Het verbod op import, handel en consumptie van drugs is letterlijk moordend.

Dagelijks vallen over de gehele wereld slachtoffers die in het drugmilieu omkomen : niet omdat zij de betreffende substanties gebruiken, naar omdat zij om zeep gebracht worden door personen die voor het beslechten van hun twisten binnen het drugmilieu geen beroep kunnen doen op politie en justitie ten gevolge van het illegale karakter van de handel in drugs. In Mexico bij voorbeeld zullen dit jaar circa 3000 personen binnen het drugmilieu omgebracht worden.

De prijs van deze moorden wordt uiteraard doorberekend in de marktprijs van de betreffende producten.

Opheffing van het verbod op handel in drugs zou dan ook een zegen zijn en leiden tot een scherpe vermindering van het aantal moorden dat dagelijks gepleegd wordt. Dezelfde opheffing zou eveneens leiden tot:

01. een signifikante daling van de prijs van drugs en eliminering van de noodzaak om in te breken en te beroven voor hen die dagelijks hun portie drugs MOETEN consumeren

02. vrijmaking van 75 procent van het justitiele- en politieapparaat voor niet druggerelateerde misdrijven

03. Vrijmaking van 50 procent van de gevangeniscapaciteit voor het opbergen van elementen die werkelijke misdrijven plegen

Hugo van Reijen

82 REACTIES

 1. het gaat er denk ik niet om dat mensen recreatief drugs gebruiken (inclusief tabak en alcohol :), het gaat om de mensen die er niet tegen kunnen. de psychische gevallen die aan zelfmedicatie doen, mensen die misschien verslavingsgevoeliger zijn. wat moet daarmee gebeuren?

  en god verhoedde, opsporingsambtenaren met tijd over? 🙂

 2. [1] Deze mensen moeten vrij zijn hun verslaving voort te zetten. Hun aantal is gelukkig aanzienlijk kleiner dan dat van degenen die lijden aan tabaks- of alcoholverslaving.

 3. [1] De groep die jij benoemd is juist de groep die nu de overlast veroorzaakt.

  Deze groep kan de drugs nu niet betalen, zijn juist de gebruikers die het nu ook gebruiken.

  Of denk jij dat die zwakke broeders nu niets gebruiken omdat het niet mag?

 4. Ik blijf het een moeilijke vinden dat totaal vrijgeven van drugs.
  Je hebt er volgens mij toch wel degelijk varianten bij die snel verslavend werken en veel overlast in de maatschappij met zich mee brengen.
  Er zijn tenslotte veel mensen die geen enkele verantwoordelijkheid kunnen dragen.
  Vrijgeven en de mensen die er niet mee om kunnen gaan maar een nekschotje geven??
  Sowieso niet vrijgeven voor de leeftijd van laat ik zeggen 18 jaar.

 5. [4] Je gaat ervan uit dat door het vrijgeven de vraag toeneemt. Deze aanname klopt niet, zie http://www.drugwardistortio… voor wat bewijzen.

  Ga maar voor jezelf na: zou jij meteen heroïne gaan gebruiken als dat niet meer verboten zou zijn?

 6. [5] Hoeroïne wordt tegenwoordig niet zo veel meer gebruikt….speed en cocaïne snuivers zijn er des te meer, vooral in hogere en zogenaamde betere kringen. Volgens mij zaag je compleet een economie aan gort als men drugs zou legaliseren…Laten we dan maar net doen alsof het verboden is en drugs(gebruik) bestreden dient te worden. Het hypocriete van de drugs en de mens gaan goed samen…laat maar zo, hoewel je het van mij vrij mag geven…wie wil gebruiken doet maar, krijgen we misschien een beetje rust in de tent en hoeft de gebruiker niet zulke rare kwinkslagen uit te halen om aan zijn stofje te komen….scheelt de zenuwlijder een hoop tijd en energie, kunnen ze misschien hun tijd nuttiger besteden.

 7. [5]

  Tja bij die link gaat het toch vooral om de softdrug marihuana.
  Mijn gaat het om harddrugs en het vrijgeven daarvan wat dus wil zeggen dat ze nog makkelijker te verkrijgen zijn. Dan neemt de vraag toch ook toe lijkt mij?? Dit is met alcohol en sigaretten (beide vrij verkrijgbaar maar verslavend dus feitelijk ook drugs) toch ook gebeurd?

  Voor softdrugs heb ik er bij een bepaalde leeftijdsgrens geen problemen mee maar harddrugs zoals bv crack is volgens mij toch vragen om problemen.

 8. [7]

  Over je 2e argument; nee, ik zou niet meteen aan de heroine gaan maar toen ik een jaar of zestien was had ik ook weinig remmingen vwb alcohol en ik weet niet hoe het was geweest als ik op de hoek van de straat vrij cocaine of crack had kunnen kopen. Jongeren zijn nieuwsgierig en zoeken vaak grenzen op in zulke dingen.

 9. Je hebt niet helemaal ongelijk, de drempel is dan weg en drugs in makkelijker bereikbaar. Maar wie echt wil, die gaat er nu ook voor. Misschien is juist het verbod wel de stimulerende en spannende factor en dat niet alleen voor de jeugd.

  In mijn jeugdjaren is het bij nooit één keer opgekomen om te gebruiken, ik wilde mijn opleiding afmaken en de troep eromheen interesseerde me niet. Veel heeft ook met je karakter te maken en hoe ga je met vrijheden om….de overheid gaat er vanuit dat we niet met vrijheid om kunnen gaan en ziet in ons allen een klein en stuurloos kind. Ik blijf er bij; iedereen moet dat doen wat hij/zij denkt dat goed is voor zijn persoonlijke leven. De overheid moet ophouden zich te bemoeien of inbreuk te maken in het private leven van de burger, ik maak zelf wel uit wat goed voor me is…en niet de politici in Den Haag of Brussel.

  Burgers in NL moeten zich nog meer eens flink achter de oren krabben en eens verder nadenken dan wat ze voorgeschoteld krijgen….De overheid kan zich wel heel veel verbeelden en links of rechts de lakens willen uitdelen, maar ook daar zijn grenzen aan …en de vrijheid van burgers dient men boven alles te respecteren.

  Het volk dient met respect te worden behandeld en vrijheid van de burger is prioriteit nummer één en leg de bevolking niet aan banden omdat de overheid in iedereen een potentieel gevaar of crimineel ziet of omdat het voor de staatskas of werkgelegenheid van de ambtenaren beter is…. dat politici parasiteren van onze centen is al erg genoeg. [8]

 10. [7] "Mijn gaat het om harddrugs en het vrijgeven daarvan wat dus wil zeggen dat ze nog makkelijker te verkrijgen zijn. Dan neemt de vraag toch ook toe lijkt mij??"

  Waarom zou bij het vrijgeven van marihuana de vraag niet toenemen (zoals eerder aangetoond) en bij het vrijgeven van coke wel? Alcolhol en tabak zijn nooit verboden geweest, dus daarvan kun je niet zeggen hoe de mate van gebruik samenhangt met het verbod er op. Misschien dat er zoveel tabak en alcohol wordt gebruikt omdat deze middelen gewoon zeer verslavend zijn? Zie bijvoorbeeld http://www.procon.org/Addic… en http://ezinearticles.com/?W… voor wat uitleg over deze tabellen.

  Je maakt een onderscheid tussen soft – en harddrugs. Besef wel dat dit onderscheid puur politiek is en niets van doen heeft met de feitelijke risico’s van een middel.

  [8] Het probleem hier is dat sommige mensen (volgens mij niet alleen maar jongeren) niet over genoeg kennis beschikken om een juiste risico-afweging te maken en daardoor misschien verslaafd zullen raken aan een middel. Moet de overheid nu dit risico minimaliseren door een verbod? Of is misschien goede voorlichting een beter alternatief? Ik ga voor het laatste.

 11. [9] Den Haag waarborgt onze vrijheid allang niet meer, maar geeft deze ook nog eens geheel uit handen aan Brussel zonder harde en duidelijke afspraken….

 12. [10]
  In het begin van de vorige eeuw zat cocaïne in de coca-cola, en werd heroïne in een zalf gebruik (van Bayer meen ik). Ik zal eens kijken of ik vanavond wat info kan achterhalen. De hele war-on-drugs gedachte, ingezet in de VS begin vorige eeuw, is een idee-fix die z’n weerga niet kent. Niet eenvoudig om dat (de soosjalistiese gedachte dat je een ander met geweld moet ‘redden’ van ‘drugs’misbruik”) te de-programmeren.

 13. [12]Uiteraard is het de drughandel die de grootste lobbyist is voor het handhaven van het verbod op drugs, want zonder dat verbod is er geen stuiver aan te verdienen.
  hugo van reijen

 14. [13] Dat klopt, maar als het legaal wordt kan de overheid er weer belasting op heffen. Zoals die overheid nu handeld lijkt het erop of ze de hele dag stoned zijn, dus de lobby aldaar is goed

 15. "…eliminering van de noodzaak om in te breken en te beroven voor hen die dagelijks hun portie drugs MOETEN consumeren"

  Niemand MOET dagelijks een portie drugs consumeren. Afkicken, zelfs van hard-drugs, is niet erger dan een stevige griep.

  Het probleem is ook hier de nanny-state en de slachtofferrol die de dopies daarin krijgen toegeschoven. Ze zijn ‘zielig’ en worden vertroeteld. Er is begrip voor al hun wandaden want ‘ze zijn nu eenmaal verslaafd’. Bullshit!

  Als je stopt met ze te pamperen is het zo over. Treffend uiteengezet door Theodore Dalrymple, op basis van zijn eigen ervaringen als medicus. Kan helaas het linkje niet zo snel vinden.

 16. [14] In Den Haag teren ze op ‘het officiële circuit’. Da’s de opiumhandel van de Oranjes. Waarom denk je anders dat ‘onze jongens’ in Afghanistan zitten om de papaveroogsten wederop te bouwen?

  En kennelijk is dat eerste klas spul, want de Balkenbende is behoorlijk van de wereld…

 17. [16] Klopt helemaal. Aan de ene kant heel hypocriet doen op schiphol voor de bolletjesvluchten terwijl het in eindhoven met een kdc10 zo binnen gevlogen wordt. Geld trouwens overal op de wereld. In mijn vorige baan moest ik een keer iemand van Ams naar Keiser Lautern brengen. Was een geflipte US soldaat die daar zijn vriendin wilde ophalen en meteen retour ams. Bij maastricht wilde die meteen naar een coffeeschop. Dach het ff niet.

 18. [15] "Als je stopt met ze te pamperen is het zo over."

  Als je stopt met het verbieden van middelen en het criminaliseren van gebruikers en handelaren is dat hele pamperen niet nodig. Want dan krijgt de gemiddelde gebruiker waar van "goede" kwaliteit voor een redelijke prijs, zodat deze gebruiker niet meer impact heeft op zijn omgeving dan een huidige nicotine-verslaafde.

  Maar goed, de nanny-state is niet achterlijk: door te criminaliseren verschaffen ze politie, justitie en gevangeniswezen een hoop werk. En door dat criminaliseren ontstaan (door slechte kwaliteit en hoge prijzen van drugs) allerlei gezondheids – en sociale problemen voor gebruikers en hun omgeving. Dus nog meer werkverschaffing voor allerlei medische en maatschappelijke "hulp"-verleners van diezelfde nanny-state.

 19. [15]
  Boek van Dalrymple: Drugs, de mythes en de leugens. Zeer interessant.
  Merkwaardig om Dalrymple in dit verband aan te halen.
  Want, ten eerste wijst hij erop dat er geen noodzakelijk verband bestaat tussen drugsgebruik en de zgn. daarmee samenhangende criminaliteit.
  Ten tweede is hij geen voorstander van legalisatie.

  Citaat:
  ‘Heroineverslaving jaagt geen mensen de misdaad in, zoals een keu een biljartbal voortjaagt.
  Je kunt eerder zeggen dat een neiging tot criminaliteit mensen de heroine injaagt.’
  En over drugshandelaars:
  ‘Er zijn maar heel weinig ernstige misdrijven, ontvoering, marteling en moord inbegrepen, die ze niet begaan.
  En als de heroinehandel werd gelegaliseerd, zou dat haast per definitie leiden tot afname van hun aan heroinegerelateerde criminaliteit.
  Maar dat betekent niet dat het geen misdadigers meer zouden zijn.
  Ik heb in mijn leven aardig wat drugshandelaren ontmoet en ik ben bepaald niet bereid om te geloven dat ze hun naalden tot ploegscharen zouden omsmeden als de heroinehandel werd gelegaliseerd.
  Integendeel: ze zouden zich genoodzaakt zien om hun aandacht op andere zaken te richten.’

  ‘Alle door drugshandelaren veroorzaakte geweld waarvan ik de resultaten in mijn ziekenhuis heb mogen aanschouwen, richtte zich tegen mensen die op de een of andere manier met de handel te maken hadden. Legalisatie zou er wel eens toe kunnen leiden dat een deel van het geweld zich verspreidt – en zich misschien wel tegen u of mij richt.’

  Legalisatie lost eigenlijk niets op.
  Restricties zullen noodzakelijk blijven (denk aan verkoop aan minderjarigen), en alszodanig terrein blijven voor de genoemde criminelen.

 20. Dalrymple maakt in zijn boek VOLLEDIG GEHAKT van al Hugo’s stellingen.

 21. [19] …Legalisatie zou er wel eens toe kunnen leiden dat een deel van het geweld zich verspreidt – en zich misschien wel tegen u of mij richt…..

  Ik ben bang, legaliseer daarom dan maar niet!?…Het verhaal is mij niet helemaal duidelijk, maar legalisatie zou dus een omgekeerd effect hebben. Junks zou men dus onbehandeld als gezwellen voort moeten laten woekeren in de maatschappij…Dacht het mooi niet! Ik zou denken dat degene die dit advies geeft zelf bij handel in verdovende middelen is betrokken. Of is meneer een morfine spuiter en ziet zichzelf ook niet crimineel worden en is dat mede de basis voor zijn bevindingen? Raar verhaal, vreemd advies….

 22. [21]
  Lees eerst eens een boek, voordat je met je insinuaties komt, die slechts zijn gebaseerd op een volledig verduisterd innerlijk ‘licht’.
  Je weet duidelijk geen enkele snars van Dalrymple, die in zijn leven meer werkelijkheid heeft ontmoet en overdacht dan deze middenstander die zich tooit met 3 nietszeggende letters.

 23. [21]
  Kwestie van tunnelvisie dunkt me. De criminalisering van een aantal drugs, in combinatie met de overheid als vervangende ouder (met de daaruit voortvloeiende vervreemding tussen ouders en kinderen) leidt tot meer asociaal- en harder crimineel gedrag.

  Legalisering leidt tot ontmoediging, en is slechts één maatregel in het kader van een kleine overheid. Daarnaast moet o.a. de verantwoording voor opvoeding van kinderen volledig terug naar de ouders.

  Natuurlijk zullen er altijd criminelen zijn, maar als het niemand een ruk kan interesseren "omdat de overheid het maar moet oplossen" dan hoef je niet verbaasd staan te kijken dat het in alle opzichten een puinhoop wordt.

  Dalrymple moet zijn licht maar eens gaan opsteken bij Law Enforcement Against Prohibition (leap.cc).

  Artikel op VS over de zinloosheid van de War on Drugs: http://www.vrijspreker.nl/v

 24. [22] Ik ga af op wat ik hier lees en daar geef ik een reactie op. Ik vind het een raar advies, klaar!…niets meer dan dat. Vertel me even wat ik voor morgen en overmorgen moet weten, dan haal ik wat leesvoer in huis. Maar sorry, ik wist niet Dalrymple de grote heilige was of zoiets.

  Spijker dan alle junks maar aan het kruis, misschien is dat beter….tenminste alleen als dat Dalrymple zijn advies is.

  Van die middenstander vind ik wel leuk…en drie nietszeggende letters?….LUL!

 25. [23]
  HAHAHA.
  Legalisering leidt tot ontmoediging.
  Dat zien we bij die vrije alcoholverkoop, nietwaar?
  Er wordt gezopen bij het leven.
  En gerookt als ketters.
  Tevens hebben coffeshops voor velen de drempel VERLAAGD.
  Opvoeding?
  Alsof ouders hun kinderen met afstandsbediening kunnen controleren.
  Volstrekte overschatting van de rol van ouders en hun opvoedend vermogen.
  Niet reageren, Andre, op jouw trol.

 26. [25]
  Die laatste 3 letters zeggen in dit geval inderdaad iets meer over jouw persoon, dan die volkomen nietszeggende 3 andere letters, die kennelijk model staan voor je inhoud.
  Dalrymple heilig…Wat braak je nu weer voor stinkende onzin uit.
  De man heeft volledig recht van spreken, gezien zijn staat van dienst en beschouwend vermogen.
  Meer dan een scheldende Duitser.

 27. [23] Ik ben opgegroeid in de oude binnenstad van Groningen en heb veel, erg veel dappere jongens zien gaan en komen….de meesten zijn ten ondergegaan door de naald. Was het ander afgelopen als drugs legaal was geweest?? Ik weet het niet, maar ik probeer gewoon dingen te begrijpen en niet te veroordelen….het enige wat ik wel heb gezien is dat veel ‘kennissen’ en buurtbewoners van mij, willens en wetens, de scene ingegaan zijn en daarna behoorlijk crimineel werden…niet omdat ze crimineel waren, maar om geld bij elkaar te krijgen omdat ze moesten scoren!

 28. [28]
  Ze MOESTEN helemaal niet scoren.
  Romantische onzin.
  Afkicken kan. Is geen drama, zoals graag wordt voorgesteld.
  En ook druggebruikers weten donders goed waar zij mee bezig zijn.
  Het is een soort ´romantisch´ verzet tegen ´de´ maatschappij, gestimuleerd door links.

 29. [27] Klopt, ik ben af en toe een ontzettende lul met een lauwe piesstraal. Maar ik probeer me niet anders voor te doen…Maar jij kan soms ook lekker reageren zeg en je mooier voordoen….Zeg ook gewoon eens; "ik ben een grote lul en wil iedereen de les lezen"….zou meer dan sportief van je zijn.

Comments are closed.