In mijn driedelige serie artikelen over de Politieke Islam, welke letterlijk is ontleend aan het interview van Bill Warner van het Center for Studies of Political Islam (CSPI) met Frontpage, ging het achtereenvolgens over de basisgedachte van de Islam (dualistische ethiek: alle middelen in de jihad zijn geoorloofd) en daarna over de houding van de ongelovigen (angst, afkeer en onwetendheid) jegens hun Islamitische overheersers. In dit laatste deel stelt Warner de historische ontwikkeling van de betrekkingen met niet-Islamitische culturen en het reele gevaar van de Politieke Islam aan de orde.

“Frontpage: Is er ook zoiets als Niet-politieke Islam ?

Warner: Niet-politieke Islam is religieuze Islam. D.w.z. wat een Moslim doet om de Hel te vermijden en in het Paradijs te komen. Dat zijn de Vijf Zuilen: gebed, liefdadigheid jegens Moslims, pelgrimage naar Mekka, vasten en de verklaring, dat Mohammed de laatste Profeet is.

Maar de Trilogie is duidelijk over de doctrine. Minstens 75% van de Sira (leven van Mohammed) gaat over de jihad. Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.

De befaamdste dualiteit van de Politieke Islam is de verdeling van de wereld in gelovigen (Dar al Islam) en ongelovigen (Dar al Harb). Het grootste deel van de Trilogie houdt verband met de behandeling van ongelovigen, kafirs. Zelfs de Hel is politiek. Er zijn 146 verwijzingen naar de Hel in de Koran. Slechts 6% van degenen in de Hel zitten daar wegens moreel falen -moord, diefstal, etc. De overige 94% zitten er in wegens de intellectuele zonde van onenigheid met Mohammed, een politiek misdaad. Daarom is de Islamitische Hel een politieke gevangenis voor diegenen die zich tegen de Islam uitspreken.

Mohammed preekte zijn religie gedurende 13 jaar en verzamelde slecht 150 volgelingen. Maar toen hij het over politiek en oorlog ging hebben, werd hij in 10 jaar tijd de eerste heerser van Arabie door 9 jaar lang gemiddeld elke 7 weken een gewelddadige gebeurtenis te arrangeren. Niet als religieus maar als politiek leider was hij succesvol.

Kortom de Politieke Islam schrijft voor hoe met de ongelovigen moet worden omgegaan en hoe men ze behandelt.

FP: Kunt U kort ingaan op de geschiedenis van de Politieke Islam ?

Warner: De geschiedenis van de Politieke Islam begint met Mohammed’s immigratie in Medina. Vanaf dat moment, heeft de aantrekkingskracht van de Islam de dualistische optie gehad zich aan te sluiten bij een glorieuze religie of het subject te zijn van politieke druk en geweld. Na de immigratie in Medina werd de Islam gewelddadig toen overreding faalde. Jihad was geboren.

Na Mohammed’s dood beslechtte Abu Bakr, de eerste kalief, de theologische ruzies van diegenen die de Islam wensten te verlaten met de politieke actie van dood met het zwaard. De jihad van Umar (de tweede kalief, een paus-koning) explodeerde naar de wereld van ongelovigen. Jihad vernietigde een Christelijk Midden-Oosten en een Christelijk Noord-Afrika.

-Dat werd spoedig ook het lot van het Perzische

Na Mohammed’s dood beslechtte Abu Bakr, de eerste kalief, de theologische ruzies van diegenen die de Islam wensten te verlaten met de politieke actie van dood met het zwaard. De jihad van Umar (de tweede kalief, een paus-koning) explodeerde naar de wereld van ongelovigen. Jihad vernietigde een Christelijk Midden-Oosten en een Christelijk Noord-Afrika.

-Dat werd spoedig ook het lot van het Perzische Zoarasterianisme en het Hindoeïsme daarvan het slachtoffer te worden.

De geschiedenis van de Politieke Islam is de vernietiging van het Christendom in het M.-Oosten, Egypte, Turkye en N.-Afrika. De helft van het Christendom werd verloren. Voor de Islam was N.-Afrika het zuidelijk deel van Europa (Romeinse Rijk). Rond de 60 miljoen Christenen werden afgeslacht tijdens de veroveringen van de Heilige Oorlog.

De helft van de glorieuze Hindoestaanse beschaving werd geannihileerd en werden er 80 miljoen Hindoes vermoord.

De eerste Westerse Boedhistenwaren de Griekse afstammelingen van het leger van Alexander de Grote in het huidige Afghanistan. De Jihad vernietigde alle Boedhsten langs de zijde route. Rond 10 miljoen Boedhisten stierven. De verrovering van het Boedhisme is het pratische resultaat van het pacifisme.

Het Zoarasterianisme werd uit Perzie geelimineerd. De Joden werden permanente dhimmi’s door de hele Islamitische wereld.

In Afrika stierven meer dan 120 miljoen Christenen en animisten gedurende de laatste 1400 jaar Jihad. Bijna 270 miljoen niet-gelovigen stierven in die periode voor de glorie van de Politieke Islam. Dit zijn de Tranen van de Jihad waarover niet wordt onderwezen op welke school dan ook.

FP: Hoe hebben onze intellectuelenop de Islam geantwoord?

Warner: De basis van het gedachtegoed van de niet-gelovigen is ingestort in het gezicht van de ethiek en logica van de Politieke Islam.
We hebben al vermeld, hoe onze eerste intellectuelen de indringers niet eens als Moslims konden benoemen. We hebben geen analysemethode van de Islam. We zijn het niet eens over wat de Islam is en hebben geen kennis over ons lijden als slachtoffers van een Heilige Oorlog van 1400 jaar.

Kijk hoe Christenen, oden, zwareten en kunstenaars omgingen met de Islamitische doctrine en geschiedenis. In elk geval falen hun primaire ideeen.

Christenen geloven dat liefde alles verovert.” Wel, liefde verovert geen Islam. Christenen hebben moeite de Islam te zien als een politieke in plaats van als een religieuze doctrine.

De sectarische natuur van het christelijke gedachtegoed betekent dat de gemiddelde niet-Orthodoxe Christen geen kennis of sympathie heeft over het de Christelijk-Orthodox lijden.

Joden hebben een theologie die een unieke relatie tussen Joden en de Schepper-God van het Universum. Maar de Islam ziet de Joden als apen die het Oude Testament corrumpeerden. Joden zien geen verband tussen de Islamitische politieke doctrine en Israel.

Zwarte intellectuelen hebben hun ideeen gebaseerd op de slaaf/slachtoffer status en hoe verkeerd het was van witte Christenen hen tot slaaf te maken. De Islam heeft nooit enige pijn en lijden dat het heeft veroorzaakt in Afrika met zijn 1400 jaar oude slavenhandel heeft veroorzaakt erkend. Maar Zwarten doen geen poging een excuus te krijgen van Moslims en zijn stil in de aanwezigheid van de Islam. Waarom? Is dat omdat Arabieren hun meesters zijn?

Het multiculturalisme is bankroet tegen de eis van de Islam elke beschaving te onderwerpen. De cultuur van tolerantie stort ineen in het gezicht van de heilige intolerantie van dualistische ethiek. Intellectuelen antwoorden door het falen te begeren.

Onze intellectuelen en artiesten zijn 1400 jaar misbruikt. Jazelfs is de psychologie van onze intellectuelen precies als die van de misbruikte echtgenote, het seksueel misbruikt kind of verkrachte slachtoffer. Kijk naar de parallellen tussen de antwoorden van misbruikte slachtoffers en onze intellectuelen. Zie hoe geweld ontkenning heeft veroorzaakt.

De slachtoffers ontkennen dat misbruik plaatsvond. Over de meerderheid van de Jihad rond de wereld rapporteren onze media nooit.

Onze intellectuelen spreken niet over hoe al het geweld in verband staat met een politieke doctrine.

De misbruikers zaaien angst om het slachtoffer te controleren. Wat was de reden, dat kranten de Mohammed cartoon niet publiceerden? Salman Rushdie heeft nog steeds een doodvonnis voor zijn roman. Welke moderne artiest schept een artistiek statement over de Islam? Angst regeert onze intellectuelen en artiesten.

De slachtoffers vinden manieren om zichzelf te beschuldigen. Wij zijn verantwoordelijk voor de aanvallen van 11 september 2001. Als wij harder proberen zullen de Moslims aardiger handelen. Wij moeten aan hun behoeften tegemoetkomen.

Het slachtoffer wordt vernederd: Blanken zullen niet spreken over de manier waarop hun voorouders tot slaaf werden gemaakt door de Islam. Niemand wil het slachtofferschap van de Jihad opeisen. Waarom willen zij het lijden van onze voorouders niet opeisen? Waarom betreuren wij niet het verlies van culturen en volkeren? Wij zijn te beschaamd om ons zorgen te maken.

Het slachtoffer voelt zich hulpeloos: “Wat zullen we doen?” “We kunnen geen 1,3 miljard mensen doden.” Niemand heeft enig begrip of optimisme. Niemand heeft een idee iets te proberen. Het enige plan is “aardiger te zijn.”

Het slachtoffer buigt de boosheid naar binnen: Welk probleem verdeelt de huidige politiek het meest? Irak. En waar gaat Irak werkelijk over? De Politieke Islam. Het Web heeft een video over hoe de CIA en Bush 9/11 planden en uitvoerden. Culturele zelfhaat is het wachtwoord van onze intellectuelen en artiesten.

We haten onszelf omdat wij mentaal gemolesteerd en misbruikt worden. Onze intellectuelen en artiesten hebben het misbruik van de Jihad beantwoord als een seksueel misbruikt kind of een verkracht slachtoffer zou antwoorden. Wij zijn intellectueel heel ziek en falen in helder denken. Wij kunnen onze ontkenning niet onder ogen zien.

FP: Dus vat voor ons samen waarom het zo cruciaal is de doctrine van de Politieke Islam te kennen.

Warner: De Politieke Islam heeft elke cultuur waarnaar hij is gemigreerd. De totale tijd voor annihilatie duurt eeuwen, maar wanneer de Islam stijgt faalt hij nooit. De gastcultuur verdwijnt en sterft uit.

Wij moeten leren de doctrine van de Politieke Islam te overleven. De doctrine is heel duidelijk, dat alle vormen van geweld en overtuiging kan en moet worden gebruikt om ons te veroveren. De Islam is een zelfverklaarde vijand van alle niet-gelovigen. De briljante Chinese oorlogsfilosoof Sun Tsu huldigde het dictum: “Ken uw vijand”. Wij moeten de doctrine kennen of worden vernietigd.

Ofwel anders gezegd: als wij de doctrine van de Politieke Islam niet leren, zal onze beschaving worden vernietigd net als de Egyptische Koptische beschaving werd vernietigd.

Aangezien niet-gelovigen de doctrine van de Politieke Islam moeten kennen om te overleven, heeft het CSPI al zijn boeken in simpel Engels geschreven. Onze boeken zijn geleerd, maar makkelik te lezen. Bijvoorbeeld: iedereen die een krant kan lezenkan een simpele Koran pakken en lezen en begrijpen. Het is niet verstomd en bevat elk woord van het origineel.

Niet alleen is de taal simpel, maar logisch gesorteerd en gecategoriseerd. De context en de chronologie zijn hersteld. Het resultaat is een Koran met een heldenverhaal dat eindigt in de triomf over alle vijanden van Allah. Zie onze website.

De Islam verklaart, dat wij vijanden van Allah zijn. Als wij de politieke doctrine van de Islam niet leren zullen wij eindigen als als de eerste slachtoffers van de Islam – de tolerante polytheistische Arabieren van Saudi-Arabie die Wahabbieten werden (een hele strenge tak van de Islam) van vandaag, de meest intolerante cultuur op aarde.

FP: Bill Warner, dank je wel dat je vandaag bij ons was.

Warner: Jamie, dank voor je vriendelijkheid en moeite.

Bron:

http://www.jihadwatch.org/2007/02/the-study-of-political-islam.html

13 REACTIES

 1. Door dit soort waanzinnige artikelen komt Vrijspreker in het verdomhoekje van extreemrechtse sites. Jammer, omdat libertarisme staat voor vrijheid van godsdienst. Islam-bashen is een daad van agressie en hoort daar dus niet bij.

  Daarnaast kloppen die getallen voor geen meter (honderden miljoenen doden, jaja: bron graag).

  De geschiedenis laat echter wél zien dat in een echt vrije samenleving zoals dat 600 jaar geleden het geval was in de Languedoc (Zuid Frankrijk), moslims, joden, christenen, katharen (van dat woord is het woord “ketter” afgeleid) en ongelovigen in vrede met elkaar handelden en met elkaar leefden. Tot groot ongenoegen van de katholieke paus, die bij de enige Europese kruistocht honderdduizenden doden op zijn geweten heeft: hele steden (Beziers: 50.000 mensen) werden van baby tot omaatje uitgemoord.

  Daarna is het nooit meer goed gekomen. Jammer.

  surfer [2] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [4] reageerde op deze reactie.
  Albert S. [6] reageerde op deze reactie.
  Fluminis [8] reageerde op deze reactie.
  Oscar [10] reageerde op deze reactie.

 2. Dank je voor de vertaling.

  @R.A. [91]: Zoals het artikel duidelijk aangaf: Islam is niet alleen een godsdienst, maar voornamelijk politiek, en meer dualiteit op z’n agenda.

  Kritiek op Islam is volgens jou een extreem-rechtse gedachte. Zelf geef je kritiek op de kruistochten, is dat dan beter?

  Religions destroy spirituality. Kritiek op beide godsdiensten zijn veelal terecht. Als iemand dat links of rechts vindt, wat dan nog? Het gaat hem om de waarheid.

  De stelling “En waar gaat Irak werkelijk over? De Politieke Islam.” klopt volgens mij wel niet. Dat gaat over Big Oil en World Domination.
  9/11 was werkelijk een inside job. Kritiek op de officiële versie linken aan zelfhaat is erg kortzichtig. Er zijn spijtig genoeg veel islamcritici die daar last van hebben.

 3. @R.A. [91]:
  Als vrijsprekers zich zouden storen aan etikettering en verdoeming door gehersenspoelden en/of andere vooringenomen lieden konden we de tent wel sluiten. Het gaat hier om waarheidsvinding en zeker niet om ideologisering.

  Daarom had ik liever gezien, dat er concrete kritiek van R.A. op het interview was in plaats van verkettering van de Vrijspreker als podium.

  Albert S. [7] reageerde op deze reactie.

 4. @R.A. [91]: ..libertarisme staat voor vrijheid van godsdienst.

  Dat werkt dus twee kanten op: een libertariër zal een gelovige niet dwingen zijn geloof op te geven, maar tegelijkertijd ook niet accepteren dat de gelovige hem wil dwingen zich tot dat geloof te bekeren.

  En daar gaat het dus mis. Zolang gelovigen niet eens het basale fatsoen kunnen hebben hun geloof in privé te belijden zonder daar anderen mee lastig te vallen (en dat lukt christenen al niet eens) hoeven we zeker niet te accepteren dat een ideologie waar staat en geloof met elkaar verweven zijn, uitsluitend om de macht van de staat een goddelijke en daarmee onaantastbare status toe te kennen, de on- en andersgelovigen komt onderdrukken.

  Daar gaat islamkritiek over, en dat heeft niets met extreem-rechts te maken, zelfs al zijn islamisten zonder uitzondering links (een zekere mislukte schilder kon het uitstekend met een zekere grootmoefti vinden, bijvoorbeeld).

  Het heeft slechts met objectief waarnemen en gezond verstand van doen, verstand dat niet is aangetast door de hersenziekte die socialisme heet.
  beek [13] reageerde op deze reactie.

 5. En ondertussen worden we in de stilte en het donker van de media en politiek, achter de schermen, nog maar eens genaaid.

  word/doc alert: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=COR/10/11&format=DOC&aged=0&language=NL&guiLanguage=en

  Perscommuniqué
  De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden

  COR/10/11

  Brussel, 22 januari 2010

  Grote steden werken samen om het Euromediterrane partnerschap te doen slagen

  Tijdens de openingszitting van de Euromediterrane assemblee van regionale en lokale overheden (ARLEM) van afgelopen donderdag in Barcelona hebben burgemeesters van grote steden uit de Europese Unie en uit de mediterrane partnerlanden de handen ineengeslagen om het Euromediterrane partnerschap kracht bij te zetten. De burgemeesters willen absoluut verder kijken dan wat er van oudsher in het kader van de bestaande diplomatieke betrekkingen gebeurt en concrete samenwerkingsprojecten op gebieden als immigratie, klimaatverandering, stadsontwikkeling en culturele uitwisseling opzetten. Deze projecten moeten dicht bij de burgers staan, efficiënt worden beheerd en inspelen op reële dagelijkse problemen, dit alles binnen het institutionele raamwerk van de Unie voor het Middellandse Zeegebied.

  […]

  Met dank aan de (ex?) Belgische politicus Luc van den Brande (CD&V), die nu de voorzitter is van deze democratisch verkozen (kuch) praatclub.
  http://www.montesquieu-institute.eu/9353000/1/j9vvh6nf08temv0/vibyd5ws9jrd?ctx=vhiwgqvipiyk&tab=1

  Kijk ‘m blinken met z’n smile!

  Meer blijde boodschappen van The Commitee of the Regions
  http://www.cor.europa.eu/pages/PressTemplate.aspx?view=template&id=LIST_PRESS_RELEASE_2010&sm=242b1690-5c24-4734-bfeb-e92dc72b3cf9

 6. @R.A. [91]: Twee slechten maken geen goede RA ! Om de islam te vergoeilijken ten opzichte van de uitwassen van het Middeleeuwse christendom is af te keuren. Het christendom heeft zich in de loop der eeuwen kunnen bevrijden van het geweld en in christelijke landen is de scheiding van kerk en staat doorgevoerd. Alhoewel dat natuurlijk in Nederland ook 100% moet worden doorgevoerd. In islamitische landen is dat niet het geval. Daar speelt de islam als politieke ideologie een grote rol en in tegenstelling tot wat je beweert alszijnde een site van ‘islam-bashing’ is de Vrijspreker juist de site om vrijheidsberovende ideologieën zoals de islam, socialisme, communisme etc. aan de schandpaal te nagelen. Vrijheid betekent ook vrijheid van onderdrukking en er is geen enkele religie tegenwoordig zo onderdrukkend als de islam. Jouw argument is een zwaktebod, want als je selectief wordt met de waarheid, wat in veel (extreem-)collectivistische kringen aan de orde van de dag is, dan ben je als vrijheidssite geen knip voor de neus waard.

  beek [12] reageerde op deze reactie.

 7. @Spy-Nose [93]: Exact Spy-Nose, dat is ook het probleem met veel ‘critici’ als RA. Veel geschreeuw en weinig wol. Emoties voeren de overhand in plaats van een nuchtere analyse en discussie over de feiten. Veel scheldpartijen en verdachtmakingen, echter geen enkele inhoudelijke toevoeging aan het debat. Het lijkt de PvdA wel.

 8. @R.A. [91]:
  Dit artikel is geen islam bashen maar gewoon goede uitleg over de militairistische politieke islam die de boventoon voert in de belevenis van moslims.

  De bronnen voor de aantallen doden van de politieke islam (aantallen die in dit artikel aan de voorzichtige kant zijn) vind je in de geschiedenis terug en vooral ook in de beschrijvingen van de veroveringstochten van de diverse islamitische generaals. In diverse journaals van de Spaanse conquitadores wordt verwezen naar de strategie van de islam voor het verspreiden van het geloof. Eerst grote aantallen bruut uitmoorden waardoor de rest van de overgebleven bevolking uit angst jouw goddienst als enige juiste aanvaardt.

  Het Christendom heeft ook tientallen miljoenen zoniet honderden miljoenen levens op zijn geweten. Maar zij zijn inmiddels gestopt hiermee. De islam daarentegen kan niet stoppen want hun missie is de hele wereld hun geloof opdringen. Het stopt pas als de hele wereld islamitisch is of als er geen moslim meer bestaat op de aardkloot en dat is een wereld van verschil.

  Oscar [11] reageerde op deze reactie.

 9. Goed artikel! we van de geschiedenis niet leert maakt fouten in het tegenwoordig.

 10. @R.A. [91]:

  “Jammer, omdat libertarisme staat voor vrijheid van godsdienst. Islam-bashen is een daad van agressie en hoort daar dus niet bij.”

  Dus men mag als libertariër geen vreedzame, want agressieloze, kritiek hebben op dwang, fysiek geweld, afpersing en dreiging als die dwang, fysiek geweld, afpersing en dreiging van een godsdienst uit gaan?

 11. @Fluminis [98]:

  “Het Christendom heeft ook tientallen miljoenen zoniet honderden miljoenen levens op zijn geweten.”

  Is het volgens u christelijk om mensen te doden?

  Volgens mij niet.

 12. @Albert S. [96]:

  Jezus was a-politiek. Onaards.
  Mohammed was een politiek leider en zeer aards. Zolang deze twee voor grote aantallen HET voorbeeld zijn, kan een christen a-politiek zijn, maar kan een islamiet dat nooit zijn (als hij zijn geloof serieus neemt).

 13. @R. Hartman (NI) [94]:

  Als de prediking van het evangelie, met woorden, wordt beschouwd als ‘lastig vallen’, kan men de libertariers met hun prediking middels het woord ook als hinderlijk beschouwen: hun voorstellen hebben de potentie vele levens omver te gooien.
  Iedereen mag proberen een ander te overtuigen, met het woord. De libertarier, en ook de gelovige.

Comments are closed.