Kaart van NederlandDe laatste tijd heb ik een aantal Nederlandse mede-libertariërs mogen ontmoeten en dat heeft mij zeer veel positieve energie gegeven. Voor een beginnend libertariër zoals ik is het immers belangrijk om veel te leren om zodoende meer munitie te krijgen om collectivisten hun denkfouten in te laten zien. Soms bezoek ik de maandelijkse bijeenkomst bij de Libertarische Partij maar helaas is de opkomst daar, ondanks het enthousiasme van Toine Manders, niet altijd hoog. Wellicht heeft dit met de locatie te maken. Den Haag is voor sommigen immers niet naast de deur.

Graag wil ik een initiatief starten om libertariërs vaker bij elkaar te laten komen. Onder het genot van een drankje en/of interessante thema’s/sprekers kunnen we onze kennis en netwerk vergroten. Vergelijkbaar met de libertarische kringen van weleer.

Als eerste stap wil ik via onderstaande poll peilen waar ‘de Nederlandse libertariër’ woont, sowieso een interessant maatschappelijk gegeven. Wellicht dat sommige provincies, bijvoorbeeld wegens hun landelijke karakter en de mogelijkheden die dat biedt voor opslag van goud en wapens en het voorzien in eigen voedsel, favorieter zijn dan anderen. Zal je zien dat de roverheid in die provincies het aantal flitspalen ineens opschroeft als gevolg van deze poll.

Ik woon overigens in Amsterdam. In dat marxistische bolwerk ben helaas ik nog weinig libertariërs tegengekomen.

Waar woont u?


Bekijk de resultaten
Laden ... Laden ...

56 REACTIES

 1. Ik weet eigenlijk niet of ik wel tot de libertariërs gerekend kan worden. Ik wil namelijk best wel samen doen met anderen. Probleem voor mij is de komst van zoveel kansarmen, daar wil ik niet mee samen doen.

  Sommige dingen zoals de wegen kunnen momenteel alleen collectief beheerd worden. Wat mij betreft krimpt de overheid maximaal en houdt de verzorgingsstaat-voor-iedereen op te bestaan. Welvaart maak je in principe zelf.

  Zacharias [2] reageerde op deze reactie.
  Oscar [4] reageerde op deze reactie.

 2. @Nico de Geit [1]:

  De meeste libertariërs willen graag met anderen samenwerken, maar dan wel op basis van vrijwilligheid en zonder pistool op het hoofd. Wegen kunnen best geprivatiseerd worden. In veel landen bevindt het publieke wegenstelsel zich in zeer slechte staat (België, Roemenië). Zou je het privatiseren, zou het waarschijnlijk een stuk beter worden.

  Als je een beetje collectivisme toestaat, wordt het vanzelf absoluut. Kijk naar hoe de VS begonnen zijn. Iedere monopolist van geweld en met de bevoegdheid om belasting te heffen zal haar macht uitbreiden.

  Nico de Geit [9] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico de Geit [1]:

  “Ik wil namelijk best wel samen doen met anderen.”

  Samen doen is het probleem niet. Gedwongen samen doen wel.

  @ Zacharias,

  Wat ik ook een interessante vraag vind is: hoeveel libertariërs zijn er in Nederland? En dan bedoel ik de mensen die in theorie consequent het non-agressieprincipe voor staan en weten dat zij libertariër zijn. Schatting die ik heb vernomen lopen slechts een beetje uiteen. “Minstens 1.000”, volgens de een en “1.200 toch wel…” volgens de ander. De meest optimistische schatting die ik gehoord heb is 2.000 libertariërs. Zou men een gemiddelde nemen dan zou het er ongeveer op neer komen dat op elke 10.000 inwoners van Nederland er één liberatiër is.

  Jerom [6] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [11] reageerde op deze reactie.
  .M [35] reageerde op deze reactie.

 4. Hier in groningen kom ik gelukkig wel steeds meer gelijkgestemden tegen , vooral onder de jongeren heerst er veel onvrede over de heersende dictators.

  Inderdaad is samenwerken nooit een probleem maar het dient op vrijwillige basis te geschieden zonder dat er een derde partij meelift op het succes van de produktieven.

  Nicode geit:
  “Probleem voor mij is de komst van zoveel kansarmen, daar wil ik niet mee samen doen.”

  Het probleem is niet dat ze hierheen komen , het probleem zit hem er in dat ze de soevereiniteit van de medemens niet erkennen en deze dus ook niet respecteren.

 5. @Jerom [6]:

  1 op de 10.000 inwoners wil nog niet zeggen dat in elke plaats met 10.000 inwoners ook daadwerkelijk 1 libertariër woont.

  In christelijke bolworken zal het aantal libertariërs wellicht laag zijn.
  Voor zover ik weet ben ik de enige in Nederland woonachtige libertariër die christen is.

  Ik vermoed dat er, zowel relatief als absoluut, ook weinig libertariërs zullen zijn in de Noordelijke provincies en in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. En dat de meeste libertariërs in middelgrote steden wonen in het westen, oosten en zuiden des lands.

  Hub Jongen [20] reageerde op deze reactie.
  Jerom [28] reageerde op deze reactie.
  Bon Vivant [52] reageerde op deze reactie.

 6. @Zacharias [2]:

  Ik ben best bereid min of meer gedwongen deel te nemen aan een collectief. Gedwongen omdat je niet zo maar even gaat emigreren, bovendien ben je in het emigratieland dan onderworpen aan dat collectief.

  Ik wil alleen samenwerken met min of meer gelijken. Als ik van de ladder val vind ik het prettig dat er hulp voor mij is. Punt is alleen dat als ik nu van de ladder val er nauwelijks hulp voor mij is omdat mijn betaalde premie verbrast is door driekwart idioten.

  Wegenbelasting en accijnzen op brandstof worden voor andere doeleinden aangewend dan aanleg en onderhoud van de wegen. Belastingen worden op grote schaal verkwist door zogenaamde volksvertegenwoordigers. Daarom ben ik voor een minimale overheid.

  Omdat Nederland volloopt met kansarme mensen en ik zelf niet kansarm ben wil ik niet met ze samendoen. Sommigen noemen dat asociaal en dat betwist ik. Ik kan niet alle ellende en gebrek van de wereld op mijn schouders nemen. Als ik de vruchten van mijn arbeid vrijwel allemaal af moet geven aan kansarmen blijf ik liever in mijn bed liggen, net als die kansarmen. Deze ontwikkeling heet socialisme.

  Frenkelfrank [17] reageerde op deze reactie.

 7. @Oscar [4]:

  “Samen doen is het probleem niet. Gedwongen samen doen wel”

  Als je emigreert ben je onderworpen aan de regels van dat land. In de supermarkt gelden regels, bij de kapper gelden regels. Overal waar mensen samen iets doen gelden regels.

  Je kunt je boodschappen bij een andere supermarkt gaan doen en je kunt in een ander land gaan wonen, je ontkomt er niet aan: overal waar mensen samen werken zijn regels. Als lichte autist kan ik ook niet zonder, ik weet graag waar ik aan toe ben.

  Zacharias [12] reageerde op deze reactie.
  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico de Geit [11]:

  De supermarkt en kapper dwingen je niet gebruik te maken van hun diensten. De overheid wel. En als er al sprake zou zijn van een ‘sociaal contract’, waarvoor je nooit expliciet je goedkeuring hebt gegeven, dan verandert de staat de regels constant. Natuurwetten worden steeds verder gecorrumpeerd als gevolg van stapels nieuwe regels en wetten. Als de wereld zou bestaan uit duizenden kleine leefgemeenschappen, wellicht met kleine directe democratie, zouden deze overheden veel meer concurreren op gebied van belasting (zoals nu diverse eilandengroepen, Singapore, Dubai etc doen) en zou emigratie eventueel wel een optie zijn. Nu is het collectivisme troef. Daarom moet gevochten worden tegen consolidaties als de EU, IMF, Wereldbank etc.

  Nico de Geit [15] reageerde op deze reactie.

 9. @Nico de Geit [11]:

  Ik heb helemaal geen problemen met huisregels. Ik heb problemen met organisaties die geweld gebruiken en menen dat mensen hun eigen huisregels niet naar eigen inzichten zouden mogen opstellen.

  “Als lichte autist kan ik ook niet zonder, ik weet graag waar ik aan toe ben.”

  Dat zou ook een idee zijn voor een volgende poll. Uitvinden hoeveel libertariërs lichte autisten van het mannelijk geslacht zijn. Ik denk vrij veel.

  Nico de Geit [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Zacharias [10]:

  “De meeste vrouwen die ik ken zijn collectivistisch.”

  Mensen zijn net als bavianen sociale wezens. Vrouwen hebben vaak sociale neigingen maar na een paar nare ervaringen grijpt het verstand – mits aanwezig – in.

  Een vrouw met verstand is selectief collectivistisch net als ik.

 11. @Oscar [13]:

  “Dat zou ook een idee zijn voor een volgende poll. Uitvinden hoeveel libertariërs lichte autisten van het mannelijk geslacht zijn. Ik denk vrij veel.”

  Ik ervaar mijzelf als autist, deskundigen niet. Iedereen is in zekere mate autistisch. Het wordt pas een probleem als je door je autisme niet meer normaal kunt functioneren.

  Ratio speelt in mijn doen en laten een hoofdrol, emotie niet. Als ik een geliefde verlies zit ik aardig in de put, maar weet (ratio) dat dit een normale reactie is. Ik denk dat bij de meeste libertariërs de ratio sterk ontwikkeld is.

  .M [38] reageerde op deze reactie.

 12. @Nico de Geit [9]: Ik ben best bereid min of meer gedwongen deel te nemen aan een collectief.

  Interessant. Min of meer gedwongen is dus gewoon gedwongen. Je vindt het dus best gedwongen te worden om deel te nemen aan een collectief. “Ik ben best bereid” suggereert een vrije keuze, maar “gedwongen” niet. Als je gedwongen wordt dan is het niet relevant waar je toe bereid bent; je MOET gewoon.
  Eigenlijk zeg je dus dat dwang niet zo erg is, zolang jij maar degene bent die bepaalt wanneer die dwang wordt toegepast. Net zoals socialisten; die wanen zich als moreel superieur en vinden dat dwang best toegepast mag worden zolang het maar om hun idealen gaat.

  Nico de Geit [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Oscar [8]:

  “Voor zover ik weet ben ik de enige in Nederland woonachtige libertariër die christen is. ”

  Is dat niet afhankelijk van de definitie van “christen”?
  Iemand die gelooft in de bijbel? In de paus? in God die op aarde kwam als Jezus?

  Lang geleden heb ik veel contact gehad met een (vooral Amerikaanse)beweging:”Christelijke libertariers”. Vooral Marshal Fritz, de oprichter van de Advocates for Self Government, was daar zeer actief in. In Nederland werd praktisch geen respons gevonden.

  Oscar [24] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [19]:

  Binnen een collectief gelden bindende, dwingende afspraken. Of dat nu de plaatselijke supermarkt is of uw wijk.

  In principe bepalen mensen in samenspraak de regels ‘waar een ieder zich aan moet houden’. Dit is steeds minder het geval. De overheid plaatst gerust 20 caravans met zigeuners op de parkeerplaats van uw supermarkt. De bevolking heeft daarin geen inspraak.

 15. @Zacharias [10]:

  “De meeste vrouwen die ik ken zijn collectivistisch. ”

  Twee gedachten:
  1. Is het niet zo dat zowat iedereen collectivistisch wordt opgevoed door familie, school, kerk, media?
  En dan (generalisatie) mannen zijn meer rationeel dan vrouwen, en gaan eerder gemakkelijker nadenken?

  2.Veel libertariers komen bij het verklaren van de libertarische positie nogal “macho” over en blokkeren daar anderen mee, en mogelijk sluiten vrouwen zich dan eerder af dan mannen?

  Als libertariers bvb hulp aan zwakken door de staat afkeuren, ligt vaak de nadruk op het facet dat dit niet moet gebeuren, waardoor een ander dat ontvangt als “er moet geen hulp geboden worden”. En niet als dat de staat dat niet moet doen door (te stelen van anderen).

  Op de vraag:”Vind je dat ieder mens het recht heeft op zijn eigen leven?”, antwoorden bijna alle vrouwen ook met “Ja”.
  De kiem van het libertarisme zou dus aanwezig kunnen zijn!!

  Nico de Geit [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Hub Jongen [22]:

  Bavianen leven in een groep van zo’n 50 tot 100 apen. Ze komen voor elkaar op en leven op voet van oorlog met andere bavianengroepen. Menselijk gedrag komt uit dit bavianengedrag voort.

  Het schijnt dat mensen net als bavianen met zo’n 100 mensen omgaan – ook al leven ze in een miljoenenstad. Meer past niet bij ons geëxcelleerde bavianengedrag.

  Voor mannen is de opinie – wat anderen ergens van vinden – een valkuil. Voor vrouwen is het de troon. Ook dit is terug te voeren op het leven in de bavianengroep. Daar is het namelijk belangrijk voor je overleven wat een ander ergens van vindt. Mannetjes zijn op kracht aangewezen.

  Meer hierover: De naakte Aap, Desmond Morris

 17. @Hub Jongen [20]:

  Iemand die gelooft aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest (dat men de Eeuwige Maagd Maria beschouwt als dochter, moeder en bruid van God is mooi meegenomen maar mijns inziens niet noodzakelijk om iemand een christen te noemen) is een christen.

  Mensen die geloven dat Jezus gewoon een mens was beschouw ik niet als christenen. Over de historische Jezus is vrijwel niets bekend. Het oudste christelijke geschrift, het Evangelie volgens Marcus, is geschreven in de jaren ’50 van de 1e eeuw. De neiging om het historische te willen extrapoleren naar het mythische en het mythische naar het historische is mij vreemd. Ik geloof niet aan een historische Jezus. Of de Kleine Rode Hen ooit heeft bestaan en met een fysieke eend, kat en varken heeft samen gewoond vind ik ook niet interessant.

  Omdat ik van mening ben dat geloof en religie per definitie symbolisch, mythisch, onstoffelijk en niet rationeel zijn heb ik geen enkele moeite met het aannemen van dat de Maagd Maria voor, tijdens (zoals een zonnestraal door de ruit kan schijnen zonder haar te breken) en na de geboorte van God de Zoon maagd was en is en dat zij niet gestorven is maar in de hemel opgenomen en aldaar gekroond.

  Er zijn aardig wat prominente libertariërs christen. Onder meer Lew Rockwell en Jörg Guido Hülsmann. In de Verenigde Staten is de combinatie christen én anarchokapitalist zijn net zo normaal en onnormaal als christen én atheïst.

  Het spijt me om het te zeggen, maar de meeste christenen in Nederland zijn saartjes en kwezels. Ik zou mij er best voor in willen zetten om christenen tot het libertarisme te bekeren, maar ik vrees dat de meeste christenen mij enerzijds te orthodox, anderzijds te mondain en te extreem zullen vinden. Maar als ik ook maar één andere christelijke anarchokapitalist zou vinden dan is dat wellicht al genoeg basis om een beweging op te richten. Ik heb ook al een mogelijk naam voor zulk een beweging. De GNAGNA (Geen Non-Agressie Geen NAastenliefde).

  Oscar [25] reageerde op deze reactie.
  Nico de Geit [26] reageerde op deze reactie.
  Devidas [32] reageerde op deze reactie.

 18. @Oscar [24]:

  In de Verenigde Staten is de combinatie christen én anarchokapitalist zijn net zo normaal en onnormaal als anarchokapitalist én atheïst.

 19. @Oscar [24]:

  Christendom en socialisme vertonen veel overeenkomsten en komen volgens sommigen uit dezelfde Joodse bron.

 20. @Jerom [6]:
  Wat mij opvalt is dat mensen die van zichzelf al geïnteresseerd zijn in de politiek er meestal wel een paar kennen.

Comments are closed.