Eigenlijk verschillende koran en de bijbel niet zoveel van elkaar.

136 REACTIES

 1. Maar is dat niet aan de gelovigen om al het moois en alle liefde te laten zien? Misschien is de tijd rijp om dat eens flink te etaleren. waarom "Vertrokken Beek?" Zolang Beek leeft is ie nog niet vertrokken….

  [30]

 2. [30] Ja, en zo kunnen we ook de "mooie" regels uit de koran en/of de tora halen. En geloof is goed….yeah right! Koop een slecht boek, haal de slechte passages eruit, en het boek is geweldig….en me demente vader van 85 kan soms nog wel minister president worden….nog meer voorbeelden?

 3. [30]
  Om in hier aanspreekbare kapitalistische termen te spreken:
  Een nieuw contract vervangt het oude.
  Het nieuwe contract kan vrijwillig worden ondertekend, waarmee men erfgenaam wordt van de verdiensten van de man van Nazareth.
  Vrijwillig niet-ondertekenen kan ook, maar dan niet zaniken over een gemis aan erfenissen.
  Hoewel de oude vader kennelijk toch blijvend met liefde naar zijn verloren zonen uitziet.
  Er is zeer veel moois en goeds in dat nieuwe testament.
  Dat de erfgenamen er een zootje van maken, verandert niets aan hun recht tot de erfenis. Het feit dat men zoon is, is al voldoende om schatten te erven, ook al is men als zoon volledig mislukt.

 4. [31]
  ‘flink te etaleren’
  Om vervolgens te schelden op dat vertoon van liefdadigheid, dat zou dienen om zichzelf te strelen, zichzelf als ‘beter’ te etaleren.
  Want het zijn uitsluitend stokken die gezocht worden om honden te kunnen slaan.

  [35]
  M.b.t. de nieuwtestamentische eisen: inderdaad.

 5. [29]

  "De islam zal ooit een eigen wet in de EU willen invoeren, let maar op!"

  Wederom maak je een denkfout: De islam kan niet handelen, mensen handelen. De islam kan geen wet invoeren, mensen kunnen, met een beroep op de islam, een wet invoeren.

  Daarvoor moeten we waken, net zoals nu we er meer voor moeten waken dat wetten worden ingevoerd met een (impliciet) beroep op de bijbel.

  Ik zeg niet dat er niets aan de hand is, dat er geen gevaar voor vrijheid dreigt. Wat mij betreft is het tegendeel waar: Onze vrijheid wordt steeds meer bedreigd: Steeds meer belastingen, steeds meer regels voor het private leven, dat is alles wat ik zie. Maar als je zo een analyse voert, richt je dan op de juiste eenheid van analyse: De mens, het individu. Dus als je denkt dat er mensen zijn die met de islam in de hand onze vrijheid willen beknotten, benoem die mensen dan. Welke moskee is in handen van wahabisten? Die moeten we scherp in het oog houden. Welke van de soefi’s? Die vormen geen bedreiging.

  En wat intuïtie vs ratio betreft: Probeer de intuïtie te ontleden tot theorie, zodat die getoetst kan worden. Dan kan je er zelf meer mee en dan is het maatschappelijk gezien ook meer waard.

 6. [32]
  Marc v. d. B. wenst uitsluitend de negatieve kanten te zien, uiteraard om zijn eigen staat van ‘verlichting’ beter te doen uitkomen. Maak de achtergrond donker om uwe eigene gedachten stralender te doen schijnen.
  Passen wij zijn methode toe op hemzelf, door uitsluitend naar zijn negatieve eigenschappen te kijken, zouden wij, volgens zijn methode, Marc v.d. B. volledig kunnen afschrijven.

 7. Het mag toch duidelijk zijn dat het de mensen van de islam zijn, lijkt me duidelijk.
  Ik spreek over de islam en de islam is voor mij zijn aanhang, punt uit! Voor jou zijn de islam en zijn aanhang gescheiden begrippen, voor mij niet….niet zolang ik geen éénduidige afkeer van geweld, doodslag en oorlog hoor.

  Ik heb geen zin om tot in de fijnste punten en haarvaatjes uit te drukken. Ken jij de islam in al zijn gelederen? Ik niet, maar zie en lees genoeg over de totale gemeenschap en die gaat m.i. al ver genoeg…daar krijgen we in de toekomst nog heel wat mee te stellen. De analyse laat ik over aan de mensen die dat beter kunnen dan ik.
  Dat laat ik over aan de heren die lang en breed de rode tapijtjes uit rollen en de vreemdelingen welkom heten.

  Ik mag graag met de botte bijl hakken, misschien niet altijd juist en correct…Ik generaliseer, kom niet met feiten, ben ongenuanceerd…volgens theoretische maatstaven krijg ik een dikke -1…..Maar de
  fluwelenhandschoenenmethode en zo zie ik het, is niet mijn ding. En eer ik mensen bij naam noem, werkelijk bij naam noem, wil ik ze eigenlijk eerst zelf gesproken en meegemaakt hebben!

  Ik spreek over de islam en de islam is voor mij de aanhang, punt uit! Voor jou zijn de islam en zijn aanhang gescheiden begrippen, voor mij niet….niet zolang ik geen éénduidige afkeer van geweld, doodslag en oorlog hoor.

  De lessen die jij hebt gevolgd heb ik naast me neer gelegd, ik handel, denk en schrijf op mijn manier. Dom in de ogen van een hoop mensen, maar dat is wie ik ben en zo laat ik het ook. Ik comformeer me niet aan gedragsregels, ethiek of voorgekauwde lessen. Ik ben een jongen van de straat, als ik het zo mag zeggen.

  Intuïtie ontleden tot theorie zodat die getoetst kan worden? tja, daar is bij mij geen beginnen aan….alleen als ik nog meer lachers op mijn hand zou willen krijgen. Plus, mijn intuïtie is mijn wapen en die geef ik niet uit handen.

  Ik moet bekennen dat ik jouw reactie wel interessant vind! [37]

 8. [43]
  Bedenken hoeft niet: gewoon lezen in dat nieuwe testament. Waarheid is waarheid.
  Gegroet.

 9. [44] Laat maar beste man, die is er vroeger in geramd, ben blij dat ik er vanaf kom. Kan die rommel wel dromen…fijne nacht gewenst

 10. [41]

  "Voor jou zijn de islam en zijn aanhang gescheiden begrippen, voor mij niet….niet zolang ik geen éénduidige afkeer van geweld, doodslag en oorlog hoor."

  Er minimaal twee goede redenen om de religie en de aanhangers van elkaar te scheiden. Ten eerste bestaan er meerdere versies die ieder gekenmerkt worden door hun eigen groep aanhangers. Ten tweede is de invloed van een religie beperkt tot de invloed die het op zijn aanhangers heeft. De Bijbel schrijft de dood voor bij godslastering, evenwel zien we dat de christelijke gemeenschappen (in ruime zin) deze regel niet naleven.

  "Ik niet, maar zie en lees genoeg over de totale gemeenschap en die gaat m.i. al ver genoeg…daar krijgen we in de toekomst nog heel wat mee te stellen."
  Ook ik ken de islam niet in zijn geheel, noch ken ik alle islamitische gemeenschappen. Wel ken ik verschillende totalitaire gemeenschappen, en die jagen mij wel vrees aan. Machthebbers zijn de kern van totalitaire gemeenschappen. Daarom is het zo belangrijk om inzicht te krijgen in de gemeenschappen, de gevaarlijke (b.v. wahabitische) te scheiden van de ongevaarlijke en daar onze energie op te richten.

  Het maakt mij niet uit of ik in naam van het socialisme, de islam, het christendom of het nieuwe konijn van jan Klaassen onderdrukt kan worden, ik wil gewoon niet onderdrukt worden en zal elke poging daartoe bestrijden. Tegelijkertijd zal ik zij die met mij vreedzaam samen willen leven welkom heten. Je richten op "de islam" of "de islamieten" is niet effectief: Je schaadt er veel vredelievende mensen mee (iedereen streeft zijn eigen geluk na). Net zo min als "de mensheid" bestrijden. De haat imams, de aartsconservatieven, de die-hard communisten, die zijn gevaarlijk. Zo zint het me niets dat een ex-(?)-communist nu deel uit maakt van het kabinet. Daar kunnen nu geen 20 haat imams tegenop!

  "ik handel, denk en schrijf op mijn manier."
  Perfect! Dat moet je ook vooral doen. Dat geeft mij de kans om van jouw ervaringen te leren. Niemand leeft lang genoeg om alles te doen, daarom is het makkelijk als iedereen zijn eigen ding doet, zodat we daarvan kunnen leven. Daarom is vrijheid zo belangrijk. Net als debat/het delen van ervaring overigens. Zolang je mij of anderen geen schade berokkent, zal ik de laatste zijn die je zal voorschrijven / dwingen hoe je moet leven. Als ik iets niet snap zal ik het vragen, als ik denk dat het beter kan zal ik dat zeggen, als ik het volledig met je oneens blijf zal ik niet meer met je omgaan, maar ik zal je nooit voorschrijven hoe jij moet leven (wederom, mits je anderen niet schaadt).

  "Intuïtie ontleden tot theorie"
  Voor mij werkt het, en misschien dat je er in de toekomst nog eens aan denkt. Het is voornamelijk een kwestie van oefenen, hoewel het niet altijd makkelijk is en jaren kan duren voordat je een intuïtie hebt ontleed. Als ik je dat mag meegeven ben ik al gelukkig.

  "Ik moet bekennen dat ik jouw reactie wel interessant vind!"
  Dank je, daar doe ik het heel graag voor. Bedankt voor het prettige debat,

 11. Jammer toch dat je slechte ervaringen hebt met het geloof. Dat zou toch juist andersom moeten zijn!
  Ik ben opgevoed zonder geloof en dat spijt me niet! Mocht ik me ooit tot een geloof bekeren, dan moet er nog een hoop veranderen. Ik vind het geloof te dwingend en te verstikkend.
  Mijn mening is dat het geloof met liefde en compassie voor de mens tot je moet komen, zonder dwang of hersenspoeling! Maar een dergelijk geloof ben ik nog niet tegen gekomen……Misschien het Boeddhisme? Maar als je gelukkig en tevreden kan leven zonder geloof, waarom zou je dan kiezen voor een geloof?
  Misschien is het wel de grootste beproeving voor een mens om zonder geloof door het leven te gaan, helemaal aangwezen op jezelf….met totale zelfvertrouwen en zonder angst!
  Een goede god zal zeker begrijpen wie en wat je bent….En zolang je zuiver en oprecht blijft en je jezelf in de ogen kan blijven kijken en weet wie je bent, wat heb je dan te vrezen? En mocht je een god nodig zijn, dan hoef je daarvoor niet eens de deur uit….. [45]

 12. Aangenaam een goed mens te ontmoeten! En wat je zegt klopt als een zwerende brievenbus….ervaringen uitwisselen en delen. Ik probeer in mijn omgeving mensen dit duidelijk te maken, maar dan springen ze weg als de hazen. Dan kom je op gevaarlijk terrein en is voor veel mensen te confronterend of oninteressant. Jammer, want de fouten die ik maak of heb gemaakt en deel met anderen, kan mensen ruggesteunen of behoeden door niet dezelfde fouten te maken. Natuurlijk kun je ook successen delen. Samen sterk staan is heden ten dagen niet gevraagd…misschien in tijden van nood?

  Maar nooit zal ik mij inhoudelijk bemoeien met het leven van een ander, maar ik wil juist proberen iets aan te vullen….is leuk, kost niets en geeft een verdomd goed gevoel! En heeft voor mij niets met egotripperij te maken….[46]

 13. Wat voor persoon ben je als je in god gelooft, je gelooft in zijn wil maar je volgt die wil niet? Tegenover mensen die wel de wil van hun god denken te volgen?

  Geef mij maar de tweede, Want bij de eerste ben je een hypocriet.

 14. [47] Dank je voor je reactie ISS, maar ook het Boeddhisme spreekt me niet aan. Er is geen enkel geloof wat me aanspreekt, sterker nog ik heb geen behoefte meer om te geloven. Alleen nog in me eigen kunnen en willen. Heb ooit eens me ouders gevraagd het waarom? En na een wat langere avond in gesprek kwam het hoge woord eruit. Het was voor de buurt en de straat, wij/zij moesten ook dat nette christelijke gezinnetje voor de buitenwereld zijn. Anders telden ze niet mee. Ik ben ze tot op de dag vandaag dankbaar voor dat eerlijke antwoordt. Sindsdien is het geloof niet de mijne meer, en ook niet meer van hun. Echter omdat ik vanaf dag 1 op deze planeet ben opgevoed met en dat is door gegaan totdat ik een jaar of 18/19 was stoei ik nog regelmatig met mijn eigen “interne” vraagstukken of belangrijke levensvragen. En altijd komt god weer om de hoek kijken:-) Nu als volwassen man die richting de 50 gaat snap ik wat geloof met een mens kan doen. En dat is niet goed. Dat is ook precies de reden waarom we er voor gekozen hebben onze kinderen vrij van geloof op te voeden. En als er vragen komen over feestdagen o.i.d krijgen ze eerlijk antwoordt, maar tegelijkertijd worden er feestdagen van andere geloven erbij gehaald. Op de vraag: papa, waarom geloven wij niet….(hoe komen ze aan de vraag!!!???) geef ik standaard het antwoordt dat dat iets is wat ze zelf moeten uitzoeken als ze “volwassen” zijn. Ik mag/kan/wil mijn kids niet vergiftigen met iets waarvan ik niet weet of het absoluut is. Dat recht heb ik niet. En dat het vergif is, kan ik je beloven. Pas de laatste 10 jaar of zo begin ik te leven en mezelf te herontdekken wie ik echt ben. Sommige zeggen, ach je zit in een midlifecrisis. Mogelijk, maar ik voel me steeds vrijer en vrijer worden in me geest. Al ruim 25 jaar zonder geloof, en nu pas begint de geest zich vrij te voelen. Geloof is niet eerlijk, indoctrinerend, en werkend vanuit angst. Is dat het leven wat je je kids wilt meegeven? Is dat het leven wat je zelf wilt leven? Geloof me, geloof moet (op zijn minst openbaar)maar het liefst helemaal verboden worden… Sinds dat ik kids heb begrijp ik de macht van ouders. En dat die gevaarlijk kan zijn is mij nu wel duidelijk als ik terug kijk naar min eigen kind zijn…
  Stop de voortplanting van geloof, laat je nazaten hun eigen reis maken, maar belangrijker nog; ontdekken!

 15. Het grootste probleem met welk geloof dan ook is dat er voor je wordt gedacht, geredeneerd en dan zwijg ik over nog ergere varianten. Wie waarde hecht aan volledige vrijheid van denken kan alleen al om die reden niet gelovig zijn, maar dient om dezelfde reden religie slechts op één manier toe te laten en te accepteren: als privéhobby in besloten kring. En dat betekent automatisch dan het ondenkbaar is dat er katholieke scholen, islamitische voetbalclubs en gereformeerde politieke partijen zouden bestaan. Dat geloof ook nog maar enige rol speelt in de maatschappij. We hebben nog een lange weg te gaan. Een lange weg, gedwarsboomd door geloofsfanatici.

 16. [51] Een lange weg, gedwarsboomd door geloofsfanatici….

  Klopt, en ik baal ervan dat mij niet is geleerd (in onwetendheid van mijn ouders)vrij te denken. De andere les die ik geleerd heb is het anders te doen dan mij is geleerd. Ik weet precies hoe ik het niet wil, das dan weer een voordeel:-)

 17. Al die lieden die hier fanatiek over verbieden spreken, hebben zich natuurlijk volledig voor de libertarische zaak gediskwalificeerd.
  Want wie kan verbieden dan een overheid?
  Wie kan wetten daarvoor opstellen dan een overheid?
  Dat soort moet ‘vrijheid’ promoten?
  Nee, dank je wel.

 18. [53] Er over spreken is iets anders dan verbieden. Zaken als deze verbieden is onmogelijk. Wellicht is het mogelijk om geloof niet meer te gebruiken in openbare ruimtes, onderwijs en politiek. Dan is er in ieder geval een begin gemaakt met name bij kinderen deze vrij van enige vorm van indoctrinatie op te voeden en hun zelf hun eigen vrij geboren geest te ontwikkelen. Mocht jouw god dat niet goed vinden, grijpt ie volgens jouw geloof zelf wel in. Weten we meteen of ie bestaat. Ik denk -kijkend naar de geschiedenis- dat ik het antwoordt wel weet:-) Jij ook wel denk ik. Maar het is zo veilig en vertrouwd….

 19. Hoe vaak maken mensen niet de fout om zich iets aan te trekken van hun omgeving?

  NL is in de ban van de islam en zie; we trekken het ons aan en houden rekening met anderen! Goed natuurlijk, rekening houden met een ander…zolang die ander ook rekening houdt met ons! Je ouders hadden ook andersom kunnen redeneren en zich kunnen afvragen waarom de buurt of de straat geen rekening houd met hun! Zo zie je maar hoe makkelijk mensen, bijna zonder dwang, overstag gaan.

  NL wordt van overheidswege verzocht, tolerant en gastvrij te zijn…gelukkig verzetten een hoop mensen zich tegen dit soort uitspraken. De overheid is onze grootste vijand geworden, maar wordt luidruchtig ingehaald door de slaafse gelovigen…hand in hand kameraden…beiden krijgen mijn HEIL!

  Te gek dat je je vrij voelt en los hebt kunnen maken van de doctrine….mooi dat je je ouders niets kwalijk neemt…vergeven is een deugd!

  Laten we hopen dat we in NL, vooral voor de kinderen, nog een lange tijd vrij en ongedwongen mogen blijven leven.
  Hoewel dat merkbaar moeilijker wordt!

  En dat van die midlifecrisis laat je je toch niet aanpraten? Ik ben 47 en bijv. mijn libido is roestende en niet meer zoals toen, niet dat ik te kort kom, maar zou me wel weer 20 jaar jonger willen voelen…lekkerrrrr!
  Ik plak daar geen etiket op van midlifecrisis ofzo, ik word gewoon ouder….en af en toe zit een mens ergens mee….nou en and so what? [50]

 20. [54]
  Er is geen alternatief.
  Ouders voeden hun kinderen naar eigen inzicht op. Wil men dat niet, is staatsopvoeding het enige alternatief.
  Nog groter gruwel.
  Bovendien begonnen christelijke scholen altijd op initiatief van een groep ouders die dat zo wensten.
  Maar er is alle vrijheid je kinderen naar een niet-christelijke school te sturen.
  Doen ook sommige bevindelijk gelovigen die niet zijn overtuigd van de staat van wedergeboorte van het onderwijzend personeel.

 21. Zijn wij mensen nu echt niet in staat om een balans op te maken van de geschiedenis tot nu, en daaruit opmaken dat religie als instrument misschien een handig iets is om een samenleving te sturen maar als ideologie totaal het tegengestelde heeft bereikt?

  We zijn onszelf voor de gek aan het houden om de dood die naderend is voor iedereen te verzachten. Het idee dat we reïncarneren of anderzijds nog een kans krijgen na de dood is een troostende gedachten. Maar het verlamt het leven in het nu, we zijn nu aan het leven en laten we nu eens voor een keer zorgen dat we gelukkig met elkaar zijn en genieten van het leven i.p.v het willen bewijzen waarom die ideologie beter is dan de ander. Overheersen, is het juiste woord.

  We weten zo weinig van onze planeet, in verhouding tot ons en het heelal, laat staan van elkaar.

  We zijn in staat tot prachtige creatieve dingen, maar ook in staat onze duistere kant te laten zien. Is het nu niet eens tijd om een keuze te maken, zoals ons gegeven is naar zeggen door een God?

 22. Neuk je af toe ook nog, of liggen de platjes dood voor de kast?

  Ouders voeden kinderen op naar eigen inzicht? Mishandelen…noem je dat opvoeden! [56]

 23. [58]
  Mishandelen??
  Wil iis de kinderen weghalen bij z’n ouders? Als die christelijk zijn?
  Heeft iis een beter idee, dan dat ouders hun kinderen grootbrengen naar hun inzicht?

Comments are closed.