 6. Als je dan Martin Niemoller citeert, neem dan in ieder geval de moeite om zijn originele gedicht correct over te nemen;

  "In Germany, they came first for the Communists, And I didn’t speak up because I wasn’t a Communist;
  And then they came for the trade unionists, And I didn’t speak up because I wasn’t a trade unionist;
  And then they came for the Jews, And I didn’t speak up because I wasn’t a Jew;
  And then . . . they came for me . . . And by that time there was no one left to speak up."

Comments are closed.