Eigenlijk verschillende koran en de bijbel niet zoveel van elkaar.

136 REACTIES

 1. Ik neem even aan dat de genoemde teksten juist zijn.
  Dan klopt het dat Bijbel en Koran niet zioveel verschillen

  Het verschil zit in de "aanhangers van die boeken".
  De christenen (in het algemeen) trekken er zich niets van aan en volgen die wetten niet op. Met allerlei excuses dat het niet letterlijk bedoeld is etc.

  De moslims (veel moslims?) willen die teksten wel letterlijk nemen en die gaan vrouwen stenigen en erger dingen doen.
  Die zijn dus een griter gevaar nu.

  Maar alle "geloven" zijn irrationeel en hebben het gevaar in zich dat hun aanhangers gekke irrationele dingen doen.

 2. Alle Goden die zich door mensen moeten laten vertegenwoordigen zijn incompetent.

  Niet geschikt voor hun taak, onmachtig.

  Bijbel en Koran zijn in principe hetzelfde. Mensen hebben de wijzigingen aangebracht

 3. Degene die dit soort teksten letterlijk en serieus nemen, leven, denk ik, niet eens in de middeleeuwen maar in het Stenen Tijdperk….en eigenlijk is dat nog niet ver genoeg terug in de tijd!

  Even nog over de islam; Vraag me af wat de islam zou doen als in héél Europa de islamitische vlag uithangt en iedereen naar Mekka buigt? Gaan ze dan elkaar uitmoorden, omdat de één een beetje meer gelooft dan de ander? Hoe ver wensen deze slaven van de islam te gaan? Zullen ze een compromis vinden? Willen ze niet genieten van de zogenaamde ‘verboden’ vruchten die het leven aangenaam maken? Of blijven ze stompzinnig navelstaren? Gaan tv en computers de deur uit? De Auto van straat? Alles wat volgens hen zondig is moet weg? Maar wat is zondig? Hoe ver gaan ze met verbieden? Vraag je een moefti of je mag autorijden en tv kijken?

  Begrijp niet zo goed wat de islamieten verwachten van hun eigen leven en waar heen ze willen?….geen blingbling…maar wel je vrouw zwaar onderdrukken en het liefst kastreren? Alles ophangen, uitmoorden, afsnijden, afslachten, afschieten, jaloezie, achterdocht, bespugen, haat, branden!! Geef me dan maar een simpel leven vol blingbling.

  En toch werkt het niet wat de islam voor ogen heeft, want ook de islamiet zit vol met menselijke zwakheden. Een mens is een mens en geen leeghoofdige geloofsmachine, misschien voor lang, maar niet voor altijd. Want ook zei die geloven zullen (ooit) verlangen naar individuele vrijheid!!

  Zal in de toekomst daarom ook de RFID-chip geímplanteerd worden? Om duidelijk te kunnen onderscheiden welk geloof men aanhangt. Of is de islam HET spel om ooit de chip er door te kunnen drukken?

  [1]

 4. "Fitna: maar dan over de bijbel"

  Hoe graag ik alle religies ook over een kam zou willen scheren, zowel op inhoud als op gevolgen kan ik het Christendom amper nog als beproeving – in de letterlijke zin van het woord – voor de Westerse beschaving zien.

  "Eigenlijk verschillende koran en de bijbel niet zoveel van elkaar."

  Eigenlijk toch wel.

 5. [1]

  Terecht wijs je erop dat het gaat om wie de boeken aanhangen, en niet zozeer wat er in de boeken staat.

  Dat maakt de discussie beter, maar ook moeilijker: Het is makkelijker als ik mijn interpretatie van de koran/bijbel kan ophangen aan alle moslims/christenen, dan wanneer ik per gemeenschap moet beoordelen in hoeverre zij op grond van hun religie onwenselijk gedrag vertonen of nastreven. Met name daar religie vooral een instrument is om mensen te sturen. Hij die de bijbel mag uitleggen heeft veel macht over de parochie. Die macht wordt gelukkig weer begrensd door alternatieve instituties, zoals het strafrecht, burgerlijke recht, cultuur, de markt. Alleen als je al deze factoren in ogenschouw neemt, kun je een uitspraak doen over het gevaar dat (die) moslims vormen.

  De vraag of christenen of moslims een groter gevaar vormen hangt derhalve af over welke christenen en moslims je het hebt. In het algemeen kun je dat soort uitspraken niet doen, aangezien je daarmee impliceert dat er maar 1 christengemeenschap en maar 1 moslimgemeenschap bestaat, hetgeen aantoonbaar onjuist is (Protestant vs Katholiek, Sjiiet vs Soenniet, Westers vs. Afrikaans). Zo zijn christenen die abortusklinieken opblazen in de VS gevaarlijker dan de moslima die op mijn werk werkt.

  [3]
  Ik ben bang dat het er maar weinig toe doet welk "uniform" geloof in Europa zal overheersen: Zolang machthebbers vooral hun eigen belangen of die van hun achterban nastreven, zullen (inter)nationale conflicten blijven bestaan. Belangrijker is om die macht an sich te begrenzen door goede instituties te ontwerpen, dan zich te richten op 1 van die religies. Het is de machtswellust van de potentiele machthebbers, niet hun (opportunistisch gekozen) grondslag dat het probleem vormt.

  [4]
  Eigenlijk niet. De gemeenschappen verschillen vooral. Wij stenigen geen overspelige vrouwen meer, wij hangen geen homoseksuelen (in christenland nog bekend als homofielen, dat wil zeggen zieke mensen) meer op. Dat heeft echter niets te maken met het christendom, maar met de verlichting en de daaruit ontwikkelde grenzen aan de invloed van de kansel.
  Alle relevante instituties moeten worden meegenomen in de analyse om het verschil in gedrag te kunnen verklaren.

 6. Zoals eerder beschreven; openbaar geloof moet verboden worden! Heb nooit begrepen wat de meerwaarde van geloof is. Stoppen met die onze. Scholen die werken vanuit geloof; dicht & verbieden. De geschiedenis heeft ons wel degelijk iets geleerd mbt geloof; kappen met die ellende, kijk terug en je begrijpt waarom. Het vergiftigd mensen en hun vrije gedachten. Een ieder wordt vrij van geest geboren. Laat dat pure zich ontwikkelen. De regeringen maken hier gretig misbruik van. Wordt wakker en stop met deze achterlijke ellende!

 7. Zeer zeker verbieden!….Daar waar door het geloof onze vrijheid in het geding is moet onmiddellijk ingegrepen worden! Normaal is daar de staat verantwoordelijk voor…verbieden, weet je wel…maar die laten nu even verstek gaan. Dus zou er eigenlijk gekeken moeten worden of er misschien een manier is om het geloof te verbieden! Misschien via een nationale of internationale rechtbank?? "Het geloof brengt grote schade toe aan uw gezondheid…houdt u daar wel rekening mee!" Deze tekst zou ten eerste al op elke kerk en moskee MOETEN worden geplakt. Dat is dan alvast een begin….[8]

 8. Leuk zo’n gestoorde site….kun je maar weer zien dat je moet blijven oppassen! Er zijn nog busladingen vol mongolen die niet door hebben welke kant het opgaat!! Komen waarschijnlijk uit een héél fijn en beschermd en zielig milieu… [7]

 9. Het maakt mij verdrietig dat ik besta, zoveel domheid om mij heen. En dat daar oorlogen op gebaseerd zijn, het is gewoon te triest voor woorden.

  Hoe kan het zover gekomen zijn. Ik ben trots op het feit dat ik atheïst ben.

 10. IIs schreef: Daar waar door het geloof onze vrijheid in het geding is moet onmiddellijk ingegrepen worden!

  Precies. Dat mensen willen geloven is hun recht, hun vrijheid. Mits anderen daar niet de dupe van zijn.

  Is er al een Haagse/Europese commissie opgericht die tot doel heeft om zich te verontschuldigen over de bijbel-Fitna, of heb ik dat gemist?

 11. In mijn ogen is geloof onderdeel van het probleem, het feit dat groupen mensen menen dat hun waarde aan andere moet worden opgedrongen DAT is het probleem.

 12. Ja, inderdaad. Maar daar bovenop komt; waar ligt voor deze mensen de grens? Eerst gaan ze natuurlijk (net als de overheid reeds doet) in grote lijnen bepaalde zaken verbieden en daarna worden de verboden natuurlijk steeds meer uitgewerkt en verfijnd. Reken maar dat de gekken met hun verboden héél ver kunnen gaan. Moet ik mijn vriendin straks ook maar thuis laten of aan de riem leggen? Of laat ik haar ook besnijden? Mag ik nog een tatoo laten zetten of piercing dragen? (niet dat ik daar behoefte aan heb)…..Moet ik straks verplicht naar de kerk of moskee en bidden tot ik een ons weeg? Mag ik nog hardlopen op straat of spugen op straat? Mag ik een huisdier hebben? (immers bijv. honden zijn onrein)….Moet ik dan ook in gewaden lopen?…..Of komt het niet meer zover, omdat ik reeds afgeslacht ben door de gelovigen die vol met liefde en verdraagzaamheid is?

  Alleen het woord "moeten" vind ik al afschuwelijk….over de rest nog maar te zwijgen…We MOETEN maar zien wat er gaat komen en wat de gelovigen met ons voor hebben?? Ja, die conclusie kan men reeds trekken….afwachten wat ZEI met ONS voor hebben!

  "Het geloof komt tot u!" En we rammen het letterlijk door jullie strotten!![14]

 13. Gelovigen is….gelovigen zijn. En voor de rest onder voorbehoud van verdere fouten….Voor de gelovige is alles fout, maar dat wisten we al! Natuurlijk niet wat hij of zij doet, want zei geloven! Zelfs een moord op een ongelovige wordt geprezen en is daarom voor hen niet fout…..Af en toe eens een handje afkappen van een medegelovige is niet meer dan een kleine correctie en het ophangen van homofielen is reeds volledig geaccepteerd…en hoort er helemaal bij…leuk voor de verveeldagen, een ophangdingtje….is weer eens wat anders dan een rondje mekka….

 14. [5] "Alle relevante instituties moeten worden meegenomen in de analyse om het verschil in gedrag te kunnen verklaren."

  Eentje is bv. ook dat de islam in de vorm van de sharia een afgebakend rechtsinstituut heeft. Het christendom heeft dit geloof ik niet (al heb je wel kerkelijk recht geloof ik), in ieder geval niet zo expliciet.

  Daarom is de islam ook meer een ideologie (is breder) dan een religie.

 15. Schiet me net te binnen….hoe gaan deze geloven om met kinderen die bijv. het down-syndroom hebben en hoe zit het bij hun met andere spelingen der natuur? [16]

 16. [6] [10] Kijk, je mag het van mij vinden. Maar meningen willen verbieden (kan volgens mij alleen via dwang) is (dus niet vind ik, of naar mijn mening), IS achterlijk, verwerpelijk, immoreel en tegenstrijdig met de fundamentele libertarische mensenrechten. Zolang die mening niet bestaat uit directe dreiging met geweld, that is.

  Het sociaal-maatschappeljk tegenwerken van religie en ideologie door vrijwillige samenwerkingsverbanden tussen individuen is natuurlijk weer niets mis mee.

  Maar de roep om een verbod is roep om dwang, en dwang is objectief ethisch gezien (vanuit het libertarisme beschouwd) onrechtvaardig en schendt rechten.

 17. Dan maar onder dwang en de rechten van het andere leven? Liever verbieden, ook al is dat mischien liberterisch gezien niet juist. Want op basis van het gezonde en rationele verstand kan men niet doordringen. Verbieden, om hun duidelijk te maken hoe ridicuul hun gedachten over dwang zijn….maar dat is weer mijn gedachte. [19]

 18. Het verbieden van meningen en/of overtuigingen is en zal niet mogelijk zijn. Het is ook niet gewenst. Wat wel verboden kan worden zijn kerken, moskeeën, en alle andere vorm van openbare geloof uiting. Ook zaken als christelijke/islamitische scholen moeten verboden worden of op zijn minst gefinancierd worden uit eigen privé middelen. Tevens moeten alle subsidies worden gestopt die ook maar de richting van enig soort geloof opgaan. Dus ook politieke partijen. Waarom moeten mijn centen in godsnaam daar aan opgaan?;-)

  Nu nog mensen zoeken die de wegen van de wet kennen om te kijken of dit een haalbare kaart zou kunnen zijn. Het moet gewoon echt stoppen!

 19. [17]
  Je had inderdaad kerkelijk recht. Maar wat de "ideologische houding" van het christendom betreft hoef je maar te denken aan de twee zwaardenleer, de illustratie voor de strijd om de macht tussen keizer en kerk. Nee, ook daar zit m het verschil niet in. Het zijn de instituties van de gemeenschap die het verschil maken. Mensen handelen, dat is de basiseenheid van analyse. Ze handelen veelal in gemeenschappen, die mag je dus niet negeren. En de invloed van religie loopt veelal meer via de gemeenschap naar het individu dan andersom.

  "Pak" gemeenschappen aan waarin intolerantie (in klassieke zin) en dwang op grond van religie geoorloofd is. Los of het gaat om het verbieden van een koopzondag, het verbieden van omgang met niet-islamitische vriendjes of vriendinnetjes of het verminken van kleine meisjes. Overtuig mensen dat vrijheid de grondslag is voor onze welvaart, en moedig ze aan om die normen en regels die welvaartsverlagend zijn te negeren.

  Met het bekritiseren van een religie ipv een praktijk schieten we weinig op. Daarom ben ik ook meer tegen hoofddoekjes (onderdrukken van vrouwen) dan tegen de islam. Als vrouwen inzien dat ze zich tegen de onderdrukking kunnen keren, en dat dat acceptabel en nobel is, zal vanzelf het extremisme t.a.v. vrouwen verdwijnen (ik doel op uithuwelijken, opsluiten in hun eigen huis e.d.)

  [20]
  Zo lang je er maar voor zorgt dat zij geen dwang kunnen uitoefenen (door de juiste instituties te scheppen), is er geen enkele grondslag voor zowel jouw vrees alsook de voorgestelde maatregelen.

  Het volstaat om in een moeilijk te wijzigen, maar eenvoudig af te dwingen wet de rechten op fundamentele vrijheden te verzekeren.

 20. Denk dat het niet volstaat om het recht op fundamentele vrijheden te eisen of vast te leggen in de wet. Wie gaat zich aan die wet houden? voor de islam bestaan onze wetten niet. Net zo moeilijk is het inderdaad om het geloof te verbieden, maar van mij zou het mogen. Ik ben niet de man van verboden, maar in dit geval zou het een stuk helpen….in de islamitische zandbakken verbieden ze zo veel, ook andere geloven en als het daar kan, kan het hier ook! Het is een kwestie van willen en aanpakken! Maar dat moet je natuurlijk niet een kontkruiperige, met watjes gooiend kabinet hebben….Daar heb je mensen voor nodig van formaat en geen Harry Potters die omwille van olie en export de kaken op elkaar houden of het dun in de broek doen….
  [22]

 21. Of misschien nog wel erger; de judas uithangen en mensen veroordelen die geprezen dienen te worden….Ik ben niet onmiddellijk een Wilders fan en zijn plan om een soort van guantanamo bay recht toe te passen in NL vind ik niet echt een aantrekkelijk argument om op hem te stemmen. Maar denk dat ik het toch maar doe, tenminste als Wilders de eindstreep haalt. Stemmen was niet mijn bedoeling, maar na alles wat ik de afgelopen tijd heb gezien en gehoord lijkt me dat erg wenselijk! [23]

 22. Onder het juk van de islam leven en kruipen? Dan sla ik nog liever de hand aan mezelf en hou de eer aan mezelf….de islam mag van mij de wereld beërven. Maar ik kan ze voorspellen dat de satan van het vuur, gereëerd uit eigen waanzin, ze zal verteren! Hoe ik dat weet? Omdat ik dat kan voelen!

 23. [23]

  "voor de islam bestaan onze wetten niet."
  Kijk, en daar zit m de kern van wat ik al de hele tijd zeg: Voor "de" islam (welke?) misschien niet, maar voor moslims zeker! Voor de juistheid van die stelling verwijs ik voor het gemak naar het Turkse recht. De meeste Turken zijn islamieten, terwijl er in Turkije "rule of law" is, misschien wel meer dan hier. Nu gaat het te ver om te zeggen dat iedereen zich daar altijd aan de wet houdt, maar een zekere begrenzing voor hun handelen vormt het zeker wel. Idem voor Indonesie, Malesie en de Nederlandse moslimgemeenschap. Ergo, de stelling dat islamieten zich niet aan de wet houden is onjuist.

  Natuurlijk zullen er mensen zijn die zich, met een beroep op hun religie, aan de wetten van de gemeenschap trachten te onttrekken. Denk aan de kindermishandeling in Nederland omdat inenten / transplantatie tegen de bijbel zou zijn, danwel vrouwenbesnijdenis bij sommige Afrikanen en mensen uit het Midden-oosten. Maar daar gaat het om geïsoleerde, beperkte gemeenschappen.

  Over de afdwingbaarheid van het recht is genoeg bekend, en er is geen enkele reden waarom religie daarbij een probleem zou zijn. Gevangenisstraf, gijzeling, beslag van goederen: Er zijn genoeg opties. Staatsrechtelijk zijn er ook meer dan genoeg opties; individueel afdwingbare klassieke grondrechten die slechts met gekwalificeerde meerderheid zijn te wijzigen.

  "de judas uithangen en mensen veroordelen die geprezen dienen te worden…"
  De aanpak van het huidige kabinet is om vele redenen af te wijzen: Herhaalde inbreuken op individuele rechten, de invoering van pseudo-communisme door als maar hogere belastingen om maar een paar te noemen. Evenwel maakt dat de acties van Wilders daarom niet wenselijk. Zijn methode is onjuist. Wat de islam betreft is onduidelijk hoe zijn stellingen relateren tot het gedrag van Nederlanders. Met name welke Nederlanders. Een directe aanval op extremistische moskeeen (wahabitisch ) zou meer zoden aan de dijk gezet hebben, daar het daar om identificeerbare personen gaat die duidelijk onwenselijke handelingen plegen. Hij voegt niets toe wat tot een hogere welvaart / een hoger welzijn van de Nederlandse gemeenschap leidt. Wel verkrijgt hij (klaarblijkelijk) steun van mensen die anders niet zouden stemmen => hij verkrijgt macht. Zolang zijn "islamkritiek" hem stemmen oplevert zal hij daarmee doorgaan, ongeacht of het iets wezenlijks toevoegt voor dit land.

  Noch Balkenende, noch Wilders verdienen het om geprezen te worden voor hun handelen. Voor beiden is kritiek op zijn plaats.

 24. [25]
  "Omdat ik dat kan voelen!"

  Is de cursus intuïtieve anatomie dan misschien iets voor je?

 25. Ik heb verder gelukkig niet al te veel last van mijn voorgevoelens, het enige dat vervelend is dat ik ook dingen voorvoel van dierbaren. Maar te veel toegeven aan dergelijke gevoelens gaat me te ver. Ook omdat ik in het verleden jarenlang voorvoelde dat mijn vriendin iets ernstigs zou overkomen en dit mijn leven behoorlijk heeft beheerst. Uiteindelijk is uitgekomen wat ik jaren heb voorvoeld.
  Ook ben ik absoluut geen zwever en een vrij nuchtere denker, met af en toe een emotionele uitspatting. Maar dat is ook mijn aard…ietwat te veel temperament.
  Een curcus zou ik niet willen doen, omdat ik het zo wel best vind. [27]

 26. Misschien is prijzen een iets te bout en te veel van het goede. Wilders is niet echt mijn favoriet en eigenlijk vind ik politiek tien keer niks, maar wie hier in NL durft op een dergelijke wijze letterlijk zijn nek uit te steken? Wilders zet veel in de waagschaal voor zijn stemmen….al wilden ze mij de stemmen kado doen, dan zou ik niet willen ruilen met hem. Wat een leven!?

  Veel islamieten houden zich zeer zeker wel aan de wet, ze moeten op dit moment wel, maar je houden aan de wet en de wet ook werkelijk respecteren of erkennen is weer een ander verhaal. De islam zal ooit een eigen wet in de EU willen invoeren, let maar op! Stukje bij beetje over decennia zal duidelijk zijn welke koers ze werkelijk vaart….alleen dan zijn we een ietsie pietsie te laat! De geest is reeds uit de fles, dat zie en hoor je toch duidelijk.

  Je verhalen zijn duidelijk en misschien wel goed om mijn verhalen wat af te zwakken. Zo komt alles weer in balans…. [26]

 27. Wat een gretigheid om dit filmpje als helder baken voor het eigen duister te beschouwen.
  Er is nl. ook een nieuw verbond gesloten, dat het oude vervangt.
  In dat nieuwe verbond heeft de man van Nazareth die doodstraf op zich genomen.
  Heeft hij gezegd dat de sabbath er was terwille van de mens, en dat niet de mens er is terwille van de sabbath.
  In dat nieuwe verbond is het wettische aan de kaak gesteld.
  Werd geleerd dat van geloof, hoop en liefde, de liefde de grootste is.
  Wat al kon blijken uit de verzoendagen, vrijsteden, van het oude verbond.
  Een filmpje dat op deze aspecten de nadruk legt zou er volledig anders komen uit te zien.
  Met allerlei mooie voorbeelden uit de christelijke geschiedenis.

Comments are closed.