gouden kalfMozes vermoordde die 3000 mensen niet nadat hij van de berg kwam met zijn stenen tafelen, dat gebeurde in opdracht van god“. De jehova getuige aan de deur van de Opperdienaar zei het vol overtuiging. De Opperdienaar haalde diep adem voor een stevig antwoord. De 2 jehova getuiges krompen in elkaar alsof ze wisten dat deze inademing in een filosofische oorvijg zou gaan eindigen. “Die mensen werden vermoord in opdracht van Mozes. Dat hij beweerde in naam van een hogere macht te handelen is niet te bewijzen”. “Diefstal en moord zijn alleen moreel te rechtvaardigien als ze in de naam van de staat gedaan worden, niet in naam van god.” De wachttoren in de hand van de linker Jehova getuige begon lichtjes te trillen.

Waarom mag dat wel allemaal in naam van de staat en niet in de naam van jehova?

Hoor eens, vroeger gingen we de religie van het christendom aan bruine mensen opdringen in de naam van god voor hun eigen bestwil, dat ging met veel geweld en uitbuiting gepaard, maar die tijd is voorbij. Tegenwoordig zijn we een stuk beschaafder en dringen we alleen de staatsvorm democratie op aan bruine mensen in naam van de staat, voor hun eigen bestwil, met een hoop geweld en uitbuiting. Kijk als je als machteloos kind religie krijgt opgedrongen door machtige alwetende volwassenen, is het de bedoeling dat je, wanneer zelf volwassen geworden, weer naar machtelozen op zoek gaat om ze hetzelfde op te dringen. Dat is het principe van dat wat je geleerd hebt. Die machtelozen zijn al een aardige tijd bruine mensen en kinderen. Maar religie aan ze opdringen is uit de tijd, tegenwoordig leren we machteloze kinderen onder leerplicht dat de meerderheid de minderheid tot onderwerping mag dwingen. Groot geworden gaan ze natuurlijk weer op zoek naar bruine mensen, kinderen en andere hulpelozen, maar dit keer met de heilzame leer van de democratie en het heilige boek der wet en in de naam van het algemeen belang.

Stelen en moorden mag niet volgens de bijbel”, zei de linker Jehova getuige, die zelf bruin was.

De Opperdienaar haalde weer diep adem om te antwoordden: “Terwijl Mozes een maand op de berg zat om met god te babbelen, ging de achtergebleven Aäron al de mensen hun goud confisceren om het in een grote baar te gieten (het gouden kalf). Dat was pure diefstal. Alleen als mensen in de naam van de de staat en algemeen belang goud confisceren, is dat moreel gerechtvaardigd. Dat is zelfs goed, want op 1 of andere manier eindigen mensen met onvrijwillige relaties altijd blut met een hoop schuld en dan is zo’n bloedtransfusie af en toe hard nodig.”

U haalt dat stuk van de bijbel uit zijn context“, zei de bruine jehova getuige.

Deze jehova getuige was goed getraind, dacht de Opperdienaar, alle religieuze mensen kwamen met ‘context’ aan als er geen uitweg meer was. De enige andere uitweg zou zijn om de indoctrinatie in hun machteloze kinderlijke staat te onderkennen. Dit was over het algemeen te beangstigend.

Ik begrijp dat u boos op god bent, voor al de vreselijke dingen die er gebeuren, maar denkt u niet dat de mens daar zelf verantwoordelijk is?” sprak de linker jehova. “Als iemand recht had om boos te zijn op god was het Job wel, maar toch lees ik hier in mijn bijbel dat Job niet boos was op god

“Ik ben niet boos op god”, sprak de Opperdienaar enigszins geïrriteerd door deze poging terug in hun bekeringsscript te komen, “Het maakt me ook niet uit wat er in uw boek staat. Dingen zijn niet waar, onwaar, goed of slecht omdat ze in een boek staan, behalve als het om het wetboek gaat”.

Ik zie het verschil niet en blijf er bij dat moorden en stelen slecht is omdat het in de bijbel staat. Nu moeten we gaan“. Met deze woorden draaiden de 2 jehova getuigen zich om en liepen weg.

“Stelletje utopisch anarchistisch schorriemorrie. Moorden en stelen slecht? Het was nu eenmaal nodig, omdat zonder diefstal en dreiging met moord, er veel te veel diefstal en dreiging met moord zou zijn. Ze moesten niiet denken dat ze beter waren dan de Opperdienaar. Dat deze scriptrobots nu net weer hier moesten aanbellen.” dacht de Opperdienaar en sloeg de deur dicht.

50 REACTIES

 1. @Devidas [27]:

  “Voor het gemak wordt ook nog even opzij geschoven dat minarchisme gefinancieerd door vrijwillige bijdragen met de mogelijkheid tot secessie OOK gestoeld is op non-agressie.”

  Daar heb ik dan ook geen problemen mee. Sterker nog, volgens mij ligt de toekomst van de vrijheid in afscheidingsbewegingen en de beweging richting decentralisatie.

  “De Amerikaanse God is er een van hoop en dynamiek.”

  De Amerikanen hebben die God van hoop en dynamiek nog niet helemaal verloren juist omdat zij, vergeleken met de Europeanen, nog niet zo lang de afgod genaamd Staat voorgeschoteld hebben gekregen. Hoewel de westerse zelfhaat op Amerikaanse universiteiten schrijnend heet te zijn, schijnt dergelijke zelfhaat nog niet zo mainstream te zijn als in Europa.

  “Omgekeerd is misschien nog eerder het geval, ik stapte als atheïst de litteratuur van AR in en krijg zowaar wat agnostische trekjes van haar tenenkrommende dogmatiek (“you can’t prove God, because u can’t prove a negative”).”

  Kort essay van Murray Rothbard (zelf agnost maar niet anti-religie) over de beweging van Ayn Rand, die gaandeweg sekte-achtige trekjes begon te vertonen:
  http://www.lewrockwell.com/rothbard/rothbard23.html

  Ayn Rand was natuurlijk een interessante persoonlijkheid. Nog steeds. Inclusief haar gefliptheden.

 2. @Hub Jongen [30]:

  Tja…. dan betekent libertarisme blijkbaar dat we van het ‘juk’ van het geloof moeten worden bevrijd. Daarmee is het libertarisme een levensfilosofie geworden, die zelfs pretendeert ons voor de ondergang te behoeden.
  Ik denk dat het geloof ons voor de ondergang kan behoeden.
  Zelden heb ik de ambities van dit libertarisme zo scherp aanbevolen gezien als in reactie 30.
  Die vereenzelviging van het libertarisme met het objectivisme is diep treurig.

  Oscar [35] reageerde op deze reactie.

 3. @ van Beek:

  “Dat geloof is vermoedelijk het geloof dat er niets meer is dan materie alleen…”

  U vermoedt en u neemt aan, alleen niet van mij, als u begrijpt wat ik bedoel.
  Het is zo, namelijk, dat ik weet dat er meer is dan materie.
  Sterker nog, ik weet dat materie een manifestatie is van energie.
  Ik weet ook dat die energie drager is van informatie.

  Maar, ik “geloof” dat u niet uit bent op een gesprek.

  “Ik denk niet dat we ook maar iets opschieten met zo’n poging tot het uitruilen van betekenissen.”
  Dus, wat beweegt u hier te posten en zich bijvoorbeeld tot mij te richten ?

  beek [34] reageerde op deze reactie.

 4. @Gé [33]:

  U stelde een vraag in 25. Vindt u het dan vreemd dat ik reageer? Waarom stelde u anders die vraag?
  Waarom ziet u niet dat ik schreef ‘vermoedelijk’? Daarmee gaf ik aan u niet zomaar iets in de schoenen te willen schuiven, maar voorlopig vooral vermoedde, dit mede op grond van het hoofdartikel en het feit dat ongelovigen dikwijls niet geloven in een bovennatuurlijke werkelijkheid. Maar natuurlijk weet ik dat er onder de titel geloof (in een god) weer diverse hoofdstukken te onderscheiden vallen. Dat wordt echter weer een ander verhaal. Hier ging het om ongeloof (in een god) versus geloof in een godheid.

  Gé [36] reageerde op deze reactie.

 5. @beek [32]:

  Niet blijkbaar. Waaruit zou blijken uit de reactie van Hub, reactie no.30, dat libertarisme zou betekenen dat we van het ‘juk’ van het geloof moeten (hoezo moeten?) worden bevrijd?

  In het libertarisme wordt er uitgegaan van eigendomsrechten, van non-agressie. That’s it! Alle basale ethiek over wat wel en niet geoorloofd is om (maatschappelijke) doelen te bereiken valt vanuit dit axioma te deduceren. Het is eenvoudig.

  “Hoe eenvoudiger, hoe dichter bij de waarheid”, heb ik ooit eens opgeschreven. Ik heb, op dit moment, geen argumenten om deze stelling te onderbouwen maar ik voel dat zij waarachtig is.

  Gé [37] reageerde op deze reactie.

 6. @beek [34]:

  @ van Beek:

  ik vind het niet gek dat mensen reageren op een vraag, integendeel.
  Ik vind uw vooringenomenheid in de post waar ik allereerst op reageerde “gek”, in de zin van merkwaardig.

 7. Dit is de heilige geest. Ik weet dat alle christenen hier in mij geloven en verder geen bewijs nodig hebben dat ik echt de heilige geest ben, omdat ze het prima zonder bewijs kunnen stellen.

  Mijn decreet (direct van Yaweh) aan alle christenen hier: Houdt op met posten in deze draad en gaat terug naar het bestuderen van de bijbel. Zoniet dan zal de almachtige u straffen met vuur uit de hemel en al uw nageslacht zal van Jan Smit houden.

  Yaweh [40] reageerde op deze reactie.

 8. @ Oscar:

  Ik heb gisteren een toelichting gegeven op uw vraag hoe ik kwam tot mijn vaststelling aangaande M., M., J. en A.
  Ik heb u verteld welke overeenkomsten ik zag.
  U bent daar niet op ingegaan.

  groet

 9. @Jesus [41]:
  Ik ben het bloed en lichaam van god.
  In de herfst kunt u mij eten, zodat u de ware goddelijke liefde nimmer zult vergeten!

 10. @ hierboven:

  Ik heb net van God/JHWH/Allah/Wodan/Zeus doorgekregen dat ie behoorlijk nijdig is over al die lasterlijke praat van jullie.
  Zware straffen zullen volgen.
  Voor mij uiteraard vele zegeningen.
  Oh, daar staat ze reeds aan de deur, zegening nummer 1…
  dat wordt feest.

 11. @eric [47]:

  “het bedrog van de kerk, om god buiten de mens te stellen, ontnam ze van hun eigen verantwoordelijkheidsgevoel.”

  Hoezo zou de kerk God buiten de mens gesteld hebben?
  En hoezo is Satan het verstand?

 12. @LvM [49]: Reactie van LvM (2-06-10, 03:38) 19

  LvM,

  eerder zei je
  “Dat is CS’s standaard trol-antwoord. Meerdere keren argumenten tegenin gebracht, maar een (concreet) antwoord op deze argumenten is altijd uitgebleven. Hoe dat komt lijkt me duidelijk.”

  Vooir de tweede keer: waar vond dit plaats?

Comments are closed.