Vanmiddag hoorde ik op BNR een interview met de makers van “De Tegenfilm” (DTF), het afgelopen dinsdag uitgebrachte antwoord op de film van Geert Wilders. Saillant detail is dat de film van Geert Wilders nog op zich laat wachten. DTF is dus een antwoord op iets waarvan de makers niet kunnen weten wat de inhoud is. Afgezien van de esthetische, morele en politieke oordelen die ik over DTF kan tentoonspreiden, hou ik me (voorlopig) even bij wat objectieve feiten.

Feit is dat een film maken geld en tijd kost. Het geld was geen probleem want DTF is uitgegeven door de gesubsidieerde Multiculturele Televisie Nederland. Ik heb niet echt inzichten tot mij genomen ten aanzien van de financiering van Wilders’ film, maar laten we for the sake of argument even aannemen dat Wilders’ film ook uit overheidsgeld en dus uit belastingen komt. Beide films kosten tijd om te maken. Dit wordt duidelijk uit het feit dat DTF al een tijdje was aangekondigd en de film van Wilders al wat langer. Er is dus tijd en energie in DTF gestoken. En dat DTF een antwoord is op iets waarvan de inhoud nog niet bekend is, is niet per se een knockdown argument tegen de DTF. Wie het politieke debat van het laatste jaar heeft gevolgd, kan enigszins opmaken wat de inhoud van de film van Wilders zou kunnen zijn. Zelf denk ik dan aan de door Wilders zo genoemde straatterroristjes, de fascistische inhoud van het boek genaamd de Koran en de wederzijdse relatie tussen deze twee zaken en het internationaal terrorisme. Ten eerste gericht op ideologieën en niet op praktiserende individuen of groepen. Lijkt mij dan. Niet zo moeilijk.

DTF komt niet verder dan een lange aaneenrijging van ad hominems, jij-bakken en het totale gebrek aan argumenten ten aanzien van stellingen die Wilders in de Tweede Kamer en in de media heeft verkondigd. Lijkt de titel van DTF nog te verwijzen naar het feit dat het een film is tégen de film van Wilders. In de praktijk is het een anti-Wilders film. Raar (?).

Zonder subjectieve oordelen te geven over de inhoud, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat DTF een film is die Wilders belachelijk wil maken, wil provoceren, effectief uitmaakt voor fascist en andere anti-democratische scheldwoorden en vergelijkingen en verwijzingen doet. (Ik ga er even van uit dat ik clueless ben en democratie als middel en systeem klakkeloos accepteer.) Je zou zelfs de case kunnen maken dat de film is bedoeld om Wilders te demoniseren. Ik las van de week weer eens in de gebundelde columns van Theo van Gogh (Allah Weet Het Beter) en kwam tot de conclusie dat Van Gogh een meester was de tijdgeest weer te geven van de periode voorafgaand aan de moord van Pim Fortuijn (oké vooruit, Fortuyn dan). Als je alles bij elkaar optelt wat de ‘boven-ons-gestelden-likkende media’ en gesubsidieerde belangengroepjes (bij voorkeur op basis van ethniciteit) over weldenkend Nederland heeft uitgestort, kun je bijna niet met Theo meegaan in zijn hypothetische conclusie dat de politieke elite het zo gewild heeft. En zelfs heeft gefaciliteerd. Weerzinwekkend.

Een van de makers van DTF stelde dat DTF ook als hypothetische stelling heeft dat Nederland een Moslimversie van Wilders nodig heeft. Om een en ander wat uit te balanceren. De vraag rijst dan: wat is dat een en ander?; en waarom moet dat worden uitgebalanceerd? Wilders is gewoon een deel van de politieke oppositie in de Tweede Kamer. Net als de SP, GL, VVD, SGP, PvdD en eenmans/vrouwsfractie Verdonk. Jammer genoeg voor Wilders (alhoewel) is Wilders politiek gezien rechts. (Whatever that means.) Er is dus al een tegenpool voor Wilders, namelijk het huidige kabinet. De zittende macht! En gezien de compositie van de oppositie zitten de tegenpolen voor Wilders ook al daar. De maker van DTF dacht aan een brallende imam die over homohaat praat, als tegenpool. Dit is zeker een tegenpool van Wilders, maar de ‘filmmaker’van DTF dacht natuurlijk meer aan een tegenpool in de zin van: even extreem even dom. Daar gaat de man mijns inziens toch even de fout in. Ik heb Wilders namelijk nog nooit hebben oproepen tot geweld of er mee zien dreigen. De gemiddelde extreme imampreek is er mee doordrenkt. Tevens zijn alle voorstellen die Wilders heeft ingediend democratisch en grondwettelijk mogelijk, minus het verbieden van de Koran (en terecht). Dus waarom dat demoniseren? (Let op: retorische vraag.)

DTF kenmerkt zich door een schromelijk gebrek aan realiteitszin en integriteit. Ik had graag gezien hoe geëngageerde filmmakers haden geprobeerd een film te maken die Wilders politiek-inhoudelijk in zijn hemd zet. Maar daar was he de makers van DTF natuurlijk helemaal niet om begonnen. Ik heb het persoonlijk meerdere malen in de reacties op deze site gedaan, zo moeilijk is het niet. Het heterogene en complexe incoherente gedachtegoed waar de filmmakers van DTF een exponent van zijn houdt eigenlijk alleen maar van democratie wanneer hen het goed uitkomt. Een uitgesproken politicus (die voor de rest vrijwel niet bestaan in het Nederlandse politieke landschap) van rechts signatuur met een gelegitimeerde en groeiende fanbase valt daar natuurlijk niet onder.

5 REACTIES

 1. Hilarisch.. dat hele non-film/ tegen-film gedoe.

  Dus, deel 1 helemaal niet maken/uitbrengen en zeggen dat je wegens overweldigend succes direct met deel 2 gaat beginnen en dat deel 4 noemen.

  WIlders; ‘The Fantasy 4.0.’

  Van mij mag die geblondeerde kostenpost, net als krullenbollen of kale flikkers (ook) tegen de politieke muur, maar zijn humor is briljant. ( Dus zitten de Joden erachter… vanzelf 😉

 2. Het jachtseizoen op Wilders is open sinds hij de VVD verliet. Geen middel wordt geschuwd. Hij wordt gedemoniseerd door subsidiesponsen die daarmee hun subsidie voor het komende budgetjaar veilig stellen. Mede op basis van mijn belasting afdrachten. Sorry dat ik deze stellingen niet met verdere bewijzen onderbouw. Maar mijn gevoel zegt dat het de bestaande machthebbers prima uitkomt als Wilders Theo’s en Pim’s voorbeeld volgt. Niet dat ik het helemaal met hem eens ben, maar degenen met wie ik het niet eens ben zijn ook vaak zijn tegenstanders.

 3. Net gelezen dat nu Balkenende een nieuwe bevolkinggroep heeft beledigd, de niet gelovige mens, zij functioneren namelijk niet…
  zie wereldgeheimen.nl

 4. Naar het schijnt komt er ook een tegenfilm naar aanleiding van het gelik van Bakkie naar satanist No.1 Boesj.
  De film he: The real Jezus.

Comments are closed.