Er wordt her en der nog wel ’s gestaakt. De politie was laatst lekker bezig, en nu wat (voertuig)bestuurders. Uiteraard staakt men voor betere beloning, maar ik heb toch sterk het idee dat men niet helemaal weet wat nu precies het probleem is.

Afgelopen kabinetsperiode zijn een recordaantal belastingen verhoogd. Dit lag wel in de lijn der verwachting met de PvdA in het kabinet, hoewel het CDA natuurlijk ook altijd gretig meedoet. Daarnaast zijn de olieprijzen “bizar” hoog, evenals de voedselprijzen.

Op het nieuws was te lezen dat de autoverkoop flink stagneert in Europa door de hoge olieprijs. Men vergeet gemakshalve te melden dat de overheid natuurlijk ook flink doet met de invoering van de nieuwe slurptax. Voor het merendeel van de auto’s betekent dit een verhoging, ondanks de bpm verlaging. Maar hierover geen woord.

We hebben een minister Bos die weigert van een extra diesel belastingverhoging af te zien, en ook geen verlaging wil doorvoeren, omdat hij geen “marktwerking wil compenseren”. Maar hij vergeet te vermelden dat de markt een liter euro kan leveren voor 60 eurocent, en dat de rest al belasting is.

Ik neem aan dat je als vakbondsleider dit soort machtsverhoudingen begrijpt. Als je ziet wat per huishouden de grootste kostenpost is, dan is dit (vrijwel) ALTIJD de overheid middels belastingen.

Als je dan wil gaan staken, bezet dan Den Haag of zo, maar ga geen mensen lastigvallen die geen ruk te doen hebben met de gang van zaken.

Een verschil tussen oorlog voeren en terrorisme is dat een fatsoenlijk leger burgerdoelen probeert te ontzien, althans, zoveel mogelijk, terwijl terreur juist per definitie tegen (onschuldige) burgers gericht is.

2 REACTIES

  1. Ook al kan het stakingswapen als een ongeleid projectiel worden beschouwd, het stakingsrecht is ongelukkigerwijs wel vastgelegd in art. 6 van het Europeese Sociaal Handvest.

Comments are closed.