Er bestaat veel onduidelijkheid over het antwoord op deze vraag, zowel bij kiezers als bij economen. Het overgrote deel van de mensen denkt er niet zo zeer over na. Voor economen is dat anders, het is hun carrière. Over het antwoord op deze vraag bestaan diverse meningen. Men is het niet met elkaar eens.

Het probleem is dat veel economen die zich specialiseren in monetaire theorie en het banken-beleid direkt of indirekt betaald worden door de centrale bank of hun diensten verkopen op basis van aan hen verstrekte opdrachten.

Men probeert om een deel van de centrale-bank-koek te pakken. Middels de centrale bank bepalen economen het bancaire monetaire beleid, en, vanwege het belang van de oligopolie die het bancaire stelsel nu eenmaal is, indrect zo’n beetje alle andere zaken die voor iedereen van dagelijks belang zijn en invloed hebben op de mate waarin men vrij is als individu.

Er is verdeeldheid onder de economen, waardoor het beleid van de diverse centrale banken slingert als een zwaar beschonken persoon die een auto bestuurt. Het komt er op neer, dat het voornamelijk een beleid is dat wordt geformuleerd op basis van trial en error. Helaas nemen de fouten heden ten dage monstrueuze vormen aan. Door de invloed van de diverse centrale banken, met de FED aan het hoofd, en door de sterke band met de academische economische wereld, alsmede een wijdverspreid openbaar schoolsysteem, zijn de misvattingen over wat geld nu eigenlijk is, wereldwijd aanwezig en diepgeworteld.

Op het gebied van het monetair beleid verzinnen de zelfbenoemde experts, deel uitmakende van een zichzelf bevruchtende inner circle die zichzelf afschermt van indringers en ondersteund wordt door de massa-media, het monetaire beleid op een ad-hoc basis. De rest van de mensen rest niets anders dan meehobbelen op deze levensgevaarlijke dronkenmansrit.

Kortom, de zogenaamde experts begrijpen geen snars van monetaire theorie, iets dat onderdeel zou moeten zijn van een algemene economische theorie over hoe de wereld in elkaar zit. Indien een dergelijke theorie op enig moment een uitzondering maakt voor de monetaire theorie, is deze theorie incorrect, is de algemene theorie incorrect, of beide.

De volgende vraag komt nu naar boven drijven: als men niet weet wat geld is, hoe kan men er dan meer van verwerven ? Dit is een andere manier om te zeggen dat als men zich niet bewust is van de hedendaagse overtredingen van de monetaire theorie, men niet in staat is om te onderkennen in welke mate men zich blootstelt aan slecht beleid, hetgen tot rampzalige gevolgen zal leiden, zoals dat ook in het verleden het geval is geweest.

De vraag over wat geld is, is wellicht een van de meest intrigerende gebieden van het economisch domein. Er is waarschijnlijk niet één gebied waar de onduidelijkheid zo groot is, met als gevolg grote economische verstoringen. Een karaktistiek kenmerk van alle economische systeemconcepten is de omissie om monetaire theorie te integreren met algemene economische theorie, dat wil zeggen met uitzondering van de Austrian School. Alle economische systeemconcepten die men van toepassing verklaart op alle andere gebieden van de economie, creëren uitzonderingen voor economische wetten, met uitzondering van de Austrian School. Men beweert dat de overheid noodzakelijk is om in te grijpen in een vrije markt teneinde monetaire zaken te ordenen.

Men argumenteert dat geld geen onderdeel uitmaakt van een systeem van economische theorie- en praktijk. Verder impliceert men ook, dat monetaire theorie geen onderdeel uitmaakt van een geintegreerd systeem van economische causaliteit. De uitleg voor economische causaliteit voor elk ander gebied van de economie wordt kortom niet als valide geaccepteerd op het gebied van geld.

Indien men monetaire theorie koppelt aan een uitleg over hoe het bancaire systeem in elkaar steekt, krijgt men een duidelijk beeld van de onwil van economen om de logica van economische causaliteit te accepteren. Dit zou een waarschuwing moeten zijn voor het feit dat er een fundamenele fout zit in hetzij hun monetaire theorie, hetzij  hun algemene economische theorie.

Wordt vervolgd.

263 REACTIES

 1. Leuk stuk. Het is inderdaad bizar hoe weinig mensen kennis van geld hebben. De indoctrinatie is heel ‘goed’ uitgevoerd. Mensen zien geld als elektriciteit. Het is er, je moet er zuinig mee zijn, en bij de overheid werken allemaal slimme mensen (ze hebben toch gestudeerd?) die zich ermee bezig houden, dus het zal wel goed zitten. Toch?

 2. Bij de overheid zijn slimme mensen die zichzelf verrijken en de inwoners, waar ze voor moeten opkomen, laten ze het gelag betalen. Het lijkt veel op een cafe waar jij binnen komt en alle consumpties moet betalen.

 3. Zeer leerzaam! Deze stof zou op iedere school vast onderdeel van het lespakket moeten zijn. Dan zouden mensen zich later niet meer zo makkelijk laten voorliegen door politici, vakbonden en bestuursvoorzitters.

  Jim Rogers legt hieronder duidelijk uit hoe geld, de overheid en het corporate bedrijfsleven elkaar in stand houden. Door de werking van de vrije markt te verstoren veroorzaken ze regelmatig economische crises (ook deze weer).

  http://euroteaparty.freedomrules.org

  PS
  De Britse Euroscepticus en MEP Dan Hannan wil een Europees equivalent van de Amerikaanse TEA Party. Deze grass roots beweging van burgers, die fel tegen het gedwongen belasting betalen zijn, verdient zeker steun van libertariërs.

  Hub, kan je er mss nog eens een artikeltje over plaatsen?
  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/6157190/__Europarlementarir_start_Europese_Tea_Party__.html

  Armin [63] reageerde op deze reactie.

 4. Geld is in zijn vrije vorm niets anders dan suiker, koffie, vlees, groenten of andere goederen.
  Onderhevig aan vraag en aanbod.
  Niets moeilijks aan. Als het ingewikkeld wordt weet je dat er mee geknoeid is. 😉

  Austrian economy = Economie
  Keynes economy = Voodoo

  jack [8] reageerde op deze reactie.

 5. Most people can’t give you a good definition of money — a definition which holds; and a definition which serves them.

  Yet if we ask the questions which develop a fully accountable answer, we readily arrive at a fact that the only definition of money which can inflict no offense whatever, is a currency which comprises immutable tokens of value.

  In fact likewise, most people do intuit that money IS a relatively immutable token of value — not understanding how the exceptions are engendered, or how the exceptions offend them. In other words, they recognize that immutability is a vital object; they likewise recognize that immutability of a promissory note is even vital to its facts of contractual obligation; but they do not recognize that one and one only monetary prescription makes good on this indispensable object of immutable tokenization of value.

  Both to tokenize value and to immutably tokenize value nonetheless are only TO REPRESENT not only however many different products, but necessarily, to likewise represent the volumes of such products, or we fail to keep the ostensible 1:1 relationship between circulatory volume and remaining value of all products, which is necessary to immutable value.

  The only way to immutably tokenize value therefore is if the units of value of the circulation are immutably linked to the remaining value of ALL represented property (not just to one or several of MANY products); and thus likewise, the remaining volume of units of circulation must at all times equal the volume of remaining value of the ALL the products which the circulation is intended to represent, or we fail to keep these principles. In fact then, the only way to maintain these equal volumes is to pay the value of the represented property out of circulation as the value of the property is perceived to be consumed, or to depreciate. The only way you can do this of course, is if we pay monetary obligations comprised only of principal, at the rate of depreciation or consumption of all represented properties.

  Volume of circulation must likewise equal remaining volume of all represented property. Franklin observed in his “Modest Inquiry into the Nature and Necessity of a Paper Currency,” that the colonists prospered substantially more when they supplemented their circulation of precious metal with paper currency (certain implementations of which were debatably subject to interest). He postulated that some prospective extent of such supplementation might be excessive; and that it might have negative consequences. But nonetheless he noted (evidently then because they never reached such a limit) that the additional circulation of paper currency sustained substantially greater prosperity.

  Why?

  They must therefore have suffered previously from an effectively deflated circulation. But simple questions thus resolve Franklin’s curiosity:

  If the circulation is to represent (tokenize) value, then if the circulation were ever to exceed the volume of the remaining value of all property, then someone would have received circulation for nothing. Such an excessive, “inflated” circulation however would be impossible, if in fact all promissory notes (of principal only) are legitimately collateralized.

  Likewise however, if the effective volume of circulation is ever less than the volume of represented property, then it is impossible to trade all property all at once; and someone will not have received and persisted in just reward for their production.

  So, an “effective,” just circulation must at all times equal the remaining value of ALL production (“products”).

  A further malady exists in the present disposition of currencies subject to interest. That is, ever more of a circulation is perpetually dedicated to sustaining ever greater sums of artificial debt, leaving ever less of the same circulation to represent/tokenize the value of property. Thus interest makes abiding by our necessary principles of immutable tokenization impossible.

  1. The only circulation which sustains all these necessary objects therefore is a volume of circulation which is at all times equal to the remaining value of all property.

  2. The only way to maintain such a circulation is to pay principal out of circulation at the rate of consumption or depreciation of related property.

  3. Thus as a circulation comprised of promissory notes only represents FINANCED property (subject to promissory obligations), the only way to sustain a circulation which necessarily represents the remaining value of all property is to further accommodate immediate conversion of equity into currency.

  These in fact then are the principles of mathematically perfected economy™; and this is a vital path of the logic of overall solution.

  But our question asks if money is a product? Essentially, this is to ask if it MUST be a product in order to serve these vital purposes of a just currency, which of course must eradicate all potential for systemic offense.

  We can see however, even on an abstract level, that the concept of tokenization can only go awry if the need for tokenization must account for all products, and the concept of tokenization requires A product or a few products to do so. Yet even according to the concept of tokenization itself, the token is distinct from the product itself — unless to be an immutable token of value, “money” must actually exist in the physical form or instances of some such “product.” In other words, if just/”honest” money IS a product; how then and why would argue this restrictive concept of A product or products? How can either case serve the objects of volume equaling the volume of ALL products, if money “must” be A product or products; and if the volume of THE product or products must yet equate to the volume of ALL products?

  In fact, given the aforesaid observations, we readily recognize that nothing but ALL products CAN so represent all products; and the only reason folks like the Austrian “economists” are trying to insist on A product (or products) for their obfuscated claim to tokenization, is they refuse to acknowledge the very principles they pretend their ONE or few products somehow uphold — and yet are proven not to uphold.

  As Franklin likewise observes, never did their precious metal monetary standards result in actual consistent values of money; and the reasons are evident in these principles: There is no perpetual 1:1:1 relationship between remaining circulation: remaining value of represented property: and obligation, because the Austrians refuse to recognize that the only mathematic course to this perpetual relationship is to pay off promissory notes comprising obligations of principal only, at the rate of consumption or depreciation of the related property — with the payments thus retiring the circulation as the value of the property itself is consumed. In fact, only promissory notes of principal, paid at this obligatory schedule of payment CAN accomplish these purposes; and do so even without regulation.

  Thus we readily understand the problems of gold, which itself in fact perpetually violates our necessarily perpetual 1:1:1 relationship; and which further violates these principles when it coexists with interest, which perpetually disposes ever more of the circulation to servicing a perpetually multiplying sum of artificial debt — leaving ever less of the same circulation to sustain commerce.

  Thus the answer to the original question is that money CANNOT BE A product, if it is to be an immutable token of value, because A product, in which the resultant circulation would ostensibly be redeemable, ITSELF cannot represent All products! Thus it cannot provide a perpetual 1:1 relationship between volume of circulation and redeemability which purportedly eliminates subversion of value. Effectively, the Austrians (and others) claim virtues of gold which do not exist, while the principles they exalt instead would endorse only mathematically perfected economy™, because the only currency which CAN accomplish this purpose of making the circulation effectively not A product, but in fact at all times ACTUALLY REDEEMABLE in ALL products, is mathematically perfected economy™ — which alone therefore, immutably tokenizes all products represented by the circulation, and in such a way that the circulation is always redeemable in the very scope and volume of products it was from the beginning, intended to represent.

 6. @Jack
  Stel u zich eens een gemeenschap voor in een niet nader genoemd land waar een dokter aan komt.
  Deze dokter constateert dat de mensen die daar leven infantiel en agressief zijn. Na onderzoek komt hij erachter dat het water wat zij dagelijks drinken besmet is met een stof die deze infantiliteit en agressiviteit bij de mensen veroorzaakt. U komt er ook achter dat deze mensen ook zelf dokters hebben. Deze dokters schijnen zich echter alleen bezig te houden met welk alternatief vloeistof het beste is om in de toekomst te consumeren.

  Misschien is het eerst handig dat mensen stoppen met het drinken van besmet water in plaats dat wij als dokters kissebissen over alternatieven.
  Wat in de toekomst het alternatief wordt is net zo duidelijk als in de jaren 80 Betamax aanwijzen als winnaar in de videomarkt.
  Onnuttig, misplaatst en arrogant.

  jack [10] reageerde op deze reactie.

 7. @Liberty 5-3000 [9]:

  Je hebt inderdaad kwakzalvers die de symptomen bestrijden door alternatieven te bieden en in brede mate uit EIGEN belang, en doktoren die de ECHTE oorzaak aanpakken; namelijk de stof (lees rente) uit het verder gezonde water elimineren, waarna de doktor niet meer nodig is.

  Plaats ons aub in die laatste categorie. Wij draaien niet om de hete brij heen omdat er wellicht wat ¨ikke ikke¨ belangetjes op het spel staan.

  Het laatste wat we willen is een quasi tussen oplossing waardoor we weer 30 jaar verder zijn voordat opnieuw de ellende begint.

  ¨The issue — and the only distinguishing process even — was and is “interest.”

 8. @Jack
  Misschien had ik wat duidelijker moeten zijn.
  De stof naar waar ik refereer is geweld en dwang toepassen om maatschappelijke problemen op te lossen.
  U wilt praten over een oplossing? Put down the gun! Dan gaan we praten.

  jack [12] reageerde op deze reactie.

 9. @Liberty 5-3000 [11]:

  Ik ben tegen wapens en geweld tenzij men geweld of dwang op mij of mijn medemens toepast in welke vorm dan ook en niet van plan is hiermee te stoppen.

  Lees onze definitie van geld hierboven en geef aan of je het daar mee eens bent of niet. Indien niet, geef dan aan wat je kritiek is.

  Andre heeft dat onderwerp gekozen voor een goede reden!
  Oscar [13] reageerde op deze reactie.

 10. @Oscar [13]:

  Een vrije markt is een markt waarin het ruilmiddel (geld) voor iedereen gratis ter beschikking staat mits daar onderpand, en kredietwaardigheid tegenover staat waardoor het ruilmiddel ten allen tijde terug onttrokken kan worden uit die markt. 1:1

  Een vrije markt biedt alle individuen vanaf start gelijke kansen tot ontplooing zonder noodzaak van machtsmisbruik door andere individuen.

  Zie ook de uitleg over geld hierboven.

  Oscar [16] reageerde op deze reactie.
  Zacharias [18] reageerde op deze reactie.
  LvM [20] reageerde op deze reactie.

 11. Laten we even teruggaan naar de feitelijke basis van dit artikel.

  De crackpot die MPE heeft verzonnen maakt net als mede-crackpots Keynes, Fischer en Friedman een uitzondering voor de monetaire theorie binnen de algemene economische theorie. Ze zien geld niet aan voor dat wat het is: een goed als ieder ander goed, waarop de wetten van vraag en aanbod van toepassing zijn.

  De enige die dat consequent wél doen, zijn de Austrians.
  jack [17] reageerde op deze reactie.
  Oscar [23] reageerde op deze reactie.

 12. @jack [14]:

  Onzin. Ik heb geen recht op ossen. Ik zou eerst ossen dienen te produceren. Ik heb geen recht op zouttabletten. Ik zou eerst zouttabletten dienen te produceren. Ik heb geen recht op goudtabletten. Ik zou eerst goudtabletten dienen te produceren.

  Ruilmiddelen zijn namelijk ook goederen. En goederen dienen eerst geproduceerd te worden. In een natuurlijke economische orde zijn de mensen die dingen produceren die de meeste mensen, of de meest kapitaalkrachtige mensen, willen hebben het rijkst. Niemand heeft recht op geld zonder tegenprestatie.

  Ik wil eindelijk wel eens een echt argument waarom een bilaterale, vrijwillige, handeling van twee mensen met geweld zou mogen worden tegen gegaan.

  Is u het met mij eens dat bij een misdaad sprake is van een slachtoffer of van slachtoffers en een dader of daders?

  Zo ja, wie is er het slachtoffer van als meneer A en meneer B vrijwillig overeenkomen dat meneer A 10 flessen cognac aan meneer B uitleent op voorwaarde dat meneer B meneer A het volgende jaar 11 flessen geeft? En wie is de dader?

  jack [19] reageerde op deze reactie.

 13. @jack [14]:

  Jack, kun je een voorbeeld geven van een werkend MPE systeem? Neem een eiland, wat mensen (jij, Mike Montagne en ik ofzo), wat grondstoffen en je MPE geld. Noem ook de waarden. Vervolgens kunnen wij het geheel kritisch toetsen aan de hand van de bekende vergelijking 1:1:1: (TM).

  MPE is, ook kijkend naar de website, voor mij vooralsnog niet meer dan socialisme.

  jack [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Oscar [16]:

  Zo ja, wie is er het slachtoffer van als meneer A en meneer B vrijwillig overeenkomen dat meneer A 10 flessen cognac aan meneer B uitleent op voorwaarde dat meneer B meneer A het volgende jaar 11 flessen geeft?

  Mijnheer B omdat hem blijkbaar geen andere optie wordt geboden anders dan van de deal af te zien. Wat geeft jullie het recht om deze machtspositie in te nemen simpel en alleen om het feit dat mijnheer B geen andere keuze heeft?

  Deze zelfde mijnheer B zou van MPE (de samenleving) het geld krijgen om dezelfde 10 flessen cognac aan te schaffen zonder dat hij er 11 hoeft terug te geven onder de bekende voorwaarden.
  En dat is vrijheid en gelijke etische basis principes voor IEDEREEN!

  Het hebben van geld of cognac geeft je geen controle over je medemens.

 15. @Zacharias [18]:

  MPE is zeer zeker geen socialisme. Het is een kapitalistisch model met gelijke uitgangspunten voor iedere kapitalist en tegelijkertijd resulterend in een duurzame economie en samenleving.

  Als voorbeeld geef ik je hieronder de uitleg door een ex-austrian. ik zou het zelf niet beter kunnen omschrijven, maar er zitten nog wat kanttekeningen aan die de schijver niet noemt. Kan later nog.

  Eerst het voorbeeld:

  Moreover, I think that you guys are making the same set of MISTAKEN assumptions, about Mathematically Perfected Economy, that I, too, made, BECAUSE OF THE NAME.
  Here is what I thought: When I heard the name—Mathematically Perfected Economy— visions of a Hungarian Central Planner entered into my head. …But that’s just me.

  What I think has happened here, is that you guys have made the same mistakes that I once made. Well. Ignorance, once cured, returns for no good reason. So, here is what Mathematically Perfected Economy REALLY IS:

  (1) Principals for loans, are created out of thin air, as debt. …Our current monetary regime does this anyway.
  (2) But the loans are interest-free. …Why would you pay somebody big bucks to do something that you could do for yourself, for nothing?
  (3) The ELIXUR: Loans are paid back, and the money is RETIRED from the circulation, in a time-based manner which is the mirror-image of the depreciation of the product. Why? So there can be no inflation or deflation. …And, yeah, I know that stuff happens.
  (4) Otherwise, there is NO government intervention in markets! No central planning. No regulations or manipulations or market distortions—-the invisible hand rule the day.

  Here is a simple example: A car dealer decides to lend you money for a car which free markets have decided is worth $20,000. And this car will last for 10 years. This car will depreciate in value in a linear, straight-line fashion—-that is, it will lose, on average, $2,000 in value per year.

  (1) $20,000 are created out of thin air as debt.

  (2) The car dealer recieves $20,000—-a trade of equal measures of production in exchange for equal measures of production. Why? Because the invisible hand says so. That’s why.

  (3) $2,000 per year are retired from the circulation as the loan is paid back untill, in ten years, ALL $20,000 have been retired from the circulation.

  The result: After year 1, there is $18,000 left in circulation, and the car is worth $18,000. After year 5, there is $10,000 in circulation, and the car is worth $10,000. And so on and so on.

  Get it? Under Mathematically Perfected Economy, (1) There is always enough money created out of thin air to cause full employment—-there is always full employment. (2) But, at the same time, there is always, on average, an inflation rate of ZERO. (3) And there is no more business cycle.

  Well, now you know. And you guys are making the same exact mistakes that I originally made.

  Zacharias [24] reageerde op deze reactie.
  Fluminis [76] reageerde op deze reactie.

 16. @LvM [20]:

  Vandaar mijn opmerking eerder:

  Andre heeft dat onderwerp gekozen voor een goede reden!

  Goede analyse van Andre overigens!

 17. @Andre [15]:

  Precies! Geld in de vorm van zilver en goud verschilt in het goed-zijn niet van een os, ijzeren speerpunt of een brood. Ossen verouderen en sterven, broden beschimmelen en ijzer roest. Goud roest niet, zilver krijgt hoogstens een waasje (die prima te verwijderen is) en goud en zilver zijn relatief zeldzaam. En dat is natuurlijk van belang. Wat niet zeldzaam is, daar zal weinig waarde aan toegekend worden. Niet voor niets kwamen goud en zilver als geld bovendrijven. In vrijwel alle culturen (los van elkaar) en vrijwel alle tijden.

  jack [25] reageerde op deze reactie.

 18. @jack [21]:

  Jack, in je voorbeeld zeg je dat de auto $20.000 waard is in de vrije markt. Ik neem aan dat je bedoelt dat de koper besluit dat de auto $ 20.000 waarde voor hem heeft. Waarden verschillen per individu, dat is het inzicht dat de Austrians hebben gegeven, waar Adam Smith nog uitging van de Labor Theory of value. Je zegt de auto gaat 10 jaar mee, maar misschien molt de klant hem wel. Wie bepaalt die 10 jaar? Wat als de klant zijn auto kapot rijdt en niet verzekerd heeft, wie garandeert dan het verschil voor de dealer? En wat als ik nou 100 van die auto’s wil, krijg ik dat dan van MPE? Wie bepaalt dat? Etc etc etc

  jack [26] reageerde op deze reactie.

 19. @Oscar [23]:

  Hoe je deze krankzinnige argumenten op tafel kunt leggen is mij een raadsel.

  In jouw goud en zilver wereld zal de economie op een bepaald punt stagneren doordat je goud en zilver de extra capaciteit niet meer kunnen financieren. Daarnaast zul je allemaal een voor een van je goud verlost worden zolang er rente wordt gerekend.
  Goud en zilver zijn geen oplossing.

  De reden van je argument is dat je naar alle waarschijnlijkheid zelf in het bezit bent van goud en zilver (zoals ik zelf ook) en denk je daarmee je slag te kunnen slaan samen met de andere ¨goldbugs¨.
  De kans daarop acht ik heel reeel aanwezig indien we niet overstappen naar een MPE economie, maar je biedt hiermee geen oplossing. Je probeert slechts de symptomen te bestrijden.

  Oscar [27] reageerde op deze reactie.

 20. @Zacharias [24]:

  Jack, in je voorbeeld zeg je dat de auto $20.000 waard is in de vrije markt. Ik neem aan dat je bedoelt dat de koper besluit dat de auto $ 20.000 waarde voor hem heeft. Waarden verschillen per individu, dat is het inzicht dat de Austrians hebben gegeven, waar Adam Smith nog uitging van de Labor Theory of value.

  De marktwaarde van auto´s zijn bekend. Als een middenklasser gemiddeld 20.000 kost en de koper en verkoper zijn het eens dan is dat de prijs.

  Je zegt de auto gaat 10 jaar mee, maar misschien molt de klant hem wel. Wie bepaalt die 10 jaar? Wat als de klant zijn auto kapot rijdt en niet verzekerd heeft, wie garandeert dan het verschil voor de dealer? En wat als ik nou 100 van die auto’s wil, krijg ik dat dan van MPE? Wie bepaalt dat? Etc etc etc

  De afschrijving zal dan ook non-lineair plaatsvinden, van hoge afschrijving in het begin tot lage afschrijving naar het einde van de looptijd toe.
  Het onderpand is ten allen tijden de verantwoording van de eigenaar. Verzekering kan als voorwaarde gelden en biedt dus meteen dekking in geval van schade. Als je 100 auto´s wil financieren onder MPE kan dat ook. De voorwaarden zijn: Marktwaarde als onderpand, en kredietwaardigheid. (maar wellicht zal een verzekering ook een voorwaarde kunnen en moeten zijn met een daaraan gekoppelde risico leeftijd).
  Alles valt te ondervangen, immers gebeurt dat nu ook al. En al dit soort zaken zijn vandaag de dag eenvoudig te automatiseren en registreren.

  Zacharias [29] reageerde op deze reactie.

 21. @jack [25]:

  “Goud en zilver zijn geen oplossing.”

  In een vrije samenleving zullen er heel veel goederen zien die dienst doen als geld. Goud en zilver zijn er twee van.

  Er zou pas een probleem ontstaan als er op grote schaal goud en zilver tegen rente zou worden uitgeleend. Maar in een vrije samenleving is er sprake van voortdurende deflatie van geld en derhalve zal er weinig behoefte zijn om geld te lenen, en zal buitendien de rente laag zijn.

  Stel er zijn 100 eenheden goud beschikbaar en er worden 100 eenheden goud uitgeleend met 10% rente terwijl de productie 0,1% per jaar is, dan zou met een looptijd van 10 jaar er natuurlijk nooit afbetaald kunnen worden. Maar zoiets zou in een natuurlijke economie gewoon niet gebeuren aangezien ten tijde van economische groei er sprake zal zijn van voortdurende inflatie en daarmee gaat de voortdurende afname van leners gepaard en het voortdurende dalen van de rente.

  De MPE(Trade Mark) gaat er ten onrechte van uit dat in een vrije samenleving geld uitlenen ceteris paribus is zoals geld lenen in een systeem van opgelegd centraal bankieren, fractaal reserve bankieren, kredietexpansie en fiatgeld.

  Oscar [28] reageerde op deze reactie.
  jack [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Oscar [27]:

  Maar zoiets zou in een natuurlijke economie gewoon niet gebeuren aangezien ten tijde van economische groei er sprake zal zijn van voortdurende deflatie en daarmee gaat de voortdurende afname van leners gepaard en het voortdurende dalen van de rente.

 23. @jack [26]:
  Je zegt:

  “Als je 100 auto´s wil financieren onder MPE kan dat ook. De voorwaarden zijn: Marktwaarde als onderpand, en kredietwaardigheid. (maar wellicht zal een verzekering ook een voorwaarde kunnen en moeten zijn met een daaraan gekoppelde risico leeftijd).”

  Ok, stel ik wil inderdaad 100 Porsches kopen. Dit kan dus? Maar dit wordt dan ineens wel gekoppeld aan mijn kredietwaardigheid. Wie bepaalt de kredietwaardigheid? Besef je inmiddels dat dit te complex wordt? Het berekenen van marktwaardes, afschrijvingsperioden, kredietwaardigheid etc.
  Dit gaat nooit werken, precies zoals de Austrians altijd al hebben beweerd.

  jack [32] reageerde op deze reactie.

 24. @Oscar [27]:

  Ieder rente niveau groter dan 0 zal resulteren in een terminale afloop. Hoe lager de rente, hoe langer de looptijd en vice versa. Simpel
  Daarnaast is het on-etisch zoals eerder uitgelegd.

  MPE staat NIET voor geld lenen in een systeem van opgelegd centraal bankieren, fractaal reserve bankieren, en fiatgeld.

  DAT IS ALLES WAAR WIJ TEGEN ZIJN.

  Oscar [36] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.