De Nederlandse Veteranendag (in eerste instantie op 29 juni – vanaf 2005 – maar vanaf 2009 op de laatste zaterdag in juni) is ingesteld door de Nederlandse regering en sedert 2006 verheven tot Nationaal Evenement. De dag is een eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, waarbij erkenning en waardering voor hen centraal staat (Wikipedia).

Als eerbetoon aan de Bekende Nederlander wijlen Bernhard von Lippe-Bisterfeld is door het Kabinet besloten de Nederlandse Veteranendag jaarlijks op 29 juni, zijn verjaardag te organiseren. In 2008 viel 29 juni op een zondag en daarom werd de Nederlandse Veteranendag een dag eerder, op zaterdag 28 juni 2008, gehouden.

In 2008 bleek dat een zaterdag meer gelegenheid biedt voor bezoekers en veteranen van alle leeftijden, werkende veteranen en ouders met kinderen. Daarom is door het Comité Nederlandse Veteranendag besloten om vanaf 2009 de veteranendag jaarlijks op de laatste zaterdag in juni te organiseren. Hiermee wordt recht gedaan aan het oorspronkelijke gedachtegoed om de veteranendag op de verjaardag van de Bernhard te houden.

Hoezo “veteraan”?

Zoals meestal het geval is in de politiek kleven er ook aan een politiek eerbetoon de nodige haken en ogen. In de eerste plaats is het begrip veteranen niet duidelijk gedefinieerd.

In Nederland is sinds 1990 een veteraan formeel een voormalige militair of een voormalig gemilitariseerde burger met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk heeft gediend onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesoperaties. Zo iemand wordt ook wel oorlogsveteraan of oud-strijder genoemd.

Maar ex-militairen van de zogenaamde Koude Oorlog, bijv.  oud-Koreastrijders, krijgen niet de veteranenstatus.  Bovendien wijkt de gehanteerde definitie wezenlijk af van die in een aantal andere NAVO-landen, m.n. in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daarom staat de in Nederland gehanteerde definitie onder druk zoals o.a. blijkt uit de vele ingestuurde brieven in defensievakbondbladen.

Of heeft men met veteranendag wellicht iets heel anders op het oog dan men doet voorkomen? Steeds meer oud-strijders van z.g. “vredes”-operaties (oorlogshandelingen) ontvangen het eerbetoon, terwijl steeds minder oud-strijders uit WO-II erin meedelen. Op deze manier hoopt de regering (de vorst) die “vredes”-operaties te legitimeren. Of is dit te ver gezocht?

Comité Nederlandse Veteranendag

Kijken we naar de samenstelling van het Comité Nederlandse Veteranendag (status 2008) dan valt opmerkelijk genoeg op, dat als voorzitter staat genoteerd de bankier Mr. B. Staal (Staal Bankiers) en niet een hoge militair of andere vazal. Ook dat moet toeval zijn, nietwaar?

Denkt u erover zoals u wilt. Ik denk er het mijne van.

16 REACTIES

 1. Defensie maakt handig van de gelegenheid gebruik om zich weer eens flink in de kijker te zetten. O.a. met een stormbaantje voor de kleintjes en een heuze F-16 om je aan te vergapen. Heeft m.i. niets met de erkenning en waardering van veteranen te maken.
  Maar meer een soort slim PR evenement waar het Min. van Defensie alle ruimte krijgt.

  Ik begrijp zowieso niets van die hele erkenning en waardering.
  Mensen die notabene zelf voor dit werk hebben gekozen moeten ook nog eens geëerd worden? Waarom krijgen zij ten opzichte van een willekeurig ander persoon een voorkeursbehandeling?

 2. Inderdaad dit is niets meer dan PROPAGANDA om meer KINDEREN in het leger te krijgen.

  Ik zelf gewezen militair en uitgezonden geweest ga zeker niet in op hun uitnodigingen om vooral ook te komen, uiteraard ga ik op deze POPPENKAST en geld verslindende feest niet in, beetje mooi weer spelen en ondertussen onze KINDEREN een beetje wegsturen onder het mom van vredes missies , wederopbouw missies.

  Voor wat betreft de erkenning en waardering, imo is dit ook terecht, Immers als jij in jouw functie (welke baan je ook hebt) uitzonderlijke taken verricht wil je toch ook gewoon erkenning en waardering hebben van je werk?

  Bovendien ik wil jou wel eens je werk zien doen terwijl je wordt beschoten!!!

  Voor wat betreft voorkeurs behandeling ??? Dat heb ik nog niet meegemaakt! kun je enkele voorbeelden noemen?

  Scrutinizer [5] reageerde op deze reactie.
  Roeland [6] reageerde op deze reactie.
  Spy-Nose [11] reageerde op deze reactie.

 3. @Razor1911 [4]: “Immers als jij in jouw functie (welke baan je ook hebt) uitzonderlijke taken verricht wil je toch ook gewoon erkenning en waardering hebben van je werk?”
  Cruciaal is het woordje uitzonderlijk.
  Worden hier alleen de uitzonderlijke huurlingen geeerd (zeg maar zij die minstens 1 vijand hebben afgeknald of krijgsgevangen genomen?) of allemaal, ook al deden ze in hun broek aan het front en hebben ze geen resultaten geboekt?

  “Bovendien ik wil jou wel eens je werk zien doen terwijl je wordt beschoten!!!”
  De meesten onder ons kiezen daar niet voor, dus is het niet van toepassing. Maar er zijn wel andere vormen van stress in talloze beroepen.

  “Voor wat betreft voorkeurs behandeling ??? Dat heb ik nog niet meegemaakt! kun je enkele voorbeelden noemen?”
  Nou, zomaar categorisch als beroepsgroep in de bloemetjes gezet worden terwijl er niet jaarlijks een ex-melkboerendag of ex-prostitueedag o.i.d. wordt georganiseerd voor mensen die nou toevallig dat beroep hadden gekozen en hebben uitgeoefend.
  Nochtans betreft het hier 2 respectabele beroepen, waarbij mensen zelf in hun levensonderhoud voorzien (*) i.p.v. te leven op kap van de belastingbetaler. Dus waarom alleen een dag ter ere van een bende aggressievelingen die -zonder dat er dreiging voor Nederland is- graag hun driften moeten kunnen outen in pakweg Afghanistan?

  (*) ik had bijna geschreven: “die zelf hun broek ophouden” maar realiseerde me dat die beeldspraak in tegenstrijd zou zijn met de fysieke realiteit van de aard van mijn 2e voorbeeldje 😉

 4. @Razor1911 [4]: @Razor1911 [4]:

  Natuurlijk wil ik erkenning voor mijn werk, maar daar hoef ik geen medaille voor te krijgen en voor mij hoef je al helemaal geen speciale dag te organiseren (en voor jou blijkbaar ook niet..) Schouderklopje is voldoende toch? Dat bedoel ik met voorkeursbehandeling.
  In mijn ogen hebben deze mensen helemaal geen uitzonderlijke taken verricht. Ze hebben gewoon gedaan waarvoor ze zijn opgeleid. En daar hoort blijkbaar bij dat er af en toe kogels om je oren vliegen. Risico van het vak dus!

 5. @Spy-Nose [2]:

  voor oorlog, maar dat het dan zogenaamd niet om oorlog gaat, dus dik in orde, en schone handen, toppie dus, zorg dat je er bij komt !!

 6. @Devidas [8]:
  Volgens de Commissie Davids was de Irak-oorlog illegaal, en volgens Balkenende een soort “vergissing”, za’k maar zeggen.
  Dus geen veteranenstatus voor die ene (klets)majoor-hoe-heet-ie-ook-weer, die héél toevallig door CNN op die bewuste persconferentie gespot werd. 😉

  @Gé [9]:
  Precies, dat bedoel ik nou. Zou die Staal nou ook levendige banden met zo’n occulte club (als bijv. Bilderberg of de Trilaterale Commissie) hebben?

  Wat zou jij gaan doen, als je “Staal” heette? Dikke kans dat je in de wapenhandel terechtkwam.

  En nou niet beweren, dat het niks met de monarchie te maken heeft, want dat begint toch wat erg ongeloofwaardig te klinken. 😉
  Er valt nog een hoop te ontdekken.

 7. @Razor1911 [4]:

  Wat betreft voorkeursbehandeling van z.g. “veteranen”

  Heb jij wel eens bijvoorbeeld een hoerenparade gezien die aangemerkt werd als Nationaal Evenement?
  I ask you: Just let us know!

  Ik ken wel een “gay parade”, maar niet als Nationaal Evenement. En de gays moeten het nota bene zonder speldje van HM doen. Da’s nou ook wat. 😉

  Art. 90 grondwet: De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.

  Ja, ja.

  Sorry, met alle respect. Die veteranendag is wat mij betreft een Nationaal Evenement, waarbij tegenwoordig optionele huurmoordenaars door HM c.s. worden gedecoreerd.
  beek [15] reageerde op deze reactie.

 8. kleine correctie mijnerzijds:
  boele staal [om allerlei redenen geen *vriend* van mij, maar wel redelijk principieel] , was politiebaas in almere, werd vervolgens directeur van uitzendbureau ASA en daar na directeur van randon.
  dan lid 1e kamer en vervolgens cdk utrecht.
  is lid van de SER.
  evt. link met het leger: voorzitter commissie ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht [?].
  overigens: D66.
  nu: voorzitter NVVB.
  maar heeft niets van doen met de toenmalige staal bankiers.

  Spy-Nose [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Gé [9]:

  Dit boek staat in mijn boekenkast, en ik heb het gelezen.
  Na afloop weet je eigenlijk nog niks. De beschrijving van de wensen van kleine clubjes, is allesbehalve een beschrijving van de werkelijkheid.
  Dit soort boeken concentreert zich op het eigen onderwerp. In de werkelijke wereld zijn er nog talloze andere krachten aan het werk.
  Dit boek kan zeer gerust ongelezen blijven.

  Gé [16] reageerde op deze reactie.

 10. @Spy-Nose [11]:

  Spionnenneus ziet huurmoordenaars, waar anderen verdedigers tegen agressief geweld zien.
  Alleen hieruit blijkt al hoezeeer het begrip ‘geen geweld initieren’ berust op wat iedereen billijk vindt, maar wat door iedereen zeer verschillend wordt uitgelegd!
  Wie begon???
  Dat is op het schoolplein en in het gezin al moeilijk vast te stellen. Laat staan bij dit soort interventies tegen de agressievelingen van 9/11.
  Verreweg de meeste mensen zijn tegen het ‘beginnen met geweld’.
  Toch zijn ze daarmee niet vanzelf libertarisch.
  Dat kan te maken hebben met het feit dat ‘wie begon’ door verschillende lieden anders kan worden gezien.
  Daar heeft het libertarisme ook geen antwoord op.
  Wie begint?
  Dat levert een reeks diverse opvattingen op, die hun oorsprong zoeken in de geschiedenis.
  Als libertariers stellen dat hun dogma toch zo simpel is, doen zij de waarheid geweld aan. Zo simpel is dit dogma in de praktijk zeker niet! Hoewel algemeen aanvaard!

 11. @beek [14]:

  “Dit soort boeken concentreert zich op het eigen onderwerp….”
  Anders dan andere boeken, die….. ja, wat eigenlijk….. zich niet concentreren op het eigen onderwerp ? Zijn dat de betere boeken ?
  ” In de werkelijke wereld zijn er nog talloze andere krachten aan het werk…”
  Nog talloze ? Dus in ieder geval de krachten die besproken worden door Marrs. Welke nog meer ?
  Kunt u, nu u dit hebt vastgesteld, reageren op het stuk van Spy-Nose ?
  Hoe zit het werkelijk in elkaar ? Of wellicht is de werkelijkheid, de waarheid, ingewikkeld, maar kunt u een tip van de sluier oplichten.
  Ik denk wel dat groepen met belangen vanouds dikke vingers in de pap hebben, tegenwoordig meer dan ooit tevoren. Het draait om geld en om macht. Ik hoef het denk ik verder niet uit te diepen.

Comments are closed.