De Europese Unie wil  haar eigen boekhoudregels minder nauw nemen.

Voorheen werd een foutmarge van 2 procent geaccepteerd.

Dit kan volgens de Europese commissie worden opgerekt naar 5 procent, zo blijkt uit een beleidsnotitie.

Dit betekent dat over meer dan 7.5 miljard euro geen verantwoordelijkheid kan en zal worden afgelegd.

Volgens Europarlementariër Dennis de Jong (SP) moeten er niet meer fouten worden geaccepteerd, maar dienen de huidige begrotingsregels juist strikt te worden nageleefd.

“Daarnaast wordt er simpelweg veel te veel geld rondgepompt in Europa. Het is nergens voor nodig dat Nederlandse belastingbetalers geld via Nederland aan Europa afdragen om vervolgens via een project aanvraag weer terug te krijgen, aldus de Jong.

(Waarschijnlijk vertoeft hij af en toe op Vrijspreker.nl.)

Het maakt het in zijn ogen allemaal nodeloos ingewikkeld en de kans op fouten nemen toe.

De Jong zal zich in de werkgroep van het EU parlement, die zich buigt over de nieuwe Europese meerjarenbegroting, fel verzetten tegen de voorgenomen verhoging van de foutenmarge.

Volgens de Jong probeert de commissie met de nieuwe formulering het maximaal acceptabele foutenniveau in een begroting op te krikken, zodat jaarrekeningen makkelijker goedgekeurd kunnen worden door de rekenkamer.

De commissie stelt in het beleidsstuk dat ingewikkelde EU-regels er vooral voor zorgen dat er veel foute aanvragen worden ingediend. “Maar meer controles zouden meer geld kosten dan opleveren”, zo wordt geconcludeerd in het rapport.

“Het rapport geeft aan dat fondsen zoals die voor regionale armoedebestrijding of landbouw onnodig ingewikkeld zijn gemaakt. Op dit moment worden begrotingen met onduidelijkheid over minder dan twee procent van de uitgaven gewoon goedgekeurd. De commissie haalt deze grens nagenoeg nooit een stelt dan brutaalweg maar voor om hem dan maar te verhogen”, zegt de Jong.

“De commissie dient gewoon de oorzaak van het probleem aan te pakken: dus minder en makkelijkere regels. Iedereen moet het huishoudboekje op orde hebben, veelal de EU.”

Tot zover de media.

Blijkbaar zit het sjoemelen bij politici in het bloed en doen zich tevens voor als onbetrouwbare individuen die hun eigen regels naar goeddunken blijven oprekken.

Het is eigenlijk wel komisch om vast te stellen dat de regels die door Brusselse ambtenaren zijn gecreëerd, door de nationale ambtenaren niet of nauwelijks begrepen worden.

Als de Jong stelt: “Dat het foutenniveau in de begroting opgekrikt wordt om de jaarrekeningen makkelijker goedgekeurd te krijgen”, dan is hij in mijn ogen nog mild.

Volgens mij is deze regel bedoeld om nog meer “geheime” potjes te creëren, zonder dat de rekenkamer de politici op hun vingers kan tikken.

Want probeert u maar als de u uw belastingformulier invult om kosten op te voeren, zonder dat u “bonnetjes” kunt overleggen. De belastingdienst zal niet alleen die kosten niet accepteren, maar aannemen dat u te kwader trouw bent geweest en u daarom ook nog eens verblijdt met een boete. Maar deze regels gelden natuurlijk niet voor politici zelf.

Ook minder en makkelijkere regels is niet de oplossing, want de politici blijven toch sjoemelen.

De enige echte oplossing om dit te voorkomen is: de onnodig gecreëerde ambtenarenlaag, de EU genaamd, opheffen.

Er vloeit dan 145 miljard euro terug naar de belastingbetalers in de aangesloten landen, waardoor de economie een geweldige impuls krijgt.

3 REACTIES

  1. Elke keer als ik weer nieuwe EU onzin verneem, denk ik dat we nu wel alles gehad hebben. Maar nee hoor. De ene zwendel volgt op de andere.
    Stel je voor dat bij de betaling van de boodschappen in de supermarkt de kassière je zegt: “Voor fouten in de rekening kleiner dan 5 % mag u niet klagen!”

Comments are closed.