„Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung in der Partei Willy Brandts so gering geschätzt wird“, zei de SPD politicus Clement tegenover de „Kölner Stadt-Anzeiger“ (bron: www.bild.de).

Vandaag stemt men binnen de Duitse SPD over de royering van oud-minister van economische zaken Wolfgang Clement; thans president-commissaris bij RWE.

Hij heeft eerder dit jaar zijn mening omtrent de verkiezing in de deelstaat Hessen geuit. Hij waarschuwde ervoor op de SPD te stemmen. Hij had hiervoor meerdere redenen; de meest doorslaggevende was dat de top-kandidaat van de Hessische SPD – Frau Ypsilanti – overwoog met “die Linke” samen te regeren.

De regering met “die Linken”, is inmiddels van tafel, dankzij 4 SPD-politici die hun rug recht hebben gehouden en niet onder fractiedwang zijn bezweken (maar die nu ook een moeilijke tijd tegemoet gaan).

Maar Clement moet zeer waarschijnlijk alsnog vertrekken; er woedt op het ogenblik een heftige machtsstrijd binnen de SPD; de linker vleugel heeft immers voor het eerst de meerderheid binnen bestuur en de raad van de partij.

In de Kölner Stadtanzeiger wordt de conservatieve SPD-politicus Johannes Kahrs geciteerd, die hoopt, dat Clemens mag blijven en het zo verwoordt: “Ze kunnen niet iedereen uit de partij gooien, die iets te zeggen heeft, wat slecht uitkomt. De partij heeft mensen nodig, die zich ook wel eens dwars opstellen. (dpa)“.

Tot zover over politici en het vrije woord….

8 REACTIES

 1. De eerste tekenen van een nieuwe politieke crisis in het collectivistische Duitsland, het geboorteland van Karl Marx.
  Als dat zo doorgaat, weten we al lang, waar dat op uitdraait.
  Het zou de vierde keer zijn binnen 150 jaar.
  Mmm, eigenlijk niet eens zo slecht, dunkt me.
  Laten we blij zijn, want het had slechter gekund. 🙂

 2. Hem wordt de mond helemaal niet gesnoerd. Hij wordt gewoon de partij uitgezet. Hij kan verder gewoon zijn mond opendoen. Sinds wanneer mag een vereniging geen leden meer royeren?

  En zo erg is het niet om geen SPD lid meer te zijn, integendeel zou ik bijna zeggen.

  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Klassiek Liberaal [2]:
  Precies, hoe meer rooien elkaar de mond snoeren, hoe beter. 🙂

  Kameraden onder mekaar, nietwaar? Trouwens, zo’n ramp is het nou ook weer niet. Ze hebben toch niets zinnigs te melden.
  Goed voorbeeld doet goed volgen. Dus mag, wat mij betreft, de SPD zijn grote mond ook dicht houden.
  De vraag is, hoe lang die het spelletje volhoudt. Niet lang, vrees ik. 🙁

 4. Voor zover ik weet verzet de grondslag voor de vrijheid van meningsuiting, J.S. Mill, On liberty, zich niet tegen dergelijke uitsluiting.

  Vanwege de beperkte kennis van de mens was een stelsel waarin iedereen volgens een vast stramien moest leven onwenselijk. Christenen en andere religieuze mensen willen anderen nog wel eens de les voorschrijven op basis van een boek waarvan zij de absolute waarheid vermoeden. In de plaats van een dergelijk stelsel stelde Mill een stelsel voor waarbij vrijheid van gedachte, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van handelen centraal stonden. Daarmee zouden we allemaal onze kleine experimenten kunnen voeren en van elkaar kunnen leren, zodat uiteindelijk een betere wereld het resultaat zou zijn. Expliciet beschrijft hij dat, als mensen moeite hebben met de mening of levensstijl van een persoon, zij met deze in discussie kunnen gaan of, in het meest extreme geval, stoppen met hem of haar om te gaan.

  Natuurlijk is het heel erg dom van de SPD om kritische geesten de mond te snoeren. Maar het “snoeren van de mond van een vrijspreker” is het zeker niet.

 5. “Liever maf dan mof” grafittide een bekende Rotterdammer ooit op de Berlijnse muur (was op tv te zien).

  De BR’er vind ik een zure sikkeneur, maar die spreuk kan ik nog steeds om lachen.

 6. @nachtwaker [6]:

  Socialisten/Communisten/Fascisten maken deel uit van de verzameling Autoritaire Type. Dit staat voor mij tegenover het Libertaire Type.

  Libertairiers zullen de autoritaire types tegemoet moeten treden en in toom zien te houden op basis van de inhoudelijke, wetenschappelijke methode.

  Het probleem is dan vaak dat de A-types niet willen, kunnen luisteren of ongeschoold zijn in de wetenschappelijke methode.

  Spy-Nose [8] reageerde op deze reactie.

 7. @hda [7]:
  Daar schijnen de meeste socialisten/communisten anders over te denken. Er zitten trouwens tegenwoordig nogal wat universitair opgeleiden tussen, die zich voor intellectueel uitgeven en daar ook voor worden aangezien.

  De betekenis van het begrip intellectueel heeft in de loop van de historie nogal wat wijzigingen ondergaan.

  Volgens van Dale is een “intellectueel” een hoger, veelal wetenschappelijk ontwikkeld iemand.

  Volgens wikipedia is het iemand met verstand en algemene ontwikkeling.
  “Intelligentsia” is een uit het Russisch afgeleide benaming van de intellectuele elite van een land.

  In de Sowjet Unie van Stalin was een intellectueel meestal een zeer verdacht persoon die als staatsgevaarlijk werd beschouwd, tenzij hij een trouw Stalinist was. Maar dan nog was hij zijn leven niet zeker.

  Maar het huidige type “intellectueel” in Nederland lijkt daar in de verste verte niet meer op. Daarom zou ik dat liever nep- of wannabee-intellectueel noemen.

Comments are closed.