Geregeld barst de discussie los over het grote graaien. Managers, al dan niet in publieke dienst, die meer dan de Balkenende norm verdienen.
Er kan betoogd worden dat het geld dat naar deze personen vloeit niet naar andere personen gaat die daar evenzeer recht op hebben. En dat er daardoor een suboptimale maatschappij ontstaat. Met name de inkomens en de optie pakketten van top managers van het bedrijfsleven staan bloot aan kritiek.

Ik behandel deze problematiek met een analogie. Waarom doen de Nederlandse voetbal clubs niet meer mee op Europees topniveau? Het antwoord zal zijn, kijk eens naar het verschil in de begroting van een club in Nederland en de begroting van de Engelse en Spaanse clubs. Het gevolg is dat de talentvolle spelers naar het buitenland vertrekken. Het antwoord om het Nederlandse voetbal op een hoger plan te krijgen is dus een verhoging van de topinkomens van deze spelers.

Eenieder is het eens met dit causale verband tussen de lage beloning in Nederland en het afglijden van het clubvoetbal niveau in internationaal opzicht. Economie kan simpel zijn.
Zodra het over het bedrijfsleven gaat, vergeet men deze economische wetmatigheid. Dat een tiener die een stuk leer talentvol in een doel kan krullen miljoenen moet verdienen is iets waar men het helemaal mee eens kan zijn. Dat een door de wol geverfde top manager die een bedrijf kan doen groeien of in ieder geval kan redden van de ondergang een gepaste beloning verdient, is iets waar men meer moeite mee heeft.

Dat laatste is iets dat ik niet snap. Waarom mag de tiener zonder formele opleiding en vooral fysieke kwaliteiten wel miljoenen verdienen en moet iemand die een groot bedrijf kan redden het doen met een paar ton?
—————————–
Ingezonden 

20 REACTIES

 1. Volgens mij ergeren de meeste mensen zich nog het meest aan falende managers die alsnog een dikke oprotpremie meekrijgen. Dat kan je niet met een vrije markt verklaren, dus waar dit vandaan komt is mij niet duidelijk.

 2. [1]
  De uiteindelijke macht ligt bij de aandeelhouders. De belangrijkste aandeelhouders zijn de pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Flinke oprotpremies hakken in op de winst van bedrijven. Dus dat heeft effect op de koers van de aandelen. Je kan je als aandeelhouders groeperen en er een punt van maken op de aandeelhoudersvergadering.

  Je kan ook als consument laten weten dat je het er niet mee eens ben.

  Natuurlijk is het raar dat CEO elkaar de hand boven het hoofd houden en elkaar flinke oprotpremies toespelen, maar vaak maakt het op de totale omzet/winst van een bedrijft nauwelijks uit. Wanneer dat wel het geval is reageert de (aandelen)markt onmiddellijk.

  Toch kan ik me niet geheel aan de indruk onttrekken dat dergelijk absurde oprotpremies vooral voorkomen bij overheidsbedrijven, semi-overheidsbedrijven, ex-overheidsbedrijven en bedrijven waarvan een groot gedeelte van de aandelen in handen is van de overheid.

 3. Die voetballers worden betaald door sponsers en kijkers. Wij niet kijkers betalen:
  – direct iets mee via kijk&luistergeld.
  – indirect door te kopen bij sponsers
  – indirect want sponserkosten zijn aftrekbaar dus minder winst en dus minder belastingafdacht.

  Hoeveel tonnen iemand uit zijn bedrijf haalt die dat bedrijf zelf heeft opgebouwd maakt mij niet uit.

  Maar iemand die via een sollicatie procedure wordt aangenomen (of gekozen zoals Balkenende) daar moet paal en perk aan worden gesteld.

  Die gasten met die topsalarissen hebben al als extra voordeel dat ze met plezier naar hun werk gaan. Ik ben er nog nooit een tegengekomen die z’n werk niet leuk vond.

  En wanneer gaan ze die wachtgeldregeling nou is aanpakken.
  Waarom zijn die ambtenaren heiliger als mensen in bedrijfsleven?

  En ook die beveilingskosten. Een gewone burger die gestalkt wordt krijgt ook geen beveiliging.
  Misschien moeten ze beveilingskosten toelaten als aftrekpost voor de IB van zeg maar 70%. Dan moeten ze de resterende 30% zelf ophoesten en dan zullen ze wel afzien van 24uur beveiliging. Ook vrouwen die gestalkt worden kunnen dan iemand inhuren (politieman) die de dader op heterdaad kan betrappen.

  En dan heb je ook nog die topambtenaren die helemaal geen besef meer hebben van geld. Die kopen schilderijen, marmer in kantoren etc.

  Programma "geld over de balk" moet weer op tv komen 😉

 4. **Ik behandel deze problematiek met een analogie. Waarom doen de Nederlandse voetbal clubs niet meer mee op Europees topniveau? Het antwoord zal zijn, kijk eens naar het verschil in de begroting van een club in Nederland en de begroting van de Engelse en Spaanse clubs.**

  Griekenland had het vorige EK geen topspelers en wordt Europees Kampioen. Engeland mag komende EK nog niet eens mee doen. Engeland heeft net als Spanje de laatste 30 jaar nog nooit een prijs gewonnen met WK’s of EK’s. Op clubniveau hebben naast AC Milan de laatste jaren clubs als Porto en Liverpool gewonnen die absoluut niet de financieële top zijn.
  Waar blijven grootheden als Real Madrid en Chelsea in deze???

  Je vergelijking is dus niet steekhoudend en geeft aan dat het kopen van "topmensen" absoluut geen garantie voor succes is. Integendeel een team is vaak de sleutel tot succes.

 5. [4] **Je vergelijking is dus niet steekhoudend en geeft aan dat het kopen van "topmensen" absoluut geen garantie voor succes is. Integendeel een team is vaak de sleutel tot succes.**

  Een kampioensschap is inderdaad niet te koop. Door een hoog budget en het kopen van spelers die elders succesvol waren of blijk geven van talent verhoog je wel de kans op een beter resultaat. Dat er uitzonderingen op deze regel zijn bewijst niet dat de regel niet geldig is. Binnen het clubvoetbal in Europa is er vaak sprake van een samenhang tussen budget en prestaties. Clubs met de hoogste budgetten zijn vaker bovenin te vinden dan onderin. Idem binnen de Championsleague. Als is het alleen maar doordat de sterspelers van minder kapitaalkrachtige clubs iedere keer worden weggekocht door clubs met meer geld.

  Het is te verwachten dat deze analogie ook opgaat in het bedrijfsleven, niet dat we met de hoogste salarissen zekerheid kunnen kopen dat onze bedrijven het uitstekend gaan doen. Maar door de beste managers weg te kopen bij onze concurrentie zou het wellicht wat beter kunnen gaan.

 6. [5]

  Ik ben het met je eens dat goede mensen geld kosten dat geldt in het voetbal maar dat geldt ook in het bedrijfsleven.
  In dat licht was mijn opmerking een beetje flauw en ik probeerde tegen het zere been van sommigen hier te schoppen dat met geld alles te koop is.

  Ik zie trouwens nog een tendens in beide sectoren; geld maakt lui en opleiding/innovatie binnen de eigen organisatie overbodig.
  Waarom nieuwe dingen zelf ontwikkelen (voetbal; nieuwe mensen zelf opleiden) als je ze ook voor grof geld bij de concurrent kunt weg kopen? Twee vliegen in één klap je versterkt jezelf en draait de concurrentie de nek om.
  De binnengehaalde spelers hebben helemaal geen binding met de club en alleen maar met geld waardoor ze bij een beter bod meteen weer weg zijn.

  Zou het toch geen toeval zijn dat voetballanden waar het grote geld regeert zo slecht presteren met hun nationale spelers?

  En dat banken als ABN Amro en ING (maakt jaarcijfers in Londen bekend) zijn verkwanseld en zich geen moer interesseren om hun nederlandse klanten?

 7. [6]
  **geld maakt lui **

  Helemaal mee eens. Organisaties met teveel geld zijn niet altijd prettige organisaties. Kijk maar naar de overheid. Maar ook in het bedrijfsleven is het werken voor een bedrijf met teveel geld niet altijd een genoegen. Dan gaat het niet langer primair om de prestaties, omdat het geld er toch wel is. Keuzes worden dan vermeden. Alles duurt dan veel te lang. Het gevolg is dat rijke suboptimaal presterende ondernemingen tenslotte door corporate raiders worden gevierendeeld. Of door een dure turn around manager met een topinkomen en optieregeling worden gered!

 8. [7]

  Of ze kopen innoverende bedrijven botweg op met als enig doel om zo de concurrentie uit te schakelen en de ontwikkelingen gewoonweg uit eigen belang de nek om te draaien.
  Hoe kan het bv dat er mbt het energievraagstuk zo weinig technische vorderingen worden gemaakt vanuit bv de grote oliemultinationals?
  Is het behoudzucht omdat ze daar financieel het beste uit komen?

  In de huidige mondiale economie hebben de grote multinationals te veel macht en ik constateer dat dit vooral vanuit de "vrije" markt is ontstaan die volgens velen hier perfect werkt in de praktijk.

  Geld maakt schijnbaar niet alleen het voetbal kapot. Of vind jij dat dit spelletje de laatste 10 jaar leuker is geworden?

 9. [8] **Hoe kan het bv dat er mbt het energievraagstuk zo weinig technische vorderingen worden gemaakt vanuit bv de grote oliemultinationals**

  Hoe zou je het als aandeelhouder van een oliemultinational vinden als je bedrijf welke beurswaarde voor een groot deel bestaat uit winningsrechten van olie diezelfde olie waardeloos maakt door er een alternatief voor te vinden? Dan ben je niet direct blij met de RvB en RvC die je dat kunstje flikken. Ik ben het met je eens dat een markt niet per definitie de oplossing is. Er zijn nu de nodige markt imperfecties. De gevolgen van deze markt imperfecties worden soms gebruikt als argument dat het marktdenken niet werkt.

  Natuurlijk hebben multinationals veel invloed, die op dit moment wellicht niet altijd goed uitpakt. De geconditioneerde reflex daarop van een groot deel van de maatschappij is roepen om meer regelgeving en meer overheidsinvloed. Op dit moment beoordeel ik de overheid als grotere verstorende factor dan multinationals. En laat ik het aan links en progressief Nederland over om zich druk te maken over multinationals.

 10. [9]

  Ik kan het niet beter verwoorden.

  Of de overheid een grotere verstorende factor is weet ik niet omdat;
  de overheid én de multinationals steeds meer één worden.
  Je kunt ze steeds minder los van elkaar zien.
  Politieke, economisch en financieële macht smelten steeds meer samen en het individu staat erbij en heeft het nakijken.
  Ook daarom geloof ik niet dat op dit niveau nog sprake is van vrije marktwerking bij bv de CEO salarissen. Het old boys netwerk bestaat en daarin zitten de Wim Koks, Doekle Terpstras en Grijpman Groeninks van deze wereld lekker elkaar het handje vast te houden.

 11. [10] Ik zie toch enige verschillen tussen de overheid en de multinationals. Een van de eerste die me te binnen schiet is dat ik bij een aandeeltje koninklijke dividend krijg en van de Staat vooral belasting en accijnzen. Participeren in een bedrijf is optioneel. Als het beleid van een bedrijf waarin je aandelen hebt je niet aanstaat, een telefoontje en je bent van je aandeel af. Ik ben ook van mening dat de beurs over het algemeen beter werkt dan democratie waar men eens in de 4 jaar kan kiezen. Bij de beurs kan je dagelijks kiezen. Dus dat is ook een factor die voor marktwerking pleit. En duidelijk maakt dat er een fundamenteel verschil tussen de begrippen staat en multinational is.

  Bij de energievoorziening zie je dat de overheid nog meer van olie inkomsten profiteert dan de multinationals zelf, die er toch meer moeite voor hebben gedaan. Op het moment dat er veel interesse is voor subsidie voor windmolenparken voor de kust dan wordt dit direct door de overheid de nek omgedraaid. Dus om onafhankelijker te worden van olie is het naïef heil te verwachten van de overheid of de huidige oliemultinationals. Hier is voor een deel dus inderdaad sprake van gedeelde belangen. Die de bestaande status quo niet wensen te doorbreken. Om deze situatie te doorbreken zou ik er niet willen pleiten de sterkere partij (volgens mij de overheid) het gemakkelijker te maken door de multinationals aan banden te leggen. De belangrijke zaken eerst. Omdat ik nu praktisch gezien economisch eigendom ben van de overheid en slechts in geringe mate zelfbeschikkingsrecht heb, en mijn productiewaarde voor een groot gedeelte richting overheid gaat zal ik me eerst richten op de overheid. Links Nederland mag zich al dan niet met overheidssubsidie met de multinationals bezighouden.

 12. [11]

  Ach het is eigenlijk een rondpompsysteem; we krijgen geld van de multinationals in de vorm van loon en (eventueel) aandelen. Het geld moeten we voor meer dan de helft weer inleveren. Met de andere helft houden we net voldoende over om hun produkten te kopen en aan onze hypotheekvoorwaarden te voldoen van hun vriendjes; de bankwereld.
  Met de ingeleverde helft zorgt de overheid vooral goed voor zichzelf en dezelfde multinationals in de vorm van lastenverlichting en ingewikkelde regelgeving die het vooral voor midden- en kleinbedrijf zo langzamerhand onmogelijk maakt om nog iets op poten te zetten. Goed dus voor de grote bedrijven die hiervoor wel hun mannetjes kunnen bekostigen.
  Vestzak-broekzak dus. Kijk ook maar naar "bestuurlijk" NL; Kok heeft diversen commisariaten, Terpstra zit in het bestuur van Unilever en Bos is door Shell even uitgezet in de politiek om er de EUSSR door te jassen wat vooral in het voordeel is van de grote multinationals.

  Dreigt de burger te veel macht of geld te krijgen dan wordt hij via inflatie, een beurskrach of botweg moord (Fortuyn) weer terug in zijn hok geplaatst.

  Ben ik te veel een conspiracydenker??
  Ik denk het niet. Je hoort mij ook niet zeggen dat een politicus van het begin af corrupt is en met het systeem mee draait. Zit hij er al wat langer dan wordt hij óf ingekapseld door het systeem óf op allerlei manieren (mond)dood gemaakt als hij WEL principes blijkt te hebben. Voorbeelden te over lijkt mij.

 13. [12] Ik denk niet dat er echt sprake is van samenzwering, maar meer van soms parallel lopende belangen.

  De moord op Fortuyn als het terugplaatsen van de burger in zijn hok te betitelen zie ik niet als een argument. Volkert had volgens mij heel andere motieven dan het steunen van multinationalsen daarmee samenwerkende politici.

  De overheid is zeer machtig en multinationals zijn kennelijk het organisatiemodel dat zich in een dergelijke mogeving het beste kan staande houden.

 14. [13]

  **Ik denk niet dat er echt sprake is van samenzwering, maar meer van soms parallel lopende belangen.**

  Samenzwering is een groot woord inderdaad. Laat ik het houden op warme onderlinge banden en overleg achter gesloten deuren.

  **De moord op Fortuyn als het terugplaatsen van de burger in zijn hok te betitelen zie ik niet als een argument.**

  Volkert lijkt mij inderdaad geen exponent van de gevestigde macht.
  Ik denk meer aan bewust de ander kant opkijken van de BVD die daarin gesteund zijn door de politiek die weigerde om Fortuyn adequaat te beveiligen. De belangen zijn/waren enorm en een nieuwkomer die moeilijk te kneden was in het systeem was een reeël gevaar.
  Ik geloof op dat nivo niet zo in toevalligheden door die reusachtige belangen.
  PvdA,CDA en VVD zie ik als gevestigde macht die elkaar en haar broodheren niet bijten. In de marge mag men wat aanrommelen maar de grote lijnen staan al voor de verkiezingen vast.
  Je weet als heersende elite wat je in grote lijnen kunt verwachten en dat ze je niet bijten.
  De politieke EUSSR zie ik ook vooral als doel hebben om de huidige politieke zuilen (die zijn overal in de EU hetzelfde zijn) te behouden via de macht van het grote getal.

  **De overheid is zeer machtig en multinationals zijn kennelijk het organisatiemodel dat zich in een dergelijke mogeving het beste kan staande houden.**

  Helemaal waar en volgens mij is dat niet toevallig zo gegroeid maar bewust zo gecreeërd.

 15. [13] [14]
  GB is zeker geen conspiracydenker,
  zie http://conservativenannysta… voor wat achtergronden over hoe de overheid welvaart herverdeelt van midden – naar topinkomens d.m.v. immigratiebeleid, patentrecht, faillisementsrecht en nog meer truukjes.

  Het hele boek is online te lezen (want de auteur houdt niet zo van auteursrecht) en er is zelfs een heel hoofdstuk gewijd aan "high CEO pay".

 16. [15]

  Moet ik me eens in verdiepen, Jonathan.
  Is er geen Nederlandse versie? Engels blijft toch taai om door te komen 😉

  Ik heb kortgeleden cijfers gezien waaruit duidelijk werd dat het gehele midden in de VS er in koopkracht niet op vooruit is gegaan de afgelopen deccenia. De enigen die van de groei hebben geprofiteerd is de 1% rijksten van de hele bevolking.
  Hoe kan dit en vooral WAAROM kan dit?

  Ik heb het gevoel dat het in NL niet anders is. Mijn vader kon vroeger met één baan (ma was huisvrouw) onder modaal alleen een huis kopen én afbetalen. Weliswaar met zuinig leven en af en toe overwerken, maar toch!
  Tegenwoordig is dit absoluut niet meer mogelijk.
  De happy few zorgt goed voor zichzelf en de onderklasse die wel eens een bedreiging voor hun levenswijze zou kunnen worden als je ze te veel lastigvalt. Het financieren van dit alles gebeurt door de middenklasse.
  De zwijgende meerderheid én het hart van de economie die je kunt uitmelken tot dat het misgaat zoals nu in de VS.

  Het wordt tijd dat de middenklasse zich eens wat minder keurig gaat gedragen. In de VS hebben ze een groot voordeel; ze hebben bijna allemaal een wapen.

 17. [16] Helaas geen Nederlandse vertaling. Maar het taalgebruik is niet te ingewikkeld: het is geschreven voor een niet-academisch publiek.

  "Hoe kan dit en vooral WAAROM kan dit?"

  Omdat Amerikanen denken dat ze in een vrij en democratisch land wonen omdat ze eens in de vier jaar een nieuwe president of senaat mogen kiezen. Wat de meesten niet beseffen is dat slechts een paar % van de bevolking via campagne-donaties bepaalt wie de kandidaten zijn. En reken maar dat die donateurs een "Return On Investment" willen zien 😀

 18. [17]

  Juiste conclusie naar mijn mening. Het is te hopen dan tijdens de komende depressie de schellen bij de middenklasse eens van de ogen vallen.
  Die revolutie is nodig en kan heel louterend werken.
  Ik snap nog steeds niet dat de meesten bezoekers op dit forum de huidige VS en haar economie meer vrijheid toebedichten dan de gemiddelde europeese economie. Dat is hardnekkige beeldvorming uit het verleden waaraan men vasthoudt en die nu helemaal niet meer opgaat.

 19. [18] "Het is te hopen dan tijdens de komende depressie de schellen bij de middenklasse eens van de ogen vallen."

  Dat wordt lastig. Brood, spelen en overheidspropaganda zijn zeer effectief. De overheid bedenkt steeds nieuwe crises ("terrorisme", "communisme") om de bevolking bang te maken en af te leiden van de werkelijke problemen.

 20. Om toch nog een beetje on-topic te blijven, in "conservative nanny state" stond voor mij een grote eye-opener:

  "…in a free market corporations do not exist. In a free market, individuals can form partnerships and engage in whatever trade and commercial relations they please, but they cannot establish a new legal entity that exists independently of the individuals who own it. Only a government can create a corporation as a legal entity with its own rights and privileges, the most important of which is limited liability."

  Met andere woorden: de hoge beloningen voor bestuurders van bedrijven zijn _niet_ het gevolg van de vrije markt, maar van de manier waarop een bedrijf (als juridische entiteit) volgens _overheidsrichtlijnen_ mag opereren.

  De oplossing voor onterecht hoge beloningen zou dan ook moeten zijn: schaf de overheidsbemoeienis in de vorm van bestuursrecht e.d. af en laat de _echte_ vrije markt zijn werk doen. In dat geval moet ik nog maar zien of iemand die faalt wegkomt met riante vergoedingen.

Comments are closed.