In het Israelische dagblad Haaretz van 25 maart 2010 lezen we:

“Nearly 300 Congress members declare commitment to “unbreakable” U.S.-Israel bond”

Mede in verband hiermede publiceerde Senior stafredacteur van de Amerikaanse site “Veterans Today”, Gordon Duff, een artikel, met o.a. een link naar een video van alawson911, waarvan ik de volgende transcriptie maakte:

Transcript:

“Een daad van verraad is gepleegd door leden van het Congres van de VS. Men moet zich hebben gerealiseerd, dat de brief aan de Minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton ondertekend door zo’n 300 Congresleden, die hun commitment tot een onverbrekelijke band tussen de U.S. en Israël bevestigen, alom zou worden gepubliceerd en in handen van die onwettige apartheidsstaat zou vallen.

Daarom zou het schrijven en tekenen van die brief moeten worden gezien als een daad van verraad. De brief heeft de macht van de President van de V.S. volledig ondermijnd door Israël te vertellen: ‘Het maakt niet uit, wat je met de Palestijnen doet, hoeveel illegale bouwsels je op het gebied zet, wat je van hen hebt gestolen, of wat je met Iran van plan bent. Wij de ondertekenaars van deze brief staan achter je, hoe dan ook.’

Het U.S. Congres telt 535 stemgerechtigde leden, zodat Haaretz’s schatting, dat het aantal van bijna 300 handtekeningen zou betekenen, dat meer dan de helft van de gekozen wetgevers in de V.S. deze verraderlijke daad goedkeuren. Er zijn verschillende definities van verraad, maar deze past op de situatie: ‘een schending van trouw aan de soeverein of aan zijn staat’.

De verklaring van een meerderheid van Congresleden,  dat een geprivilegieerde natie niets te vrezen heeft van welke actie die het zou kunnen overwegen te ondernemen dan ook, is heel duidelijk een daad van verraad, in dit geval: “Een schending van trouw aan de Verenigde Staten.”

Het is een daad van verraad, krachtens het feit, dat Israël verzekerd wordt van de wetenschap, dat zelfs wanneer de levens van burgers van de V.S. op het spel zouden kunnen worden gezet, namelijk dat van leden van zijn gewapende macht, elke actie die Israël zal ondernemen niet zal worden verijdeld of bestreden.

Het is alsof je tegen een bekende moordenaar, die je uit de gevangenis vrijlaat, zegt: “Wat je de volgende keer ook doet, wij zullen niets doen om je te tegen te houden. Je hebt ons woord.”

Het vooropstellen van overwegingen ten gunste van een buitenlandse macht boven de veiligheid van de V.S. en zijn burgers moet een daad van VERRAAD zijn. Het kan niet anders worden omschreven.”

Commentaar Spy-Nose:

Deze politieke daad van de Congresleden is de zoveelste aanwijzing, dat de buitenlandse politiek van Amerika uiteindelijk niet door Washington, maar door Tel Aviv wordt bepaald. Zouden de ondertekenaars gebrainwashed zijn of onder druk hebben gehandeld?

Hoe dan ook, dit zou aanleiding moeten zijn tot onmiddellijke heroverweging van de Nederlandse buitenlandse en defensiepolitiek en onmiddellijke terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Afghanistan.

Referenties:

300 Congress Members declare commitment to ‘unbreakable’ U.S.-Israel bond”, Haaretz 25-3-2010,

“Stage being set for dirty bomb false flag“, Gordon Duff, Veterans Today,

Treason by Members of the United States Congress, alawson911

5 REACTIES

 1. Wat zul je goed slapen vannacht Spy Nose, de joden hebben het weer gedaan. Is er toch nog enige houvast.

  uit het artikel van Duff: “Israeli complicity in massive financial crimes in the US, including engineering of the sub-prime mortgage collapse as an operation meant to destabilize the United States. That current financial reforms meant to prevent a repeat of this, pushed by President Obama (and military leaders) is opposed by groups financed by the Israeli lobby is a “smoking gun.”” Bewijs voor deze stellingen worden uiteraard niet gegeven. Maar iedereen met een beetje gezond verstand weet dat je niet maar kunt blijven lenen en boven je stand leven. Wat Israel er mee te maken heeft is mij zeer onduidelijk. Of kwam er bij iedereen die teveel wilde lenen een jood langs de deur die mensen verplichte om te tekenen? Tuurljk niet.

  Geeft maar weer eens aan hoe ziek sommigen zijn, logisch te verklaren zaken worden allemaal in de schoenen van Israel / de joden geschoven. Echter op deze vraag, waarom zou Israel dit allemaal doen, komt nooit een antwoord.

  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.

 2. unbreakable bonds van de overheid zijn meestal unbreakable tot ze breken. Net zo waardeloos als alle andere beloftes die er uit onze hoofdsteden komen. Ik zou er niet wakker van liggen.
  Ik las eens dat er een britse minister was die tot 12 keer beweerde dat de band tussen goud en het pond onbreekbaar was en hem vervolgens brak. Of een president die zei:”read my lips, no tax reforms”

  Ik zou zelfs willen stellen dat het andersom werkt. Als dit soort uitspraken nodig zijn om die band te bevestigen, dan staat hij onder druk. Woorden zijn goedkoop, inkt en papier kosten nagenoeg niets.

  Spy-Nose [3] reageerde op deze reactie.

 3. @Robert [1]:
  “Wat zul je goed slapen vannacht Spy Nose, de joden hebben het weer gedaan. Is er toch nog enige houvast.”

  Het standaard antwoord van een Zionist of nepjood.
  Het slaat nergens op en hits alleen de berichtgever. Let wel, dit stukje gaat over verraad aan de grondwet door leden van het Amerikaans Congres. Ik heb het dus niet over de joden, ik heb het over Congresleden.

  Maar daarop ga je in het geheel niet in, zoals je er teksten bijhaalt, die hier niet ter zake doen.

  Ik herhaal nog eens: Ik heb niets tegen joden in het algemeen. Ik heb wel iets tegen Israël. Als je de video had gedraaid, had je begrepen, dat Israël volgens een statuut van het International Criminal Court (ICC) van 2002 een ordinaire apartheidsstaat is.

  Maar zulke feiten worden vaak, zoals ook door jou, stelselmatig genegeerd.

  Als je een klein beetje op de hoogte was van het record van Israël zou je weten, dat het al sinds haar oprichting in 1949 false flag operations uitvoert en Palestijnse burgers terroriseert.

  Maar helaas ligt dit onderwerp een beetje te gevoelig voor veel vooringenomen lieden zoals jij, om de feiten onder ogen te zien.

  @pcrs [2]:

  “unbreakable bonds van de overheid zijn meestal unbreakable tot ze breken.”

  Alleen pech voor die miljoenen Palestijnen die daar, dank zij organisaties als AIPAC e.v.a. in de V.S., al ruim 60 jaar op zitten te wachten en voor al die slachtoffers, die door het IDF en zijn opdrachtgevers en bepaalde misdadige groepen en types zijn vermoord of levenslang invalide zijn gemaakt.

  Ook jammer, dat men in het Westen gemeenlijk consequent een andere kant opkijkt als het gaat om Palestijnse rechten vs strategische belangen.

  Dan is het wel zo makkelijk zijn geweten te sussen door klokkenluiders en mensen die er anders over denken, zoals @Robert hier doet, meteen verdacht te maken of min of meer af te schilderen als antisemieten.

  “Ik zou zelfs willen stellen dat het andersom werkt. Als dit soort uitspraken nodig zijn om die band te bevestigen, dan staat hij onder druk. Woorden zijn goedkoop, inkt en papier kosten nagenoeg niets.”

  Wellicht is er inderdaad toch een kentering op komst. 🙂
  pcrs [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Spy-Nose [3]:
  Het westen heeft joden niet altijd met voorkeur behandeld,. als je wat langer terug kijkt. Dus hoe die balans er bijhangt, durf ik niet te zeggen. Maar eigenlijk kun je niet spreken over ‘het westen’ als handelende en denkende entiteit.

  Je kunt je ook over de Tibetanen druk maken, of de Noord Koreanen. Je kunt je afvragen waarom je je specifiek voor de Palestijnen inzet. Maar het is idd sneu voor de Palestijnen die daar klem zitten. Het is wel zo dat het soms lijkt of een situatie eeuwig zal duren en dan is het toch opeens over. Ik groeide op met de Sovjet Unie als dreiging, nooit kunnen bedenken dat die uiteen zou vallen.
  Ik zie dit soort verbroederingsverklaringen als teken dat de relatie onder druk staat en er extra op de trommel moet worden geslagen voor de buitenwacht.

  Spy-Nose [5] reageerde op deze reactie.

 5. @pcrs [4]:
  “Het westen heeft joden niet altijd met voorkeur behandeld,. als je wat langer terug kijkt.”

  Ontegenzeggelijk.

  “Maar eigenlijk kun je niet spreken over ‘het westen’ als handelende en denkende entiteit.”

  Mee eens, daarom kan men beter spreken over handelende machten en die machten benoemen, bijv. stellen: “de Britse regering van 1917 is verantwoordelijk voor de Balfourverklaring en dus medeverantwoordelijk voor het ontstaan en de ontwikkeling van het Israëlisch-Arabische conflict”.

  Met dit artikeltje probeer ik een discussie uit te lokken over (de ontwikkeling van) de invloed van het Zionisme op de internationale betrekkingen en machtsverhoudingen.

  Zoals ik al concludeerde, zijn er vele aanwijzingen, dat de Amerikaanse buitenlandse politiek niet door Washington wordt bepaald, maar door Tel Aviv. En het is m.i. de hoogste tijd, dat men zich dat in Europa gaat realiseren.

  De truc van Zionisten is deze discussie steevast te verstoren met beschuldigingen en aantijgingen in plaats van met inhoudelijke argumenten te komen. Die truc slaagt in veel gevallen, maar gelukkig niet altijd.

  Hoe ingewikkeld de geschiedenis van het Jodendom is moge blijken wanneer men “khazaren” googelt.

  Bekijk deze site eens:
  http://www.khazaria.com/

  En uiteraard staat het ieder vrij zich over Tibetanen druk te maken, maar die spelen vermoedelijk geen relevante rol in de geostrategische betrekkingen.

Comments are closed.