VarkensgriepAlbert Osterhaus, bijgenaamd “Dr Flu”, van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is door Nederlandse media onderzoekers genoemd als de centrale persoon van de wereldwijde varkensgriep H1N1 Influenza A 2009 pandemie hysterie. Niet alleen is hij de verbindende persoon in een internationaal netwerk dat wordt beschreven als de Farma Maffia, hij is DE belangrijkste adviseur van de Wereldgezondheidsorganisatie de WHO inzake influenza. Door zijn sleutelpositie kan hij persoonlijk zwaar profiteren van de miljarden Euro’s in vaccins die zogenaamd gericht zijn tegen H1N1.

Eerder dit jaar onderzocht de Tweede Kamer van het Nederlandse Parlement mogelijke belangenverstrengelingen en financiële malversaties van de bekende Dr. Osterhaus. Buiten Nederland en de Nederlandse media, kwam het enige teken van het sensationele onderzoek naar Osterhaus´s zaken naar voren in een kleine aantekening in het gerespecteerde Britse blad Science.

Osterhaus’ credentials en expertise op zijn terrein staan niet ter discussie. Maar -volgens een kort rapport van Science- wel zijn zakelijke belangen waardoor hij mogelijk profiteert van de varkensgriep pandemie. In het nummer van 16 oktober noteert Science:

“De afgelopen 6 maanden kon men nauwelijks de Nederlandse TV aanzetten of men zag het gezicht van de beroemde virusjager Albert Osterhaus, die over de varkensgriep pandemie sprak. Osterhaus runt een internationaal erkend virus lab aan het Erasmus Medical Center en wordt Mr. Flu genoemd. Maar de afgelopen week belandde zijn reputatie in een duikvlucht, na de beschuldiging, dat hij de angst voor een pandemie had aangestoken om zijn eigen zaken in de ontwikkeling van vaccin te bevorderen. Bij het ter perse gaan van Science, had de Nederlandse Tweede Kamer zelfs een spoeddebat voorzien.”

Op 3 november 2009 leek de schade voor Osterhaus enigszins onder controle te zijn gekomen. Een Science blog noteerde: “De Nederlandse Volksvertegenwoordiging verwierp vandaag een motie die de regering vroeg alle banden met de viroloog Albert Osterhaus, die beschuldigd was van belangenverstrengeling in zijn rol als regeringsadviseur, te verbreken. Maar de Nederlandse minister van Volksgezondheid Ab Klink kondigde een “Sunshine Act” aan, die wetenschappers verplicht hun financiele banden met bedrijven te onthullen.

De Minister, Ab Klink, naar verluidt een persoonlijke vriend van Osterhaus, liet op de website van het ministerie vervolgens een verklaring uitgaan, waarin hij beweerde, dat Osterhaus maar een van vele wetenschappelijke adviseurs van het ministerie waren over vaccins voor H1N1 en dat de minister “wist” van de financiële belangen van Osterhaus. Niets ongewoons, alleen uitoefening van wetenschap en volksgezondheid, zo scheen het.

Zorgvuldiger onderzoek van de zaak Osterhaus suggereert, dat de wereldbekende Hollandse viroloog midden in het hart van een miljarden-Euro pandemische fraude verwikkeld is, die menselijke wezens feitelijk als proefkonijnen voor ongeteste vaccins gebruikt en in sommige gevallen resulteren in dood of zwaar lichamelijke verlamming of letsel.

De “Vogelpoep Hoax”

Albert Osterhaus is geen kleine vis. Hij staat in wereldwijd verband met elke grote viruspaniek van het laatste decennium sinds de mysterieuze SARS doden in Hong Kong, waar de huidige WHO Directeur Margaret Chan haar carrière begon als locale gezondheidsambtenaar.

Volgens zijn officiële biografie bij de Europese Commissie werd Osterhaus in April 2003 toen de paniek over SARS zijn piek bereikte, betrokken bij het onderzoek van de Hong Kong uitbraak van ademhalingsziekten. Het EU-rapport stelt: “hij toonde opnieuw zijn bekwaamheid om snel te handelen om een ernstig probleem te tackelen. Binnen drie weken had hij bewezen, dat de ziekte werd veroorzaakt door een nieuw ontdekt corona virus dat in civetkatten, andere vleeseters of vleermuizen voorkomt.”

Toen SARS uit het oog verdween, ging Osterhaus over op de gevaren van wat hij noemde H5N1 vogelgriep. In 1997 was hij al begonnen alarm te slaan na de dood in Hong Kong van een driejarige kleuter, die naar wat Osterhaus had vernomen, direct contact met vogels had gehad. Osterhaus ging in een hogere versnelling, terwijl hij over heel Nederland en Europa lobbyde, waarbij hij beweerde, dat een dodelijke nieuwe mutatie van vogelgriep op mensen was overgesprongen en dat drastische maatregelen noodzakelijk waren. Hij beweerde de eerste wetenschapper te zijn, die aantoonde, dat H5N1 kon worden overgebracht op mensen.

In een BBC interview in Oktober 2005 over het gevaar van de vogelgriep, verklaarde Osterhaus: “indien het virus er inderdaad in slaagt zichzelf zodanig te muteren, dat het van mens op mens kan worden overgebracht, dan hebben we een compleet andere situatie, dan zouden we aan het begin van de pandemie kunnen staan.”

Hij voegde eraan toe: “Er is een goede kans, dat dit virus door de vogels helemaal naar Europa zou kunnen worden getransporteerd. Er is een reëel risico, maar niemand kan het risico op dit moment inschatten, want we hebben de experimenten niet gedaan.” Het muteerde nooit, maar hij was bereid om “de experimenten te doen”, vermoedelijk voor een stevige prijs.

Om zijn angstwekkende pandemie scenario te ondersteunen begonnen Osterhaus en zijn lab assistenten in Rotterdam onverdroten monsters van -goed- vogelpoep te verzamelen en in te vriezen in een poging een meer wetenschappelijk argument in handen te krijgen.

Hij beweerde, dat op gezette tijden in het jaar tot 30% van alle Europese vogels drager waren van het dodelijke vogelgriep virus, H5N1. Hij beweerde ook, dat kippenboeren dan zouden worden blootgesteld.

Osterhaus instrueerde journalisten, die zijn alarm plichtsgetrouw noteerden. Politici werden gealarmeerd.

Hij schreef artikelen waarin hij voorstelde, dat de verre doden in Azië door wat hij noemde H5N1 naar Europa zouden komen, vermoedelijk op de vleugels of in de ingewanden van dodelijk zieke geïnfecteerde vogels.

Hij beweerde, dat trekvogels de dodelijke nieuwe ziekte naar het westen als Rügen en de Oekraïne brachten. Op gepaste wijze ging hij voorbij aan het feit, dat vogels niet trekken van oost naar west maar van noord naar zuid.

Osterhaus’  Vogelgriep Alarmcampagne kreeg vleugels in 2003 toen een Nederlandse dierenarts ziek werd en stierf.

Osterhaus claimde, dat de doodsoorzaak H5N1 was.

Hij overtuigde de Nederlandse regering miljoenen kippen te slachten. Toch stierf geen enkele andere geinfecteerde persoon door H5N1. Osterhaus beweerde, dat dat kwam door de slacht campagne.

Osterhaus beweerde, dat vogelpoep de bron was, via lucht bombardement of droppings op bevolking en vogels beneden. Dat was het vehikel voor de verspreiding van de dodelijke nieuwe Aziatische stam van H5N1 hield hij vol.

Er was maar één probleem met de nu volumineuze bevroren vogelpoepmonsters, die hij en zijn associés zo nijver hadden verzameld en op zijn instituut ingevroren. Er was geen enkel bevestigd voorbeeld van H5N1 virus in enig monster. Op het congres van de World Organization for Animal Health (OIE) van Mei 2006 moesten Osterhaus en zijn Erasmus collega’s toegeven, dat bij het testen van 100.000 monsters van hun naarstig verzamelde vogelpoep, ze geen enkel geval van H5N1 virus ontdekt hadden.

Op een WHO Conferentie in Verona in 2008 getiteld “Avian influenza at the Human-Animal Interface,” (“Vogelgriep op het raakvlak tussen mens en dier”) gaf Osterhaus bij een presentatie voor wetenschappelijke collegae, die ongetwijfeld minder onder de indruk waren van emotionele verlokkingen tot pandemie dan het niet-wetenschappelijke publiek, toe, dat een gepaste risico-beoordeling van H5N1 als de oorzaak van een nieuwe pandemie niet kan worden gemaakt op basis van de huidige beschikbare informatie.” Op dat moment echter was zijn vizier al stevig gericht op andere mogelijke pandemische triggers om zijn vaccinatie-activiteiten te concentreren.

Varkensgriep en WHO corruptie

Toen een massagolf van menselijke doden door de vogelgriep uitbleef en nadat Roche, de maker van Tamiflu en GlaxoSmithKline miljarden dollars winst hadden geïncasseerd door wereldwijde bevoorrading door regeringen van hun gevaarlijke en naar verluidt onwerkzame medicijnen, Tamiflu van Roche en Relenza van GSK, betraden Osterhaus en andere WHO adviseurs andere, groenere weidevelden.

In April 2009 werd hun zoektocht beloond toen een klein Mexicaans dorp in Veracruz, La Gloria, berichtte over een casus van een klein ziek kind, dat was gediagnosticeerd als “Varkensgriep” of H1N1. Met ongepaste haast werd de propagandamachine van de WHO in Genève ingeschakeld met verklaringen van de Directeur Generaal Dr. Margaret Chan, over een mogelijk gevaar van een wereld pandemie.

Chan deed zulke onverantwoordelijke uitspraken als: “een noodtoestand van de volksgezondheid van internationale belang”, (“a public health emergency of international concern”).Verdere gevallen van de uitbraak in La Gloria werden gerapporteerd op één medische website als “een ‘vreemde’ uitbraak van acute luchtweginfectie, die in enkele pediatrische gevallen leidde tot longontsteking. Volgens een plaatselijke inwoner, waren de symptomen koorts, zware hoest en grote hoeveelheden slijm.”

Merk op, dat deze symptomen optraden in verband met de nabijheid van een van de grootste industriële varkensvoedingscentrales in La Gloria in bezit van Smithfield Farms van de USA. Inwoners hadden de site van Smithfield Farms maandenlang lastig gevallen, terwijl ze klaagden over zware ademhalingsproblemen door de mestlagunes. Die mogelijke oorzaak van de ziekten in La Gloria interesseerde Osterhaus en zijn collega’s die de WHO adviseren blijkbaar niet. De langverwachte “pandemie”die Osterhaus al die tijd had voorspeld sinds zijn betrokkenheid met SARS in Guandgong (China) in 2003, werd eindelijk bewaarheid.

Op 11 Juni 2009 kondigde Margaret Chan van de WHO Fase 6 “Pandemische Noodtoestand” met betrekking tot de verspreiding van H1N1 Influenza af. Het is curieus, dat zij bij de aankondiging ervan opmerkte: “Naar huidig bewijs ervaart de overweldigende meerderheid van de patiënten milde symptomen en herstellen snel en volledig, vaak zonder enige vorm van medische behandeling.” en voegde eraan toe: “Wereldwijd is het aantal doden klein. Wij verwachten geen plotselinge en dramatische sprong in het aantal zware of fatale infecties.”

Later werd bekend, dat Chan na een verhit debat binnen de WHO het advies volgde van de “scientific advisory group of experts” van de WHO (“SAGE”). Een van de leden van SAGE was toen en is vandaag Dr. Albert “Mr Flu” Osterhaus.

Niet alleen bevond Osterhaus zich in een sleutelpositie om de paniek-veroorzakende verklaring van de WHO “Pandemic emergency” te bepleiten. Hij was ook voorzitter van de leidende private Europese Wetenschappelijke Werkgroep over Influenza (ESWI), die zichzelf beschrijft als een “multidisciplinaire groep sleutel-opinieleiders in influenza [die] tot doel heeft de impact van epidemische en pandemische influenza te bestrijden”.

Osterhaus’ ESWI is de vitale link -zoals ze zichzelf beschrijven- “tussen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in Geneve, het Robert Koch Instituut in Berlijn en de Universiteit van Connecticut, USA.”

Beduidender wat betreft de ESWI is, dat zijn werk geheel wordt gefinancierd door dezelfde Pharma Maffia bedrijven die miljarden verdienen aan de pandemie noodtoestand, omdat regeringen over de gehele wereld worden gedwongen vaccins te kopen en op te slaan op de afkondiging van een WHO-Pandemie. De oprichters van ESWI bestaan uit vaccinfabrikant Novartis, Tamiflu handelaar Hofmann-La Roche, Baxter Vaccines, MedImmune, GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur en andere.

Om niet het punt te verliezen, de wereldleidende viroloog, officieel adviseur over H1N1 van de regeringen van het  Verenigd Koninkrijk en Nederland, Dr. Albert Osterhaus, hoofd van het Departement Virologie aan het Erasmus Medisch College van Rotterdam, was ook lid van WHO’s elite SAGE en diende tegelijkertijd de door de farma-industrie gesponsorde ESWI, die op zijn beurt tot dramatische stappen aanspoorde om de wereld te vaccineren tegen het grote gevaar van een nieuwe Pandemie die -zoals zij benadrukten- de gevreesde Spaanse Griep pandemie uit 1918 zou kunnen evenaren.

De Wall Street bank JP Morgan schatte, dat als gevolg van het WHO Pandemiebesluit de reuze pharmabedrijven die ook Osterhaus’ ESWI financieren, zo’n 7,5 tot 10 miljard US$ winst gaan oogsten.

Een medelid van WHO’s SAGE is Dr. Frederick Hayden, van Wellcome Trust en naar verluid een goede vriend van Osterhaus.

Voorzitter van SAGE is een andere Britse wetenschapper, Prof. David Salisbury van het Britse Ministerie van Gezondheid. Hij is tevens hoofd van de WHO H1N1-Adviesgroep. Salisbury is een robust verdediger van de farma-industrie. Hij werd door de Britse burger gezondheidsgroep One Click beschuldigd van de verheimelijking van het bewezen verband tussen vaccins en een explosieve stijging van autisme bij kinderen als ook tussen vaccin Gardasil en verlamming en zelfs dood.

Op 28 september 2009 verklaarde dezelfde Salisbury: “Er is een heel duidelijke mening in de wetenschappelijke gemeenschap, dat er geen risico bestaat voor de toevoeging van Thiomersal.”

Het vaccin dat voor H1N1 in Groot-Brittannie wordt gebruikt wordt voornamelijk geproduceerd door GlaxoSmithKline. Het bevat het kwikhoudend conserveermiddel Thiomersal. Wegens toenemen bewijs, dat Thiomersal in vaccins zou kunnen worden gerelateerd aan autisme bij kinderen in de US, riepen de American Academy of Pediatrics en de US Public Health Service in 1999 op het uit vaccins te verwijderen.

Nog een ander lid van SAGE bij de WHO met intieme financiële banden met vaccinmakers die profiteren van SAGE’s aanbevelingen aan de WHO is Dr. Arnold Monto, een betaalde consultant van vaccinmaker MedImmune, Glaxo en ViroPharma.

Sterker nog, de vergaderingen van de “onafhankelijke”wetenschappers van SAGE worden bezocht door “waarnemers” waaronder, jawel, de vaccinmakers GlaxoSmithKLine, Novartis, Baxter en Co.

Men zou kunnen vragen, waarom -indien de SAGE worden verondersteld de wereldleidende experts op gebied van griep en vaccins te zijn- zij de vaccinmakers zouden vragen erbij te komen zitten.

In het voorbije decennium trad de WHO om de beschikbare fondsen te vergroten in -wat ze noemt- “publiek private partnerships.” In plaats van zijn fondsen alleen te ontvangen van regeringen van lidstaten van de Verenigde Naties, zoals zijn oorspronkelijke doelstelling was geweest, ontvangt de WHO tegenwoordig bijna het dubbele van zijn normale VN-budget in de vorm van schenkingen en financiële steun van private industrie.

De industrie? De medicijn- en vaccinfabrikanten die profiteren van beslissingen als het H1N1 Pandemie Noodbesluit van Juni 2009. Als hoofdfinanciers van de WHO-bureaucratie ontvangen de Pharma Maffia en hun vrienden datgene wat wordt genoemd “open deur rood tapijt behandeling” in Genève.

In een interview met Der Spiegel in Duitsland noemde de epidemioloog Dr. Tom Jefferson van de Cochrane Collaboration, een organisatie van onafhankelijke wetenschappers, die alle griepgerelateerde studies evalueren, de implicaties van de privatisering van de WHO en de commercialisering van gezondheid:

Een van de buitengewone kenmerken van deze influenza – en de hele influenza sage—is, dat er enkele mensen zijn die jaar in jaar uit voorspellingen doen die steeds slechter worden. Tot dusver is geen enkele ervan uitgekomen en deze mensen zijn er nog steeds en blijven hun voorspellingen doen. Bijvoorbeeld, wat gebeurde er met de vogelgriep, die werd verondersteld ons allemaal te doden? Niets.

Maar dat weerhoudt deze mensen er niet van steeds hun voorspellingen te doen. Soms krijg je het gevoel, dat er een hele industrie is die bijna zit te wachten op de uitbraak van een pandemie.

SPIEGEL: Wie bedoelt u? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)?

Jefferson: “De WHO en volksgezondheidsautoriteiten, virologen en de farmaceutische bedrijven. Ze hebben deze machine rond de dreigende pandemie gebouwd. En het gaat om een heleboel geld, invloed, carrières en hele instituten! En alles wat ervoor nodig was om de machine te starten was het muteren van een van deze influenza virussen…”

Gevraagd of de WHO de Pandemie Noodtoestand opzettelijk had uitgeroepen om een enorme markt voor H1N1 vaccin en medicijnen te creëren antwoordde Jefferson:

Denkt u niet, dat er iets opmerkelijks is in het feit, dat de WHO zijn definitie van pandemie heeft veranderd? De oude definitie was een nieuw virus, die snel om zich heen greep, waarvoor je geen immuniteit had, en die een hoog ziekte- en sterftepercentage creëerde. Nu zijn de laatste twee criteria vervallen en zo werd de varkensgriep gecategoriseerd als een pandemie.”

Passend genoeg, publiceerde de WHO de nieuwe Pandemie definitie in april 2009 juist op tijd om de WHO, op advies van SAGE en anderen als Albert `Dr Flu` Osterhaus en David Salisbury, de milde gevallen van griep genaamd H1N1 Influenza A te worden uitgeroepen tot een Pandemie Noodtoestand.

In een relevante voetnoot rapporteerde de Washington Post op 8 december in een artikel over de ernst of gebrek daaraan van de wereldwijde H1N1 “pandemie”, dat “met de tweede golf van H1N1 infecties die de top in de US heeft bereikt, voorspellen leidende epidemiologen, dat de pandemie zou kunnen worden gerangschikt als de mildste sinds de moderne medische wetenschap influenza uitbraken begon te documenteren.”

De Russische Parlementariër en voorzitter van de Gezondheidscommissie van de Duma, Igor Barinow heeft de Russische vertegenwoordiger bij de WHO in Genève opgeroepen om een officieel onderzoek te bevelen naar het groeiende bewijs van massieve corruptie van de WHO door de farmaceutische industrie. “Er zijn zware beschuldigingen van corruptie binnen de WHO,” zei Barinow. “Een internationale onderzoekscommissie is met spoed vereist.”

9 december 2009

Door F. William Engdahl
Auteur van Full Spectrum Dominance:
Totalitarian Democracy in the New World Order

vertaald door Spy-Nose uit:

http://www.rense.com/general88/megawho.htm

benaderd op 24 december 2009


Eindnoten

1) Martin Enserink, In Holland, the Public Face of Flu Takes a Hit,
Science, 16 October 2009:
Vol. 326. no. 5951, pp. 350 ­ 351; DOI: 10.1126/science.326_350b.
2) Science, November 3, 2009, Roundup 11/3 The Brink Edition, accessed on
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/panay.jpg
&imgrefurl=http://blogs.sciencemag.org/scienceinsider/2009/11/roundup-113-the.html&usg=___
pt_M2p5uuWJw2outvX-U8SbR9E=&h=168&w=250&sz=21&hl=en&start=3&tbnid=MnfYxYJ9Q_
EqPM:&tbnh=75&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dalbert%2Bosterhaus%2Bscience
%2Bmagazine%26gbv%3D2%26hl%3Den.
3) Article from Dutch, De Farma maffia Deel 1 Osterhaus BV, 28 november 2009, accessed in
http://hetonderzoek.blogspot.com/2009/11/de-farma-maffia-deel1-osterhaus-bv.html.
4) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiële belangen Osterhaus waren bekend
Nieuwsbericht, 30 september 2009, accessed in
http://www.minvws.nl/nieuwsberichten/pg/2009/osterhaus.asp.
5) European Commission, “Research”, Dr Albert Osterhaus, accessed in
http://ec.europa.eu/research/profiles/index_en.cfm?p=1_osterhaus.
6) Ibid.
7) Jane Corbin, Interview with Dr Albert Osterhaus, BBC Panorama, 4 October, 2005.
8 ) Karin Steinberger, Vogelgrippe: Der Mann mit der Vogelperspektive, Seuddeutsche Zeitung, 20 October, 2005, accessed in
http://www.seuddeutsche.dewww.seuddeutsche.de panorama/8/373818/text/.
9) Ibid.
10) Schweinegrippe-Geldgieriger Psychopath Auslöser der Pandemie?, accessed in
http://polskaweb.eu/vater-der-neuen-grippen-wahrscheinlich-wahnsinnig-673756422645.html.
11) Ab Osterhaus, External factors influencing H5N1 mutation/reassortment events with pandemic potential, OIE, 7-9 October 2008, Verona, Italy, accessed in
http://www.oie.int/eng/info_ev/en_verone.htm.
12) WHO Health Advisory, April 2009, accessed in HYPERLINK “http://www.swine-flu-vaccine.info/http://www.swine-flu-vaccine.info/.
13) Biosurveillance, Swine Flu in Mexico- Timeline of Events, April 24, 2009, accessed in
http://biosurveillance.typepad.com/biosurveillance/2009/04/swine-flu-in-mexico-timeline-of-events.html.
14) Cited in Louise Voller, Kristian Villesen, Stærk lobbyisme bag WHO-beslutning om massevaccination , Information, Copenhagen, 15 November 2009 accessed in http://www.information.dk/215355.
15) Jane Bryant, et al, The One Click Group Response: Prof. David Salisbury Threatens Legal Action, 4 March, 2009, accessed in
http://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccines/
16) David%20Salisbury%20Threatens%20One%20Click.pdf.
Prof. David Salisbury cited in, Swine flu vaccine to contain axed additive, London Evening Standard, 28 September 2009, accessed in .
http://www.gulf-times.com/site/topics/printArticle.asp?cu_no=2&item
_no=316888&version=1&template_id=38&parent_id=20
17) Bert Ehgartner, Schwindel mit der Schweinegrippe Ist die Aufregung ein Coup der Pharmaindustrie? Accessed in
http://www.profil.at/articles/0944/560/254615/schwindel-
schweinegrippe-ist-aufregung-coup-pharmaindustrie.
18) Tom Jefferson, Interview with Epidemiologist Tom Jefferson: ‘A Whole Industry Is Waiting For A Pandemic’ Der Spiegel, 21 July 2009, accessed in
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,637119,00.html.
19) Ibid.
20) Louise Voller, Kristian Villesen, Mystisk ændring af WHO’s definition af en pandemi,Copenhagen Information, 15 November 2009, accessed in
http://www.information.dk/215341.
21) Rob Stein, Flu Pandemic Could Be Mild, Washington Post, December 8, 2009.
22) Polskanet, Russland fordert internationale Untersuchung, 5 December 2009, accessed in
http://polskaweb.eu/vater-der-neuen-grippen-wahrscheinlich-wahnsinnig-673756422645.html

5 REACTIES

 1. De heer Osterhaus heeft, samen met o.a. GSK, belangen in een zweeds Pharma bedrijf dat zich bezig houdt met veterinaire vaccins. Ik lees daar nooit iets over, terwijl juist die rechtsreekse link met GSK bij mij de alarmbellen deed rinkelen.

  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.

 2. http://www.autismhelpforyou.com/Simpsonwood_And_Puerto%20%20Rico.htm

  de enige ware bewijzen van valse leugens van overheden rond de globe op alle vaccins met Thimrosal en aluminium verbindingen

  dit zijn de bewijs stukken van de Top artsen waar onder CDC,FDA,WHO,BIG FARMACIE USA die nu liegen in 2009 over vaccin s Vervolg op de Simpsonwood files uit jaar 2000 van de top artsen van de USA VAN CDC,FDA,WHO EN BIG FARMARCIE onderzoek naar de bijwerkingen van Thimerosal en Aluminium verbindingen aanwezig in bijna alle vaccins van de wereld

  voor de simpsonwood memo van de CDC,FDA,WHO,BIG FARMA kijk op

  http://www.scribd.com/doc/2887572/Simpsonwood-Transcript20Searchable

  pdf 1 en pdf 2 zijn de gevolg memo s op geheime ontmoeting s plaats congres gehouden in usa Simpsonwood in 2000 het verhaal gaat voort op Thimrosal en aluminium verbindingen de veroorzaker van neurologische en permanent letsel en als eind fase treed de op zeker dood in

  zie pdf 1 bestand van 21 MB http://www.autismhelpforyou.com/AL%20-%201.pdf

  zie pdf 2 bestand van 13 MB http://www.autismhelpforyou.com/AL%20-%202.pdf

  In juni 2000, een groep van regering s top wetenschappers en functionarissen van de gezondheid verzameld voor een vergadering in het midden van de geïsoleerde Simpsonwood conferentie in Norcross, Georgië. is de groep top artsen van de wereld Bij een geroepen bij de Centers voor ziekte preventie en bestrijding, werd de bij een komst gehouden op de vlucht plaats Methodist, nestled in be boste land bouw grond naast de rivier Chatta hoochee om volledige geheim houding te garanderen. Het bureau had geen openbare aankondiging van de sessie- alleen particuliere uit nodigingen aan twee en vijftig deelnemers af gegeven. Er waren hoge ambtenaren uit de CDC en de Food and Drug Administration, de hoogste vaccin specialist uit de Wereld gezondheid s organisatie in Genève en vertegenwoordigers van elke fabrikant van de grote vaccin maatschappij Glaxo Smith Kline,Merck, waar onder Wyeth en Aventis Pasteur. Waar op een embargo alle wetenschappelijke gegevens op tafel liggen, CDC ambtenaren herinnerd herhaaldelijk de deel nemers er aan,er zouden geen foto kopieën van documenten worden gemaakt, geen papieren en het maken van notities met hen worden meegenomen wanneer zij het congres zouden verlaten. De federale ambtenaren en vertegenwoordigers van de industrie had gemonteerd te bespreken een verontrustende nieuwe studie die alarmerende vragen over de veiligheid van een groot aan tal gemeenschappelijke kinder vaccins aan zuigelingen en peuters toe gediend aan de orde gesteld. Naar 1 CDC epidemiologist Tom Verstraeten, die van het Agent schap massale data base met de medische records van 100.000 kinderen moest worden geanalyseerd, met de naam leek conserveer middel op basis van kwik in de vaccins Thimerosal verantwoordelijk is die voor een dramatische toe name van het autisme en een hele reeks andere neurologische aandoeningen bij kinderen zorgde. “Ik was eigenlijk bedwelmd op de plaats door wat ik allemaal zag en te horen kreeg Vers extra eten die gemonteerd op Simpsonwood, en het verbijsterend aan tal eerdere studies die een koppeling tussen thimerosal en spraak vertragingen, aandacht te kort,wan orde, hyper activity en autisme aan geven. Sinds 1991, toen de CDC en de FDA heeft aan bevolen dat drie extra vaccins laced met de conserveer middel worden toe gekend aan de buiten gewoon jonge zuigelingen–in één geval binnen uur na de geboorte–was het geschatte aan tal gevallen van autisme vijftien fout, uit een in elke 2500 kinderen één in 166 kinderen toe genomen. Zelfs voor wetenschappers en artsen gewend aan kwesties van leven en dood werden geconfronteerd, de bevindingen waren be angstigend. “U kunt af spelen met dit alle ge wenste,” horen Dr. Bill Weil, een adviseur voor de Amerikaanse academie voor pediatrie, de groep. De resultaten zijn”statistisch significante.” Dr. Richard Johnston een immunologist en pediatrician van de universiteit van Colorado waarvan klein zoon vroeg op de ochtend van de eerste dag van de vergadering geboren waren, schrok ik nog meer. “Mijn gevoelige darm?” zei hij. ‘Vergeven van deze persoonlijke opmerking: ik wil niet dat mijn zoontje een vaccin krijgt met thimerosal bevattende stoffen tot dat wij beter weten wat er gaande is.’

  Maar in plaats van onmiddellijk stappen te ondernemen en het plubliek te waarschuwen en de vaccins te verwijderen van levering van de ambtenaren en leiding gevende op Simpsonwood thimerosal het grootste deel van de komende twee dagen bespreken hoe deze schadelijk gegevens af te dekken. Naar de uit geschreven tekst die in het kader van de vrijheid of Informatie Act, waren velen tijdens de bij een komst bezorgd over de in vloed die de schadelijke onthullingen over thimerosal zouden hebben op de vaccin industrie. “Wij zijn in een slechte positie uit het stand punt van de verdediging van de eventuele rechts zaken,” zei Dr. Robert Brent, een pediatrician op de Alfred i. du Pont Hospital for Children in Delaware. “Dit is een resource aan onze zeer drukke eiser advocaten in dit land.” Dr. Bob Chen, hoofd van de veiligheid van de vaccin voor de CDC uit gedrukt vrij stelling die “gezien de gevoeligheid van de informatie, Wij konden het voor ons houden de handen van, laten we zeggen, minder verantwoordelijk handen.” Dr. John Clements, vaccins adviseur op de Wereld gezondheid s organisatie, verklaard dat “misschien had deze studie niet moeten gebeuren op alle vaccins.” Hij voegt toe dat “de onderzoek resultaten moeten worden verwerkt’ waarschuwing dat de studie”door anderen zullen worden genomen en op een andere manier buiten de wil van deze groep wordt gebruikt.” In feite is de regering gebleken veel meer bedreven in het af handelen van de schade dan op de bescherming van de gezondheid van kinderen. De CDC betaald het Institute of Medicine een nieuwe studie naar de risico’s van thimerosal, white wash onderzoekers “uit te sluiten” van de chemische stof koppeling naar autisme bestellen. Het vers tra eten van de bevindingen, in gehouden, hoe wel ze slated had zijn voor onmiddellijke publicatie, en andere wetenschappers te horen dat het zijn oorspronkelijke gegevens had “verloren” en kan niet worden gerepliceerd. En om de vrijheid of informatie Act, het uit geleverd zijn reuzen data base met vaccin records aan een particuliere onderneming off-limits declareren voor onderzoekers. Tegen de tijd die vers tra eten eindelijk zijn studie in 2003 gepubliceerd, had hij voor Glaxo Smith Kline aan het werk gegaan en zijn gegevens om de koppeling tussen thimerosal en autisme gewijzigd. Vaccin fabrikanten had al begonnen om geleidelijk thimerosal van injecties gegeven aan de Amerikaanse zuigelingen– maar ze blijven verkopen uit hun op basis van kwik voorraden van vaccins tot vorig jaar. De CDC en de FDA heeft hen een handje om de getint vaccins voor export naar ontwikkeling s landen te kopen en drugs bedrijven blijven gebruiken de conserveer middel in bepaalde Amerikaanse vaccins–met in begrip van verschillende pediatric griep schoten als mede tetanus boosters routine matig gegeven aan de elf-jarigen. De drugs bedrijven krijgen uit krachtige wetgevers in Washington ook hulp. Senaat hoofd leiders Bill Frist, die € 873,000 van de bij dragen van de farmaceutische industrie ontvangen heeft, heeft gewerkt aan immuniseer vaccin makers van aan sprakelijkheid in 4,200 rechts zaken die zijn in gediend door de ouders van kinderen gewonden. Bij vijf af zonderlijke gelegen heden heeft Frist geprobeerd te verzegelen al van de regering vaccin gerelateerde documenten–inclusief de uit geschreven tekst Simpsonwood en Eli Lilly, de ontwikkelaar van thimerosal, uit sub poenas beschermen. In 2002, de dag na de Frist vertraging rustig een rider genoemd de “Eli Lilly Protection Act” in een stuk van de beveiligings vader land het bedrijf bij gedragen € 10.000 zijn campagne en 5000 kopieën van zijn boek over bio terrorisme gekocht. De maatregel werd in getrokken door het Congres in 2003– maar eerder dit jaar Frist vertraging een andere bepaling in een strijd tegen het terrorisme factuur die compensatie zou weigeren aan kinderen hersenen vaccin verband houdende aandoeningen lijden. “De rechts zaken zijn zo groot dat zij kunnen vaccin producenten failliet en beperken ons vermogen aan te pakken om naar een biologische aan val van terroristen,” al dus Dean Rosen, gezondheid beleid eerste adviseur. Zelfs vele conservatieven zijn geschokt door de regering in spanningen om de gevaren van thimerosal verdoezelen. Rep. Dan Burton, een republikeinse uit Indiana, toe zag op een onderzoek naar drie jaar thimerosal nadat zijn zoontje diagnose autisme werd gesteld. “Thimerosal gebruikt als conserveer middel in vaccins recht streeks verband met de epidemie autisme houdt,” zijn Parlement regering democratische Commissie concludeerde in zijn eind verslag. “Deze epidemie naar alle

  waarschijnlijkheid is verhinderd of beperkt als de FDA niet in slaap had gevallen op de schakelaar met betrekking tot een gebrek aan veiligheid gegevens met betrekking tot de geïnjecteerde thimerosal, een bekende Neurotoxine.” De FDA en andere volksgezondheid s instanties is mislukt om actie te ondernemen, de Commissie toe gevoegd, uit de “institutionele malfeasance voor zelf bescherming” en “mis plaatst protectionisme van de farmaceutische industrie.” Het verhaal van hoe overheid s instellingen gezondheid met Big Pharma mee gewerkt verbergen van de risico’s van thimerosal van het publiek is een afschuwelijke case studie van institutionele arrogantie, macht en heb zucht. is slechts met tegen zin in de controverse getekend. Ik heb ontmoet als jurist en environmentalist die werken op het gebied van de kwik toxiciteit jaar heeft door gebracht, vaak moeders van autistische kinderen die waren er absoluut van overtuigd dat hun kinderen hebben is geschaad door vaccins. Ik was in de particuliere sector, Ik twijfelde dat autismede schuld kan zijn op één bron, en ik zeker van de regering moeten ouders gerust stellen dat vaccinatie veilig zijn begrepen; de bestrijding van dodelijke kinder ziekten afhankelijk is. Ik ben het eens met skeptics zo als Rep. Henry Waxman, een democraat uit Californië, die zijn collega’s op de democratische Commissie huis regering verweten sprong naar conclusies over autisme en vaccinaties. “Waarom moeten we paniek over mensen immunisatie,” Waxman gewezen tijdens een hoor zitting, “tot dat we de feiten kennen ? Het was pas na het lezen van de uit geschreven tekst Simpsonwood, de toon aangevende wetenschappelijke studie en praten met veel van de natie geprivilegieerde autoriteiten op kwik die werd ik er van overtuigd dat de koppeling tussen thimerosal en de kinder tijd neurologische stoornissen-epidemie reëel is. Vijf van mijn eigen kinderen zijn leden van de Thimerosal generatie-degenen die zijn geboren tussen 1989 en 2003–die zware doses van kwik van vaccins te ontvangen. “De elementaire kwaliteiten worden overspoeld met kinderen die symptomen van zenuw- of immuun systeem schade hebben,” Patti White, verpleegster school, het Parlement regering democratische Commissie gezegd in 1999. “Vaccins moeten ons gezonder maken, maar in 25 jaar van verpleeging heb ik nog nooit zo veel beschadigd gezien, zieke kinderen. Iets buiten gewoon verkeerd gebeurt er met onze kinderen.” Meer dan 500.000 kinderen momenteel lijden aan autisme en pediatricians jaarlijks meer dan 40.000 nieuwe gevallen onderzoeken. De ziekte is onbekend tot 1943, toen het werd geïdentificeerd en gediagnosticeerd elf kinderen geboren in de maanden nadat thimerosal ten eerste is toe gevoegd aan de baby vaccins in 1931.

  Sommige skeptics geschil dat de stijging van autisme wordt veroorzaakt door vaccinaties thimerosal bestempeld. Zij voeren aan dat de verhoging een gevolg van betere diagnose een theorie die twijfel achtig is, lijkt gezien het feit dat de meeste van de nieuwe gevallen van autisme worden geclusterd binnen een enkele generatie van kinderen. “Als de epidemie werkelijk een artefact arme diagnose is”scoffs Dr. Boyd Haley, een van de wereld autoriteiten op kwik toxiciteit”waar zijn alle 25-jarige autistics?” Andere onderzoekers er op wijzen dat de Amerikanen worden bloot gesteld aan een grotere cumulatieve “load” kwik dan ooit te voren uit besmette vis amalgaam vullingen en stel voor dat thimerosal in vaccins mogelijk slechts een gedeelte van een veel groter probleem. Het is een punt van zorg dat verdient zeker veel meer aan dacht dan zij heeft ontvangen maar het besef dat de concentraties van kwik in vaccins met andere bronnen van blootstelling aan onze kinderen. Wat is het meeste op valt, is de lengte die veel van de toon aan gevende detectives zijn gegaan om te negeren en bedekken de bewijzen tegen thimerosal. Van af het aller eerste begin heeft de wetenschappelijke zaak tegen het toevoeging middel kwik over weldigende geweest. De conserveer middel, die wordt gebruikt om schimmels en bacterie groei in vaccins, bevat ethyl mercury, een krachtig Neurotoxine.Vracht wagen ladingen van studies hebben aan getoond dat kwik de neiging te accumuleren in de hersenen van primaten en andere dieren, na dat ze zijn met de vaccins geïnjecteerd en dat de ontwikkelende hersenen van zuigelingen bij zonder gevoelig zijn. In 1977 een Russische onderzoek gevonden dat volwassenen worden bloot gesteld aan de veel lagere concentraties van ethyl mercury dan die voor Amerikaanse kinderen hersens beschadigingen jaar later nog steeds lijden. Rusland verboden thimerosal van kinder vaccins twintig jaar geleden en Denemarken, Oostenrijk, Japan, Groot-Brittannië en allen de Noordse landen hebben in middels gevolgd aan passen.

  interne documenten blijkt dat Eli Lilly, die eerst ontwikkeld thimerosal, van af het begin wist dat het product er voor zorgen schade en zelfs de dood in zo wel dieren als mens dat kan. Het bedrijf thimerosal getest door het toe dienen aan tweeëntwintig patiënten met terminal meningitis, die allen binnen de weken wordt geïnjecteerd overleden in 1930,-een feit Lilly niet bother verslag in haar onderzoek thimerosal veilig verklaren. In 1935, onderzoekers op een ander vaccin fabrikant Pittman Moore, gewaarschuwd Lilly dat de beweringen over de veiligheid van thimerosal “heeft niet gecontroleerd met ons.’ Halve honden Pittman geïnjecteerd met vaccins op basis van thimerosal werd zieke, leidt er onderzoekers te verklaren dat de conserveer middel “on bevredigend een positief serum dat is bedoeld voor gebruik op honden.” In de decennia die gevolgd, het bewijs tegen thimerosal voort gezet moet worden gekoppeld. Tijdens de tweede wereld oorlog, wanneer het ministerie van defensie in vaccins op soldaten, de conserveer middel gebruikt verplicht het Lilly voor de etikettering van de “poison.” In 1967, gevonden in de micro biologie toe gepast een studie die thimerosal muizen wanneer ze worden toegevoegd aan de geïnjecteerde vaccins gedood. Vier jaar later, Lilly van eigen studies getuigt dat thimerosal was “vergiftig weefsel cellen” in concentraties die zo laag als één deel per miljoen–100 maal zwakker dan de concentratie in een typische vaccin. Des al niet te min het bedrijf blijven thimerosal als “non toxic” bevorderen en ook die in de actuele ontsmettings middelen opgenomen. In 1977 tien baby’s in een zieken huis Toronto omgekomen bij een anti septic be houden met thimerosal was dabbed naar hun navel snoeren.In 1982 In 1982 voor gesteld de FDA een verbod op OTC producten die op genomen thimerosal, en in 1991 het Agent schap beschouwd als uit dierlijke vaccins te verbieden. Maar jammer genoeg, dat zelfde jaar de CDC aan bevolen dat zuigelingen voldaan aan een reeks van kwik laced vaccins worden geïnjecteerd. Nieuw geboren voor hepatitis B zou worden gevaccineerd binnen vierentwintig uur na de geboorte en twee maand oude zuigelingen immuniseerde zou worden voor haemophilus influenzae B en difterie, tetanus pertussis..

  De drugs industrie wist de extra vaccins die een gevaar uit gaat. Het jaar dat de CDC goed gekeurd de nieuwe vaccins, Dr. Maurice Hilleman, een van de vaders van de Merck vaccin programma’s, het bedrijf dat zes maand jarigen die werden beheerd gewaarschuwd beschoren de op namen gevaarlijke blootstelling aan kwik. Hij aan bevolen dat thimerosal worden gestaakt, “met name bij gebruik van zuigelingen en kinderen,” op merken dat de industrie nieuwe of niet-giftige alter natieven. De beste manier om mee om te gaan, hij voegde er aan toe, om over te schakelen naar de werkelijke vaccins zonder conserveer middelen er aan toe te voegen Merck en andere drugs bedrijven waren de hindernis echter geld. Thimerosal kunnen de farmaceutische industrie pakket vaccins in flesjes die meerdere bedragen, die extra bescherming behoeven om dat zij gemakkelijker zijn aan getast door meerdere naald vermeldingen bevatten. De grotere flesjes kosten half zo veel als smaller, één dosis flesjes, waar door het voor de internationale organisaties om hen aan de arme regio’s goed koper produceren heerlijke gegeten risico of epidemieën. Geconfronteerd met deze kosten overweging, Merck genegeerde Hilleman waarschuwingen en regerings functionarissen nog steeds meer thimerosal gebaseerd vaccins aan te dringen op kinderen. Amerikaanse pre schoolers ontvangen vóór 1989, elf vaccinaties – voor polio, difterie, tetanus pertussis en mazelen-BOF-rode hond. Tien jaar later, dank aan de federale aan bevelingen ontvingen kinderen een totaal of tweeëntwintig inentingen tegen de tijd die zij bereikt van eerste kwaliteit. As het nummer of vaccins verhoogd, het tarief of autisme kinderen geëxplodeerd. In de jaren negentig, werden 40 miljoen kinderen geïnjecteerd met vaccins op basis van thimerosal ongekende ontvangen gehalte aan kwik tijdens een kritieke periode voor de ontwikkeling van de hersenen. Ondanks de goed gedocumenteerde gevaren van thimerosal blijkt dat niemand de moeite genomen heeft om de cumulatieve dosis van kwik die kinderen van het mandaat vaccins ontvangen zou op te tellen. “Wat heeft de FDA zo lang te maken van de berekeningen?” Peter Patriarca, directeur van virale producten voor het Bureau gevraagd in een e-mail bericht naar de CDC in 1999. “Niet CDC en de advies organen waarom deze berekeningen wanneer zij de kinder tijd immunisatie planning snel uit gebreid?”Maar tegen die tijd was het kwaad al geschied. Op twee maanden, wanneer de kinder sterfte hersenen nog steeds in een kritieke fase van ontwikkeling is, ontvangen zuigelingen routine matig drie in oculations die deel uit maakt van een totaal van 62,5 micro gram ethyl-kwik–een 99 keer groter is dan de limiet van de EPA voor dagelijkse blootstelling aan kwik van methyl bromide, een verwante Neurotoxine niveau. Hoe wel de vaccin industrie eist dat ethyl kwik weinig gevaar op levert, om dat het snel naar beneden wordt af gebroken en wordt verwijderd door de instantie van verschillende onderzoeken–waar onder een gepubliceerd in april door de nationale instituten van de volks gezondheid–voorstellen ethyl kwik is eigenlijk meer giftig voor de ontwikkeling van de hersenen en de hersenen die langer dan methyl kwik moet blijven staan. Ambtenaren die

  verantwoordelijk zijn voor de kinder tijd inentingen er op aan dringen dat de extra vaccins moet zuigelingen te beschermen tegen de ziekte waren en dat thimerosal nog steeds absoluut in ontwikkelings landen, die zij vaak zeggen, de flesjes met één dosis waarvoor geen conserveer middel vereist kunnen het ons niet veroorloven. Dr. Paul Offit, een van de CDC bovenste vaccin adviseurs, vertelde mij, “Ik denk dat als wij werkelijk een griep pandemie– en ongetwijfeld wij in de komende twintig jaar, zullen omdat we altijd doen, er geen enkele wijze op aarde God is dat wij 280 miljoen mensen met één dosis flesjes immuniseer. Er moet multi dose flesjes.”Maar terwijl de ambtenaren van volks gezondheid wellicht goed bedoeld waren, veel van die welke betrekking hebben op het CDC Raad gevend Comité, die de extra vaccins gesteund had nauwe banden met de industrie. Dr. SAM Katz, van de parlementaire commissie voorzit, was een betaalde consultant voor de meeste van de grote vaccin makers en deel uit van een team dat de het in 1963 tot licensure gebracht. Dr. Neal Halsey, een ander lid van de Commissie, als een onderzoeker voor de bedrijven vaccin gewerkt en honoraria van Abbott Labs ontvangen voor zijn onderzoek op het hepatitis B-vaccin. In de strakke cirkel van wetenschappers die aan vaccins werken, zijn dergelijke belangen conflicten namelijk gemeenschappelijke. Rep. Burton zegt dat de CDC “routine matig kunnen wetenschappers met duidelijke belangen conflicten te dienen over intellectuele raad gevende comités die aan bevelingen naar nieuwe vaccins doen,”zelfs maar ze hebben”belangen in de producten en de bedrijven waar voor zij worden geacht te geven on vertekende toe zicht”. De regering democratische Commissie huis ontdekt dat vier van de acht CDC adviseurs richt snoeren voor een vaccin rato virus goed gekeurde “had financiële banden met de farmaceutische bedrijven die verschillende versies van het vaccin te ontwikkelen zijn.”

  Offit, die een octrooi op een van de vaccins deelt, erkend mij dat hij “wil geld” als zijn stemming uit eindelijk tot een verhandelbare product leidt. Maar hij ontslagen mijn suggestie dat het een wetenschapper directe financiële spel CDC goed keuring mogelijk bijstelling van zijn oor deel. “Het biedt geen conflict voor mij,” eist hij. “Ik gewoon is mede gedeeld door het proces, niet door haar zijn beschadigd. Wanneer ik rond die tafel zat, probeerde mijn enige intentie te dat het beste de kinderen in dit land geprofiteerd aan bevelingen doen. Het is aan stoot gevend om te zeggen dat artsen en de volksgezondheid mensen in de zak van de industrie hebben en dus zijn besluiten dat zij weten onveilig voor kinderen zijn. Het is gewoon niet de manier waar op die het werkt.” Andere vaccin wetenschappers en regulerende instanties verzekerde mij vergelijkbaar. Net als Offit bekijken ze zelf als verlichte hoeders van de gezondheid van kinderen, trots op hun “partner schap” met farmaceutische bedrijven, ge vrij waard van de seductions persoonlijke winst belaagd door irrationele activisten waar van anti-vaccine campagnes zijn gevaar voor de gezondheid van kinderen. Zij zijn vaak verbitterde van in twijfel trekt. “Wetenschap,” zegt Offit, “is beste links wetenschappers” Sommige ambtenaren zijn nog steeds, gealarmeerd door de duidelijke belangen conflicten. Paul Patriarca van de FDA blasted zijn per e-mail aan CDC beheerders in 1999, federale regel gevers wegens het niet voldoende het gevaar van de toe gevoegde baby vaccins te onder zoeken. “Ik weet niet zeker zal er een een voudige manier van de potentiële perceptie dat de FDA, CDC en immunisatie-beleid instanties mogelijk op de schakelaar in slaap zijn gevallen: thimerosal tot op heden “Patriarca heeft geschreven. De nauwe banden tussen regel gevende ambtenaren en de farmaceutische industrie, hij toe gevoegd, “zal ook vragen stellen over de verschillende adviserende instanties met betrekking tot de agressieve aan bevelingen voor gebruik” van thimerosal in kinder vaccins.

  Als federale regelgevende instanties en de regering wetenschappers niet begrijpen van de mogelijke risico’s van thimerosal loop der jaren, kan niemand beweren dat na de geheime bij een komst Simpsonwood onwetendheid. Maar in plaats van meer studies om te testen op de koppeling met autisme en andere vormen van hersen voeren, de CDC politiek over wetenschap geplaatst. Het Bureau de data base op kinder vaccins–die had ontwikkeld grotendeels op kosten van de belasting betaler in geschakeld — via een particuliere bureau van de Verenigde Staten ziekte verzekerings plannen, te waarborgen dat kan niet worden gebruikt voor het aan vullende onderzoek. Het ook het instituut of Medicine, een adviserende organisatie die deel uit maakt van de National Academy of Sciences, tot een studie die de koppeling tussen de bunking opgedragen thimerosal en hersen ziekten. De CDC “wil dat we, verklaren dat deze zaken tamelijk veilig zijn” Dr. Marie McCormick, die Commissie het IOM immunisatie veiligheids beoordeling voor gezeten, het haar collega onderzoekers horen wanneer zij eerst voldaan in januari 2001. “We ooit gaan niet te komen dat [autisme] een echte nevel effect is” thimerosal bloot stelling. Naar de uit geschreven tekst de bij een komst van de parlementaire Commissie hoofd staf medewerkers, Kathleen Stratton voor speld dat het IOM concludeer dat het bewijs materiaal was “onvoldoende accepteren of weigeren van een causale relatie” tussen thimerosal en autisme. Dat zij toe gevoegd, het resultaat “Walt wil”een verwijzing naar Dr. Walter Orenstein, directeur van het programma van de nationale immuniseren voor de CDC is. Voor diegenen die hun leven hebben gewijd aan de bevordering van de vaccinatie, de onthullingen over thimerosal dreigde te onder mijnen, alles wat die ze voor hebben gewerkt. “Wij hebt een draak door hier, de staart” zei Dr. Michael Kaback, een ander lid van de Commissie. “Hoe meer negatieve dat [onze] presentatie is, het minder waarschijnlijk mensen zijn voor het gebruik van vaccinatie immuniseren en wij weten wat de resultaten daar van zullen zijn. Wij zijn soort in een val gevangen. Hoe we onze manier van de trap werken, is volgens mij de toe slag.” In het openbaar, federale ambtenaren duidelijk gemaakt dat hun primaire doel in de studie thimerosal vaccins twijfels weg nemen. “Vier huidige studies plaats uit sluiten van de voor gestelde koppeling tussen autisme en thimerosal,” Dr. Gordon Douglas, vervolgens-directeur van strategische plannen vaccin onderzoek op het nationale instituten van de gezondheid verzekerd een Princeton-universiteit in mei 2001 te verzamelen. “In om de schadelijke effecten van het onderzoek zich onder het vaccin [mazelen] koppelen aan een verhoogde risico van autisme ongedaan maken, wij moet uit voeren en bekend making van aan vullende studies ouders van de veiligheid te verzekeren.” Douglas voor heen Als voorzitter van de vaccins voor Merck, waar hij waarschuwingen over de risico’s van thimerosal genegeerd.
  in mei van vorig jaar heeft af gegeven het Institute of Medicijne zijn eind verslag. De conclusie: er is geen beproefde verband tussen autisme en thimerosal in vaccins. In plaats van de grote hoeveelheid literatuur met een beschrijving van de toxiciteit van thimerosal bekijkt, het verslag vertrouwd op vier ramp zalig gebrekkig epidemiologische studies die onderzoeken van de Europese landen, waar kinderen ontvangen veel kleiner thimerosal doses dan de Amerikaanse kinderen. Het heeft ook aan gehaald met een nieuwe versie van het onderzoek van vers extra eten, gepubliceerd in het dag boek pediatrie, die te verminderen van de koppeling tussen thimerosal en autisme had zijn gewijzigd. Het nieuwe onderzoek kinderen te jong zijn op genomen ediagnosticeerd met autisme en anderen die symptomen van ziekte vertoonde vergeten. Het IOM verklaard de zaak gesloten en in een schokkend positie voor een wetenschappelijk orgaan aan bevolen dat er geen verder onderzoek worden gevoerd. Het verslag kan de CDC hebben voldaan, maar zij er van overtuigd dat niemand. Rep. David Weldon, een republikeins arts uit Florida die in het Parlement regering democratische comité dient, het instituut of Medicine zeggen het vertrouwd op een aantal studie s die “ramp zalige” door “arme ontwerp vertoonden” aangevallen en mislukte aan vertegenwoordigen “alle beschikbare wetenschappelijke en medische onderzoeken.” CDC ambtenaren zijn niet geïnteresseerd in een eerlijke zoeken naar de waarheid, vertelde Weldon mij, om dat “een koppeling aan tussen de vaccins en autisme zou dwingen toe geven dat hun beleid duizenden kinderen on herstelbaar beschadigd zouden hebben. Wie zou willen aan brengen die conclusie over zich zelf? Onder druk van het Congres en de ouders bij een geroepen het instituut of Medicijn een ander deel venster naar adres verder zorgen over het programma vaccin veiligheid Data link gegevens delen. In februari kritiek het nieuwe deel venster, samen gesteld uit verschillende wetenschappers, de manier waarop the VSD had zijn gebruikt in de studie Vers extra eten en de CDC ter beschikking te stellen van de data base vaccin opgeroepen de public.
  tot nu toe echter er in slechts twee wetenschappers geslaagd om toe gang te krijgen. Dr. Mark Geier, Voorzitter van de genetica Center van Amerika en zijn zoon, David, een jaar te verkrijgen van de medische records uit de CDC battling is besteed. Sinds augustus 2002, wanneer in de leden van het Congres het bureau in te schakelen via de gegevens onder druk, de Geiers er zes hebt voltooid studies die aan tonen een sterke correlatie bestaat tussen thimerosal en neurologische schade bij kinderen dat. Een studie die de cumulatieve dosis van kwik door kinderen geboren tussen 1981 en 1985 met de periode 1990-1996 geboren is ontvangen vergelijkt, een “belangrijke relatie” tussen autisme gevonden en vaccins. Een andere studie van educatieve prestaties gevonden dat kinderen die hogere doses van thimerosal in vaccins ontvangen bijna drie maal zo waarschijnlijk worden gediagnosticeerd met autisme en meer dan drie keer zo waarschijnlijk te lijden hebben onderspraak stoornissen en mentale retardatie waren. Een andere-naar-binnen kort gepubliceerde studie blijkt dat autisme tarieven daling na de recente eliminatie van thimerosal van de meeste vaccins. Zoals de federale regering heeft gewerkt om te voor komen dat wetenschappers vaccins te bestuderen, hebben anderen te bestuderen van de koppeling naar autisme versterkt. In april heeft toe gezegd de verslag gever Dan Olmsted van UPI een van de interessante studies zelf. Zoeken naar kinderen die niet waren bloot gesteld aan kwik in vaccins e aard van de bevolking dat wetenschappers worden meestal gebruikt als een “control” in experimenten–Olmsted scoured de Amish van Lancaster County, Pennsyl vania, die weigeren hun zuigelingen immuniseren. Gelet op het nationale tarief autisme, Olmsted berekend moet er 130 autistics onder de Amish. Hij vond slechts vier. Een moest zijn bloot gesteld aan hoge niveaus van kwik uit een centrale. De andere drie met in begrip van één kind aan genomen van buiten de

  Gemeenschap Amish–beschikte hun vaccins. Veel ambtenaren op het niveau van de staat, hebben ook gedetailleerde beoordelingen van thimerosal gevoerd. Terwijl de Institute of Medicijnen bezet wit wassen van de risico’s was, werd de Iowa zitting s periode zorgvuldig gecombineerd via alle beschikbare wetenschappelijke en bio logische gegevens. “Na drie jaar her zien, ik raakte overtuigd was er voldoende geloofwaardig onderzoek weer geven van een koppeling tussen kwik en de toe genomen Veel ambtenaren op het niveau van de staat, hebben ook gedetailleerde beoordelingen van thimerosal gevoerd. Terwijl het Institute of Medicine bezet wit wassen van de risico van was, werd de Iowa zitting s periode zorgvuldig gecombineerd via alle beschikbare wetenschappelijke en biologische gegevens. “Na drie jaar her zien, ik raakte overtuigd was er voldoende geloofwaardig onderzoek weer geven van een koppeling tussen kwik en de toe genomen Iowa werd het eerste stadium tot een verbod op kwik in vaccins, gevolgd door Californië. Soort gelijke verboden zijn nu in behandeling in andere landen tweeëndertig maar in plaats van de volgende kleur de FDA blijft om producenten op nemen thimerosal in tal van OTC-medicijnen, als mede steroïden en geïnjecteerde collageen. Nog zorg wekkender is, blijft de regering te behouden met thimerosal aan ontwikkelings landen-waar van sommige nu een plotselinge explosie autisme tarieven onder vinden vaccins te verzenden. In China, waar de ziekte vrij wel onbekend voor af gaand aan de in voering van thimerosal door fabrikanten van U.S. genees middelen in 1999 was, blijkt nieuws verslagen dat er nu meer dan 1,8 miljoen autistics. Hoe wel betrouwbare cijfers te komen door harde, lijken autistisch stoornissen ook worden Hoog vlieger in India, Argentinië, Nicaragua en andere ontwikkelings landen die nu thimerosal laced vaccins gebruikt. De Wereld gezondheid organisatie who blijft aan dringen thimerosal veilig is, maar het belooft te houden de mogelijkheid dat deze is gekoppeld aan neurologische stoornissen “onder zochte.”ik besteed tijd te bestuderen van deze kwestie, om dat ik denk dat dit een morele crisis, die moet worden aan gepakt. In dien, zo als het bewijs wordt gesuggereerd, onze volksgezondheids autoriteiten willens en wetens de farmaceutische industrie een hele generatie van Amerikaanse kinderen vergiftigen mogen, hun daden aan toonbaar vormt een van de grootste schandalen in de annalen van de Amerikaanse geneeskunde. “De CDC is schuldig aan incompetentie en grove nalatigheid,” al dus Mark Blaxill, vice-president van veilige Minds, een non-profit organisatie bezorgd over de rol van kwik in genees middelen. “De schade als gevolg van blootstelling van het vaccin is enorm. Het is groter dan asbest, groter dan tabak, groter is dan die u ooit eerder hebt bekeken.”Het is moeilijk te berekenen van de schade aan ons land- en de internationale inspanningen voor de uitroeiing van epidemische ziekten–als de derde wereld landen komen om te geloven dat Amerika meest aangekondigde buitenlandse steun initiatief vergiftigt hun kinderen. Het is niet moeilijk te voor spellen hoe zal dit scenario worden geïnterpreteerd door in het buiten land als vijanden van de Verenigde Staten. De wetenschappers en onderzoekers–velen van hen op rechte, zelfs idealistische die deel aan de in spanningen nemen voor het verbergen van de wetenschap op thimerosal beweren dat zij proberen om het verheven doel van de bescherming van kinderen in ontwikkeling s landen van de ziekte pandemieën. Ze zijn slecht verkeerd. Hun gebrek aan schoon op thimerosal komen zal terugkomen verschrikkelijk ons land en de armste be volkings groepen van de wereld leven.

  Opmerking: Dit artikel is bij gewerkt om te corrigeren van verschillende onnauwkeurigheden in de oorspronkelijke, gepubliceerde versie. Oorspronkelijk gerapporteerde, Amerikaanse pre schoolers ontvangen slechts drie vaccinaties vóór 1989, maar het artikel is niet te moeten vasts tellen dat waren zij totaal elf keer met de vaccins, met inbegrip van boosters innoculated. Het artikel ook Opmerking: Dit artikel is bijgewerkt om te corrigeren van verschillende onnauwkeurigheden in de oorspronkelijke, gepubliceerde versie. Oorspronkelijk gerapporteerde, Amerikaanse preschoolers ontvangen slechts drie vaccinaties vóór 1989, maar het artikel is niet te moeten vasts tellen dat waren zij totaal elf keer met de vaccins, met inbegrip van boosters innoculated. Het artikel ook misstated de de inhoud van het rotavirus vaccin dat is goed gekeurd door de CDC misstated. Het bevat geen thimerosal. Salon en Rolling Stone betreur de fouten.Een eerdere versie van dit verhaal verklaard dat het instituut of Medicine een tweede panel bij een geroepen te her zien van de werkzaamheden van de immunisatie bekijken veiligheid s commissie dat geen enkel symptoom van een koppeling tussen thimerosal en autisme had gevonden. Het IOM bij een geroepen in feite de tweede panel to address de eerdere zorgen over het programma vaccin veiligheid Datalink gegevens delen, met in begrip van de aan de orde gesteld door critici van het IOM voortzetting van werken. Maar het deel venster niet is belast met de her ziening van de Commissie haar bevindingen. Het verhaal ook per ongeluk een woord wegge laten en twee zinnen in een offerte door Dr. John Clements om gezet en ten on rechte gesteld dat Dr. SAM Katz een octrooi met Merck op het vaccin mazelen gehouden. Dr. Katz was in feite onderdeel plaats van een team dat het vaccin ontwikkeld en nooit licensure, maar hij heeft het octrooi. Salon en Rolling Stone betreur de fouten. TOELICHTING: Na publicatie van dit verhaal salon en Rolling Stone gecorrigeerd een fout die het niveau van zuigelingen geïnjecteerd met alle hun foto’s is ontvangen door de leef tijd van zes maanden ethy mercury misstated. Het was 187 micro gram? een bedrag van veertig procent, niet 187 tijden, groter is dan het EPA grens waarde voor dagelijkse blootstelling aan kwik methyl bromide. Wij hebben ons er van bewust dat de vergelijking zelf is niet correct, maar als journalisten vonden wij het beter om te vermelden in de juiste afbeelding in plaats van volledig vervangen door een ander nummer op het moment van de correctie. Sinds die eerdere correctie echter duidelijk geworden uit de reacties op het artikel waar in het nummer van de veertig procent, ter wijl juist is, is misleidend. Deze maatregelen van de totale kwik belasting een baby gekregen van vaccins in de eerste zes maanden, berekent de dagelijkse gemiddelde ontvangen gebaseerd op gemiddelde lichaam s gewicht en vervolgens dat nummer aan de EPA dagelijkse limiet wordt vergeleken. Maar zuigelingen gekregen de vaccins als een? dagelijkse gemiddelde?? zij ontvangen massale doses op één dag, via meerdere op namen. Zo als in het artikel staat over schreden deze één dag doses de EPA door maar liefst 99 tijden. Op basis van het mis verstand en om verder verwarring te voorkomen, hebben wij het verhaal te elimineren van de veertig procent afbeelding gewijzigd. Correctie: Het verhaal mis attributed een offerte naar Andy Olson, voormalig wetgeving s adviseur aan senator Bill Frist. De opmerking maakte Dean Rosen, senator voor het gezondheids beleid adviseur. Rolling Stone and Salon.com betreur de fouten van farmacie en cdc,fda,who big farmacie

  Kennedy Report Sparks Controversy

  Afzender:M.Meijer >> thunderworld@casema.nl
  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Spy-Nose [3]:

  Mooi artikel, dank je wel.

  Op je vraag “Heeft u daarvoor een betrouwbare bron?” heb ik gegoogeld op “Osterhaus GSK swedish veterinary pharmaceuticals” (zonder aanhalingstekens) met interessante uitkomst, hoop dat het helpt….

 4. Ik zie regelmatig het werkwoord googelen (i.e. gegoogeld) verschijnen op deze paginaas van “de vrijspreker”.
  Leek me leuk om daar scroogelen van te maken. Met name na de vreemde zaak Google vs China regering en al die Google cameraatjes die alles en iedereen in de gaten pogen te houden.
  Dit is de Scroogle zoekmachine die slim gebruik maakt van Google:
  http://www.scroogle.org/cgi-bin/scraper.htm
  Ergens in 1997 (ook het jaar waarin Linux op mijn PeeCees kwam ipv m$windhoos) begon ik google te gebruiken omdat ik een hekel had aan al die reclame zoekpaginaas van Yahoo, Altavista e.d.. En het beviel me harstikke goed – toendertijd nog op een Unix machine met de grafische X-windows schil eromheen op het werk.
  Helaas keerde het tij snel nadat ze “publiek” gingen.
  Je werd van lieverlee steeds meer lastig gevallen met google toolbars, ads e.d.
  Kortom genoeg van dat googelgezijk – er zijn prettigere oplossingen die het www voor je af kunnen speuren. Scroogle is er een van.

  greets,
  Scroogelaar

Comments are closed.