In Amerika heeft Ron Paul de suggestie gedaan om de Amerikaanse goudreserves te onderwerpen aan een onafhankelijke audit, mede naar aanleiding van onderzoek door gata.org naar goudprijsmanipulatie door centrale banken, IMF en commerciële goudbanken. Een dergelijk onderzoek dient ook in Nederland plaats te vinden.

Aangezien het vertrouwen in overheidsgeld begint te verdampen en de goudprijs tegen recordniveaus aanhikt, lijkt het logisch dat Ron Paul namens het Amerikaanse volk inzicht wil in deze belangrijke monetaire reserve. Hierop wordt vooralsnog niet ingegaan, maar het heeft wel weer grote aandacht gegenereerd voor de duistere praktijken van de FED en de treasury.

Dit deed mij het jaarverslag van de DNB erbij pakken over 2009. Op pagina 162 staat dat er geen verkopen zijn geweest in 2009. Op pagina 168 lees ik dat ‘Goud en goudvorderingen’ per 31 december 2009 €15 miljard bedragen. Let op, goud staat bovenaan bij de activa, hetgeen wat zegt over het belang ervan. Goud is de moeder aller reserves.  Op pagina 171 staat dat het gewaardeerd is tegen marktwaarde. Op pagina 151 wordt goud door DNB zelfs omschreven als:

De fysieke goudvoorraad van DNB vervult in tijden van financiële crisis een functie als ultieme reserve en vertrouwensanker.

Verschil tussen goud en goudvorderingen

Dan de toelichting op pagina 176. Hieruit blijkt dat de €15 miljard betrekking heeft op zowel goud als goudvorderingen. Er staat letterlijk:

De goudvoorraad inclusief de goudvorderingen is in het verslagjaar niet gewijzigd. De goudvoorraad omvat op de laatste werkdag van het boekjaar circa 19,7 miljoen fine troy ounce (circa 612 ton) fijngoud tegen de marktwaarde van €766,35 per troy ounce. (italic door mij)

Maar wat is nu voorraad en wat is vordering? Waarom is dit niet opgesplitst? En waarom is dit niet gecontroleerd door een accountant? Waar ligt het fysieke goud precies? Waarom past men dit soort schimmige boekhoudtrucs? Het is als een ondernemer die cash en vorderingen op 1 hoop gooit op zijn balans, waar gaat dit over? En wat doet een ceremonieel figuur als Willem Alexander in zoiets belangrijks als de raad van commissarissen? Vragen, vragen, vragen.

Ik ben tegen het overheidsmonopolie op de uitgifte van geld, zoals ik vaker heb uitgelegd. Maar als de overheid dan toch het monopolie heeft, dan dient zij op zijn minst duidelijke verantwoording af te leggen aan het volk. En een centrale bank is onderdeel van de overheid. Zij kan wel claimen onafhankelijk te zijn, maar dat is ze niet.

Daarom eis ik via deze weg, en ik hoop dat andere blogs/mensen het oppakken, dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de feitelijke fysieke goudvoorraad van de DNB. Zeker in deze tijd. Hopelijk pikt iemand in Den Haag dit ook op, tussen het ruziemaken door.

30 REACTIES

 1. Dat Prins Pils aan tafel zit bij Nout Onderkin, komt omdat de Nederlandse Bank bezit is van zijn familie. Officieel niet meer maar men maakt er nog steeds de dienst uit. Het is net zo iets als met die paleizen en villa’s waar deze mafia-familie in woont. Officieel niet hun bezit maar eigenlijk toch weer wel. Niveautje “niet de lasten, wel de lusten”.

  En dat goud? Ligt dat niet toevallig in een buitenlandse kluis op naam van diezelfde dubieuze familie? Er staat vast wel iets over te lezen bij Pro Republica.

  Burnitall [2] reageerde op deze reactie.
  Zacharias [8] reageerde op deze reactie.

 2. 19,7 miljoen fine troy ounce in goudvorderingen, hoogstwaarschijnlijk.
  En de vindlocatie: ECB.

  Maar inderdaad: audit the DNB!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 3. @Burnitall [2]:

  Ach dat heet ‘satire’ al moet ik toegeven dat ik ’s morgens niet op mijn best ben. Daarom op speciaal verzoek herschreven:

  Dat Zijne Doorluchtige Hoogheid De Prins van Oranje aan tafel zit bij Zijne Excellentie De Heer N. Wellink, s.s.t.t., komt omdat De Nederlandse Bank bezit is van Zijn Goddelijke Familie. Officieel niet meer maar Men (n.s.f.w.) maakt er nog steeds de dienst uit. Het is net zo iets als met die paleizen en villa’s waar deze Hoogheden in wonen. Officieel niet hun bezit maar eigenlijk toch weer wel. Niveautje “niet de lasten, wel de lusten”.

  En dat goud? Ligt dat niet toevallig in een buitenlandse kluis op naam van diezelfde Majestueuze Majesteiten? Er staat vast wel iets over te lezen bij Pro Republica.

  Maakt dat mijn punt beter? Mmmmm…..

 4. @Bon Vivant [1]:

  Dat is nu juist het punt. Het wordt formeel niet duidelijk waar het goud ligt. Er zijn wel oude verslagen en speculaties. Het goud zou onder meer in New York liggen, maar ook deels in Amsterdam. Verder zou het ook in andere kluizen liggen. DNB zou niet meer dan x% mogen uitlenen aan goud. Maar het is allemaal niet precies duidelijk. En dat stoort mij.

  @Devidas [6]: zie boven. Werd dit maar duidelijk, het blijft nu bij speculaties. Waarom geeft DNB in haar dikke jaarverslag geen duidelijke verantwoording over hetgeen zij beschouwt als ultieme reserve? Waarom is er geen onafhankelijke derde of een burgercomité die dit controleert?

  @Vilseledd [7]: zo wijdverspreid is het niet bekend, misschien wel onder libertariërs en Wall Street bankiers, maar de gemiddelde Nederlandse volksvertegenwoordiger houdt zich bezig met andere zaken. Laat staan de gemiddelde Nederlandse burger.

  Bon Vivant [11] reageerde op deze reactie.
  Devidas [24] reageerde op deze reactie.

 5. “En wat doet een ceremonieel figuur als Willem Alexander in zoiets belangrijks als de raad van commissarissen?”

  Hij ging zo snel door zijn geschiedenisstudie heen, dat hij nog tijd over had om monetaire economie te studeren.

 6. @Zacharias [8]:

  Waar het goud ligt is de vraag bij veel centrale banken. Blogger Max Keiser kwam er achter dat het goud van de Duitse Bundesbank bij de FED in New York in de kluis zou moeten liggen. Goede kans dat er met het goud van de Nederlandse Bank iets vergelijkbaars aan de hand is.

  Zou in de kluis moeten liggen, want de hoeveelheid papier- en virtueel goud is waarschijnlijk vele malen groter dan de hoeveelheid fysiek goud. Dus bij de huidige bankencrisis kan de goudprijs nog wel eens naar ongekende hoogten stijgen, als duidelijk wordt hoeveel gesjoemel er is met goud. “Cash” is nog steeds “King”, maar wel echt metaal.

  15 miljard goud aan waarde achter de hand? Als dit de waarde zou moeten dekken van alle euries in Nederland, dan mag je concluderen dat er een aardige correctie aan zou moeten komen. Hoeveel papieren en virtuele euro’s zijn er? Vast meer dan 1000-miljard.

  Zacharias [13] reageerde op deze reactie.

 7. “15 miljard goud aan waarde achter de hand? Als dit de waarde zou moeten dekken van alle euries in Nederland, dan mag je concluderen dat er een aardige correctie aan zou moeten komen.”

  Is dat niet het bewijs, dat goud eenvoudigweg onze bezittingen en inkomens niet meer kan dekken? Terugkeer naar de gouden standaard zou toch armoede betekenen.

  Zacharias [14] reageerde op deze reactie.

 8. @Bon Vivant [11]:

  Eens, en om die reden denk ik ook dat goud door het dak zal gaan.

  Als centrale banken niets te verbergen hebben en niet kunstmatig de goudprijs laag proberen te houden door middel van kunstmatige verkopen, waarom verschaffen ze ons dan niet gewoon inzicht in hun (lees onze) werkelijke voorraden?

  Dit spel houden ze alleen niet (lang meer) vol, zolang wij maar fysiek blijven kopen. Het mooiste zou zijn als de centrale banken en bullion banken al hun goud hebben verkocht aan individuele beleggers die vervolgens eigenhandig hun eigen 100% gedekte goudstandaard introduceren. Zetten we de centrale banken mooi buiten spel. Vergelijkbaar met de ontwikkelingen in Maleisië, waar de gouden dinar in opkomst is onder middenstanders.

 9. @Vilseledd [12]: Dit argument van jou heb ik vaker weerlegd op de Vrijspreker. Het is belangrijk dit te blijven doen, want veel mensen beweren het. Ik raad je aan meer boeken te lezen van bijvoorbeeld Murray Rothbard. Zo zegt hij in ‘Man, Economy and State’:

  “Goods are useful and scarce, and any increment in goods is a social benefit. But money is useful not directly, but only in exchanges. And we have just seen that as the stock of money in society changes, the objective exchange-value of money changes inversely (though not necessarily proportionally) until the money relation is again in equilibrium. When there is less money, the exchange-value of the monetary unit rises; when there is more money, the exchange-value of the monetary unit falls. We conclude that there is no such thing as “too little” or “too much” money, that, whatever the social money stock, the benefits of money are always utilized to
  the maximum extent. An increase in the supply of money confers no social benefit whatever; it simply benefits some at the expense of others, as will be detailed further below. Similarly, a decrease in the money stock involves no social loss. For money is
  used only for its purchasing power in exchange, and an increase in the money stock simply dilutes the purchasing power of each monetary unit. Conversely, a fall in the money stock increases the purchasing power of each unit.”

  David Hume had dit overigens al eerder beweerd.

  Draai je eigen argument om. Als welvaart zou afhangen van de geldhoeveelheid, waarom vertienvoudigen we het dan niet? Prijzen passen zich vanzelf aan aan de nieuwe geldhoeveelheid. We zouden wereldwijd zelfs 1 kilo goud kunnen hanteren als dekking voor het geld. Dan zouden we elkaar betalen met briefjes van nanogrammen of met (anonieme) debit cards bijvoorbeeld. We hoeven niet met gouden munten rond te lopen, dat lijkt me achterhaald. De meeste betalingen kunnen handig via internet gaan.

 10. Hmm, dat is dus iets meer dan 1 oz (31 gram) goud per persoon in Nederland.

  Ligt het modaal inkomen niet op ca 33.000 euro per werkende per jaar?

  Gaan we even uit van een gemiddelde gezinsgrote van 3 personen, dus laten we zeggen 4 oz goud per modaal inkomen.
  Nemen we vervolgens een omloopsnelheid van 10x per jaar (we sparen nog steeds wat) dan moet dus 40 oz goud gelijk zijn aan 33.000 euro
  Oftewel 825 euro per oz.

  De prijs van goud is op het moment: 950-1000 Euro/oz

  Het zou dus eigenlijk mogelijk moeten zijn om bijna 1:1 weer terug te gaan naar de gulden die dan volledig gedekt zou zijn door goud.

  pcrs [18] reageerde op deze reactie.

 11. “Dit argument van jou heb ik vaker weerlegd op de Vrijspreker.”

  Dat klopt; ik heb nu 1000 euro weggezet op Goldmoney; maar het kan toch niet zo zijn, dat ik, wanneer het kaartenhuisje in elkaar zou donderen, ineens een ton zou hebben?

  Daarnaast: onze welvaart en onze waarde wordt toch ook bepaald door ons vastgoed, ons machinepark en de kwaliteit van de bevolking. Als je een studielening zou afsluiten en de bank zou rotsvast in me geloven, hoef ik geen oud te deponeren, maar zijn mijn studieplannen, mijn kansen op de arbeidsmarkt en mijn capaciteit om de studie succesvol af te ronden toch voldoende. Het is dus ergens nogal wiedes, dat er maar iets van 1/100 van de waarde van ons land aan goud op de balans staat. Beleggingsspecialisten adviseren overigens ook om maar 10% van je vermogen in goud aan te houden.

  “Dan zouden we elkaar betalen met briefjes van nanogrammen”

  Dan is het volgens mij einde oefening voor goud, want de meeste “Willempjes” zijn behoorlijk wat nanogrammen verloren. Dat zou betekenen, dat gewone mensen nooit om levering van goud kunnen vragen, want een milligram versturen zie ik niet zo snel gebeuren.

  Hoe zit het overigens met andere metalen? Palladium en platina schijnen ook waardevol te zijn; op het moment dat men dat beslist, vertegenwoordigt goud ineens nog maar de helft van alle waarde.

  “We hoeven niet met gouden munten rond te lopen, dat lijkt me achterhaald.”

  Maar we moeten wel kunnen testen, of die gouden munten daadwerkelijk in de kluis liggen.

  “Als welvaart zou afhangen van de geldhoeveelheid, waarom vertienvoudigen we het dan niet?”

  Als je niet iets anders vertienvoudigt, dan is het zinloos.

  “Vergelijkbaar met de ontwikkelingen in Maleisië, waar de gouden dinar in opkomst is onder middenstanders.”

  Dat komt doordat moslims niet van rente houden; betalen als in de dertiende eeuw is echter niet meer mogelijk. Bovendien sjoemelden de machthebbers ook met hun geld.

  Zacharias [17] reageerde op deze reactie.

 12. @Vilseledd [16]:

  “Dat klopt; ik heb nu 1000 euro weggezet op Goldmoney; maar het kan toch niet zo zijn, dat ik, wanneer het kaartenhuisje in elkaar zou donderen, ineens een ton zou hebben?”

  Inflatie is een monetair fenomeen. Hyperinflatie is psychologie, het collectieve vertrouwen in een overheidsmunt valt weg. Als dit gebeurt en men zou overstappen op goud, dan zou goud gemeten in de dan waardeloze euro (of dollar) naar oneindig gaan. Dus die ton is zelfs onderschat van je. Hoeveel vissen en brood je met goud zou kunnen kopen dan, is lastig in te schatten. Maar omdat nog niet iedereen de waarde van goud als toekomstig geld ziet, zal je koopkracht stijgen. Daarom is het goed nu alvast te kopen.

  “Beleggingsspecialisten adviseren overigens ook om maar 10% van je vermogen in goud aan te houden.”

  Dit is logisch. Want de kans is aanwezig dat centrale banken zich weer beter gaan gedragen, zeg maar zoals de Bundesbank de mark stuurde. Of Volcker begin jaren 80. In dat geval zou goud zich weer terugtrekken. Ik denk echter dat het helemaal uit de hand gaat lopen, er is immers te veel schuld, en goud weer direct gekoppeld gaat worden aan geld. Dan wel in de vorm van een gedeeltelijke goudstandaard, dan wel als geprivatiseerd geld.

  “Palladium en platina schijnen ook waardevol te zijn; op het moment dat men dat beslist, vertegenwoordigt goud ineens nog maar de helft van alle waarde.”

  Palladium en platina zijn net als zilver voornamelijk industriële metalen en daarom minder geschikt als geld.

  “Bovendien sjoemelden de machthebbers ook met hun geld”

  Net als bij ons dus! 🙂

  Yahozna [29] reageerde op deze reactie.

 13. “Maar omdat nog niet iedereen de waarde van goud als toekomstig geld ziet, zal je koopkracht stijgen. Daarom is het goed nu alvast te kopen.”

  Maar deelt goud die waarde niet met een heleboel andere zaken, die als rijkdom gezien kunnen worden. Je kunt niet simpelweg alle geld optellen, delen door de hoeveelheid goud en dat je dan de prijs van goud hebt. Daar horen toch op zijn minst alle andere grondstoffen bij, maar ook vastgoed, opleidingsniveau, gezondheid, werkkracht van de bevolking.

  “Palladium en platina zijn net als zilver voornamelijk industriële metalen en daarom minder geschikt als geld.”

  Maar ze hebben een waarde; ze kunnen gehamsterd worden en als ze ook nog industriële waarde hebben, dan zijn ze des te meer geschikt als geld.

 14. Als ik het laatst goed heb begrepen uit de mond van ons aller goudgoeroe Willem Middelkoop (die naar mijn mening ondertussen iets te weinig durft te propageren dat de markt binnenkort in elkaar zal klappen, “omdat ie zich dan teveel in z’n eigen vingers snijdt” … ofwel de druk op dhr Middelkoop is danig opgevoerd dat hij niet meer helemaal uit de school durft te klappen):

  Het IMF heeft een regeltje ingebouwd dat Nationale Banken het recht hebben goud uit te lenen, maar desondanks toch het goud als goudvoorraad op de balans mogen laten staan en het mogen compenseren met een postje dat aangeeft dat ze nog geld tegoed hebben.

  Ofwel … de kans dat wij nog letterlijk goud in de Nederlandse Bank kluizen hebben liggen is dus nihil.
  Uitgeleend aan de FED is natuurlijk mogelijk, maar dan weten we nu al dat we dat dus echt nooit meer terug gaan zien … want die hebben het dan naar alle waarschijnlijkheid tezamen met hun eigen goudvoorraad verkocht aan de Chinezen.
  GB [22] reageerde op deze reactie.

 15. “Ofwel … de kans dat wij nog letterlijk goud in de Nederlandse Bank kluizen hebben liggen is dus nihil”

  Dat heeft Nout Wellink er alleen maar liggen, voor als er een schoolklas op rondleiding komt. De overheid heeft namelijk ook geen schatkist en in het koffertje van Bos zitten ook geen “millioenen”.

 16. @thepilgrim [20]:

  Willem is inderdaad een stuk “milder” als ie al mag verschijnen in de mainstreammedia. Hij is vervangen door establishmentmarionetten zoals Mathijs Bouman.
  Er staat blijkbaar te veel op het spel en ik kan me voorstellen dat niet tegen een “ongeluk” wil aan lopen.

  Ik heb trouwens ook begrepen dat de goudvoorraad all over the world vaak meerder malen in de boeken staat.
  Dat wordt nog leuk als de stront écht de ventilator gaat raken en alleen het werkelijke bezit in de kluizen van de Nationale Banken gaat tellen….

 17. @pcrs [18]: De berekening is natuurlijk veel te simplistisch. Maar ik vind het altijd wel leuk in ieder geval een beetje “gevoel” voor onmogelijk/mogelijk te krijgen.

  Als we ooit (wanneer?) naar de goud gedekte gulden gaan, dan zal er geen goud in omloop zijn. Dat is gewoon niet praktisch meer. Als 1 oz goud goed zou zijn voor een maandloon, dan moet je met 1/1500 oz goud een brood kopen. 1/100 oz is nog wel te doen (als legering), maar 1/1500 oz is gewoon te weinig.

 18. “Naar mijn vermoeden is zeker 80% van de reaguurders op vrijspreker bekend bij Papa:”

  Mooi toch? Dan hebben we invloed, al zal het niet altijd een positieve zijn, het zorgt in ieder geval, dat ze behoorlijk draaien op hun arbostoeltjes in de ambtenarenpaleizen.

 19. @ Rien 23, In het geval edelmetalen weer in het dagelijkse betalingsverkeer gebruikt gaan worden, dan zal er met name een grote rol weggelegd zijn voor zilver (15,60 euro per ounce).

 20. @Zacharias [17]:

  Feitelijk kan alles als geld dienen als er maar overeenstemming over is.

  Gegeven het feit dat zilver een hele grote geschiedenis heeft als geld en momenteel weer steeds vaker aan die functie gekoppeld wordt in bv China en Mexico zou je wellicht de aanwezige toenemende praktische interesse kunnen volgen. Dit afgezien van de industriele vraag en prijsinelasticiteit in deze context.

  En er wellicht heel veel geld mee verdienen want laten we wel wezen, zilver is momenteel erg, erg goedkoop vergeleken met de USD maar ook in vergelijking tot goud.

 21. Zijne Doorluchtige Flatulentie Pr. W.A. van Buuren schijnt van de tafel der DNB te vertrekken met de stille trom.

Comments are closed.