Onze demissionaire premier, J.P. Balkenende, heeft zijn christelijke selectieve verontwaardiging maar weer eens losgelaten op de PVV. Naar aanleiding van de grote overwinning in Den Haag heeft Sietse Fritsma geroepen dat ze de Haagse politiek “helemaal gek gaan maken”. Volgens Grote Leider JP is die uitspraak “buitengewoon onverstandig en niet voor herhaling vatbaar”.

Kennelijk wél voor herhaling vatbaar is de uitspraak van Agnes Kant, gewezen lijsttrekker van de MaoïstischeSocialistische Partij, dat Geert Wilders een gevaar voor Nederland is. Kereltje Pechtold maakte zich aan een soortgelijke uiting schuldig, maar over beiden hebben we JP niet gehoord. Waar we JP ook niet over gehoord hebben zijn de Keniaanse/Zimbabwaanse/Venozolaanse toestanden in RotterdamHarare aan de Maas en, in mindere mate, in Den Haag. De parlementaire democratie werd daar naar goed inheems gebruik verkracht, en de ‘leider’ van de regering maakt er geen woord aan vuil. Aan de uitzetting van christenen door Marokko overigens ook niet (Verhagen wel, zendingswerk is in Marokko verboden; hoezo reciprociteit?).

Waar zelfs PvdA knuffelaar en Aboutaleb-fan Felix Rottenberg geen goed woord over heeft voor de gang van zaken en de reacties van de politiek, zwijgt die politiek in alle talen, behalve om een onschuldige euforische uitspraak van niet toevallig een PVV politicus te wraken. Dat JP’s eigen partij zich in Delfzijl ook al aan dubieuze praktijken bezondigde wordt uiteraard onder de christelijke pet gehouden.

Ondertussen wordt alles in het werk gesteld om de ‘onrechtmatigheden’ te bagatelliseren. Hoewel Aboutaleb moest erkennen dat de kieswet her en der was geschonden haastte hij zich om de uitslag te erkennen en geen aanleiding te zien tot hertelling. Onder druk van diverse kanten, en nadat hoogleraar politicologie Rinus van Schendelen op niet mis te verstane wijze had gesuggereerd dat het feit dat slechts 3 van de 15 stembureaus correct geteld bleken te hebben op opzet duidt, en niet op vergissingen, ging Aboutaleb overstag en meende een hertelling te moeten ‘eisen’, in het belang van de “geloofwaardigheid van de politiek en het democratische systeem”.

Een gotspe natuurlijk, want hertelling is een typisch linkse aanpak: men begint in het midden, in plaats van aan het begin, want aan het begin beginnen komt socialisten nooit goed uit, omdat ze dan geen verhaal meer hebben. Hertellen van frauduleuze stemmen (2.500 Rotterdammers konden drie keer stemmen, medewerkers van stembureaus vulden machtigingen in, een voorzitter van een stembureau moest vervangen worden, bij een ander stembureau zelfs de hele ploeg) legitimeert slechts de fraude; wat hier nodig is is een compleet nieuwe verkiezing. En dit keer met de ME voor de deur, of mariniers in het stemlokaal, zodat intimiderende partijen meteen opgepakt en afgevoerd kunnen worden.

En natuurlijk is het ook wel handig als de stemmen niet door de belanghebbenden zelf geteld worden. Er wordt echter zoveel nadruk op herTELLEN gelegd dat het duidelijk is dat men hoopt daarmee de boel af te kunnen doen, en niet tot herSTEMMEN (met Zimbabwaanse en Venozolaanse waarnemers) hoeft over te gaan. De burger dient ervan overtuigd te worden dat herTELLEN afdoende is, middels het Goebbeliaanse dogma dat als een leugen maar vaak genoeg herhaald wordt hij vanzelf als waarheid wordt gezien.

Ondertussen blijkt de demonisatie van de PVV maar al te goed te werken. Nadat de eindelijk wakker geworden MSM (men kon niet anders nadat de bloggerswereld nogal wat stampij had gemaakt) berichtte dat de PVV videomateriaal in handen had gekregen dat ook in Den Haag de kieswet was geschonden vielen haar in reacties uit het lezerspubliek dezelfde verwijten ten deel die Leefbaar Rotterdam ook al ten deel gevallen waren, zij het in heviger mate: men zou slechts uit zijn op aandacht en het niet kunnen hebben dat de PvdA (ondanks zwaar verlies) groter was gebleven. De gemiddelde burger lijkt niet eens door te hebben dat het zich voordoende probleem boven alle partijen (behalve misschien de PvdA) uitstijgt: de Nederlandse kieswet, de wortel van de (door mij verachte, maar daar gaat het nu even niet om) parlementaire democratie, wordt verkracht, en de muliticul aanhangers halen hun schouders op en roepen: so what? En alle politieke partijen doen eraan mee. In Den Haag de VVD voorop.

Ik hoef hier vast niet te beschrijven hoe Nederland er op dit moment had uitgezien als de ‘onregelmatigheden’ niet aan PvdA-zijde, maar aan PVV-zijde waren voorgevallen. Het land was te klein geweest, en de linkse partijen hadden de interruptiemicrofoon in de tweede slaapkamer stukgeschreeuwd met hun protesten tegen en aanvallen op dat ‘gevaar voor Nederland’. Stemmachines moesten weg, want die waren niet 100% betrouwbaar. Ik heb steeds betoogd dat het systeem met handmatig getelde papiertjes nog veel kwetsbaarder was, en dat is gebleken.

Het mag voor de trouwe lezers genoegzaam bekend zijn hoe ik denk over de MPP en ‘democratie’; zoals H.L. Mencken al zei: Democracy is a pathetic belief in the collective wisdom of individual ignorance. Een uitspraak die hier bij uitstek van toepassing is, net als Democracy is also a form of worship. It is the worship of Jackals by Jackasses. Weet u wat niet voor herhaling vatbaar is? Nog een Balkenbende! Of, zoals reageerder ‘Fijnstoffer’ bij SpitsNieuws het zei:

Je eigen volk verraden door de uitkomst van een referendum te vertrappen, en toch te doen wat het volk niet wil: afstevenen op een EUrabia.
Een gekozen volksvertegenwoordiger demoniseren omdat die gebruik maakt van zijn vrijheid van meningsuiting.
De massa-immigratie laten voortkankeren.
Toestaan dat je land langzaam wordt overgenomen door mensen met twee paspoorten.
Samen met mevrouw van Amsberg de Bilderberg-conferenties bezoeken en daarover geen verantwoording afleggen in het parlement.
Een klokkenluider schofferen.
De verantwoordelijkheid voor de dood van een schilder niet aanvaarden.

Gaat u nog stemmen, bij een herstemming in Harare, of anders op 9 juni, waarvan  nu al vrijwel vaststaat dat B&B elkaar weer gaan vinden? Het ziet er naar uit dat de weldenkenden in Nederland de rest van hun leven in gepaste dronkenschap zullen moeten slijten, wil men geen prooi worden voor het Pieter Baan Centrum.

Nagekomen:

Het OM start een onderzoek naar machtigingen voor Leefbaar Rotterdam, niet naar de misstanden bij de PvdA, of die bij het CDA, zoals hierboven gememoreerd. Voorspelbaar, zou ik bijna zeggen: Atlas Shrugged wordt werkelijkheid. Werkelijk alles dat de socialistische ‘noden’-machine in de wielen rijdt wordt van staatswege gecriminaliseerd, ‘onderzocht’ en vervolgd. Niet dat onoirbare handelingen door Leefbaar, indien gebeurd, niet aangepakt zouden moeten worden, maar de selectiviteit die hier aan de dag gelegd wordt geeft te denken over zowel feitelijkheid als objectiviteit, maar vooral over intentie.

Doet u mij nog maar een Bowmore. Coal Ila, Ardberg, Lagavullin of Connemara mag ook…

Who is John Galt?

28 REACTIES

 1. Op http://www.kiesraad.nl lees ik bij kiesdelicten:

  ‘Strafbaar is: een kiezer omkopen of dwingen om: een volmacht te geven, zijn stem op een bepaalde manier uit te brengen, of een ondersteuningsverklaring af te leggen; zich laten omkopen;
  stelselmatig personen ertoe bewegen om hun stembiljet af te geven (ronselen)’

  Elke kiezer wordt in Nederland omgekocht om zijn stem op een bepaalde manier uit te brengen. Dat is democratie immers. Kiezers gouden bergen en chocolaatjes beloven van andermans geld.

  Ergens een advocaat beschikbaar om alle politici en omgekochte kiezers aan te klagen?

 2. Goed stuk. Helaas is stemmen met een computer OOK niet helemaal waterdicht.

 3. Met stembiljetten is het een stuk lastiger om in één stembureau veel stemmen te stelen. En om in alle stembureaus fraude te plegen vergt hele grote samenzweringen die meestal aan het licht komen.

  Met stemcomputers hoef je alleen maar een handjevol slimme techneuten te hebben en je kunt stemcomputers in hele steden tegelijk manipuleren. Het ‘mooist’ is als je een programmeur of een servicetechnicus van de fabrikant kan omkopen. De software wordt n.l. zeer slecht gecontroleerd.

  En je kan ook nog ingrijpen nadat alle controles hebben plaatsgevonden. Die stemcomputers worden n.l. op slecht beveiligde locaties opgeslagen. Het is dan een kleine moeite om in 1 nacht de software van zeer grote aantallen stemcomputers in het land zo aan te passen dat een bepaalde partij (of partijen) worden begunstigd. Een goed hackers-programma zorgt voor minimale maar doorslaggevende verschuivingen zodat de fraude niet opvalt.

  http://wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/

  ===
  http://www.wijvertrouwenstemcomputerswel.nl
  http://www.watvooreenkuddedierbenjij.nl
  http://www.stopdebureaucratie.nl
  http://www.kinderporno.nl

 4. Verkiezingsfraude is van alle tijden.
  Vooral ook in het CDA bolwerk waar ik woon.
  Ik heb zelf meegemaakt dat er een busje met oude van dagen werd aangevoerd waarvan sommigen van voor nog niet meer wisten dat ze van achteren nog leefden.
  Hulpvaardig nonnetje samen met zo iemand in een stemhokje en klaar is kees; weer wat extra stemmen voor de heer!

  Maar zoals Peter hierboven aangeeft lijk het handmatig stemmen wel stukken betrouwbaarder dan electronisch.
  Misschien electronisch met een papierenbewijs dat je ook nog in een bus deponeert? Dubbelcheck lijkt mij en toch en snelle 1e (electronische) uitslag. Maar uiteindelijk kan er altijd gemanipuleerd worden als men werkelijk wil.

  In ontwikkelingslanden is verkiezingsmanipulatie schering en inslag en NL zit daar m.i. niet meer zo ver van af.
  Socialisten zijn tot alles in staat om hun macht te behouden en het verbond dat links met een fascistische ideologie heeft gesloten doet het ergste vrezen voor de toekomst. Het slechtste van 2 werelden heeft zich verenigd in dat opzicht.

  Peter de Jong [6] reageerde op deze reactie.

 5. Tsja, die mariniers in elk stembureau is op zich misschien wel handig gezien de huidige omstandigheden.

  Maar laten we eerlijk wezen, het is een constatering dat het feitelijk al te laat is.

  Want gaan we die mariniers nu elke verkiezingen daar neer zitten of geloven we dat dit geintje zich niet gewoon blijft herhalen?

  En gaan we er de volgende keer 2 mariniers per bureau neerzetten, en daarna 3?

  Face it. De democratie heeft zijn langste tijd gehad, dankzij massa-immigratie en multiculturalisme.
  Als je mensen importeert die de ballen verstand hebben van democratie moet je niet raar opkijken als ze de spelregels niet respecteren. Ze hebben geen enkele democratische traditie en dus geen besef wat er voor nodig is geweest die democratie op poten te krijgen.
  En laten we het maar niet hebben over de PVDA. Ik ben sowieso van mening dat de communistische mentaliteit nooit is weggeweest. Die “sociaal democratie” is slechts een masker van sluipende voortgang in plaats van dwingelandij met harde hand.
  Nu pas beginnen de contouren van het ware linkse gezicht echt duidelijk te worden, met betrekking tot hoe zeer ze de democratie omarmen.

  En dit is pas het begin. Je hebt al kunnen zien dat de MSM ter dienste staat van het (voornamelijk linkse) establishment. Nu zien we hoe ook justitie als de grommende waakhond dienst doet voor datzelfde establishment. Eerst Wilders voor het gerecht, nu een “kuch” onderzoek naar Leefbaar Rotterdam, alsof er niet al een HELE WEEK is geschreven over wantoestanden ten voordele van de PVDA.

  Gesubsidieerde PVDA-jugend die stemmen onder jongeren ronselen (lees Carel Brendel)
  http://home.kpn.nl/c.brendel/Stembussen9.htm

  Dit alles los van het feit dat ik geen voorstander ben van parlementaire democratie, en laat dit nu juist een van de redenen zijn.

  Er wordt wel eens gezegd dat politici hoeren zijn. Dat is een ernstige misvatting.

  Politici zijn pooiers.
  Zij verdienen het geld terwijl het volk wordt genaaid.

  Scrutinizer [9] reageerde op deze reactie.

 6. @GB [4]:

  De Groenlose fabrikant van stemcomputers Nedap heeft op 3 maart in Doetinchem parallel een proef gedaan met zo’n systeem. Je stemt dan elektronisch en de stemcomputer print vervolgens een bonnetje met je keuze dat je kan controleren en eigenhandig in de stembus moet gooien.

  De voorlopige uitslag is dan om 21.00 uur met 1 druk op de knop beschikbaar vanuit de stemcomputer en die wordt dan later gechecked door de papieren stemmen op de bonnetjes te tellen.

  Ik geloof, dat Nedap dat ook automatisch wilde doen, want ze printen op de bonnetjes tevens een barcode. Maar dan schiet je het doel voorbij, omdat je dan net zo goed de gewone stembiljetten kan gebruiken die je automatisch laat uitlezen door een intelligent OCR systeem. De uitslag is dan een uur later al beschikbaar.

  Maar, zoals Stalin al zei, het doet er niet toe wie stemt, het gaat er om wie de stemmen telt. Als de gevestigde partijen er belang bij hebben op het pluche te blijven, dan is het onzinnig om deze partijen (in de vorm van landelijke en plaatselijke overheden met hun ambtenaren) de verkiezingen te laten organiseren.

  ===

  “De laatste dagen is er veel over de stemcomputers in het nieuws geweest, en het is duidelijk dat de omstandigheid dat hier en daar hertellingen nodig waren wordt gebruikt om aan te tonen dat papier ook niet erg betrouwbaar is. Dat gaat volledig voorbij aan het feit dat het onbetrouwbaarheid van een volledig andere orde is.

  Menselijke telfouten introduceren een zekere niveau van onnauwkeurigheid, maar dat is willekeurig, zal niet bij elk stembureau dezelfde partij bevoordelen. Fouten in computersystemen kunnen, zeker als ze bewust zijn aangebracht, wel door het hele land dezelfde partij bevoordelen. Dat is eindeloos veel ernstiger. Het eerste is ruis in de democratie, het tweede is een verkrachting van de democratie.

  Dat onderscheid is kennelijk voor sommigen erg moeilijk te begrijpen.”

  BRON: http://security.nl/artikel/32643/1/Achterhoek_wil_stemcomputers_terug_(Video).html

  R. Hartman (NI) [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Peter de Jong [6]: Die Nedap machines schijnen niet ook een barcode te printen, maar slechts een barcode. En daarmee kan de stemmer dus nog steeds niet zien of het wel klopt. Deze omissie alleen al kan weer een berg aan complottheorieën opleveren, want hoe kan zoiets voor de hand liggends nu gemist worden?

  En het is nog steeds gesloten source, natuurlijk, hetgeen ook geen aanbeveling is.

  Peter de Jong [8] reageerde op deze reactie.
  Peter de Jong [13] reageerde op deze reactie.

 8. @R. Hartman (NI) [7]:

  Enkel een barcode? Moet je dan je bonnetje soms zelf voor een scanner houden om het te kunnen lezen (net als bij Appie) ?

  Het punt is natuurlijk, dat al die extra elektronische systemen de zaak minder transparant en meer fraudegevoelig maken. Open source is daar ook geen oplossing voor:
  http://wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Open_Source_geen_panacea

  Er is zelfs een stemcomputerfabrikant (Sdu met de NewVote) die het gebruiksgemak helemaal voorop heeft geplaatst en er een Windows-machine met touchscreen en online-verbinding van heeft gemaakt. Dan kunnen de stemmen uit al die stembureaus lekker makkelijk op een centraal punt in het land worden verzameld. De Chinese en Russische hackers zitten al handenwrijvend klaar! 😉

  Bedrijven gebruiken echter nu al 100% veilige online-verbindingen (incl. vingerafdruk-, netvlies- en voice-authorisatie “Scheveningen” ;-). Het kan dus blijkbaar wel. Dan zou je al die stemcomputers toch gewoon overboord kunnen zetten en mensen vanaf hun laptop (en digibeten via de telefoon) kunnen laten stemmen?

 9. @Tony [5]: Mariniers zijn ambtenaren. Zouden die nou voor of tegen het establishment zijn? Bovendien leven die lui bij uitstek volgens het principe, “Befehl ist Befehl” en wie is de opperste bevelhebber? Juist, ja …
  In wezen heb je buitenlandse waarnemers nodig, maar als dat van UN/Bilderberg vriendjes is, wat is het dan voor garantie?

 10. @Peter de Jong [10]: Dan sluit je heel veel ouderen uit. Waar de gemiddelde bij-de-tijd zijnde bejaarde nog wel een knop kan indrukken of een cirkeltje rood maken, is voor velen electronisch bankieren een stap te ver.

  Stemmen per computer hoeft helemaal niet onveilig of onbetrouwbaar te zijn, je moet het alleen niet aan de staat overlaten.

  Waar ik met je meega in dat een programmeerfout voor een structurele afwijking zorgt en een menselijke statistisch gebalanceerd wordt door de willekeur, veronderstelt dat laatste wel dat menselijke fouten per ongeluk zijn. En daar gaat het dus fout; dat is wat Van Schendelen ook zegt: dit moet opzet zijn.

  Bij Joost hebben wat commenters de kans uitgerekend dat de afwijkingen zoals in Rotterdam waargenomen op vergissing berusten, en dan kom je toch wel héél akelig dicht bij nul uit. Conclusie: fraude.

  Maar goed, als het systeem niet wordt afgeschaft ben ik in ieder geval voor de herinvoering van census-kiesrecht, en dat maakt met heel veel van deze misstanden korte metten. Immers, wie niet in staat is te stemmen, is ook niet in staat productief te zijn, en heeft zodoende geen stemrecht. Probleem opgelost.

  Censuskiesrecht i.c.m. een kleine staat: niet ideaal, maar veel beter dan wat we nu hebben.
  Liberty 5-3000 [12] reageerde op deze reactie.

 11. @R. Hartman (NI) [7]:

  Netwerk liet vanavond zien hoe dit systeem met bonnetjesprinter werkt.

  Op het bonnetje staat idd een barcode, maar daaronder is ook de naam van de partij en de naam van de kandidaat leesbaar.

  Je moet vervolgens het bonnetje in een vensterenvelopje doen dat je dichtplakt. Alleen de barcode is door het venster heen zichtbaar.

  Daarna moet je het envelopje in de gleuf van een speciale stembus stoppen. In die gleuf zit een barcodescanner die de gegevens automatisch opslaat.

  Rop Gonggrijp wees er op, dat de voorlopige stemuitslag dan wel snel beschikbaar is, maar dat je dan vervolgens toch nog alle envelopjes moet openmaken en alle stemmen met de hand moet tellen.

  Er is immers geen garantie, dat de barcode en de keuze die op het bonnetje staan werkelijk overeenkomen. En als de barcode wél klopt, dan weet je nog niet of er niet met de scannersoftware is geknoeid.

  Als de stemcomputer zelf óók de gegevens opslaat (zoals nu, dat werd mij echter niet duidelijk) kan je die vergelijken. Sla beide soorten apparaten apart op en je maakt het fraudeurs dan erg moeilijk.

  R. Hartman (NI) [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Liberty 5-3000 [12]: Dat is toch automatisch het geval als alleen nettobetalers stemrecht hebben? Corporatisten als individu zouden sowieso in de minderheid zijn. Tenzij ik iets mis, natuurlijk.
  In dat geval, enlighten me 😉

  @Peter de Jong [13]: Vooropgesteld dat ik ook de motieven van de heer Gonggrijp niet geheel vertrouw had ik dat zelf ook al bedacht. Desalniettemin zou dat simpel te ondervangen zijn. De enige voorwaarde is dat je computergestuurd stemmen niet aan de staat of haar corporatistische schoothondjes toevertrouwt.

  Theoretische bezwaren (zoals afluisterbaarheid van stemmachines) zeggen me pas iets als uit de motivatie van die bezwaren daadwerkelijke voordelen voor bepaalde partijen blijken. En dat betekent simpelweg dat een organisatie (bij afwezigheid van subsidies, uiteraard) slechts nut zal zien in het investeren in afluisterapparatuur indien die investering met winst kan worden terugverdiend.

  In een niet-fascistische (en dus niet-corporatistische) maatschappij zie ik niet zo snel hoe iets dergelijks gerealiseerd zou kunnen worden.

  Peter de Jong [16] reageerde op deze reactie.

 13. Natuurlijk moeten de verkiezingen worden overgedaan, tellen doe je altijd fout. Ik heb nog nooit een inventarisatie goed zien gaan. Met de computer is super fraudegevoelig, in de US is dat bewezen. Het is de bananenmonarchie ten voeten uit, dat gemeenteraadsleden de stemmen gaan zitten tellen. En die lui sturen wij naar de Oekraïne, ja,ja!

  Lijkt mij dat hele volksstammen het zat worden en het hele systeem overhoop willen gooien, logisch dat men dan naar een alternatief zoekt. En dan nog verder van huis geraakt.

  De hele oligarchische kliek lacht het klootjesvolk uit zolang die op de gevestigde orde blijft stemmen. Let maar eens op hoe snel de protestpartijen a la PVV worden opgeblazen, mochten die ooit te groot worden.

 14. @R. Hartman (NI) [14]: “dat ik ook de motieven van de heer Gonggrijp niet geheel vertrouw”

  Hoezo? Het is toch een anarchist?

  “dat je computergestuurd stemmen niet aan de staat of haar corporatistische schoothondjes toevertrouwt”

  Laten organiseren door de Consumentenbond? Of iig door een alleen door burgers gefinancierde organisatie?

  De staat geeft de verkiezingen alleen uit handen als die hun geloofwaardigheid hebben verloren. Er zijn nu al in 13 gemeenten hertellingen nodig geweest. Als het bij de a.s. TK-verkiezing een complete chaos wordt en er bij 10x zoveel gemeenten de zaak moet worden overgedaan gelooft niemand meer de legitimiteit van de overheid.

  Misschien een idee voor libertariërs om samen met Gonggrijp eens een nachtelijke sabotage-actie op touw te zetten? 😉

  Grappig was de reden voor hertelling op Terschelling. Daar had een bekende kandidaat vorig jaar ook meegedaan en toen maar 6 stemmen gekregen. Hij vond dat toen al vreemd maar nu kreeg hij er weer 6. En hij hoorde van veel meer mensen (19!) dat die op hem hadden gestemd. Fishy dus!

  ===
  http://www.youtube.com/watch?v=X5i3csb8TuY
  http://www.youtube.com/watch?v=CpJL1xsHIRI
  http://www.youtube.com/watch?v=kcwI5CVtohU
  http://www.youtube.com/watch?v=TREZYqAz0XE

  Peter de Jong [17] reageerde op deze reactie.

 15. @Peter de Jong [16]:

  “vorig jaar”

  Sorry, vorige keer (2006).

  “Misschien een idee voor libertariërs om samen met Gonggrijp eens een nachtelijke sabotage-actie op touw te zetten?”

  Vragen we Alberto Stegeman om in te breken en de virussoftware te plaatsen. Doet-ie vast graag.

  Die software berekent dan als verkiezingsuitslag:
  CDA 0 zetels, VVD 0 zetels, PVV 0 zetels, D66 0 zetels, GL 0 zetels, SP 0 zetels… PvdA 150 zetels! En een opkomstpercentage van 99%!

  Spectaculaire uitzending op SBS! 😉

 16. “Spectaculaire uitzending op SBS!”

  Natuurlijk pas enkele dagen na de NOS uitslagenavond en iedereen weer een beetje bekomen is van de schrik.

 17. Het Rotterdamse PvdA-raadslid Peter van Heemst kwam heel verongelijkt in het nieuws toen het OM het interne mailtje van Leefbaar Rotterdam raadslid Ronald Buijt over het ronselen van volmachten ging onderzoeken. Hij vond het erg hypocriet dat LR zoveel ophef had gemaakt.

  De PvdA blijkt echter in 2006 rechtstreeks bij kiezers volmachten te hebben geworven:
  http://contradicere1.wordpress.com/2010/03/11/bewijzen-volmacht-ronselen-van-de-pvda/

  Peter de Jong [20] reageerde op deze reactie.

 18. @Peter de Jong [19]:

  Van Heemst: “Dit stelt alle verontwaardiging van Leefbaar Rotterdam in een heel ander daglicht. Ik heb er een heel slecht gevoel over. Ik voel me genept door Leefbaar omdat ze een week lang de indruk wekken dat de Leefbaren zich brandschoon hebben gedragen op de verkiezingsdag. Wel iedereen verwijten maken, maar zich ondertussen zelf schuldig maken aan ronselpraktijken.”

  BRON:
  http://www.spitsnieuws.nl/archives/provinciaal/2010/03/leefbaar_rotterdam_ronselde_vo.html

 19. Tijd om een systeem in te voeren waarbij buitenlanders de Nederlandse nationaliteit niet krijgen zonder dat ze voldoende Nederlands spreken, en NIET mogen stemmen als ze die nationaliteit niet hebben.
  Zo’n ontluisterende ervaring als deze verkiezingen heb ik nog niet vaak meegemaakt. Inderdaad, we zijn nu definitief een bananenmonarchie, op het niveau van Zimbabwe en Venezuela. En die hertelling van min of meer frauduleus verkregen stemmen is helemaal een lachertje. Opnieuw stemmen is het enige. http://antivenin.blogspot.com/2010/03/hertellen-witwassen-stemmen-rotterdam.html

  R. Hartman [26] reageerde op deze reactie.

 20. @21,

  Helemaal mee eens, sowieso ALLE nieuwe nederlanders(dus NADAT ze genaturaliseerd zijn)pas na 5 jaar stemrecht, ongeacht afkomst of ras.

  Pas als ze bewezen hebben ook daadwerkelijk in onze maatschappij te passen en zich aan willen passen aan ONZE wetten,normen en waarden.

  En Ja ik mag wat dat betreft meepraten, want ik heb een Japanse vriendin, die daar dus nog woont, maar hopelijk snel hier in Nederland is,alhoewel ik hierover steeds meer twijfels krijg, gezien de staat van onze democratie, misschien kan ik beter verkassen.

  Nederland glijdt snel af naar Bananenrepubliek-niveau, met de welgemeende excuses aan deze landen.

  Toestanden als deze, kwamen die 20 jaar geleden voor, nee!! ehhhm 10 jaar geleden dan iemand! nee dacht het ook niet.

  Zal wel een van de “verworvenheden” van de multiculti-maatschappij zijn dan he, waar we allemaal zo blij van moeten worden.

  greetings

  Wim

 21. De hele kluit wordt belazerd, met de burgemeester voor aan terwijl deze boven de partijen dient te staan, maar deze heeft hele lange tenen om onmiddellijk de Groenen af te branden, die de politiek meer transparant proberen te maken te elimineren met media teksten in de negatieve sfeer, waarbij de kranten dat mooi onder een hoedje spelen en de protesten niet via de geregelde media openbaar willen maken, omdat zij geen pottenkijkers kunnen gebruiken! De Groenen eisten nieuwe verkiezingen in Sint-Oedenrode wegens onrechtmatigheden! Maar het is heel stil in de media, mogelijk waren de kranten al vol met pulp.

 22. Ieder huisgezin heeft geen cp, hoe moet dat dan,is het nu echt niet te voorkomen dat de kluit belazert wordt.
  Is er nu niemand die dit weet te voorkomen ,kan me niet schelen wie er wint ,als het maar eerlijk gaat.

 23. Einde van de Monarchie is in zicht.De oranjes zelf weten het inmiddels ook al en vandaar dat ze zich via het internet weer geliefd willen maken.

  De filmpjes van de RVD op Youtube,de chat sessies van Maxima op het internet met kinderen,het vrijwligge kluswerk op dat schooltje.
  ,willem in afghanistan.

  Wat zou het ons uitsparen aan kosten als het koningshuis voorbij was.Buiten de directe kosten vallen ook de elders onder gebracte kosten weg.Neem nu de beveiliging van Koniningendag.Een deel van die kosten komt op andere schouders neer dan de zichtbare verantwoordelijke ministeries..

  Dus met andere woorden binnenkort aan de grens te lezen.

  WELKOM IN DE REPUBLIEK DER NEDERLANDEN

  P.E. Middelkamp [27] reageerde op deze reactie.

 24. @Antivenin [21]: Tijd voor census-stemrecht. Het enige systeem waarbij de geldschieters (de netto belastingbetalers dus) bepalen wat er met hun geld gebeurt. Zij hebben er immers voor gewerkt?

  Maar dit soort verbeteringen zijn slechts dat: verbeteringen. Dwang en afpersing zijn nog steeds de norm, hoewel dat in mindere mate zal zijn. Het wordt immers voor de ontvangers ineens interessant om de handen uit de mouwen te gaan steken, zodat zij ook betalers worden en derhalve mee mogen gaan praten.

  En daar knapt de economie weer van op. Ook zal de staat geleidelijk kleiner worden, omdat de ontvangers niet langer kunnen bepalen hoeveel zij ‘nodig’ hebben, maar de betalers gaan uitmaken hoeveel zij wensen te betalen en wat er van dat geld dient te worden gerealiseerd. De overheid wordt weer dienaar, en dat is in elk geval een stap vooruit.

  Het blijft echter wel democratie, natuurlijk, en derhalve abject. Slechts minder abject dan de situatie van nu, maar alles behalve ideaal. Wie betaalt, bepaalt, en dat is wel zo eerlijk. Nu nog de rechten (de echte rechten) van de niet-betalers garanderen, en daar gaat het dan weer mis, hetgeen weer motivatie is om zich aan de status van niet-betaler te ontworstelen. Vandaar: beter dan nu.

 25. @paul moezel [25]: Ik hoop dat met u! Dat hele internet-offensief van de Oranjes is tegenstrijdig met de preek die de vorstin ten beste gaf op 1e Kerstdag vorig jaar. Met een glasharde tronie beweren dat aan de “individuele vrijheden thans toch wel een einde is gekomen”; woorden van die strekking.
  Dus eerst de mensen de straat op sturen om een praatje met elkaar te maken (net zoals majesteit zeker) en nu iedereeen aan het scherm kluisteren om de (door overheid, dus u en ik, gefinancierde) reclameboodschappen van ’t koningshuis te absorberen. Blijkt wel, dat ze in ieder geval de weg kwijt aan het raken zijn, dure adviseurs of niet.

 26. Fijn om te horen dat de denkwijze van onze grote held Wilders op deze site flink worden verdedigd want zeg nu zelf de vrijheid om een ander ten schande te maken is toch een groot voorrecht.

  Maar wat maakt het ook uit wereldwijdt zitten we in een zeer onstabiele periode die nog niet eens echt begonnen is.

  Iedereen die wat tegen de ander heeft zal zich straks genoodzaakt zien om te vechten voor wat kruimels brood en wat liters brandstof.

  Het maakt niet meer uit welke partij je op handen draagt want zij zullen hun dankbaarheid niet meer aan jou tonen.
  Het was fijn dat je op hen stemde maar dat was het dan ook.

  Het mooiste vindt ik toch wel de PVV stemmers die zelf ook andere roots hebben maar net als de joden in de jaren 30 denken dat wie mee loopt zal worden beloond en mag blijven in het gezuiverde paradijs.

  Oke ze mogen iets langer blijven om net als in de geschiedenis de slachtoffers op te jagen en uit te leveren aan de nieuwe heerser.Uiteindelijk gaan ze zelf in de laatste wagon richting dezelfde eindbestemming.

  Wat ik tegen Wilders heb.Nou liever gezegd wat ik tegen zijn aanhangers heb want die zijn vaak in gedachten al een stuk verder.Uitspraken als we maken ze af en zo beloven immers niet veel goeds ondanks dat zij menen de ubermenschen te zijn.

  De gemiddelde hooligan naar zijn politieke voorkeur vragen kan verhelderend werken.

  Maar ach met de euro in een vrije val maakt dat allemaal niet meer uit.De monarchie schakeld zich vanzelf wel uit.Ze weten dat hun tijd is gekomen en proberen met man en macht het tij te keren door filmpjes op internet,maxima die met die eeuwige fake lach de bladen vult en willem die zo spontaan in de lens van de camera kijkt.

  En deze site is weer een voorbeeld van mensen en bedrijven die voor hun eigen agenda de boel weer eens flink willen ophitsen.De televaag kent inmiddels vele zijwegen die in feite allemaal op hetzelfde neerkomen.Ontwrichting van de samenleving door het tegen elkaar opzetten van bevolkingsgroepen.

Comments are closed.