Het is weer maandag, dus na twee dagen bezinning in het land met – volgens sommigen -een joods-christelijke identiteit is het weer tijd voor wat harde feiten vanuit enquêteland. Zo lezen we bijvoorbeeld dat ‘wij’ zo ongeveer 50-50 zijn verdeeld over de vraag of de Koranfilm van Geert Wilders verboden zou moeten worden. Het Kabinet heeft er zelfs de landsadvocaat op gezet om die vraag juridisch te onderzoeken.

50-50 dus. Dit betekent onder andere dat 50% van de geënquêteerde mensen vindt dat de film niet verboden zou moeten worden. Een mooi resultaat aangezien dit reflecteert dat de vrijheid van meningsuiting toch nog geen dode letter blijkt in het vod dat wij grondwet plachten te noemen. De andere 50% die voor een verbod is, is ook een niet onaardig resultaat in praktische zin. Het laat zien dat 50% van de geënquêteerde mensen graag ziet dat de overheid over hen waakt en hen beschermt tegen allerhande voorspelde negatieve gevolgen van de vrijheid van meningsuiting. Dit zijn de mensen die zeggen van: “natuurlijk ben ik voor vrijheid van meningsuiting, maar…”. Na decennialang publiek onderwijs is het nog een wonder dat deze groep niet 70-80-90% groot is. Er is nog hoop. Een bijkomend positief iets is dat het goed is voor de mens die de vrijheid een warm hart toedraagt, haar vijand te kennen. Dit betekent niet dat we allerhande onnozelen over de kling moeten gaan jagen zoals in “het Westen” van na de Franse en Amerikaanse Revolutie gebruikelijk lijkt (en dan nog: “wij”- vrijheidlievende mensen – zijn geen staat/overheid/collectief die zich een geïnstitutionaliseerd geweldsmonopolie toe-eigenen).

Neen, “wij” gaan in discussie en leggen uit dat de kleinste onderdrukte minderheid in de Westerse sociaaldemocratie, het individu is. Dat collectivisme onze basale rechten schendt, dag in dag uit. Dat consequentialisme, de idee dat we die-en-die (collectieve) keuzes dienen te maken die het hoogste nut genereren, een hoogst incoherent en degeneratieve filosofie is waar we afstand van dienen te nemen. Dat de geschiedenis leert dat polarisatie in woord en geschrift vaak niet en niet vaak leidt tot geweld en het misschien zelfs vaak voorkomen heeft. Dat er vele liberalen (en socialisten, dat moet je ze nageven) gestorven zijn voor vrijheid, gelijkheid en broederschap in de Franse Revolutie. Een filosofie die desastreus bleek voor het vrije individu omdat kerk, monarchie en feodalisme werd ingeruild voor vrijheid, vrijheid en vrijheid maar later verwerd tot een sociaaldemocratie waar sociaalconstructivisme en overheid XL de boventoon voeren.

Het doet me goed dat de socialisten uit de SP en PvdA nog enige notie van vrijheid in hun donder hebben en een mogelijk verbod OP VOORHAND van de Koranfilm van Wilders verwerpen. Op voorhand natuurlijk, omdat we niet weten of er dreigingen met geweld in de film zullen voorkomen. Zou dit het geval zijn dan zou de meest orthodoxe libertariër nog voor een verbod moeten pleiten, voor een private rechter en rechtsgang, natuurlijk.

Wat mij het belangrijkste lijkt is het uitdragen van de idee dat niet alles grijs is, of relatief. Maar dat je met een consistente en coherente moraalfilosofie en politieke filosofie uit die grijze massa zwart en wit kunt destilleren. Natuurlijk niet op elk punt, maar niet elk punt is even belangrijk. De vrijheid van meningsuiting is dat zeker wel, omdat het voortvloeit uit de onweerlegbare premisse dat een ieder zijn eigen lichaam en de vruchten van zijn energie uit dat lichaam bezit. Dat geen ander individu of groep individuen daar een legitieme claim op kan leggen. En dat zolang het individu dat zich uit, de eigendomsrechten van de ander accepteert (waaruit voortvloeit dat wij niet zullen dreigen met geweld dan wel daadwerkelijk geweld gebruiken), hij of zij niet beperkt mag worden door die andere individuen of groep individuen die zich het geweldsmonopolie hebben toegeëigend.

Overigens dient ook opgemerkt te worden dat zelfs de meest anarcho-kapitalistische zeloot als ondergetekende zich hoogstens heeft verbaasd over de manier waarop eerst Verhagen en later Balkenende zich geuit hebben ten opzichte van Wilders en de kwestie van zijn film. Dat we ooit zo door die mensen heen hebben mogen kijken en publique. Dat de nieuwe NSB zich zo open en bloot te kijk zou zetten… prachtig! Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zeer schrijnend aangezien dit nu net de patjepeeërs zijn die “ons” land besturen.

www.geenstijl.nl/mt/archiev…
www.nu.nl/news/1460520/11/%…
www.telegraaf.nl/binnenland…
www.elsevier.nl/nieuws/poli…
www.elsevier.nl/dossierarti…
www.elsevier.nl/dossierarti…

edit 16:41: iets met patjepeeërs – had bij nader inzien nog te weinig gescholden.

22 REACTIES

 1. Inderdaad verwonderlijk dat de PvdA als enige in het kabinet (nog) niet buigt voor zelfcensuur.
  +1 voor Wouter Bos in deze alhoewel hij natuurlijk nog wel zijn rug moet recht houden.

  Dat zal al moeilijk genoeg zijn;-)

 2. Ja wat wil de PvdA nu precies?

  Ergens anders las ik dat hij niet vooraf censuur wil, maar wel achteraf "keihard wil optreden". dat klinkt onheilsspellend. Optreden tegen wie? Tegen Wilders?

  Dat klinkt alsof hij het alleen maar niet vooraf wil verbieden om het te kunnen gebruiken om Wilders achteraf permanent het zwijgen op te leggen.

  Of ben ik nu weer te paranoïde?

 3. [2] Precies, vooraf wordt waarschijnlijk schijnheilig de vrijheid van meningsuiting als principe vooruitgeschoven om naderhand keihard terug te slaan met een consequentialistische verwerping van alle gevolgen van de film en Wilders op basis daarvan te willen vervolgen. Vandaar het "enige notie van vrijheid" in het artikel.

  Want zoals we weten is het pleiten voor vrijheid ter linkerzijde vooral een pose: schone schijn.

 4. Geert Wilders heeft toch vast wel grondig met advocaten gesproken voor en of hij zijn film – binnen de grensen van onze wetten – kon laten uitzenden?
  Hoezo dan ‘keihard terugslaan’ als die eenmaal uitgekomen is?

  Of zint men nu al op trucjes om – na de vrijheid van meningsuiting – ook het recht zelf te gaan manipuleren en
  knevelen?

  Ik heb bang voorgevoelens.
  In deze tijd is kennelijk zowat alles mogelijk.

 5. Bos heeft gelijk, het is van de gekke om iets te verbieden dat er niet is.
  Als des nachts om 3 uur in het Catshuis de telefoon gaat heb ik liever dat Bos opneemt nu.
  Goed artikel trouwens.

 6. [2] "Dat klinkt alsof hij het alleen maar niet vooraf wil verbieden om het te kunnen gebruiken om Wilders achteraf permanent het zwijgen op te leggen."

  Dit lijkt mij een juiste analyse

 7. Natuurlijk mag je dit helemaal niet zeggen (majesteitsschennis dan wel laster of smaad), maar de vraag is natuurlijk wel wanneer Bea een van haar lakeien weereens opdraagt de onwelgevalligen neer te laten knallen dan wel weer de sfeer laat ontstaan waarin een en ander dat "vreselijk" is maar toch goed uit kan komen, kan plaatsvinden.

  Ik ben helemaal niet per se pro-Wilders (in sommige kringen is het een pre dat vooral en boven wel even te melden voordat je wat zegt dat niet de linkse roeptoeters in politiek en media napapegaait), maar de weerstand die deze man te verduren krijgt uit juist extremistische dreigcultuurkringen en juist de gegoede politieke klasse is des te meer een teken dat deze man uw steun verdient. Rücksichtslos van de inhoudelijke politieke stellingnames van deze Limburger.

  Wilders is m.i. als wijn, de ingredienten kunnen goed zijn maar het drankje kan nog steeds niet te zuipen zijn. Gelukkig profileert de PVV zich meer en meer op andere onderwerpen die in hun programma staan dan net die ene.

 8. Toen Wilders net begon was ik behoorlijk gecharmeerd van hem. Heb zelfs overwogen me actief voor zijn beweging in te zetten.

  Nu ik terugkijk ben ik wel blij dat ik dat nooit gedaan heb. Hij is duidelijk een carriërepoliticus. Goed, hij haalt zijn carriëre uit het aanvallen van de mainstream, wat hem interessant maakt, maar hij is zelf geen haar beter.

  De beste manier om iemand te beoordelen is vaak te kijken naar wie hij om zich heen verzamelt. Bij Wilders zien we dat zijn partij is opgebouwd uit volledige ja-knikkers. Vaak van een ongelooflijk laag niveau. Dat zegt veel over Wilders.

  Hij geeft ook helemaal niet daadwerkelijk om vrijheden. Zelfs de vrijheid van meningsuiting, waar hij zo dankbaar (en dapper, dat moeten we hem nageven) gebruik van maakt niet. Hij wil immers de Koran verbieden. Absurd. En de anti-terreurwetgevingen die hij voorstaat zijn ook nog goed voor onze privacy – en kunnen uiteindelijk leiden tot een politiestaat. Not good.

  Ik krijg ook de indruk dat hij langzaam maar zeker radicaliseert. Hij begon vrij gematigd, zei in het begin een aantal heel terechte en verstandige dingen, maar hij gaat hoe langer hoe verder. Zou gepland kunnen zijn, een salami-tactiek, maar misschien dat hij ook wel echt aan het radicaliseren is (wat niet eens vreemd is, als je onder constante doodsbedreigingen leeft, dat je dan op een gegeven moment wat paranoïde wordt).

  Enfin. Hij blijft een belangrijke speler in de oppositie. Voorlopig doet hij nog goed werk door de mensen aan de macht het vuur aan de schenen te leggen. Maar het land zou het onder hem niet beter doen vrees ik.

 9. Och, niet elk punt is even belangrijk.;-)
  Maar van mij mogen zowel Wilders, Balkenende als Majesteit e.d. tegen de muur gezet door iemand die dat ambieert en voor elkaar weet te krijgen, ik zie geen morele bezwaren.

  Er is slechts leven en dood.
  Het leven gaat strikt om overleven en domineren om enigzins (mentaal) comfortabel de tijd te doden.

  In de kern blijven ‘we’ beesten, de rest is goedpratering vernis.
  Vernis dat met de juiste (persoonlijke en/of groeps) ’triggers’ smelt als sneeuw voor de zon.

 10. 80% wilde dat de PNVD verboden werd, inclusief Wilders (zie zijn website). Dus 80% is tegen de vrijheid van meningsuiting maar daar hoor je niemand over.

  Er moet veel meer in de grondwet komen want democratie leidt al gauw tot meerderheidsterreur (is gelijk aan definitie van fascisme?) wanneer politici enkel uit zijn op macht en dus geen of weinig rekening houden met minderheden en minderheidsstandpunten.
  In VS nu ruim 1% in het gevang en natuurlijk neemt dit aantal nog steeds hard toe. Mensenrechtenschendingen op grote schaal. Dat is geen democratie; het 2-partijenstelsel sluit democratie al bijna uit en de massamedia doen de rest. Het gevolg is een apathisch volk dat alles pikt en slikt en uit vermaak lacht om andermans ellende. Naar beneden trappen is wat mensen doen die niet durven omhoog te schoppen. Zo kan elke onderdrukte zijn agressie op anderen afreageren, behalve degenen helemaal onderaan de ladder maar dat is per definitie dus een minderheid. Dat is wat er gaande is en de strijd tegen de moslims is bijzaak omdat de westerse maatschappij niet veel meer vrijheden kent botsen we met soortgenoten over kleine verschillen zoals punten en komma’s. Ik mag beide soorten maatschappijen niet maar blijf hoop houden en strijden voor verbetering.

 11. @ Bep: Merkwaardig stukje tekst hebt u hier aan ons voorgelegd.
  Zowel onze Geert Wilders als JP Balkenende en H.M. de Koningin zullen eens het tijdelijke voor het eeuwige verlaten… dat is correct.
  Ik zou het echter verschrikkelijk vinden als een van hen – en ook uzelf bijvoorbeeld, hoewel ik u niet ken – die stap in de andere wereld zou moeten zetten door boosaardig toedoen van iemand, die niet het recht heeft te beslissen over dood en leven.
  Het is een van de kenmerken van ware beschaving, dat men het leven van zichzelf en van andere medemensen respecteert.
  Doet men dat niet – dan is het eigen levenseinde vaak ook wat minder comfortabel.
  "Wie het bloed van een medemens vergiet, diens bloed zal door de mensen vergoten worden, want naar ( eigenlijk ‘in’ ) Gods beeld, God’s image, heeft Hij de mensen geschapen", zoals er staat.
  Voor Geert Wilders heb ik een zeer grote bewondering, omdat hij dapper en uit één stuk en onomkoopbaar is.
  JP Balkendende stelt mij heel erg teleur: het verkwanselen van het eigen volk met de bijbehorende cultuur heeft voor mij absoluut niets bewonderenswaardigs.
  Toch: misschien hebben we hem nodig om zelf wakker te worden en samen hard te gaan werken aan een ander, rechtvaardiger, veiliger Nederland.
  De majesteit is mij, hoewel ik haar nooit persoonlijk ontmoet heb, toch ook wel dierbaar – al zou ze wel eens wat minder politiek-correct mogen zijn… mijns inziens.
  Maar praat niet zo lichtvaardig over de dood van deze mensen, wil ik u vragen.
  Zij zijn hier – net als u en ik – met een doel.
  Of zij daar nu al aan beantwoorden, aan dat doel, weet ik niet.
  Maar als de Schepper hen daarvoor een bepaalde tijdsperiode heeft toegemeten, moeten wij mensen daar afblijven.
  Ingrijpen in het leven van anderen is hoogmoedswaanzin, lijkt mij zomaar.
  Een mens moet zijn eigen beperkingen kennen, om geen monster te worden.

 12. [11] "Maar als de Schepper hen daarvoor een bepaalde tijdsperiode heeft toegemeten, moeten wij mensen daar afblijven."

  *…ligt met lachstuipen onder de tafel…*

 13. [8]

  ** Goed, hij haalt zijn carriëre uit het aanvallen van de mainstream, wat hem interessant maakt, maar hij is zelf geen haar beter.**

  De kans dat Wilders wordt omgelegd is reeël. Ik denk dat hij dat zelf ook wel kan inschatten. Dat hij desondanks niet inbindt in zijn principes geeft voor mij aan dat hij de enige fractieleider is die echt integriteit bezit. Ik geloof niet dat ook maar enig verstandig mens zijn carriere vóór zijn veiligheid stelt als hij niet voelt dat hij strijd voor een wezenlijke zaak.

  **Bij Wilders zien we dat zijn partij is opgebouwd uit volledige ja-knikkers. Vaak van een ongelooflijk laag niveau.**

  Dacht ik ook maar dit valt volgens mij heel erg mee. Het is een beeld dat ook door de media maar al te graag wordt opgeroepen. Ook voor hen geldt; ze hebben lef. Temeer omdat ze niet de beveiliging genieten die Wilders wel heeft.

  **Hij wil immers de Koran verbieden.**

  Inderdaad absurd. Ik vind dit samen met het niet steunen van Hirrsi Ali de grote misser van de PVV.

  **Ik krijg ook de indruk dat hij langzaam maar zeker radicaliseert.**

  Klopt en dat is jammer maar wel te verklaren. Zou jij misschien ook niet radicaliseren naar een ideologie die je van al vrijheid heeft berooft. Wilders kan nooit meer iets spontaans doen omdat het zijn veiligheid in gevaar brengt. Ga er maar aan staan!
  Toch hoop ik dat hij ook inziet dat er ook "normale" moslims zijn. Let op; geen gematigde Islam want die bestaat niet!

  Ik hoop dat hij de zaken op een rijtje houdt en niet verder radicaliseert. Mijn stem heeft ie omdat de vrijheid bij zijn beweging in de beste handen is.

 14. `Bertus: inderdaad een andere invalshoek maar wel heel simpel en dom!!.
  Blijkbaar moet je daar een dichter voor zijn; laat hem lekker in Turkye blijven.
  Vele landgenoten,met name politici,moeten al sinds een circa vijf jaar(streng) worden beveiligd…..raad eens hoe dat komt?!…..

 15. [11] Uw en mijn perceptie op wat er om ons heen gebeurd verschillen.

  En das prima, zo hou je handel/concurrentie 😉

 16. [9]
  In de kern blijft meneer Bep een beest.
  En dat is dan precies zijn goedpratertje om zich aan zijn wrede fantasieen over te geven, en deze graag uitgevoerd zou willen zien in het echte leven.
  Rare sociaal-darwinistische prietpraat.

 17. [13] "**Bij Wilders zien we dat zijn partij is opgebouwd uit volledige ja-knikkers. Vaak van een ongelooflijk laag niveau.**

  Dacht ik ook maar dit valt volgens mij heel erg mee. Het is een beeld dat ook door de media maar al te graag wordt opgeroepen. Ook voor hen geldt; ze hebben lef. Temeer omdat ze niet de beveiliging genieten die Wilders wel heeft."

  Wilders heeft het zelf ook bewist opgeroepen. Hij wilde ze rustig ‘brengen’. Dit jaar (2008) zou het jaar moeten zijn dat de andere leden van de PVV meer in de media en in Kamerdebatten verschijnen. Volgens mij klopt dat wel, en het is pas net maart.

  [9] Misschien slechts mijn standpunt, maar mij lijkt het dat het leven niet alleen over overleven gaat. Ligt er natuurlijk aan wat je onder overleven verstaat, maar voor het grote gros is het overleven een eitje vergeleken met een willekeurige onderklasse burger 500 jaar geleden.

 18. Anarcho-kapitalistische zelotisme
  Er zou een partij voor moeten komen. Ik zou bijna verleid worden weer eens te gaan stemmen. Samen met de romanistische papisten. Dogmatische nonsense verdient goed, menen al deze sofisten.

  Vooralsnog ontsnapt ook Arend niet aan papistische dogma’s.
  [7] "Majesteitsschennis". Tsja. Kijk, op elk forum in Nederland stikt het er van, maar niemand wordt gearresteerd. Jammer, het lukt niet. Men Hara niet vuilkrijgen. Als Krishna zo edel, blauw slechts haar bloed, subtiel verborgen onder Hara edele trekken van Zwijgende Gerechtigheid.

  Welnu Arend, vrijheid van meningsuiting bestaat niet in Nederland. Toen Willem Frederik Hermans zijn debuut roman uitbracht, kreeg tie er meteen een rechtzaak bij. Hij zou het Rooms Katholieke volksdeel beledigt hebben. In een roman. Want wat men ook kan zeggen over de nazaten, laat ons Zwijgen. Over de Paus mag men de waarheid niet vertellen. Dat doe ik dan ook maar wat graag, want het papisme is een illegale Godslastering.
  Donner kreeg het er niet door als anti-wet, gelukkig maar. Want dan hadden we 3 miljoen Katholieken met 10 op 1 cel moeten duwen, want van de hypocraten mogen we niet moorden. Maar we moeten wel van de HEERE. De nuchtere Hollander. Uit Naastenliefde overigens. Urlaub in Uruzgan, helpen in Srebrenica, lekker lynchen die zooi. 3 Miljoen, dat is aardig wat honden- en kattenvoer. Wilders kan er zo bij, met die vuile agenda katholieken ineens te gaan gedogen. Wat een lef. Majesteitsschennis is het!
  http://www.reformation.org/

 19. [21] Dat Hermans een rechtzaak aan z’n broek kreeg vanwege zijn debuutroman is op zichzelf helemaal geen bewijs voor het niet-bestaan van de vrijheid van meningsuiting. Was hij veroordeelt geweest door een private rechter en procesgang dan had je die conclusie echter wel kunnen trekken.

  "Vooralsnog ontsnapt ook Arend niet aan papistische dogma’s."

  Ik chargeer wat tbv effectbejag, zonder onwaarheden neer te schrijven. Dan heb ik er namelijk zelf nog wat aan. De echte dogmatici (collectivisten) red ik er toch niet mee. Die zijn niet te redden.

Comments are closed.