De EU werd destijds met veel bombarie opgericht met een groot aantal belangrijke doelstellingen.
Nu, zoveel jaar later, zouden we eigenlijk ’s kritisch na moeten gaan wat hiervan terecht gebracht is…

De inflatie is in Nederland, net zoals de rest van Europa, al tijdenlang veels te hoog. Vroeger bleef inflatie meer beperkt tot 1 land (dat z’n geldpersen te hard liet draaien), nu heeft de complete EU hier last van.

Ook met de economische groei wil het maar niet vlotten. De afspraken destijds in Lissabon gemaakt, dat Europa hard zou moeten groeien enz enz helpen totaal niet.

En de politieke macht, het machtsblok naar de buitenwereld toe, is ook maar een schijntje. Als Rusland dreigt de gaskranen dicht te draaien, dan gaat de EU als een bitch op d’r knietjes.

Kort samengevat: politici introduceren iets met veel bombarie, maar voor de zoveelste keer presteren ze niets…

17 REACTIES

 1. Interessant deze loze kreten.
  Kun je me aantonen hoe de economische groei van Nederland en de lidstaten (bijvoorbeel Ierland en Portugal) gewesst zou zijn als de EU er niet was geweest?
  Kun je een grafiek maken hoe de internationale politieke invloed van de EU landen geweest zou zijn als het nog allemaal losse staatsjes geweest zouden zijn?

  Kort samengevat: Sceptici roepen iets met veel bombarie, maar voor de zoveelste keer zeggen ze niets…

  Don’t get me wrong, Ik ben EU criticus (geen scepticus) en vind er veel mee mis maar ik wordt zo moe van dat domme anti EU geroep gebaseerd op onderbuikgevoelens.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 2. Ik sluit me aan bij VmaX’ commentaar. Er wordt veel gesteld, zonder dat daarvoor ondersteunende argumenten worden aangevoerd.

  Zo is inflatie in het verleden veelal niet tot 1 land beperkt gebleven, ook al waren er wel regionale verschillen, net als nu overigens. Zie de inflatie cijfers in de jaren ’80 en ’70 in b.v. The Econonmist.

  De economische groei is, dankzij de EG en de arresten van het EHvJ, in Europa en Nederland zeker wel hoger dan zonder de EG. Dankzij het wegvallen van economische barrières en het creëren van 1 gemeenschappelijke markt kon Nederland verder uitgroeien als handelsland en doorvoerland. Zie b.v. Pelkmans, European integration voor feiten. Hoewel niet wetenschappelijk, wil ik er ook op wijzen dat goederenmarkten zich binnen Europa aanzienlijk beter hebben ontwikkeld dan b.v. de arbeidsmarkt. Het is makkelijker om geneesmiddelen vanuit Nederland naar b.v. Spanje te verkopen dan je als Nederlandse arts in Spanje te vestigen. Niet geheel toevallig zijn juist de diensten- en arbeidsmarkt vooral in de macht van de lidstaten gebleven.

  Het buitenlandbeleid valt niet onder de EG (eerste pijler), waar een supranationale rechtsorde geldt. Dat betekent dat juist die ontwikkeling vergelijkbaar is met wat er zou zijn gebeurt zonder de EU/EG.

  De EU is niet perfect, het thema van de gemeenschappelijke, vrije markt is de laatste jaren naar achteren geschoven, hetgeen ook blijkt uit het weghalen van de vrije markt doelstelling uit het verdrag/dictaat/verraad van Lissabon (door de Fransen natuurlijk). Dat staat natuurlijk niet op zichzelf, het (neo-)liberalisme staat al enige tijd onder druk. Misschien is het de realisatie van Schumpeters voorspelling in Capitalism, Socialism and Democracy dat kapitalisme tenonder zal gaan omdat de mensen niet langer bereid zijn om de slechte kanten van het kapitalisme te accepteren, althans denkt dat je die kunt weghalen maar tegelijkertijd kapitalisme kunt behouden.

  Het bestaansrecht van de EU/EG moet gevonden worden in het subsidiariteitsbeginsel: Bevoegdheden moeten in de verticale relatie verdeelt worden naar gelang van efficiëntie: In beginsel is de lokale overheid bevoegd, tenzij er schaalvoordelen of externaliteiten bestaan. Ter illustratie: Aangezien tarieven en quota altijd externe effecten hebben (namelijk op producenten in het buitenland) vallen die altijd onder het hoogste gezag zodat ze makkelijk afgeschaft kunnen worden. Wat betreft veiligheidseisen kan volstaan worden met een lager niveau, aangezien vergelijkbare landen vergelijkbare eisen stellen.
  Overigens mist nog een maatstaf voor de verdeling van de macht over burger en overheid. De weerstand tegen de EU/EG komt m.i. vooral daar uit voort. Dat is geen bijzonderheid van de EU/EG, maar van de staat in het algemeen. Men moet absoluut niet de illusie hebben dat men door de afschaffing van de EU/EG ook maar iets veranderd aan de verhouding burger-staat. De staat zal altijd meer macht naar zich toe trekken, zolang er geen efficiënte instituties komen die expansiedrift van de staat weten te beheersen.

  Hub Jongen reageerde op deze reactie.
  Albert S. reageerde op deze reactie.

 3. @VmaX:
  “Kun je een grafiek maken hoe de internationale politieke invloed van de EU landen geweest zou zijn als het nog allemaal losse staatsjes geweest zouden zijn?”

  Dit is vragen om een fantasiegrafiek. Kun jij bewijzen hoe gezond je nu zou zijn als je je leven lang elke dag een appel gegeten zou hebben? (als je al doet, dan hoe zou het zonder die appel zijn?) !!!

  Een EU die met bedrog tot stand gekomen is, (zoals nu met het verraad van Lissabon) heeft helemaal geen Recht om te bestaan!

  @NvdBeek:
  Bovendien is het libertarisme (Vrijspreker) een fel voorstander van de vrije markt en erkent de goede dingen die uit de EEG gekomen zijn.
  Maar is tevens een fel tegenstander van de concentratie en vergroting van politieke macht in de superstaat EU.

  VmaX reageerde op deze reactie.
  NvdBeek reageerde op deze reactie.

 4. @Hub Jongen:
  Hub je geeft in je reactie op mij aan waar het in het artikel fout gaat.
  Je vergelijking kan recht evenredig toegepast worden op het artikel zelf.
  (hetgeen natuurlijk mijn bedoeling was 😉 )

  en hoezo is de EU met bedrog tot stand gekomen?
  De EU is niet tot stand gekomen met Lissabon…
  Heb je voorbeelden?

  Overigens nogmaals, Ik ben ook niet gelukkig met alles wat de EU doet of waar het naartoe gaat, ik zit vol kritiek, maar ik wil de discussie graag inhoudelijk voeren en niet “boeeehoee weg met de EU!”
  Ik zou er aan willen werken om de EU ‘beter’ te maken ipv een zinlose poging te doen het af te breken.
  De EU gaat toch niet weg…

  Albert S. reageerde op deze reactie.

 5. @Hub Jongen:

  Hub, dank voor je reactie.

  Zoals ik al schreef lijkt mij het probleem van de vergrote macht niet direct met de EU te maken te hebben. Overheden zullen altijd meer macht naar zich toe trekken, ongeacht of we het over lokale gemeentepolitiek hebben of over de EU. Overigens kan de EU juist gunstig zijn in dat perspectief: Hoe meer mannetjes binnen de staat vechten om dezelfde macht, des te minder kan er gerealiseerd worden en des te vrijer is de burger, althans effectief.

  In het verleden is de EG met name op het vlak van het afpakken van macht van nationale en lokale bestuurders effectief gebleken en heeft zij veelal die macht weer aan de burgers gegeven. In die zin is dat wat VmaX zegt niet gek. Overigens zal het openbreken van dergelijke barrieres niet zonder macht kunnen. Hoe jij je een effectieve EG ziet samen met een machteloze EU is mij onduidelijk.

  Aan de andere kant ben ik meer een voorstander van algemene instituties die dit probleem oplossen, zoals de regel dat overheden nooit meer dan 25% van alle rijkdom direct of indirect (via regelgeving) mogen bezitten. Die 25% is tamelijk arbitrair, en de gedachte leunt op Friedman’s regel over geldschepping (Capitalism and Freedom). En vooral in strijd met het libertarisme, omdat ze aanneemt dat er een rol voor een overheid is die door belastingheffing wordt gefinancierd met als doel het leveren van diensten en goederen die efficiënter vanuit de staat dan vanuit de markt geleverd kunnen worden. Bovenal een beetje off-topic.

  De vergroting van de machtsconcentratie daarintegen valt wel binnen de EU/EG en is verwoord in het subsidiariteitprincipe (art. 5 van het huidige verdrag). Dat gaat over het feit dat de EU zich aan haar eigen regels moet houden. De afkeer van staten van het subsidiariteitsprincipe volgt m.i. ook uit de impopulariteit van het neo-liberalisme.

  Zoals gezegd, ik ben geen EU fanboy. Maar afschaffing lijkt mij zeer onverstandig. En de argumenten die in dit artikel genoemd worden, na ja eigenlijk stellingen, overtuigen mij niet.

 6. Ik zou graag aan NvdBeek willen verzoeken om zijn teksten een keer iets meer in Jip en Janneke taal te schrijven.
  Op een manier die iedereen begrijpt dus.
  Er zitten zo dikwijls universitaire begrippen of (voor mij doorsnee Nederlander) onbekende woorden in zijn teksten, neem de zin : ¨De afkeer van staten van het subsidiariteitsprincipe volgt m.i. ook uit de impopulariteit van het neo-liberalisme.¨
  Dan denk ik: 75% van wie aan het lezen is begrijpt dit niet! Of niet helemaal.

  Het lijkt mij ook nog een vrij makkelijke manier om een discussie in je voordeel te beslechten. Schrijf veel moeilijke termen op zodat de ander het niet weet waar je het over hebt… en de ander antwoord niet meer.
  Maar of dit met opzet zo gebeurt, dat weet ik natuurlijk niet.

  VmaX reageerde op deze reactie.
  nvdbeek reageerde op deze reactie.

 7. @Patrick:
  hmm goeie vraag.
  moet een erudiete poster zijn schrijfstijl aanpassen aan minder ontwikkelde lezers of moet een lezer met een minder uitgebreid vocabulaire dan maar iets meer moeite doen en google gebruiken?

 8. @Patrick:

  Beste Patrick,

  Iets moeilijks makkelijk opschrijven is de hoogste vorm van beheersing. Als ik alles in JnJ taal zou kunnen opschrijven, zou ik dat zeker doen. Maar jammer genoeg zijn problemen zelden makkelijk, zodat het bespreken van de problemen en mogelijke oplossingen in eenvoudige woorden nogal wat van de schrijver vraagt. Net als iedereen heb ik mijn grenzen; ik kan het gewoonweg niet altijd.

  Wel zou ik hetzelfde in meer woorden kunnen opschrijven, maar dat helpt eigenlijk nooit. Te veel tekst leidt alleen maar af.

  Moet ik er dan voor kiezen om geen moeilijke onderwerpen te behandelen, uit vrees dat niet iedereen het begrijpt? Nee, dat zou de dood in de pot zijn. Moeilijke onderwerpen moeten besproken blijven, ook al kan dan niet iedereen meteen aan het debat deelnemen. Dat komt later, als er wat meer zicht op het probleem komt.

  Maar ik heb wel een alternatief voorstel: Als iemand iets niet begrijpt, en men kan het ook niet makkelijk opzoeken, laat diegene het dan vragen. Dat geldt voor iedereen die iets niet begrijpt. Ik doe het dagelijks. Er zijn geen domme vragen, en mensen die vinden van wel snappen niet hoe verschrikkelijk complex de wereld is en hoe beperkt onze kennis. Dom is het onvermogen of de onwil om te leren, vragen stellen is juist het moeilijkste.

  @Patrick:
  En wat de “natuurlijke ordening” van mensen in de maatschappij betreft, ik neem aan dat dat een grapje is. Of meen je dat echt?

  Patrick reageerde op deze reactie.
  Patrick reageerde op deze reactie.

 9. @nvdbeek:
  Bedankt voor je reactie,

  Mijn ´emotionele, licht veroordelende´ reactie kwam eigenlijk omdat ik merk dat in de hedendaagse politiek op een manier gepraat wordt waarbij naar mijn mening met veel woorden helemaal niets of zo min mogelijk wordt gezegd.

  Waarbij ik zeg dat veel woorden die jij gebruikt aan mij door niemand geleerd zijn. Ik heb verder geen Universitaire studie gevolgd (ik vermoed dat veel van deze woorden daar wel gebruikt worden).
  Enfin, dat van de ´natuurlijke ordening´ was mijn emotionele reactie daarop.
  Daarnaast denk ik, heerst de gedachte dat als je vele woorden niet begrijpt dat je dan automatisch niets van het onderwerp begrijpt.

  Ik had een naar mijn mening helder artikel geplaatst over : Waarom Werken? En kreeg daar ook een antwoord op met vele onbekende termen voor mij.
  Mijn gevoel is dan; als ik daar op reageer met ´kun je deze en deze zin voor mij uitleggen´? dat je niet echt serieus genomen wordt.
  En opzoeken met Google…..misschien in de toekomst wel?

  Ik accepteer dat dit jouw manier van spreken is net als mijn manier van spreken de mijne is.

  Dus nogmaals bedankt voor je inhoudelijk reactie het geeft me meer duidelijkheid. Daarnaast was het ook nog eens geen ´ad hominem´
  reactie. (voor uitleg vraag het mij) 😉

  Peter de Jong reageerde op deze reactie.

 10. @nvdbeek:
  Pardon, dus het commentaar van de ´natuurlijke ordening´, neem dit niet te serieus.
  Soms is iets niet wat het lijkt. En dit was in dit geval ook zo.

 11. @NvdBeek: Tot 1967 had je gelijk, toen werden de handelsbarrieres in grote getalen geslecht en was de EEG een club landen die zich alleen met de handelsovereenkomsten bemoeiden. Na 1967 is men een andere richting ingeslagen en wel een politieke. De EEG (Europese Economische Gemeenschap) werd vervangen door EG (Europese Gemeenschap). Dit was niet de bedoeling van de volkeren, maar juist een politieke coup. In 1992 werd de EG vervangen door EU, wat duidelijk aangeeft dat men een verenigd politiek Europa wenste. Tevens was dit tegen de wens van de gemiddelde Europeaan. De referenda in 2005 en 2008 geven duidelijk aan dat de meeste Europeanen niet zitten te wachten op een verenigd Europa.

  Onderzoeken hebben aangetoond dat de EEG snel groeide, de EG minder en de EU veel minder. Dit is een natuurlijk gevolg van de enorme wet- en regelgeving die werd gegenereerd in Brussel, vaak zonder tussenkomst van de nationale parlementen (Acquis Communautair) en automatisch opgenomen in de nationale wetgeving zonder debat of discussie en zeker geen inspraak van de lokale bevolkingen.

  We zijn nu in echter in een slotfase aangekomen, waarbij politici en Eurocraten een race tegen de klok zijn begonnen (Verdrag van Lissabon/Grondwet) om het Europese continent in te kapselen in een centralistische staat. We weten uit de geschiedenis dat elke vorm van zulk centralisme in duigen valt (Sovjet Unie en Joegoslavië zijn recente voorbeelden).

  Patrick reageerde op deze reactie.

 12. @VmaX: Dat dachten ze ook in de DDR en de Sovjet Unie. Maar niets is zo vergankelijk als een staat die geen bestaansrecht heeft. Bestaansrecht heb je als het door het gehele volk wordt gedragen en de besluitvorming van onderaf wordt gedirigeerd. Het kan kort duren of lang duren, maar een samenraapsel als de EU heeft het zaad van haar eigen vernietiging in zich.

  De Eurocratie moet steeds draconischer optreden om lidstaten en/of volkeren in het gelid te houden. Eerst gebeurt dit met zachte dwang, via sancties of gerechtelijke stappen, later komt er fysiek geweld aan te pas, waardoor deze entiteit onvermijdelijk haar masker moet laten vallen en zichzelf tonen in de gedaante die het in altijd in werkelijkheid is geweest, een centralistische entiteit die via decreten en dictaten haar wil oplegt aan alle landen op het Europese continent.

  Pas dan zullen de volkeren beseffen dat ze met een monster te maken hebben, dat hun leven tot een nachtmerrie maakt. Een voorbeeld werd gegeven in het boek van Friedrich von Hayek ,,The Road to Serfdom”, waarbij het verenigde Duitsland van Otto von Bismarck langzaam maar zeker evolueerde in het extreem-collectivistische Duitsland van Adolf Hitler en de gevolgen zijn bekend.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 13. @Albert S.:
  Precies Albert S.
  Hoe weinig de politici van het voorbeeld van Nazi-Duitsland geleerd hebben blijkt uit het feit, dat de ongekozen EU-bureaucraten, inclusief de Europese Commissie praktisch ongelimiteerde wetgevende bevoegdheden hebben zonder noemenswaardige democratische controle.

  De meesten zullen de naam von Hayek wellicht nooit gehoord hebben en zo ja, dan interesseert ’t onderwerp ze waarschijnlijk niet.

 14. @Patrick:

  Je hebt groot gelijk. Er is geen enkele reden om dingen ingewikkelder voor te stellen dan ze zijn (en er zijn maar weinig dingen echt ingewikkeld).

  Vakjargon is ook altijd in begrijpelijke taal te vertalen. Als iemand die moeite niet wil doen, is dat gebrek aan goede manieren en is communicatie in feite zinloos.

  “You do not really understand something unless you can explain it to your grandmother.”
  ~ Albert Einstein

Comments are closed.