Open brief aan allen die dit lezen en dit willen doorsturen!

Er wordt vaak terecht geklaagd over de vooringenomenheid van de journalisten die ons ‘het nieuws’ voorgekauwd en wel willen presenteren zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan tussen hun interpretatie van ‘het nieuws’ en de interpretatie die wij hieraan kunnen geven. Elke afwijking van hun standpunt is per definitie niet acceptabel voor hen en geeft hun dus minder macht over ons, het hersenloze lees- en kiesvee dat niet bekwaam geacht wordt om het echte nieuws op de juiste wijze tot zich te nemen.

Indien men over een schotel beschikt en (dus) andere (buitenlandse) zenders kan bekijken dan merkt men direct de verschillen. Het is een gegeven dat ‘onze’ main-stream-media (extreem) links zijn ingesteld en dat men hier openlijk voor uitkomt! Dat er in ons land ook mensen wo-nen met een andere kijk op het gebeuren en/of een andere politieke instelling ontgaat hen vol-komen en mocht dit bij deze media bekend worden dan betekent dit dat er nog een schepje ex-tra op gedaan zal worden om ook deze mensen ‘te bekeren’! Het lijkt hier steeds meer op het systeem in de ex-Sovjet-Unie waar de staat alles bepaalde en de media alles klakkeloos en kritiekloos weergaven.

Laten de betreffende journalisten niet (blijven) denken dat de mening van de abonnee niet be-langrijk (meer) is en dat de opzegging van een abonnement geen teken kan zijn om het roer om te gooien. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel (op den duur!).

Nu voelen de main-stream-media zich (nog) gedekt door de linkse politieke partijen die met geld blijven smijten in alles wat voor hen van belang lijkt. De multiculturele samenleving, de subsidies, de ontwikkelingshulp, de bijdrage aan de VN (een verdorven instelling!) en – na-tuurlijk – de steun voor de media om ‘hun’ boodschap voort te kunnen blijven zetten! Daar zijn onze belastingcenten niet/nooit voor bedoeld en deze boodschap moet eens duidelijk ge-meld worden anders verandert er helemaal niets, helaas…

Het is mij bekend dat velen klagen en dat hun geklaag slechts enkele dagen blijft ‘hangen’ en men weer overgaat tot ‘de orde van de dag’. Dat is ook bekend bij onze regenten in den lande en dat betekent dus dat er een korte tijd van ‘radiostilte’ in acht genomen wordt waarna het geheel weer van vooraf herbegint! Zelfs in verhoogde staat…

Er is een partij die ook op dit gebied de dringend noodzakelijke veranderingen wil doorvoe-ren en die partij is de PVV van Geert Wilders. Deze partij wordt door de tegenstanders vaak weggezet als een one-issue-partij en dat is wel heel erg kort door de bocht. D66 en GL heb-ben overigens nog minder te melden dan de uitgekauwde standpunten van vele jaren geleden!

Om te beginnen moet het gehele achterhaalde en verziekte ‘systeem’ in Hilversum verdwijnen en liefst zo snel als mogelijk. De grote zakkenvullers (wij kennen ze van naam!) hebben hun tijd gehad en kunnen nu ‘genieten’ van hun socialistische opvattingen: Alles wat van jou is, is ook van mij – maar alles wat van mij is, blijft van mij! Beter kan het niet verwoord worden en dit geeft aan op welke onbehoorlijke wijze de gewone man/vrouw met opzet op een dwaal-spoor gezet is door deze journalisten. Er is slechts ruimte voor 2 televisiestations, waarvan er 1 amusement zal doorgeven (hetgeen hard nodig is in deze minder plezante tijden) en de an-der neutraal het nieuws en de achtergronden hierbij zal doorgeven. Het spreekt voor zich dat deze zender ‘bewaakt’ zal worden en dat er geen gevaar zal ontstaan voor het binnensluipen van ongewenste zaken.

De commerciële zenders kunnen hun programma’s blijven doorgeven op de wijze waarop zij dit al jaren doen.

Ook de radiozenders komen in aanmerking voor een ‘aanpassing’ van hun programma’s. Ook hierin zullen alle (verkapte) verwijzingen naar de door hun aanbeden politieke partijen moe-ten verdwijnen. Te denken valt aan 3 zenders: 1 zender voor amusement en (lichte) muziek, 1 zender voor thema’s en 1 zender voor klassieke muziek. Meer is er niet nodig en alle beper-kingen in het aanbod van televisie- en radiozenders levert ook nog eens een bijdrage aan het milieu omdat er veel minder energie verbruikt zal worden. Vreemd dat GL nooit op dit een-voudige idee is gekomen! Ook weer niet vreemd omdat veel van hun achterban in Hilversum een goed betaalde baan heeft! En juist GL heeft het steeds over een one-issue-partij zoals hun sissende voorzitster tot vervelens toe weet te melden?Mevrouw Falsema, zet u eens een ander liedje op en stopt u a.u.b. met het beduvelen van uw (echte) landgenoten!

In het kort komt het erop neer dat elke verbintenis met of een verwijzing naar een politieke partij (van welke kleur ook) ongewenst is en (dus) niet toegestaan zal worden. Dit is ook be-doeld om alle partijen dezelfde middelen te verschaffen zodat er eerlijke(re) concurrentie zal ontstaan tijdens de aanloop naar de verkiezingen. De koppeling van de VARA aan de PvdA is al vele decennia veel mensen een doorn in het oog en geeft de PvdA ongewenst veel publici-teit. Los hiervan is het een feit dat men bij de VARA met alle macht (en middelen) probeert om ‘hun’ partij omhoog te (blijven) schreeuwen om zodoende meer macht uit te oefenen. Dat men daarvoor clowns inhuurt is helemaal uit den boze. De lezer begrijpt wel welke (linkse) clowns hier bedoeld worden, welke zich onbeschaamd volproppen met hoge vergoedingen vanuit hun politieke zender. Sommige clowns verdienen vele malen meer dan de Minister-President is dat is natuurlijk een zeer ongezonde en ongewenste situatie!

In de politiek hoeft men geen ‘vrinden’ te hebben maar ook geen vijanden! In de linkse hoek beschouwt men alles en iedereen die niet tot ‘hun’ clubje gerekend kan worden als een vijand, een vijand voor hen en een vijand voor het land. Een waarlijk wereldvreemde opvatting. Een politicus wordt immers gekozen via democratische (?) verkiezingen en staat waarvoor hij/zij gekozen is en waarvoor hij/zij van de kiezer een mandaat heeft gekregen. Hij/Zij staat er niet om na de verkiezingen alle gedane beloften direct te verbreken, ‘vrinden’ te maken, veel te reizen, veel pret te maken en daarvoor veel geld te ontvangen.

Het volk anno 2010 is een ander volk dan anno 1945- laat dat duidelijk zijn. Alle technische hulpmiddelen staan hen ter beschikking en daarvan wordt dankbaar gebruik van gemaakt, ook al vindt Hare Graje dit een minder goed idee. Wat ZIJ vindt, denkt of zegt is voor MIJ to-taal niet interessant. ZIJ is niet (meer) belangrijk voor mij! IK ben overgestapt naar de repu-blikeinen en daar voel IK mij thuis!

Ingezonden door Sander Driessen

11 REACTIES

 1. Sander

  Waarom zou er ook maar 1 staats TV zender en 1 staats radio zender moeten zijn? Kennelijk zie je hier toch een rol voor de overheid. Waarom is die rol er? Je signaleert zelf dat deze oplossing niet werkt. Zouden we niet beter af zijn zonder staats media?

  NB, graag wat minder gebruik van vette tekst….!

  Patrick [2] reageerde op deze reactie.

 2. @HJ [1]: Zolang de overheid de nooddiensten en dergelijke nog aanstuurt lijkt het me wel handig dat ze ook een communicatiekanaal hebben voor noodgevallen. Theoretisch zou dat ook via de commercieelen kunnen maar in noodgevallen wil je de mogenlijkheid hebben NU de programeering om te gooien. Zolang de staatsomroep een beperkte taak heeft hoeft het geen oneerlijke concurrentie te zijn, ik heb nog weinig klachten van kranten gehoord over de staatscourant.

  Tony [3] reageerde op deze reactie.
  Oscar [4] reageerde op deze reactie.
  Devidas [9] reageerde op deze reactie.
  HJ [10] reageerde op deze reactie.

 3. @Patrick [2]:

  Het lijkt me handig dat er niets is waar ik zonder toestemming aan mee moet betalen.

  Er zijn vast betere oplossingen te verzinnen en het lijkt me zeer sterk dat commerciële omroepen hun programmering bij noodgevallen niet zouden omgooien.

  Hebben ze tijdens 9/11 ook gewoon Knight Rider en A-Team uitgezonden? Ik kan me herinneren dat alle zender hun nieuwsredacties erop los lieten ongeacht hun originele programmering.
  Ze hebben er qua kwaliteit van dienstverlening aan hun klanten helemaal geen baat bij om belangrijke ontwikkelingen aan de kijker te onthouden.
  Bovendien zijn er in potentie zoveel commerciele omroepen, als de overheid helemaal zijn handen eraf zou halen, dat zelfs als niet alle comroepen hun programmering omgooien voor noodgevallen er altijd wel een zou zijn. Er zou misschien zelfs een comroep komen puur voor nieuws en achtergronden als een soort Nederlandse CNN. JUIST omdat de belastingbetaler niet langer meer de NOVA’s en de PauWittemans financiert.

  Bovendien worden die publieken helemaal niet gebruikt voor slechts noodgevallen maar voor propaganda en andere nietsbetekenende shit.
  Ze hoeven dus sowieso al niet al die omroepen, programma’s en presentatoren op kosten van de burger aan te houden.

 4. @Patrick [2]:

  “….ik heb nog weinig klachten van kranten gehoord over de staatscourant.”

  De staatscourant is geen dagblad dat nationaal en internationaal nieuws brengt en derhalve niet te vergelijken met andere kranten.

 5. …De commerciële zenders kunnen hun programma’s blijven doorgeven op de wijze waarop zij dit al jaren doen…

  Ik weet dat het op deze plek steeds weer op verzet stuit, maar ik blijf het herhalen: dat vind ik dus niet.

  Macht corrumpeerd. Zowel de (linkse) staatsomroep gaat het er uiteindelijk om zoveel mogelijk macht = geld naar linkse zakken te laten vloeien, alsmede uiteraard ‘de commercielen’. De commercielen zijn wel wat eerlijker over hun doel.

  Maar wat Berlusconi in Italie voor elkaar heeft gekregen, mag alhier toch als schrikbeeld worden neergezet? Als we het over ‘neutrale mediaberichtgeving’ hebben.

  Geloof bijvoorbeeld maar niet dat de Vrijspreker het lang voor elkaar zal krijgen kritische Berlusconi- artikelen te plaatsen. Desnoods koopt hij de site, wat Hub wellicht terecht gelukkig zal maken, maar ‘het nieuws’ zal er bepaald niet genuanceerder van worden.

  Tony [6] reageerde op deze reactie.
  HJ [10] reageerde op deze reactie.

 6. @Sander [5]:

  Sander, je loopt te zeuren.

  Je zeurt over de mogelijke gevolgen die de vrije markt zou hebben voor de journalistiek, terwijl je je tegelijkertijd beklaagt over de staatsmedia.

  Die “neutrale” mediaberichtgeving bestaat niet en zal nooit meer bestaan. Als de belangen van de staat niet behartigd worden zijn het wel die van bedrijven.

  Feit is, dat bij de vrije markt helemaal niemand door middel van een geweldsmonopolie iemand ervan kan weerhouden het nieuws wel op zijn manier te brengen, inclusief objectief.

  Je kunt in Amerika dan wel spreken van corporate media als Fox en MSNBC, maar daar staan weer miljoenen blogs met tegengeluiden tegenover. Ondertussen hoeft niemand gedwongen geld af te dragen aan door de staat gesubsidieerde media.

  De “perfecte” wereld bestaat niet. Het enige waar je naar kan streven is de BESTE wereld. En de beste wereld is die, waarin iedereen tenminste de keuze heeft te betalen voor wat hij wil, betaald te worden voor wat hij wil, te lezen wat hij wil en te schrijven wat hij wil.

  Verder beschouw ik elk gezeur over de vrije markt in combinatie met mediaberichtgeving dan ook precies dat: gezeur. En wel om die redenen.

  Sander [7] reageerde op deze reactie.

 7. @Sander [7]:

  Nee Sander.

  Je beklaagt je over twee fenomenen terwijl een derde gewoon niet voorradig is. Je verlangt naar een illusie.

  Je kunt van de aanwezige mogelijkheden in de realiteit slechts pleiten voor de beste en meest morele.

  Het is een beetje als iemand die zich beklaagt over de winter omdat het zo koud is, en in de zomer weer klaagt dat het te warm is.

  Je beklaagt je over de gevolgen van staatsbemoeienis met de media, en vervolgens dat de vrijheid en keuze van de markt ook weer niet perfect is.

  Er is maar een realiteit en in die realiteit heb je te maken met het simpele gegeven, dat wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Daar kom je gewoon niet onderuit.

  Ik zou ook wel willen dat ik kon vliegen. Maar ik heb nu eenmaal geen vleugels.

  Dus het wordt OF de staat, OF de vrijheid van de markt.
  Kiezen of delen.

 8. @Patrick [2]:

  “Zolang de overheid de nooddiensten en dergelijke nog aanstuurt lijkt het me wel handig dat ze ook een communicatiekanaal hebben voor noodgevallen.”

  Kijk, dit is nou hoe de ellende begint.

 9. @Patrick [2]:
  Anderen hebben eigenlijk al afdoende geantwoord. Staatscourant is vooral een medium om wetten geldig te verklaren. Er zijn geen 2 TV zenders en 3 radio zenders nodig om in geval van een ramp een informatie kanaal ter beschikking te hebben. De overheid koopt al veel advertentie ruimte in, ze kunnen ook overeenkomsten afsluiten voor gevallen waarin er een ramp is en ze voor een x bedrag per uur de zender mogen over nemen. Kan nooit duurder zijn dan de huidige constructie.

  @Sander [5]:
  Berlusconi is een geval apart. Zoals Tony stelt, het is ofwel markt ofwel staat. Indien corporatisme de overhand heeft zoals nu in Italie is een land in ieder geval tijdelijk verloren. De vrijheid in een land met staats TV kanalen is volgens mij ook in verdrukking. Per definitie.

 10. Beste mensen,
  onder het pseudoniem Sandokan heb ik dit stukje gemaakt omdat bepaalde zaken mij mijlenver de strot uitkomen en omdat ik tientallen jaren mijn mond gehouden heb
  waardoor links Nederland claimt ook namens mij (zwijgend gedeelte) te spreken. Niets is echter minder waar! Ik schrijf wat ik vind te mogen schrijven, ik zeg wat ik denk te mogen zeggen en ik doe wat ik denk te mogen doen. Mijn interne zintuigen werken uitsteken en geven altijd perfect aan wat kan en wat niet kan!
  Om de situatie te verduidelijken op dit forum: Ik heet Sander, maar ik ben niet DIE Sander die hier opereert. Ik blijf onder Sandokan werken zodat het onderscheid duidelijk is.
  Bedankt voor de aandacht!

Comments are closed.