VarkensgriepBerlijn: De Tagesspiegel meldt: “Gezondheidsgevaar door vervalste pandemieën – onder dit motto gaat de Raad van Europa zich in januari 2010 bezighouden met de invloed van de Pharma-industrie op de wereldwijde campagnes tegen de vogel- en de varkensgriep.”

Volgens een Bericht van Rainer Woratschka in de Tagesspiegel van 16 dec. 2009 houdt de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa op voorstel van een onderzoekscommissie onder voorzitterschap van de Duitse arts-epidemioloog Wolfgang Wodarg (SPD) in januari a.s. een spoeddebat over de beïnvloeding van wetenschappers en autoriteiten door de Pharma-industrie.

Dat zou ertoe geleid hebben, dat miljoenen gezonde mensen aan het onnodige risico van gebrekkig geteste vaccins zijn blootgesteld, terwijl de infectieziekte aanzienlijk minder schadelijk is dan alle andere griepgolven in voorgaande jaren en nog niet een tiende van het hierbij normale aantal doden veroorzaakt heeft.

Nog erger dan het feit, dat de vaccinfabrikanten met hun paniekzaaierij op kosten van de belastingbetaler zoveel verdiend hebben, vindt Wodarg, “dat men daarvoor lichamelijke risico’s op de koop toe genomen heeft. “

“De in de vaccins opgenomen adjuvantia zijn nauwelijks getest”, aldus de SPD-Politicus tegen Tagesspiegel.

De optredende bijwerkingen -tot gevaarlijke zenuwverlammingen aan toe- werden, net als tevoren, slechts gebrekkig geregistreerd.

Volgens Wodarg zouden de Raad van Europa en de media zich vooral met de rol van de VN-wereldgezondheidsorganisatie WHO moeten bezighouden, die in juni voor de varkensgriep (Mexicaanse griep) de hoogste pandemiestaat heeft uitgeroepen.

Ten eerste zou het criterium voor de opschaling niet meer het feitelijke ziekterisico zijn geweest, maar het aantal ziektegevallen. Daarmee gold de infectie als wereldwijde epidemie, waardoor staten tot handelen werden gedwongen.

De wereldwijde koop van honderden miljoenen nauwelijks geteste entstoffen en medicijnen zou daarvan het gevolg  zijn geweest, ondanks de terughoudendheid van enkele skeptische Staten als Polen, Luxemburg of Zwitserland.

“Aangezien de WHO niet onder parlementaire controle staat, moeten de regeringen daar nu gevolgen aan verbinden”, eist Wodarg.

“Het kan niet zo zijn, dat men de definitie van een pandemie aan een organisatie overlaat, die blijkbaar onder invloed van pharmaverkopers staat. Vele beslissingsbevoegden kwamen uit de industrie en gingen er weer naar terug”, aldus Wodarg.

Bovendien zou de rol van en de invloed op het Paul Ehrich- en het Robert Kochinstituut, die in Duitsland een sleutelpositie bekleden, moeten worden onderzocht.

Reeds eerder heeft een onderzoek van de Raad van Europa stof doen opwaaien. In 2005 werd de Zwitserse politicus Dick Marty opgedragen de geheime transporten van gevangenen van de CIA in Europa op te sporen. Zijn berichten onthulden het bestaan van geheime CIA-gevangenissen in Polen en Roemenie met medeweten van verscheidene Europese landen.

Vertaling: Spy-Nose

Bron: Rainer Woratschka, “Schweinerei mit der Grippe”, Tagesspiegel 16-12-2009

http://www.tagesspiegel.de/politik/international/Schweinegrippe-Europarat;art123,2976433

18 REACTIES

 1. Zo, en dan nog even onbetwistbaar de rol van onze Ab O bewijzen. Fraude, oplichting, het opzettelijk in gevaar brengen van mensen en misleiding bewijzen. Dan kan Klink ook opstappen, zijn we daar ook van verlost. Hebben we nog meer mensen waar we snel van af kunnen komen?

  Spy-Nose [6] reageerde op deze reactie.

 2. Dese meneer van de SPD is zijn eigen straatje aan het schoonvegen. Natuurlijk wil de industrie verkopen. En dus moet je wantrouwig zijn. Dat doe je toch ook als je de supermarkt in loopt. Als de stikker zegt ‘nog beter’, gooi je toch ook niet meteen de kar vol?

  De overhedi had allerlei experts ingehuurd die dure adviezen gaven. Deze adviezen bleken onjuist. Ipv de fabrikanten de schuld te geven zou men moeten kijken of men de adviezen van hun experts opgevolgd heeft cq deze juist waren. Nu is het achteraf makkelijk oordelen, maar verschllende landen hebbenw el degelijk verschillende inschattingen gemaakt.

  Het punt is namelijk tweeledig.

  1) Dat men vaccins besteld heeft is tot daar aan toe. De USA heeft bijvoorbeeld 40 miljoen stuks besteld voor zwakke groepen. Een groot deel daarvan is voor de private markt. Deze vaccins zijn gewone vaccins die goed getest zijn.

  2) Bepaalde landen, zoals Duitsland, Nederland en Belgie, meenden dat er echt een zeer dreigend en accuut gevaar was, zodat er niet gewacht kon worden op de gewone vaccins. Zij hebben dus via een spoedgoedkeuring een noodvaccin gemaakt. Deze is goedkoper en sneller te maken, maar veel minder getest. In de USA zijn deze noodvaccins om die reden bijvoorbeeld zelfs verboden! Maar ook in Duitsland, kregen de bobo’s het gewone vaccin, dus ook daar wist men wel dat er risico’s aan kleefden aan het noodvaccin.

  De Duitse politici – inclusief die SPD’er – kunnen dus om die laatste reden al helemaal niet wijzen naar de fabrikanten. Deze noodvaccins zijn namelijk niet legaal zonder expliciete toestemming van de staat. En die heeft op basis van haar eigen (!) experts het gevaar zodang ingeschat dat het gerechtvaardigd was zo’n noodvaccin te maken ipv een gewoon vaccin. Deze SPD’er veegt dus de eigen stoep schoon …

  Bon Vivant [3] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Armin [2]:

  Weet je of er in NL ook van die vaccin-apartheid is geweest? Dat wil zeggen: Risico-vaccinatie voor het volk en goedgekeurd vaccin voor “Ons Soort Menschen”?

  Ik heb zowiezo de indruk dat de pharma-industrie gedegradeerd is tot een stel dozenschuivers. En dan zorgt zo’n grieppaniek voor heel veel te schuiven dozen.

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Armin [2]:
  Kan best zijn, dat Wolfgang Wodarg probeert het straatje van de SPD schoon te vegen, hoewel het “noodvaccin” wel degelijk door EMEA was goedgekeurd.

  Maar of die SPD-er, epidemioloog, het SPD-straatje schoonveegt, doet er hier heel weinig toe.

  Belangrijk is, dat er een internationaal “onderzoek” komt naar de procedures en de (rol van de) adviseurs en beslissers. Alle reden om dit gebeuren te volgen voor de volgende keren.

  Zo hoor je tenminste nog eens wat interessants, waarover je in de NL media nooit leest.
  We zullen zien.

  Die muis krijgt dus weer een behoorlijke staart. Prima toch?

  @Bon Vivant [3]:

  “En dan zorgt zo’n grieppaniek voor heel veel te schuiven dozen.”

  Dat is precies het punt.

  En of Wolfgang Wodarg dat doet om “zijn eigen straatje schoon te vegen” (althans, het straatje van de SPD) of niet, is weinig relevant.
  henk [7] reageerde op deze reactie.

 5. @MareJane [1]:
  Dit zijn politieke onderzoeken helaas geen strafrechtelijke. Maar ze kunnen wel bijdragen aan reputatieschade van regeringen en andere politieke instellingen zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Europese autoriteit EMEA en zo.
  En dat legt wellicht ook gewicht in de schaal.

 6. Als ik dit lees:

  ‘Berlijn: De Tagesspiegel meldt: “Gezondheidsgevaar door vervalste pandemieën – onder dit motto gaat de Raad van Europa zich in januari 2010 bezighouden met de invloed van de Pharma-industrie op de wereldwijde campagnes tegen de vogel- en de varkensgriep.’

  weet ik al dat er niets uit zal komen.
  Big Pharma zit in alle kringen van regering en belangrijke commissies. Big Pharma maakt de dienst uit en als zij tegen onze [gekozen] regering zeggen:’jump’, vragen de regeringen: ‘How high?’

  ‘k Stel me bij dit ONDERZOEK dan ook maar niets voor om teleurstelling te voorkomen.

  Iedereen weet zo langzaamaan hoe de vork in de steel zit en iedereen weet ook dat de schuldigen altijd de dans ontspringen dus wat verwachten we eigenlijk? Gerechtigheid? Whahahhaaaa!!!

  R. Hartman (NI) [10] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.

 7. @There’s hope [8]: Ik vrees dat ik het volmondig met je eens moet zijn.

  Zo’n onderzoek is natuurlijk ook helemaal niet nodig. Het was voor iedereen duidelijk waar Klink’s ‘adviseurs’ in de Gezondheidsraad hun belangen hadden, dat het gehype van een Osterhaus en het RIVM-baasje volkomen uit de lucht gegrepen was en dat Klink donders goed wist dat-ie crimineel bezig was. Alleen al de gang naar de rechter om openheid over de entstoffen te vermijden sprak boekdelen.

  En dan nog het propagandagehalte van de vaccinatiecampagnes, met een poeha en ‘exposure’ (gereserveerde parkeergarages, stapels wegwijzer-borden, tientallen ‘verkeersregelaars’, etc.) die bij de reguliere griep-campagnes nog nooit is vertoond. Nee, het is wel duidelijk.

  Dus dat ‘onderzoek’ zal waarschijnlijk weer wat vriendjes aan een klusje moeten helpen…

  trui [11] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.

 8. @R. Hartman (NI) [10]: Dus dat ‘onderzoek’ zal waarschijnlijk weer wat vriendjes aan een klusje moeten helpen…

  Hetgeen gefinancieerd wordt met mijn belastinggeld en het jouwe.

  We zijn bij de volgende ronde aangekomen = Q koorts. Dus als de overheid werkelijk goed voor ons wil zorgen dan hadden zij veel eerder kunnen luisteren naar de mensen, zoals huisartsen, veehouders en dierenartsen in het veld. Dat is niet gebeurd, dus verwacht van zo’n commissie ook niets, behalve dat zij geld op maken dat besteedt zou kunnen worden aan hulpbehoevenden.
  Trui

  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.

 9. @henk [8]:
  Dank henk, heb ik gelezen.

  @There’s hope [9]:

  “…weet ik al dat er niets uit zal komen.”

  Dat lijkt me een onzorgvuldige en dus onjuiste bewering. Je kunt van tevoren immers nooit weten, dat er niets uit zal komen, dat kun je vermoeden, maar dat zal moeten worden bevestigd.

  “‘k Stel me bij dit ONDERZOEK dan ook maar niets voor om teleurstelling te voorkomen.”

  Dat is wat anders en lijkt me voorshands geen onverstandige houding.

  “Iedereen weet zo langzaamaan hoe de vork in de steel zit en iedereen weet ook dat de schuldigen altijd de dans ontspringen”

  Dat is een onbewezen stelling.
  Belangrijk is, wat het onderzoek aan feiten en gevolgen gaat opleveren. Dat zal gepubliceerd worden. We moeten gewoon afwachten.

  @Annamarie [10]:

  Ja, verrassend en interessant. Overigens, als ik de onbewezen overdrijvingen van Xandernieuws lees, lijkt die site mij een uitgekookte trucage om te proberen echte skeptici in verwarring te brengen om later te kunnen worden geridiculiseerd.

  @R. Hartman (NI) [11]:

  “Zo’n onderzoek is natuurlijk ook helemaal niet nodig. Het was voor iedereen duidelijk waar Klink’s ‘adviseurs’ in de Gezondheidsraad hun belangen hadden, dat het gehype van een Osterhaus en het RIVM-baasje volkomen uit de lucht gegrepen was en dat Klink donders goed wist dat-ie crimineel bezig was.”

  Nou, nou. Eerstens zie ik het verband tussen de twee volzinnen niet zo.

  Tweedens wil ik opmerken, dat dit artikel niet over Klink gaat, hoewel hij zich de strekking ervan ook mag aantrekken.

  Ten derde zou ik willen vragen, of ik uit deze reactie moet opmaken, dat dit soort publicaties beter achterwege kan blijven, dat der Tagesspiegel beter kan inpakken en dat ik me al die tijd en moeite van het vertalen beter kan besparen?

  Consequent doorredenerend zou de conclusie zijn, dat de Vrijspreker en andere kritische sites ook wel kunnen inpakken.

  Daar ben ik gauw klaar mee.

  Tenslotte is de Raad van Europa een lichaam met 47 betalende lidstaten en met een vaste organisatie.

  Als ik het goed begrijp wordt gesuggereerd, dat die Raad van Europa beter met zijn armen over elkaar zou kunnen blijven zitten in plaats van het werk doen, waarvoor zij betaald wordt.

  Het is niet goed of het deugt niet.
  Gekker kan het niet worden, dunkt mij.

  @trui [12]:

  Zie ook vorig antwoord.
  “Dus als de overheid werkelijk goed voor ons wil zorgen dan hadden zij veel eerder kunnen luisteren naar de mensen, zoals huisartsen, veehouders en dierenartsen in het veld.

  Da’s volkomen logisch. Maar dat wil zo’n minister niet. Die tijden zijn echt voorbij. Maar daar gaat het artikel niet over.

  “Dat is niet gebeurd, dus verwacht van zo’n commissie ook niets,”

  Ik zie het logisch verband niet. Kun je me dat uitleggen?

  Dit artikel gaat voornamelijk over de rol van de WHO en de Pharma-industrie. Het kan aan mij liggen, maar een verwijzing naar Klink of naar de Nederlandse minister van Volksgezondheid ben ik nergens in dat artikel tegengekomen.
  R. Hartman (NI) [15] reageerde op deze reactie.

 10. Dr. Wolfgang Wodarg waarschuwde maanden geleden al, dat het vaccin zeer wel kankerverwekkend kan zijn. Vorige week heeft Dr. Wodarg zich opnieuw sterk uitgesproken deze vaccin’s !!!

  Duidelijk is, dat Ab Osterhaus een sleutelrol speelt in dit hele leugenachtige pandemie-gebeuren onder de vleugels van Ab Klink, zijn persoonlijke vriend.

  Ik ben het dan ook volkomen eens met MareJane. Laten we maar eens wat licht schijnen op de WHO en de EMEA.

  Het is nu zo, dat, als de WHO besluit, dat de Mex.griep uit de hand loopt, er een bevel tot totale verplichte vaccinatie’s wereldwijd uitgaat. Daar heeft nl. elk aangesloten land voor getekend en daarmee hun souvereiniteit uit handen gegeven. (Zie daarvoor art. 21 en 22 van de WHO op http://www.Farmacie.Come2me.nl)

  Rens heeft al de url naar een zeer belangrijk artikel over Ostehaus geplaatst boven (www.rense.com) waar ik het volgende aan toe wil voegen:

  Onze Nederlandse viroloog, Ab Osterhaus, adviseert onze regering over vaccinatie’s. Hoe onafhankelijk is hij?

  1. Voorzitter van de ESWI, een lobbyclub van Big Farma. Via deze functie staat Osterhaus in direct contact met GSK en Novartis, de producenten van het Nederlandse vaccin
  Note Annelies: dit zijn de twee firma’s waar Ab Klink de in totaal 34 miljoen dosis vaccinatie’s besteld heeft!

  2. Bekleden van vijf functies binnen de WHO die na te lezen zijn op zijn offciele lijst van nevenfuncties. Deze functies zijn echter extreem alarmerend omdat de WHO leading is in het aanwakkeren van de hysterie en het verplicht voorschrijven van het vaccin. Ook is vast komen te staan dat de WHO een misdadige rol heeft gespeeld bij het opzettelijk besmetten van vaccins.
  3. Lid van de Wetenschappelijke Raad van Advies van Octoplus NV, een beursgenoteerde farmaceutische onderneming

  4. Lid van het Managment Team van Virgo-NGI, een samenwerkingsverband tussen universiteiten en big farma (NIET DISCLOSED). Zijn banden met het NGI (Netherlands Genomics Institue) zijn zeer alarmerend daar met ‘genomics’ een directe link wordt blootgelegd met de depopulatie-agenda van de NWO [backgrounds]. Ook de professor in de Vaccinatie Communicatie-kunde Frans Meijman zat tot over zijn oren in de genomics en de eugenetica.

  5. Onderzoeker bij TI Pharma dat synergie wil creeeren tussen universiteiten en big farma . TI Pharma heeft nauwe banden met de WHO. Een van de directeuren is D. Crommelin, tevens een van de oprichters van Octoplus waar Osterhaus ook weer een functie heeft.

  6. Winnaar van de Organon-award 2004

  7. Aandeelhouder IscoNova, een Zweeds bedrijf dat vaccins maakt, al probeerde Osterhaus zelfs dit nog te verzwijgen bij Pauw & Witteman).

  8. Aandeelhouder in ViroClinics BV dat onderzoek doet voor big farma Hier zijn o.a ook de testen uitgevoerd met het Mex. griep vaccin, die positief bleken!!

  9. Wetenschappelijk adviseur van het Jenner Institute (G dat zich toelegt op het ontwikkelen van vaccins voor dieren en wordt ondersteund door big farma.

  Let wel: A.O. heeft 5 functie’s binnen de WHO, waaronder het leiderschap in de Mex.griep-vaccin campagne !!!!!!

  Onafhankelijk!

  R. Hartman (NI) [15] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.

 11. @Annelies [13]: Dank voor deze opsomming!

  @Spy-Nose [13]: Het verband tussen de volzinnen wordt in het vervolg toegelicht, voor zover het Klink betreft. Betreffende de ‘adviseurs’ en Osterhaus is het verband dat beide betaald werden/worden door Big Pharma.

  Dat dit het “de moeite van het vertalen bespaard” zou kunnen laten is een gevolgtrekking die ik niet deel. Het blijft immers zeer de moeite waard om te zien of hier het verwachte Wij van WC-Eend resultaat uit komt of dat de RvE daadwerkelijk durft kritiek te hebben. Zoals je al aangeeft wordt zij daarvoor betaald.

  Maar tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verliezen dat er veel meer instanties door ons worden betaald voor zaken waar we het niet mee eens zijn…
  Spy-Nose [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Annelies [14]:
  Dank Annelies. Zeer de moeite waard om dit allemaal in de gaten te houden. Ik kom er zeker op terug, in de draad, dan wel in mijn stukjes.
  Nogmaals bedankt voor de outline van het probleem.

  @R. Hartman (NI) [15]:

  “Het verband tussen de volzinnen wordt in het vervolg toegelicht, voor zover het Klink betreft.”

  Sorry, R. Hartman. “Het vervolg”? Welk vervolg?

  “(…)Zoals je al aangeeft wordt zij daarvoor betaald.”

  Het artikel eindigt niet voor niets met de opmerking, dat de Raad van Europa stof heeft doen opwaaien met de onthulling van de geheime CIA-gevangenissen in Polen en Roemenië. Dus er valt echt wel iets van te verwachten, dunkt me.

  De Raad van Europa is -gelukkig- een tikkeltje anders samengesteld en georganiseerd dan de EU. Ze dienen duidelijk verschillende belangen.

  “Maar tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verliezen dat er veel meer instanties door ons worden betaald voor zaken waar we het niet mee eens zijn…”

  He, wordt er van mij daadwerkelijk verwacht de libertarische geloofsbelijdenis in elke reactie opnieuw expliciet te verkondigen of mag ik ervan uitgaan dat ik voldoende vertrouwen geniet, zodat die achterwege kan blijven?

  Ik mag er hopelijk toch vanuit gaan, dat mijn teksten door enigszins zelfdenkende lotgenoten worden gelezen.

 13. @Peter de Jong [17]:
  “Ik hou er netto een wereldreis aan over…”

  Als ik zoiets hoor of lees denk ik bij mezelf: “Zou zo’n man werkelijk denken, dat hij met zo’n opmerking maar een gram prestige verdient? Wie denkt hij wel wie hij is?”

  Van mij heeft hij in elk geval niets te verwachten, nul komma nul.

Comments are closed.