Slijters filmen klanten voor leeftijdscheck.

In honderden slijterijen kan binnenkort alleen nog maar alcohol worden gekocht nadat via een camera op afstand is gecontroleerd op leeftijd.

De koninklijke Slijtersunie zegt tevreden te zijn met een experiment en gaat het systeem nu landelijk promoten.

De beelden van klanten worden naar een controlecentrum in Breda geseind, waar een aantal controleurs de hele dag niks anders doen dan beelden van drankkopers scannen.

Binnen 3 seconden wordt vastgesteld of de klant niet te jong is. Bij twijfel krijgt de winkelier de opdracht om de koper om legitimatie te vragen.

Volgens een woordvoerder van de Slijtersunie, die 700 drankwinkels vertegenwoordigt, reageren klanten en ondernemers positief op het systeem.

Privacybezwaren zijn er volgens hem niet. Klanten moeten toestemming geven om gefilmd te worden. Weigeren ze dat, dan mogen ze überhaupt niks kopen.

“Het komt nog te vaak voor dat jongeren drank blijken te kunnen kopen”, reageert de woordvoerder van de Slijtersunie. “We wilden ons op deze manier onderscheiden van andere verkoopkanalen, zoals supermarkten.”

De Slijtersunie verwacht dat het merendeel van zijn leden het systeem zal omarmen, hoewel de organisatie zijn leden niet kan verplichten.

Tot zover de media.

Deze belangenorganisatie heeft duidelijk naar de werkwijze van de overheid gekeken.

Je kunt privacy regels aan je laars lappen, mits je een “goed” doel voor ogen hebt.

Nu is het “goede” doel door de overheid opgelegd en dienen de onbezoldigde ambtenaren, in dit geval de medewerkers van de slijterij, het uit te voeren.

En zoals gebruikelijk, blijkt volgens de overheid en onderzoeksbureaus het probleem groter en groter te worden, ondanks alle maatregelen die getroffen zijn.

Er schijnen dus genoeg wegen te zijn om deze maatregelen te omzeilen.

Niet alleen lost dit initiatief het probleem niet op, maar is weer een stap verder van de overheid en belangenorganisaties om de privacy van “de burger” te schenden.

Want ik heb toch wel even moeten nadenken hoe dit systeem werkt.

Men wordt dus gefilmd en deze film wordt doorgestuurd naar een controlecentrum in Breda.

Daar zijn dan een aantal controleurs bezig die aan de hand van de film moeten vaststellen of iemand de vereiste leeftijd heeft.

Dat moeten dan enorme experts op het gebied van gezichten lezen zijn, een kwaliteit die klaarblijkelijk de medewerkers van de slijterij ontbeert.

Of beschikken zij over een door de overheid verstrekte database? Tenslotte is het de overheid die de identiteitsbewijzen uitgeeft.

Je zou het haast denken, want als de experts twijfelen dan moet alsnog om legitimatie gevraagd worden. Waarom deze omslachtige manier, als de medewerker van de slijterij “iedereen waarover twijfel bestaat over zijn/haar leeftijd” om legitimatie kan vragen.

Op de site van de Slijtersunie heb ik niet na kunnen gaan wat er met de film gebeurt.

Worden deze beelden opgeslagen voor toekomstig gebruik of worden deze beelden direct vernietigd.

Al met al weer een waanzinnige actie, waarvan de oorsprong bij de overheid ligt.

7 REACTIES

 1. klanten en ondernemers [reageren] positief op het systeem.

  Ik had er al eerder iets over gelezen, maar ik geloof er niets van. Hoewel men claimt niet te kunnen dwingen (jammer hè?) zal een slijter geen enkele reden zien hieraan mee te werken, anders dan middels sancties. Voor de ondernemer telt vooral zijn omzet, en als hij vermoedt met bepaalde klanten problemen te kunnen krijgen zal hij zelf wel naar een legitimatie vragen.

  Ik vermoed dan ook dat er officieus de nodige druk wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld middels ‘verstoringen’ in het leveringskanaal, waar dan net de weigerachtige ondernemers last van hebben.

  Een zeker gevolg van deze actie zal namelijk zijn dat de ondernemers omzet gaan missen. Gezien het schaapachtige karakter van de gemiddelde Nederlander misschien niet veel, maar ik verwacht dat allen die zich wel druk maken om privacy principieel slijters die hieraan meewerken zullen gaan boycotten. En dat kost dus omzet.

  Je vraagt je inderdaad af of het ‘herkenningscentrum’ in Breda toegang heeft tot de biometrische paspoort database van de overheid, maar ik denk het niet. Hoewel ik niet wil beweren precies te weten wat er wel en niet mogelijk is, denk ik dat het (nog) onmogelijk is om op basis van een camerabeeld binnen 3 seconden een match te genereren in die database, omdat het een vrij complexe materie betreft. Het moeten dus wel supermensen zijn, daar in Breda.

  De vraag die mij dan altijd weer bezig houdt is deze (speelde ook al bij de verkiezingen van gisteren): de wet stelt (als ik goed ben geïnformeerd) dat alleen bevoegde opsporingsambtenaren naar iemands ID mogen vragen. Een slijter is geen bevoegd opsporingsambtenaar (net zo min als een stembureau-voorzitter). Hoe kan de staat dan in vredesnaam eisen dat niet-bevoegden een ID check gaan doen, en daar bij weigering consequenties aan verbinden?
  Granny [4] reageerde op deze reactie.

 2. Als mijn vaste slijter ook maar een keer om legitimatie vraagt of op de film wil zetten, koop ik nooit meer iets bij ze. Dat zal ik ze laten weten ook. Ik koop wel wijn in Frankrijk.

 3. Ik koop wel vaker Whisky bij de slijter hier, maar als dit soort zaken werkelijkheid worden dan koop ik het voortaan wel via Internet. De enige manier hoe je dit soort dingen stopt is door ze in de beurs te treffen. Simpel en effectief.

 4. @R. Hartman (NI) [1]:

  Quote “De vraag die mij dan altijd weer bezig houdt is deze (speelde ook al bij de verkiezingen van gisteren): de wet stelt (als ik goed ben geïnformeerd) dat alleen bevoegde opsporingsambtenaren naar iemands ID mogen vragen. Een slijter is geen bevoegd opsporingsambtenaar (net zo min als een stembureau-voorzitter). Hoe kan de staat dan in vredesnaam eisen dat niet-bevoegden een ID check gaan doen, en daar bij weigering consequenties aan verbinden?”

  Reactie:
  Het staat een ondernemer natuurlijk vrij om jou ID te vragen als hij vanwege morele gronden niet wil verkopen aan minderjarigen. Als je vrijwillig kiest om dit niet te laten zien dan is het tevens de ondernemer zijn vrije keus om jou niets te verkopen. Daar komt geen dwang bij kijken.

  R. Hartman (NI) [5] reageerde op deze reactie.

 5. @Granny [4]: Je hebt gelijk, maar je mist het punt.

  Een onbevoegde private ondernemer zou dat inderdaad vrij staan. Maar dat is dus niet de situatie. Die ondernemer is namelijk niet vrij zijn onderneming naar eigen inzicht te leiden.

  Hij wordt wettelijk gedwongen, op straffe van een sanctie, naar iemands ID te vragen, terwijl hij tegelijkertijd wettelijk niet bevoegd is dat te doen.

  Dat werkt dus niet. Vraag het aan elke projectleider: geen verantwoordelijkheid zonder autoriteit.

  Deze contradictie is waar ik graag duidelijkheid over zou willen krijgen.

  KlaasDenHelder [6] reageerde op deze reactie.

 6. @R. Hartman (NI) [5]:

  Er is geen contradictie het is pure manipulatie.

  Alle vrije keuzes van de winkelier worden in deze door de staat bepaald. Vragen om ID en niet leveren als deze niet “vrijwillig” wordt getoond.

  De burger blijft volledig vrij om hier al dan niet mee accoord te gaan.

  Wettelijk gezien correct, maar moreel verwerpelijk

  Klaas

 7. Gaat echt werkelijk nergens over, dezelfde overheid die roept we gaan snijden in het vet, nu zie hier, hier is een zwemband aan ambtenaren en ten tweede: word dan de drank in de supermarkt gebant of zo?
  Via een website kun je zo alles bestellen dus gaat geen nut hebben

Comments are closed.