Werknemers moeten het wettelijk recht hebben op flexibele werktijden. Dat vindt GroenLinks dat daarom een initiatiefwetsvoorstel indient.

“In de praktijk blijkt dat flexibel werken wel mogelijk is, maar dat werkgevers zich vaak star en rigide opstellen”, aldus Femke Halsema tegenover Nu.nl.

Ze presenteert het wetsvoorstel samen met kamerlid Ineke van Gent.

Driekwart van de vaders willen gebruikmaken van flexibele werktijden, zo blijkt uit het gepresenteerde onderzoek van het ministerie voor jeugd en gezin.

“Veel vaders willen wel, maar doen het niet, omdat ze denken dat het niet mag van de werkgever. Een wettelijk recht geeft al die vaders een steuntje in de rug”, stelt Halsema.

GroenLinks stelt dat de norm moet veranderen. Het initiatief moet liggen bij de werknemer en minder bij de werkgever.

“Werk wordt flexibel ingevuld, tenzij er zwaarwegende belangen zijn en om dat niet te doen. De norm is nu andersom; werken is rigide ingevuld, tenzij de werkgever bereid is om het anders in te vullen”.

GroenLinks zegt een modernisering te willen van de arbeidsmarkt, waarbij de balans tussen werk, scholing, zorg en vrije tijd het uitgangspunt zijn.

Tot zover Nu.nl.

Nu heb ik weinig vertrouwen in het gepresenteerde onderzoek van het ministerie voor jeugd en gezin, want ik kan niet controleren hoe de vraagstelling is geweest.

In mijn omgeving heb ik een mini onderzoek gedaan met de vraag; “wilt u miljonair worden?”, waarop 99 procent van de deelnemers ja antwoordde. (Die ene was waarschijnlijk al miljonair!.)

Volgens Halsema “blijkt dat flexibel werken in de praktijk wel mogelijk is, maar dat werkgevers zich vaak star en rigide opstellen”. Nu weet ik niet of Halsema, buiten allerlei gesubsidieerde groepjes waarin GroenLinks een vinger in de pap heeft, de praktijk van het “echte” bedrijfsleven kent.

Ook weet ik niet of in die enquête alleen de werknemers zijn benaderd of ook de werkgevers.

Werknemers zullen misschien sneller geneigd zijn om over flexibeler werktijden te praten, dan werkgevers die ook de daar mee samenhangende organisatorische problemen zullen onderkennen.

Nu is in Nederland al heel veel wettelijk geregeld met betrekking tot vakantiedagen, verlofdagen, zorgdagen en andere wettelijke regelingen, zoals de Arbo-wetgeving.

Al deze regelingen (buiten de factor belasting) hebben ertoe geleid dat de factor loon de grootste “onkostenpost” voor het bedrijfsleven is geworden en een van de gevolgen is dat de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland is verzwakt.

Halsema zegt ook: “veel vaders willen wel, maar doen het niet, omdat ze denken dat het niet mag van de werkgever.” Uit eigen ervaring weet ik, dat werknemers mondig genoeg zijn om de mogelijkheid van eventuele flexibele werktijden met de werkgever te bespreken.

Halsema doet het voorkomen of de werkgever en rigide denkende persoon is, waarvoor de werknemer doodsbang schijnt te zijn.

Laat de werkgever en werknemer het zelf oplossen, daar is geen wetgeving voor nodig!

Als de overheid zich ermee gaat bemoeien, betekent dat voor het bedrijfsleven dat er meer conflictsituaties worden gecreëerd en ook zullen de kosten voor het bedrijfsleven toenemen, waardoor de concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland nog verder verzwakt.

Elk bedrijf is namelijk organisatorisch en productiegewijs anders ingericht, dan het bureaucratische systeem waarvan Halsema deel uitmaakt.

Maar is het niet vreemd dat mensen die nooit of nauwelijks in het bedrijfsleven hebben deelgenomen en gezien de enorme tekorten die politici in de afgelopen decennia hebben gecreëerd ook geen idee hebben waar het “geld” dat zij zo kwistig verspillen vandaan komt, altijd de beste idee hebben hoe een bedrijf gerund moet worden.

Al met al weer een onzinnig wetsvoorstel.

15 REACTIES

 1. Na de banken, worden de bedrijven genationaliseerd. en
  nog een paar kliklijnen (googlen) en we hebben EUSSR.

  sux6

 2. Dat komt omdat het merendeel van hun achterban in de uitkering zit of ‘werkzaam’ zijn in de gesubsidieerde sector. Daarnaast dienen de gewone werkzamen flexibel te zijn om ter beschikking te staan van GroenLinkse straatactiviteiten.

  De kiezer dient zich ook eens af te vragen waarom GroenLinks gesubsidieerde activisten op hun kandidatenlijst zet.
  Bijvoorbeeld:

  http://verkiezingen.groenlinks.nl/liesbethvantongeren
  http://verkiezingen.groenlinks.nl/arjanelfassed

  Welke bijdrage leveren dit soort figuren voor het besturen van ons land?

  Bon Vivant [5] reageerde op deze reactie.

 3. Hoewel ik duidelijk van mening ben dat de mogelijkheid van flexibel werken iets is tussen werknemer -en gever kan ik wel begrip hebben voor Halsema’s redenen om dit te voor te stellen.

  Bv. minder kosten kinderopvang en een hoger arbeidsaanbod schieten mij als eerste te binnen.

  Zelf werk ik als zzp-er om feitelijk dat te bereiken wat Halsema af wil dwingen. Het is daarom erg jammer dat politici niet libertarisch kunnen denken. Wanneer men de traditionele arbeidsverhoudingen zou afschaffen en iedereen ZZP-er wordt komen vraag en aanbod (en invulling van de eisenpakketten) op de arbeidmarkt veel beter bij elkaar.

  Het feit dat zzp-ers een gestaag groeiende groep zijn toont aan dat er ook werkelijk draagvlak is voor een drastische verandering in het arbeidsrecht.
  Hopelijk zullen ooit ook linkse mensen dit begrijpen.

 4. Ik dacht dat flexibeler werken al in de wet opgenomen was. We kennen immers geen slavernij meer (anders dan de burger in dienst van de overheid). Iedere werknemer is vrij om ontslag te nemen en over te stappen naar een andere werkgever, met wie hij wel afspraken kan maken over improductieve tijd.

 5. @Peter Siebelt [2]:

  Inderdaad. Hoe zou deze regeling zijn uitgevoerd op het partijkantoor van Groenlinks in Utrecht? Goede kans dan het kantoorpersoneel daar gewoon om 9 uur moet beginnen.

  Het verbaast mij dat ik nog steeds geen verkiezingsspam van GL in mijn brievenbus heb gevonden. Normaal -en zeer consequent- heeft GL maling aan de Nee-Nee sticker op mijn en ieder ander’s brievenbus. Alle andere partijen respecteren die sticker wel. Het lijkt er op dat een artikel op Geenstijl veel geholpen heeft.

  Ik vind het plan op zich wel postitief. Het garandeert dat er binnen 10 jaar een miljoen banen worden verplaatst naar het buitenland en hoe eerder de wal het schip keert, hoe beter.

 6. Wat een kolder…
  Bedrijven dienen zelf hun beleid te bepalen met werktijden.
  Whats next? verplicht VPN zodat vader gewoon thuis kan blijven?
  (hoewel dat voor mij gunstig zou zijn als ITér)

  Ik heb gewoon en werkgever gekozen met flexibele werktijden. als het bedrijf je niet bevalt dan ga je op zoek naar een andere.
  Groenlinks verwacht ik ook niks anders van, het is net zo communistisch als ze groen zien.
  Maargoed.

  Als je niet flexibel kan werken kan je dus een nieuwe baan zoeken, overleggen met je baan, je contractuele voorwaarden wijzigen in overleg.
  Of gewoon geen vader worden! da’s ook een keuze.

  Wat ik me af vraag is wat de straf zal zijn als een werkgever zijn werktijden niet aan kan passen? Niet genoeg FTE’s o een bepaalde tijd, of openingstijden, werkzaamheden die tijd gebonden zijn.
  Wat is de straf? want hoe wil je een wet anders kracht bijzetten als dit niet zonder geweld gepaard gaat

 7. Beetje schaven aan de wetsvoorstel en het kan wat worden.

  Werkgevers en werknemers hebben het recht om gezamelijk, zonder tussenkomst van derden, afspraken te maken over alle aspecten van de te verrichten arbeid. De lusten en lasten welke daaruit voortvloeien worden tussen beide partijen verdeeld op basis van deze overkomst.

  Helaas zal GL het niet zo bedoelen

 8. Ik kan er met de pet niet bij waarom er nog altijd mensen zijn die denken dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor flexibele werktijden. Als die mogelijkheden er niet waren, dan was de spits klokslag 9:00 afgelopen en begon die pas weer klokslag 17:00. In werkelijkheid begint de ochtendspits al rond 5:30, en is rond 11:00 afgelopen, en de avondspits begint rond 14:30 en is pas rond 20:00 afgelopen. Er wordt dus al massaal flexibel gewerkt. Werknemers en werkgevers zijn hier allang uit.

  OK, er zal altijd een handjevol werkgevers zijn die niet met deze trend meedoen. Opmerkelijk genoeg zijn zulke starre werkgevers trouwens vaak overheidsorganen. Maar aanbod van flexibele werkgevers genoeg, dus het staat de werknemer vrij om dan een werkgever te zoeken die hier wel aan meedoet. Die wetgeving is dus in elk geval nergens voor nodig.

 9. Dictatuur van de werknemer bewerkstelligen om de maatschappij in de vernieling te schoppen en alleen maar bomen om tegenaan te kijken. Wordt er gek van maar :

  Ik ben rechts en denk links, hoe zit dat nu.

  Ieder mens heeft het recht om veel te verdienen, maar ik ben tegen de mensen die veel geld uit de overheidspot halen. Als men veel wil verdienen moet men ook risico nemen en niet met een mooie baan als commissaris vanuit hun overheidsfunctie krijgen, dat zouden ze gratis moeten doen, ze worden immers door ons al betaald.

  Daarnaast vind ik dat de onderkant van de samenleving een goed bestaansrecht moet hebben en mensen die om welke redenen dan ook niet kunnen werken gewoon een redelijke uitkering geven. Dat kan als mensen die een goed inkomen hebben daar ook een redelijk bedrag aan belasting over betalen. Daarom vind ik het niet erg als mensen veel verdienen en de overheidspot vullen voor de minderbedeelden.
  Ben ik nu links, rechts of niks..

  Corne [11] reageerde op deze reactie.

 10. @reiny [10]:
  Je bent socialist.
  Je bent blijkbaar van mening dat iedereen ‘recht’ heeft op een greep in de gezamenlijke kas. Een kas, die gevuld wordt door de productiviteit van een ander, zonder dat die ander daar iets over te zeggen heeft.

  Niet eerlijk imho. Waarom moet de een werken om onder dwang in het onderhoud van de ander te voorzien?

  reiny [12] reageerde op deze reactie.

 11. Ik word zo moe van dat flexibel werken.
  Laat de staat eens beginnen:

  1) haar eigen instituten (gemeentehuisen, belastingdienst, etc) open te houden buiten 10 tot 16 uur.

  2) ondernemers niet langer verbieden de winkel open te gooien buiten de standaard 5 dagen a 9-18

  Als je flexibel gaat werken komt je altijd tot de ontdekking dat alle winkels dicht zijn op het moment dat jij wilt shoppen. Overheidsdiensten benaderen is al helemaal onmogelijk.

  Er zijn nog wel meer staatsbemoeienissen die flexibel werken beinvloeden. Ik denk aan schooltijden vs kinderopvang waar de overheid staatsscholen moest dwingen opvang te regelen tot 17 uur en privaat onderwijs (waar dat vanzelf zou gaan) zo goed als onmogelijk is. Maar die 1 + 2 zijn wel de grootste problemen.

  Helaas zijn het juist die zelfde linkse clubs die daar tegen zijn.

 12. @reiny [12]: Niemand weerhoudt je ervan om die medemens te ondersteunen. Dat maakt je niet socialistisch; sterker nog, het maakt je een normaal, sociaal mens.

  Het zou je pas socialistisch en asociaal maken, wanneer je een derde zou gaan dwingen om die medemens te ondersteunen.

 13. Dennis ; Met grote verbazig las ik dat Groen Links dit voorstel ter discussie stelt , en het rare is dat mensen die bij Groen Links zitten vaak allemaal een uitkering hebben en niet eens weten wat werken is.
  Nu ben ik dan zeker asociaal !!!!

Comments are closed.