stop HPV-vaccinatieDe Mexicaanse griephoax is nog niet goed en wel verslagen of Nederland wordt met een nieuwe hoax geconfronteerd. De HPV-hoax, een nieuwe ronde in de obsessie van Ab Klink.

Klink en consorten zijn inmiddels zo geobsedeerd door hun vaccinatiecampagnes, dat hij nu het snode plan onschuldige jonge meisjes te laten vaccineren weer van stal heeft gehaald. De snoodaard heeft nu van ons belastinggeld het reclamebureau (!) ComBat ingehuurd om de jongedames net zo lang lastig te vallen om zich door zijn staatsapparaat te laten inspuiten, tot zij daadwerkelijk overstag gaan.

Helaas -voor hem- maakt hij hier een kapitale blunder. Hij ziet namelijk tot nu toe een essentieel onderdeel van deze massavaccinatiecampagne over het hoofd.

Want hoewel de statistische kans door HPV-vaccinatie aanzienlijk zou kunnen worden verminderd, bestaat er geen garantie dat vaccinatie met HPV-vaccin cervixcarcinoom (baarmoederhalskanker) voorkómt.

Het meisje/ de vrouw loopt dus altijd nog risico (en natuurlijk ook risico op bijwerkingen), zeker op lange termijn, omdat daarover (nog) geen onderzoek bestaat en dus zou zij nog wel haar uitstrijkjes moeten blijven halen.

Zij wordt dus feitelijk proefkonijn van deze gevaarlijke gezondheidsfanaticus en zijn netwerk.

De beslissing of je jezelf als jong meisje met een dergelijk vaccin als het HPV-vaccin wilt laten vaccineren of niet, is afhankelijk van een individuele afweging en kan alleen genomen worden op basis van juiste voorlichting en wilsbekwaamheid op dit punt. Daar is bij staatspropaganda, als de onderhavige van Klink en Coutinho in deze sinistere HPV-zaak, natuurlijk geen sprake van.

In medische terminologie spreekt men van “informed consent” (vertaald: geïnformeerde toestemming). Daarvoor bestaat een procedure met een z.g. “toestemmingsformulier deelname”.

Zie voorbeeld:

http://www.umcn.nl/userfiles/other/infovachpvouders2.pdf

Voor minderjarigen dient een dergelijk formulier door ouders / voogd van het “proefkonijn” vóór het begin van de behandeling / trial te worden ingevuld en ondertekend.

Uit de invulling ervan moet blijken of zij zich bijvoorbeeld bewust zijn van de risico’s en de eventuele onwerkzaamheid van de behandeling/trial.

Als de staat (i.c. de minister) de “informed consent”-procedure beïnvloedt, is geen sprake van rechtsgeldige “informed consent” en dient aan de rechtsgrond van de behandeling, i.e. trial te worden getwijfeld.

Als Roel Coutinho, zoals hij heeft gedaan, namens het RIVM of wie dan ook beweert, dat de minderjarige de HPV-vaccinatie niet aan haar ouders / wettelijke vertegenwoordigers hoeft te vragen, maakt hij een ernstige juridische uitglijder.

De staat is hiervoor aansprakelijk, niet alleen voor eventuele schade die hieruit mocht voortvloeien, maar ook voor alle andere gevolgen van tekortschietende voorlichting.

Surf ook naar:

http://www.verontrustemoeders.nl/

19 REACTIES

 1. “De staat is hiervoor aansprakelijk”

  Welke staat? De Europese Unie of de bv Nederland?

 2. Anders dan bij de mexicaanse griep, ben ik het er hier wel mee eens. Dit vaccin had nooit een staatskosten vaccin moeten worden en al helemaal niet via een landelijke campagne ingevoerd. En al helemaal niet via een herhalingscampagne.
  Want:

  a) het beschermt maar tegen een beperkt aantak van de virussen. (Dat het niet zeker is dat het kanker voorkomt is naar mijn smaak te kort door de bocht, want die zekerheid is er wel in de zin dat het net zo zeker is als veel andere vaccins was ten tijde van eerste toediening en inmiddels als gewoon geaccepteerd vaccins zijn. Je moet ooit beginnen). De onzekerheid in bescherming is vooral in dat het maar beperkt beschermt. Niet tegen alle varianten.

  b) het beschermt maar een onzekere tijd. Dat is het meest onderbelichte punt. Omdat meisjes tegenwoordig vroeger sexueel actief zijn moet je er vroeg bij zijn, maar dat heeft als nadeel dat er wil je echt zeker zijn rond de begin 20 weer een herhaling moet halen. Zo niet is het vrij onzinnig, want laten we eerlijk zijn, begin 20 neemt voor veel meisjes de sexuele activiteit vooral toe en niet af. Er is geen zekerheid of het vaccin na 5 jaar nog werkend is. Men neemt aan van wel, maar na 10 jaar durft men niet te zeggen. Dus dan op zijn minst halverwege de twintig een herhaling. Dat staat echter niet gepland en erger, er wordt geen informatie gegeven.

  Punt 1 wordt dus onderbelicht en punt 2 verzwegen. Informatie is echter machtig en stelt meisjes – die dan twintigers zijn – in staat zelf een overwogen keuze te maken. Nu weet het merendeel niet dat ze potentieel onbeschermd zijn en na hun 20e de kans op niet-werking toeneemt.

  3) Het is een zeer duur vaccin. Normaal moet een staat de afweging aken tussen vaccinatie op staatskosten (omdat anders velen het niet doen – zelfs in gevallen waar het belang zo ongeveer onomstreden is) en dat belastinggeld maar een keer uitgegeven kan worden. Hoe vreselijk baarmoederhalskanker ook is, het is een relatief kleine groep mensen die getroffen wordt. Omdat het een duur vaccin is, is het dus vreemd dat dit vaccin wordt toegevoegd aan het vaccinatieprogramma. Zeker als je beseft dat er veel meer andere aandoeingen zijn van gelijke aard waar ook vaccins voor bestaan.

  Ook hier ruik ik financiele belangen van adviseurs, veel domigheid en verkwistende overheden.

  Ik denk niet dat het vaccin zelf meteen gevaarlijk zal zijn. Er zijn altrijd bijwerkingen en voor sommigen zullen die potentieel zelfs zeer ernstig zijn, maar dat is met elk vaccin. Mijn bezwaar is dus meer op die andere vlakken.

  R. Hartman (NI) [5] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [10] reageerde op deze reactie.

 3. “De staat is hiervoor aansprakelijk”

  In casu: de belastingbetaler.

  @Armin [2]: Dit is een niet-nuttige vaccinatie, althans niet voor autochtone meisjes. Maar aangezien de risicogroep vooral allochtoon is zou een programma voor alleen de doelgroep natuurlijk discriminatie zijn. En stigmatiseren. Zelfs voor de doelgroep kujn je je afvragen of de positieve effecten (die nog moeten blijken) de negatieve (die nog onbekend zijn) overstijgen.

  Vast staat dat hetzelfde soort ingrediënten in het HPV vaccin zitten als is dat van de varkenshoest: genetisch manipulatief materiaal en kwik. Ik vrees dat beide vaccins loten aan dezelfde stam zijn: gericht op afname van de bevolkingsgroei. Door het veroorzaken van onvruchtbaarheid dan wel door het verhogen van de risico’s op snelle, fatale kanker.

  Dat je het met de kritiek op de varkenshoest campagne nog steeds niet eens bent laat slechts zien dat je de tijdlijnen en de ‘resultaten’ niet hebt gevolgd. Gisteren heb ik mensen gesproken die zich niet wilden laten inenten, omdat ze de boel niet vertrouwden. Uiteindelijk hebben ze het toch gedaan, vooral vanwege het ‘emotionele beroep’, dat nu ook voor deze vaccinatie speelt. Ze zijn nog nooit zo ziek geweest, en hopen nu slechts dat ze er op termijn geen nadeel van zullen ondervinden.

  Klink cs. zijn gewetenloze criminelen, maar dat hoeft niet te verbazen. Anders zou Klink niet zitten waar-ie zit, namelijk op de enige plek waar hij er zeker van kan zijn nooit voor zijn misdaden berecht te worden.

  Er zijn altrijd bijwerkingen en voor sommigen zullen die potentieel zelfs zeer ernstig zijn, maar dat is met elk vaccin.
  Deze rommel is nooit getest, Armin. En de eerste resultaten van de toepassing zouden voor elk moreel mens aanleiding zijn geweest de rommel meteen van de markt te halen. Maar de belangen zijn te groot, en dat zijn niet alleen financiële. Die konden zelfs nog wel eens ondergeschikt blijken.
  henk [7] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [10] reageerde op deze reactie.
  Armin [17] reageerde op deze reactie.

 4. @R. Hartman (NI) [5]:

  Dit begrijp ik niet

  “Dit is een niet-nuttige vaccinatie, althans niet voor autochtone meisjes. ”

  Leg eens iot. Aangezien baarmoederhals kanker komt door het HPV virus en infectie plaatsvindt dmv sex. Aangetoond is dat bij volkeren waarbij besnijdenis vand e mannen gebruikelijk is er ook weinig baarmoederhalskanker s.

  Autochtone meisjes hebben eerder sex en met meerder mensen vaak dan allochtonen meisjes van moslim afkomst. Dus leg eens uit hoe jij bij jouw bewering komt?

  R. Hartman (NI) [8] reageerde op deze reactie.

 5. @henk [7]: Helemaal in het begin van het ‘gedoe’ rond deze vaccinatie heb ik ergens statistieken gelezen over het voorkomen van deze vorm van kanker onder verschillende bevolkingsgroepen. Op basis van deze statistieken zouden autochtone meisjes geen doelgroep zijn, omdat deze vorm onder hen nauwelijks voorkomt. Onder allochtone vrouwen zou deze vorm vaker voorkomen, hetgeen vaccinatie van die doelgroep eventueel zou rechtvaardigen. Dat hogere risico bij allochtonen zou voornamelijk te maken hebben met de in islamitische kringen niet ongebruikelijke inteelt, die de algemene gezondheid nogal verzwakt. Hygiëne zal ook een rol spelen.

  Ik heb hier in een reactie op dit artikel al eens op gewezen.

  De bron van deze informatie kan ik zo snel niet meer achterhalen, het is zeker anderhalf jaar, mogelijk langer, geleden dat ik dit gelezen heb. Destijds was er vrij eenvoudig iets over te vinden op het net. Ik vond het toen niet vergezocht, en nu eigenlijk nog steeds niet. Het is bekend dat neef/nicht huwelijken tot versterking van genendefecten leiden.

  Overigens vind ik dit, zoals ik al aangaf, niet heel relevant. De reputatie van Gardasil (en Cervarix) is dusdanig dat ik ook allochtone meisjes niet met deze rommel zou willen ‘vaccineren’. Het is niet onwaarschijnlijk dat het middel (veel) erger is dan de kwaal.
  R. Hartman (NI) [9] reageerde op deze reactie.
  henk [12] reageerde op deze reactie.

 6. @Armin [2]:
  @R. Hartman (NI) [5]:

  Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) gaf 2x een negatief vergoedingsadvies af (de laatste keer in april 2009), omdat de fabrikant de zaak niet voldoende onderbouwd heeft en niet kan worden aangetoond, dat de afweging gezondheidswinst / kosten gunstig uitvalt in vergelijking met het gewone bevolkingsonderzoek.

  http://www.cvz.nl/resources/rpt0904%20hpv-vaccin-Gardasil%20%28herb%29%20brief%2Bbijlagen_tcm28-27574.pdf

  De Gezondheidsraad adviseerde in het voorjaar van 2008 echter om de vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma te stoppen.

  http://www.bigwobber.nl/wp-content/uploads/2009/11/200808.pdf

  Armin [16] reageerde op deze reactie.

 7. We hebben thans de “luxe” van 1 miljoen ambtenaren.

  Er zit er blijkbaar geen één bij die iets van marketing weet, dus moet er een extern bureau worden ingeschakeld.

 8. @R. Hartman (NI) [8]:

  het gaat om 700 gevallen per jaar.

  toevallig ken ik er twee in mijn omgeving, allebei blanke Nlders.

  En iedre vrouw tegen de 40 die niet van af jongs met dezelfde partner is geweest (en dus omgekeerd ook) is geinfecteerd. heeft niks met hygiene te maken.

  ik vond dit….: Er wordt geclaimd dat jongeren die vroeg seksueel actief zijn met meerdere partners en mensen met een zwarte of getinte huidskleur ontvankelijker zouden zijn voor het verkrijgen van HPV.

  Lijkt me zo’n beetje de hele nederlandse bevolking muv de islamtische medemens.

 9. Volgens mij loopt er een streep door AB Klink en het RIVM als zij de belangen van het volk moeten dienen, of er moet een goede prijs voor hun in het vooruit zicht zijn gesteld, dat zij hun best zo goed doen om die spuiten maar aan te praten, als het mijn dochter was zou ik haar iets anders aanpraten, wat voor hen niet zoveel zo opleveren. Verschillen houdt je eenmaal! Vertrouw de overheid niet,want zij maken geheid misbruik van het vertrouwen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 10. @Johnny [14]:
  whahahaaha….ja right. Dat is nou een dooddoener van heb ik jou daar. Als mensen dit soort dingen tegen me zeggen dat neem ik ze al helemaal niet serieus meer. Happy live to you.

  verstandkiezen horen ook van nature in de kaak, maar ja…niet alles is zo goed ontworpen door onze schepper. Soms is het handiger om iets aan te passen en bijv je verstandskiezen te laten verwijderen

  Ik ben ook niet besneden, maar ik kan me voorstellen dat als ik een een vochtig, broeierig klimaat leefde dat ik blij was met een aanpassing.

 11. @Spy-Nose [10]: Inderdaad, en die heel zaak stinkt. Net zoals het artikel van gisteren over Osterhaus, doet dat mijn vermoedens over onkunde bij de staat en belangenverstrengeling bij adviseurs versterken.

 12. @R. Hartman (NI) [5]: Vast staat dat hetzelfde soort ingrediënten in het HPV vaccin zitten als is dat van de varkenshoest: genetisch manipulatief materiaal en kwik.

  Ja, net zoals in vrijwel elk vaccin. Geen non-issue punten aanstippen. Vrijwel alle vaccins bevatten conserveermiddelen (want het organisch kwik is een conserveermiddel)

  Andre [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Armin [17]:

  Zou jij voor De Vrijspreker geen artikel willen schrijven over de achtergrond van de non-issue(s), met verwijzingen naar relevant wetenschappelijk materiaal ?

Comments are closed.