De EU trekt steeds meer macht naar zich toe. Geholpen door types zoals Jan Peter Balkenende die nu weer een EU-reddingsfonds voorstelt. Dit zal leiden tot de superstaat EUSSR.

Dit gaat volgens de regel dat politieke macht op een hoger niveau zal altijd wegen vinden om “samen te werken” om daardoor macht bij lagere niveaus weg te trekken”.
Zoals nu het voorstel van Balkenende om een Europees fonds te vormen van 300 Mrd. euro belastinggeld om de fouten van slechte investeerders te compenseren.

Het besproken voorbeeld betreft drugs in California, maar is zonder meer te vertalen op de EU

Zie:  Should We Hope for Civil War? 

4 REACTIES

 1. Bylund noemt de situatie in de USA interessanter dan in de EU. Die laatste acht hij “verloren”.

  In de marihuana case in Californie blijft de “state” in gebreke de vrijheidsrechten te beschermen tegen het on(grond)wettig optreden van de federale overheid (de DEA).
  Bylund noemt elke mogelijke oppositie tegen dat optreden “oorlog”, ongeacht de wijze van oppositie, gewelddadig of niet. Hij scheert gerechtelijke procedures over een kam met militair optreden.

  Ik vermoed, dat elke klassiek liberaal tegen een dergelijke voorstelling van zaken bezwaar heeft. Een rechtsstaat maakt alleen kans door toepassing van de wet.
  Als er onvoldoende draagvlak is voor herstel van de individuele vrijheid wordt de kans op een gewelddadige opstand steeds groter. Maar zover is het (nog) niet.

  De tijd lijkt langzamerhand aangebroken daadwerkelijk mogelijke (vreedzame) scenario’s te ontwikkelen en de nodige voorbereidingen te treffen.
  Hub Jongen reageerde op deze reactie.

 2. @SpyNose:
  “De tijd lijkt langzamerhand aangebroken daadwerkelijk mogelijke (vreedzame) scenario’s te ontwikkelen en de nodige voorbereidingen te treffen”

  Die tijd is al heel lang aangebroken.
  Maar welke vreedzame scenario’s zijn de alternatieven?
  Mijn mening is dat het voor elk scenario noodzakelijk is dat veel meer mensen de “Filosofie van de Vrijheid” (klik op banner) begrijpen en willen toepassen.
  Bovendien is de verbreiding van deze enige morele politieke filosofie iets waaraan iedereen nu kan meewerken.

  SpyNose reageerde op deze reactie.

 3. @Hub Jongen:

  Die tijd is inderdaad al lang aangebroken, inderdaad. Daarom moeten wij als klassiek liberalen ons ook afvragen, welke doelstellingen wij tot dusver hebben bereikt.

  Als we vinden, dat het resultaat toereikend is, kunnen we op dezelfde manier doorgaan. Zo niet, dan moeten we het over een andere boeg gooien.

  Ik ben eerlijk gezegd van mening, dat het resultaat niet bevredigend genoeg is en dat er dus effectiever moet worden (samen)gewerkt.

  Dat kan m.i. langs twee lijnen, die allebei noodzakelijk zijn.

  1) Uitwerken van vreedzame scenario’s over hoe we van situatie A naar situatie B komen.

  Vreedzame scenario’s kunnen alleen daadwerkelijk gerealiseerd worden met wettige middelen. Daarvoor zal het klassiek liberalisme maatschappelijk erkend en gerespecteerd moeten worden.
  Dat bereik je in dit land alleen vanuit een concrete machtsbasis. Daaraan ontbreekt het.

  2) Creëren van een concrete machtsbasis.

  Dat kan bijvoorbeeld door effectieve positieve beïnvloeding van alle maatschappelijke organisaties en het interesseren van betrokkenen van die organisaties.
  Denk aan jeugdorganisaties, afdelingen van politieke partijen, etc., etc.
  Het zou ook kunnen door aanknopen van persoonlijke banden met bekende of invloedrijke Nederlanders.

  Maar in elk geval moet je wel concrete oplossingen gereed hebben op maatschappelijke vraagstukken, m.a.w. scenario’s hoe je van A naar B wilt.

  Je kunt niet verwachten, dat die scenario’s zomaar uit de lucht komen vallen. Daarvoor zal m.i. een speciaal project moeten worden opgestart en zullen op de een of andere manier adequate middelen moeten worden gevonden.

  Andre reageerde op deze reactie.

Comments are closed.