Het is weer eens 5 mei, “de dag waarop wij onze vrijheid vieren”. Dit soort leuzen horen we jaarlijks voorafgaand aan de dag dat Nederland definitief werd bevrijd van haar bezetter, Nazi-Duitsland. Maar dit is niet het enige wat we vieren. De 5 mei wordt sinds jaar en dag gebruikt om het bredere vrijheidsbegrip onder de aandacht te brengen en vooral de jeugd er van te vergewissen dat “vrijheid niet vanzelfsprekend is&#8221.

Achter dit alles zit echter de veronderstelling dat wij echt vrij zijn en dat we vrij zijn van het nationaal-socialisme en fascisme. Maar is dat eigenlijk wel zo, zijn wij écht vrij en worden we niet onderdrukt door een systeem dat nationaal-socialistische trekjes vertoont?

Belasting
De Nederlander staat anno 2008 zo ongeveer 50% van zijn inkomen onvrijwillig af aan de staat, provincie en gemeente. Dit is allemaal inkomen dat men niet naar eigen inzicht en tot bevrediging van de eigen subjectieve behoeften kan uitgeven. En dit is nog wat we zien. Wat we niet zien zijn al die mensen die druk in de weer hadden kunnen zijn met het arbeiden, ten behoeve van het eigen geluk voor die belastingbetalende burger. Wat we nu zien zijn massabureaucratieën die qua effectiviteit en vanuit een esthetisch beschavingsoogpunt een doorn in het oog zijn.

Lousy service
Voor dit belasting betalen krijgt men een “diensten”pakket dat in kwaliteit, kwantiteit en kostenplaatje niet te vergelijken is met producten en diensten uit het bedrijfsleven. Zo zijn honderdduizenden mensen ervan verzekerd dat ze niet hun volle potentie en levensvreugde uit hun werk kunnen halen. Ik noem hier de leraar voor de klas, de dokter en zuster aan het bed, de politieagent op straat, de vlijtige ambtenaar van de subsidie-, welstand- en vergunningencommissie. Zij zouden allemaal zoveel beter kunnen en gewaardeerd worden naar ratio waarin zij bijdragen aan het dienstbaar zijn aan hun medemens. Gelukkig is de markt voor loodgietersdiensten niet genationaliseerd, opdat een startende loodgieter nog wel wordt gewaardeerd naar zijn of haar waarde voor de samenleving, die blijkbaar hoger is dan die van een afgestudeerd academicus (en terecht, natuurlijk).

Rechten
De rechten die burgers in dit land hebben vallen in het niet met de wet- en regelgeving voor het bedrijfsleven en doodgewone burgers met een huis, autootje en een hond. De grondwet, die de bedoeling heeft de grondrechten van de burger ten opzichte van de staat vast te leggen, is zelfs niet eens een toetsingscriterium in de rechterlijke sfeer. Nogal logisch omdat zelfs de Nederlandse grondwet, die door socialisten en pseudo-liberalen is opgesteld, niet zo’n grove uitdijing van het staatsapparaat legitimeert. Het sociale en economische verkeer wordt gereguleerd op een manier en een wijdte waar Hitler en Mussolini nog een puntje aan konden zuigen.

ID
Sinds een paar jaar hebben we in dit land een zogenaamde Algemene Identificatieplicht. Deze wet is er in essentie voor bedoeld dat de overheid zicht en controle over elke burger in het land heeft. In het interburgerlijk verkeer heeft het namelijk geen enkele functie en zou het nooit in deze vorm zijn ontstaan. Daar is een “hoi, ik ben Piet”, “hoi Piet, ik ben Kees, één kratje van je zelf gestookte jenever graag” voldoende om het benodigde wederzijdse vertrouwen op te wekken. De Algemene Identificatieplicht is een motie van wantrouwen vanuit de staat naar de burger en effectief gezien een oorlogsverklaring van de staat aan de reeds uitgeholde individuele soevereiniteit die een ieder van nature heeft.

Sociale onzekerheid en bezorgdheidstaat
Het sociale zekerheid en verzorgingstaat zijn onevenwichtige en onrechtvaardige systemen waar men gedwongen niet voor de eigen sociale zekerheid en pensioen spaart maar waar de ‘premies’ direct worden uitgekeerd aan de huidige sociaal zwakkeren en gepensioneerden. In een vergrijzende samenleving is zulks onhoudbaar omdat een steeds kleiner wordende groep slaven, voor ene steeds groter wordende groep ontvangers de ‘premies’ moet ophoesten. Deze systemen veranderen ook de kosten en baten van productief bezig zijn en bevorderen ledigheid, afhankelijkheid van de staat in plaats van op jezelf, je familie of een bredere kring. Deze individuele ‘onafhankelijkheid’ leidt per saldo tot een disintegratie van gemeenschappen en tot een neergang van sociale cohesie, wat tegennatuurlijk is omdat de mens naast een sterk individualistisch inslag ook een groepsdier is (zelf ken ik geen enkele beschaafde samenleving en economie waar een ieder geheel in zijn eigen onderhoud voorziet en als welvarend kan worden beschouwd). Medemenselijkheid is in deze systemen geoutsourced naar de staat, die er handig gebruik van kan maken om via de weg van de democratie allerlei zaakjes geregeld te krijgen. Afhankelijke mensen zijn beïnvloedbare mensen. Deze systemen leiden er toe dat u eens in de vier jaar de (illusie mag hebben de) afweging mag maken in hoeverre u uw buurman of familielid wilt naaien opdat uw portemonnee wat minder dan die 50% moet missen.

Wat een mooi iets toch, die vrijheid (!?)
Tot hier dit korte uitstapje in de wereld van de Westerse democratische vrijheid. Ieder jaar weer wordt de bevrijding van Nederland, die het einde van de Tweede Wereldoorlog voor deze delta inluidde, misbruikt om met Goebbeliaanse propaganda de burger te indoctrineren met een notie van vrijheid dat helemaal geen vrijheid is. Ik heb het al vaker her en der gezegd, maar het enige essentiële verschil tussen het nationaal-socialisme en de huidige sociaal-democratie is dat we hier en nu geen joden vervolgen – als u dat anders ziet dan hoor ik dat natuurlijk graag. (En zelfs dat is in ‘onze’ multiculturele heilstaat, dat diversiteit in achterlijkheid accepteert en actief bevordert, niet eens 100% waar.) Want de sociaal-economische structuren die vanuit de staat, maar dan nu via democratische weg, worden opgelegd aan een steeds meer in zijn vrijheid beperkte burger, zijn precies hetzelfde als de de doctrines die Benito en Adolf voorschreven.

Wat kunnen we hier aan doen? Om te beginnen een ieder van bovenstaande redeneringen op de hoogte stellen en ze aannemelijk maken. Bewustwording is het begin, de basis. De rest volgt dan vanzelf.

Een fijne bevrijdingsdag gewenst!

8 REACTIES

 1. Als je maar genoeg herhaalt dat hier vrijheid is, gaan de mensen het helaas vanzelf geloven.
  Daarbij moet ik wel zeggen dat NL in het verleden altijd één van de landen in deze wereld is waar vrijheid op een hoog niveau heeft gestaan. Dan bedoel ik natuurlijk vooral op sociaal en maatschappelijk vlak (economisch gezien is het altijd aanmodderen geweest).

  Het erge is dat we op alle vlakken achteruit hollen. Kijk maar eens naar hoe de Balk de vrijheid van meningsuiting – ons paradepaardje- aan banden heeft proberen te leggen.
  Elke keer als hij het woord al in zijn mond durft te leggen de komende dag zal ik over mijn nek gaan.
  Het is belangrijk dat inderdaad iedereen de komende dagen daar eens op geattendeerd wordt.

 2. Ik ben het wel min of meer eens met je artikel. Ik denk dat de gemiddelde burger veel meer aan belasting betaald dan 50 %. Ik houd het er op dat je ieder jaar van januari tot en met juni/september (verschilt per persoon) slaaf bent van het socialisme. Pas daarna mag je voor ‘je eige’ werken.

  "…is dat we hier en nu geen joden vervolgen…" Dat lijkt mij een kwestie van tijd. De joden- en homohaat onder de aanhangers van de ‘religie van vrede’ is intussen evident. Het wachten is nog openlijke haat jegens christenen en ongelovigen en straatbendes die daar naar handelen. Wat dat aangaat bestaat het bestuur van dit land uit een ongelooflijk stelletje suflullen en -mutsen.

 3. [1] Nederland is door de eeuwen heen natuurlijk een baken van vrijheid geweest, (vooral ook) relatief gezien natuurlijk. Aan de andere kant werd Spinoza ook uit de Amsterdamse Joodse gemeenschap geknikkerd vanwege zijn ‘atheïsme’ (soort Diamantbuurt avant la lettre). Nu hebben we vooral de Christenkliek die weer in opmars is. Het probleem is dan niet zozeer de inperking van de daadwerkelijke vrijheid (van meningsuiting) maar de dreiging die er van uitgaat als politici de religieus gemotiveerde ideeën tav vrijheid uitspreken op de wijze zoals Balkenende en Donner en Hirsch Ballin dat doen. Maar de PvdA kliek is net zo erg qua multiculti en groen spul.

  [2] Ja, of het nu opzet of onkunde is. De mensen die denken te kunnen of willen besturen hebben hun verantwoordelijkheid te nemen. Vandaar de wat harde aanzet (ook in het ‘misbruiken’ van het 4-5 mei logo). Ik stip slechts het topje van de ijsberg aan. En ik kan me niet voorstellen dat de link nationaal-socialisme en status quo geen onbewust lampje zal doen branden bij de meeste mensen…

 4. Goed stuk Arend. Met name de laatste alinea is treffend. Er is meer debat nodig zodat mensen zich bewust zijn van de beperkte vrijheid die ze hebben en de mogelijkheden om er iets aan te doen.

 5. Als verkiezingen wat konden veranderen ….werden ze gewoon afgeschaft.
  En verder …. politici zijn onbetrouwbaar , tot bewijs van het tegendeel (= wachten tot St Juttemis )

 6. Het was weer een smakeloze vertoning, Balkenende die zijn betoog staat te doen over vrijheid. Vooral dat ze solidatiteit als onderwerp gekozen hadden vondt ik om te kotsen. Solidariteit is iets dat onstaat in een samenleving en gebaseert is op wederzijds respect. Als een overheid meent dat het solidariteit moet bevorderen betekendt dat eigenlijk dat ze een situatie gecreert hebben waar de samenleving niet meer genoeg solidariteit creert. Maarja dat is eigenlijk een logisch gevolg van iedereen in groupjes duwen. Ik ben ook eerst solidair met mezelf en mijn familie. Als ze dan eerst 50% van je taart afpakken,om vervolgens je deel van de collectieve taart te moeten heroveren, is het logisch dat de groupjes minder "solidair" worden.

  Ik ben van mening dat iedere politicus een knal onder zijn edele delen moet krijgen voor ieder verkeerd gebruik van de woorden, vrijheid, kapitalisme, vrije handel etc.

 7. [5] Als verkiezingen wat konden veranderen ….werden ze gewoon afgeschaft

  Met de komst van de EU is dat straks voor het grootste deel ook zo.
  We mogen dan nog kiezen voor mensen die toch niks meer te vertellen hebben.
  De mensen die wel de beslissingen nemen blijven buiten je invloedssfeer.

Comments are closed.