Hans van Baalen staat vooral bekend als woordvoerder defensie voor de VVD.
Hij was afgelopen maandag in Leiden om zijn visie op de presidentsverkiezingen in Amerika te geven.Zijn voorkeur ging op dit moment sterk uit naar McCain. Zijn verwachting is ook dat deze gaat winnen. Na afloop had ik gelukkig nog even de mogelijkheid om hem de kleinste quiz te laten doen.

Hij komt uit op een score van PV/EV: 60/80

Persoonlijke kwesties:
Met de eerste stelling “Er moet nooit een sociale of militaire dienstplicht zijn” en de vierde stelling “Het bezit en gebruik van drugs moet legaal zijn” is hij het slechts gedeeltelijk eens. Met stellingen 2 en 3 is hij wel eens en met de vijfde stelling “Er moet geen algemene indentificatieplicht zijn” is hij het volledig oneens.

Economische kwesties:
Op dit gebied komt hij een stuk hoger uit. Alleen met de derde en de vijfde stelling is hij het slechts gedeeltelijk eens. Met de rest is hij het eens.

De scorelijst tot nu toe:

Persoonlijke vrijheden
1) Jeroen Diepemaat (JOVD) 90 pnt
2) Halbe Zijlstra (VVD) 70 pnt
3) Arend-Jan Boekestijn (VVD) 60 pnt
3) Hans van Baalen (VVD) 60 pnt
3) Ivo Opstelten (VVD) 60 pnt
6) Onno Hoes (VVD) 30 pnt
7) Frank Heemskerk (PvdA) 30pnt
8) Uri Rosenthal (VVD) 20 pnt

Economische vrijheden
1) Arend-Jan Boekestijn (VVD) 80 pnt
1) Hans van Baalen (VVD) 80 pnt
1) Ivo Opstelten (VVD) 80 pnt
4) Uri Rosenthal (VVD) 80 pnt
5) Jeroen Diepemaat (JOVD) 70 pnt
6) Halbe Zijlsta (VVD) 70 pnt
7) Onno Hoes (VVD) 60 pnt
8) Frank Heemskerk (PvdA) 10 pnt

20 REACTIES

 1. Hans van Baalen staat wat mij betreft vooral bekend om de weddenschap over de EU-bijdrage die Hub in 2006 gewonnen heeft en die Hans hem nog steeds schuldig is.

  Hij staat model voor de onbetrouwbaarheid van politici in het algemeen en van VVD-politici in het bijzonder.

  http://www.vrijspreker.nl/v

 2. Frappant dat bijna al die "liberalen" tegen legalisatie van drugs zijn. Hoewel ik zelf nog nooit drugs heb gebruikt zie ik dat als een soort lakmoesproef van wat een "echte liberaal" is. Bij personen die tegen legale drugs zijn, staat een geestelijke deur open naar iedere mogelijke interventie. Want wat is de redenatie erachter? Ik zie daar drie algemene "excuses" voor:

  Sommigen zeggen dat het niet mag, omdat het een "verslaving" is. Maar wat is het relevante verschil tussen een verslaving en een behoefte? Als je behoefte hebt aan eten, sex of een aangename omgeving, is dat dan ook een verslaving? Als men meer wil dan strikt nodig voor zijn\haar eigen overleven, is dat een verslaving? Dat men niet wil stoppen met een activiteit die aangenaam wordt gevonden? Als je deze conclusie doortrekt, moet je alles waar je behoefte aan hebt (of wat je aangenaam vindt) laten.

  Anderen zeggen dan weer dat het niet direct om de verslaving gaat, maar omdat het "ongezond" is. Maar waarom is dat een reden? Hebben mensen een plicht om zo gezond mogelijk te zijn, of zo lang mogelijk te leven? Waar komt die dan vandaan? En is "zo gezond mogelijk" willen zijn, wat bij hen kennelijk zo’n sterke behoefte is dat ze het zelfs aan de "ongezonde verslaafden" willen opleggen, dan niet ook zelf een "verslaving"? Men wil immers "gezond" zijn en "ouder" worden, ten koste van alles wat plezierig (en daardoor verslavend) kan zijn. Wat bovendien nergens toe leidt, want afgezien van een mogelijk langere levensduur (waarin niets mag dat plezierig genoeg is om "verslavend" te werken), word je nog steeds ziek en gaat nog steeds dood. Met deze zelfde redenatie kun je verder alles van abseilen tot zwemmen verbieden, aangezien dit ook risico’s oplevert voor jezelf, ongeacht hoe "verslaafd" men daaraan wel of niet is.

  Maar, zeggen ze dan, het is niet omdat het een verslaving is, of zelfs niet dat het een risico voor je eigen gezondheid vormt, maar omdat het een risico voor anderen is. Want als je "doordraait" door drugs, of ermee in de auto stapt, ben je een gevaar voor de ander. Dat zou echter betekenen dat je ook een hele hoop andere dingen niet meer kunt doen, want nuchtere mensen zijn net zozeer een potentiëel gevaar. Je hoeft niet dronken, high of "geflipt" te zijn om in een woedende of onvoorzichtige bui je medemens iets aan te doen. Met datzelfde excuus van "gevaar voor een ander" kun je ook alles verbieden, van auto’s tot zakmessen. Zelfs het merendeel van menselijke emoties zou je moeten verbieden (m.b.v. kalmeringsmiddelen wellicht), want boze, verdrietige of verliefde mensen, doen ook wel eens gevaarlijke dingen voor zichzelf of anderen.

  Bij de aversie tegen drugs heb je dus drie grote anti-liberale "excuses" in een notendop. Zodra iemand beweert "voor vrijheid" te zijn, maar tegen legale drugs, met één of meer van deze "redenen", weet ik wel hoe laat het is. Ofwel die persoon heeft niet goed nagedacht over wat vrijheid werkelijk inhoudt, of die persoon is een wolf in schaapskleren. Want als je ook maar één van die excuses op zichzelf voldoende reden vindt om iets te verbieden, en er serieus over nadenkt, kun je slechts tot de conclusie komen dat je eigenlijk tegen "vrijheid" bent. Of dat je het gebruikt als een zinledig begrip, omdat je vindt dat "vrije" mensen altijd moeten "kiezen" voor individuele of collectieve "veiligheid".

  Ik denk alleen niet dat de pseudo-liberalen werkelijk beseffen wat het consequent toepassen hiervan zou betekenen voor hun leven. Ik wens het ook absoluut geen mens toe om in zo’n consequent "gezonde" of "veilige" maatschappij te moeten leven. Maar als het, God verhoede, zover zou komen, zouden mensen misschien werkelijk eens beseffen hoe belangrijke echte vrijheid is. En hoe walgelijk hypocriet en arrogant ze wel niet zijn door met de mond de vrijheid te belijden, maar ondertussen een groot deel van de mensheid als crimineel, inferieur en "hulpbehoevend" te zien, omdat die andere risico’s neemt dan zijzelf.

 3. Wat een ONNOZELE spelletjes … want letterlijk alle "politici" in Nederand zijn immers grotere of kleinere pachters des koningins, en hebben dus uiteindelijk individueel danwel collectief absoluuuuuut niks en geen reeeet te te zeggen ….

  Maaayaaa als men in Nederland woont houdt men zich met dit spelkulaties bezig … om zijn verstand niet helemaal kwijt te raken. Of niet soms? Snik .

 4. [3]
  Precies. En in de VS is alles beter, daar zitten de ‘goede’ ‘politici’, of niet soms ?

 5. Het woord liberaal,daar krijg ik altijd een vreemd gevoel van.
  Op een schip roept de kapitein naar de liberale,christelijke,sociale en A sociale matrozen op het voor en achterschip,los ,voor en achter spring !
  Dat word een zootje ,dat schip komt met dit soort mensen niet van de kant.
  Alleen de Kapitein kan ergens bij behoren ,hij kan liberaal ,christelijk,sociaal of a sociaal wezen ,maar niet de bemanning [ werkende bevolking]
  Het eigenaardige is dat een liberale Kapitein absoluut geen liberale matrozen aan boord wil hebben,wel christelijke ,want die kan je slecht betalen ,zonder problemen te krijgen.
  Een liberaal kan ook met socialisten werken ,dat is een soort christen zonder geloof ,maar wel met dogma,s wat lijkt op de eerste ,zoals ,tevreden met je lot ,en, eerbied voor je meerderen.]Kok en Bos als voorbeeld]
  Hij kan ook met de a socialen werken ,een belofte van veel drank, drugs en vrouwen als het schip op de plaats van bestemming aankomt schept een voorbeeldige bemanning [tijdig]
  Maar liberaal ? met zo,n bemanning kom je niet van de kant ,en dat is toch de bedoeling !

 6. [2] Ik kom op het Nolan diagram ongeveer hetzelfde uit als van Baalen. Veelal ligt het aan praktische bezwaren ergens tegen: ik ben tegen een dienstplicht, maar voor een sociale dienstplicht, werk maar voor je uitkering.

  Qua legalisatie van drugs kun je er niet omheen dat het legaliseren van harddrugs erop neerkomt dat er meer verslaafden komen en meer maatschappelijke onrust (agressiviteit, et cetera) ontstaat. Dat jij elke dag drie keer heroïne in je mik wil stoppen en je leven wilt vergallen vind ik oke (dus: ideologisch eens met het Nolan idee), maar op dit moment moet de gezondheidszorg psychologische -, psychiatrische – en acute noodhulp èn sociale begeleiding ophoesten, en dáárom ben ik vooralsnog tegen legalisatie van harddrugs.

 7. [8] "Qua legalisatie van drugs kun je er niet omheen dat het legaliseren van harddrugs erop neerkomt dat er meer verslaafden komen en meer maatschappelijke onrust (agressiviteit, et cetera) ontstaat."

  Dit is de standaard-mythe van drugsverbieders, maar (helaas) niet waar. Er is nog nooit een verband aangetoond tussen legalisatie van drugs en de mate van gebruik. En er zijn juist allerlei verbanden aangetoond tussen het verbod op drugs en de maatschappelijke problemen die je noemt. Kijk voor de grap eens op http://www.drugwardistortio… en mises.org/books/defending.pdf ( PDF!)(hoofdstukken in deel II:Medical)

 8. [7]
  Dan zijn de huidige verwijzingen niet meer mogelijk

  [8]
  "ik ben tegen een dienstplicht, maar voor een sociale dienstplicht, werk maar voor je uitkering."

  Dat is geen dienstplicht, maar gewoon werken voor je geld. Als je geen uitkering wil of als je werk vindt, word je niet (langer) "gedwongen" dat werk te doen.

 9. [2], [8]

  Er stond in Juli 2001 een goede review over de legalisering van drugs in The Economist, een aanrader voor wie zich even wat meer wil verdiepen zonder scholar.google.com te moeten doorploegen.

  Met liberalisering neemt het verslavingsgevaar af omdat de intensiteit van de drugs afneemt. Nu zijn drugs relatief zwaar omdat het voor de strafmaat niet uitmaakt of je een sterke of een zwakke variant hebt (van dezelfde drugsoort). Gegeven dat risico, kiezen rationele mensen voor de sterke soort, wat verslaving in de hand werkt.
  Ter vergelijk: Tijdens de drooglegging in de VS werden er voornamelijk zwaar-alcoholische dranken gebruikt, nu hebben we zelfs "light" bier!

  Wat de houding van de VVD’ers betreft mag je niet vergeten dat er ook veel conservatieve elementen in de VVD zitten, die tegen drugsgebruik zijn. Het is daarmee voor een vooraanstaand lid altijd relatief riskant om al te zeer pro-drugs te zijn. Let wel, ze zijn over het algemeen niet tegen, een duidelijke liberale tendens zit er m.i. wel in.

  Overigens zit er 1 klein probleem in de discussie: Liberale theorieën steunen op een rationeel mensbeeld. Met betrekking tot drugs kom je op de grenzen van dat mensbeeld: Verslaafden krijgen door de effecten van overmatig drugsgebruik op hun zenuwstelsel (met name dopamine-receptoren) relatief meer plezier uit drugs dan uit andere prettige ervaringen. Dat maakt hun afweging m.i. niet langer rationeel, omdat ze ex-ante gelukkiger worden van minder drugsgebruik dan van overmatige consumptie. Het gaat om een intertemporeel allocatieprobleem. Het tweede voorbeeld van grenzen aan rationaliteit zijn kinderen. Kinderen moet je leren om te gaan met genotsmiddelen, net als dat je ze zoveel andere dingen moet (laten) leren. Vrije verkoop zonder rekening te houden met bovengenoemde groepen is naar mijn mening een te beperkte analyse.

  Overigens weet ik niet of je verslaafden moet willen dwingen, zelfs met hun beperkingen in de rationaliteit is groepsoptreden wel heeeel erg gevaarlijk. Wat betreft kinderen zie ik aanzienlijk minder problemen.

  [6]
  Onzin, liberalisme staat organisatie en hiërarchie niet in de weg, zolang die maar op vrijwillige instemming is gebaseerd en niet op gods woord of de verheffing van de arme arbeiders.

 10. [8] "ik ben tegen een dienstplicht, maar voor een sociale dienstplicht, werk maar voor je uitkering."
  Dienstplicht is dwang, ongeacht of dat een militaire of sociale dienstplicht is (sociale dienstplicht is niet "werken voor je uitkering" maar verplicht na afstuderen 1,5 of 2 jaar ‘sociaal’ werk verrichten voordat je mag gaan doen waarvoor je geleerd hebt). Beide vormen plegen inbreuk op de individuele soevereiniteit.

  Daarbij zijn beide vormen zinloos: een dienstplichtig militair zal niet noodzakelijk bereid zijn ’tot het gaatje’ te gaan als het er op aankomt; immers, hij zit daar niet uit overtuiging. Op dezelfde manier zal een bejaardenverzorger die daar absoluut geen affiniteit mee heeft zich niet geroepen voelen zijn zorgtaak adequaat uit te voeren maar geneigd zijn de kantjes eraf te lopen. Of de ‘verzorgde’ daar nou zo blij mee moet zijn…

 11. quote"met de vijfde stelling "Er moet geen algemene indentificatieplicht zijn" is hij het volledig oneens."

  Kan deze arrogante regent ook zeggen waaróm hij daar zo veel waarde aan hecht? We zitten nu inmiddels een aantal jaren met de identificatieplicht vanaf 14 jaar en ik zou wel eens willen weten wat daar nu mee is bereikt behalve HONDERDDUIZENDEN BEKEURINGEN!!

 12. [13]
  Aha, daar was ik niet van op de hoogte. De sociale dienstplicht zoals jij die uitlegt staat mij tegen, vanwege de "dwang".

  [9]
  Interessant!

 13. [12] "Image map"
  Dat lijkt me heel erg leuk, maar is dat niet een enorm grote klus om te maken en om bij te houden? (aan te vullen)

 14. ik geef een 3- , hoe lang zit van Baalen er nu en wat berijkte de VVD na 12 jaar Zalm voor ons ?
  Nada, niente, 0,00, noppes, alles werd duurder onder Zalm.

  • De ‘schuld’ daarvan ligt niet bij Zalm, maar bij het fiat-geldsysteem en de daaruit volgende vrijheid van overheden om geld bij te drukken teneinde ‘leuke dingen’ mee te kunnen betalen.

   Het bijdrukken van geld veroorzaakt een verlaging van de relatieve waarde van geld; ter compensatie verlangt men méér geld voor hetzelfde goed/dezelfde dienst, en dat is de inflatie waardoor zaken/diensten ‘duurder’ worden (dat wil zeggen dat er meer pleuro’s voor hetzelfde moet worden betaald).

 15. als de VVD een rechtse zuinigheids partij zou zijn was het niet duurder geworden want dan hadden ze de staat kleiner gemaakt, het enige wat ze doen is elkaar op posten benoemen, van Aartsen was ineens Burgemeester van den Haag zonder dat ook maar een Hagenees er iets van mocht zeggen…………
  Dat Zalm bij Scheringa zit nu en niet meer in de politiek is omdat Dirk hem gewoon gekocht heeft.

  (herstel ik geef van Baalen en de VVD een 0)

  • De VVD is niet zuinig en niet ‘rechts’. Bovendien zaten ze niet alleen in de regering.

   Het is inderdaad een club die net als de andere politieke clubs in Medeland zoveel mogelijk mensen uit eigen gelederen een goed onderkomen proberen te verstrekken.

   Al met al is het, net als de andere clubjes, wat mij betreft een poel van ellende die bij mij nogal wat anti-peristaltische neigingen doen opkomen, maar niet vanwege inflatie, want dat wordt in de basis veroorzaakt door het fiat-geld systeem die het de politieke lullo’s die de tijdelijke zeggenschap over het land hebben, mogelijk maakt om geld te creëren uit niks.

   Zie Hans-Hermann Hoppe’s ‘Democracy: the god that failed’.

   http://tinyurl.com/3gk97d

Comments are closed.