Bondskanselier Angela Merkel van Duitsland betreurt de vorming van een kabinet met gedoogsteun van de PVV in Nederland.

De samenwerking tussen Berlijn en Den Haag is daardoor echter niet in het geding.

Dit zei de christendemocrate in de commissie Europese Zaken van de Bondsdag.

“Wij moeten binnen Europa gewoon accepteren dat de kabinetsformatie van soevereine landen niet mag leiden tot het opzeggen van de samenwerking in Europa”, aldus Merkel.

Zij herinnerde aan de EU-boycot van Oostenrijk toen de partij van Haider in 2000 tot het kabinet in Wenen toetrad. “Hoe men toen met Oostenrijk is omgegaan, is niet erg nuttig geweest voor het Europees idee”, aldus de bondskanselier.

De SPD had Merkel gevraagd wat meer afstand te nemen van rechtse bewegingen in andere EU landen.

Tot zover de media.

Wat Merkel zegt en denkt moet zei in principe zelf weten, maar een paar aspecten van wat zijn vertelde roepen bij mij vragen op.

Wat zou zij verstaan onder een soeverein land?

Is dat een land waar “volksvertegenwoordigers” geheel zelfstandig en zonder inmenging van andere landen of instituten kunnen beslissen?

Of denkt zij in de trant zoals het in Wikipedia wordt omschreven, namelijk als volgt: in de EU hebben soevereine staten besloten bepaalde bestuursgebieden gezamenlijk uit te voeren. De afzonderlijke staten delegeren daarmee een deel van hun soevereiniteit naar een andere instelling, die zelf niet soeverein is ingezien van een erkende staat. Toch oefent deze instelling naar binnen toe soevereiniteit uit over de uitbestede beleidsgebieden.

Maar volgens mij geloven zelfs politici niets in het delegeren van bepaalde bestuursgebieden naar de EU. Want zodra er weer bepaalde regels of wetgeving, die onder de bevolking niet als “populair” worden aangemerkt, worden doorgevoerd is het verweer van politici altijd “maar wij moeten dat van Brussel.”

Ook het volgende wat Merkel zei: “Wij moeten binnen Europa gewoon accepteren dat de kabinetsformatie van soevereine landen niet mag leiden tot het opzeggen van de samenwerking in Europa” roept bij mij vraagtekens op.

Wil zij hier mee aan gaan geven dat het in de toekomst misschien wel mogelijk moet zijn om landen die niet of in mindere mate aan een collectivistische signatuur voldoen de samenwerking in Europa wordt ontzegd?

En ik zeg dit ook vanwege het feit dat de SPD Merkel had gevraagd meer afstand nemen van “rechtse bewegingen” in andere EU landen.

Want gaat de EU nu ook al bepalen hoe mensen en de lidstaten moeten gaan stemmen?

Of wordt het stemmen in de toekomst afgeschaft en gaan de collectivistische partijen bepalen wie en waar er in een kabinet zitting mogen hebben.

20 REACTIES

 1. Of wordt het stemmen in de toekomst afgeschaft en gaan de collectivistische partijen bepalen wie en waar er in een kabinet zitting mogen hebben.

  Dat lijkt mij nog zo gek niet. Dan is de ware aard van de EU duidelijk zichtbaar en heeft men een PR-probleem. Want de EU is de triomf van de democratie, toch?

 2. Ach, dit alles heeft te maken met de contacten van opperdienaar Cohen die, tezamen met z’n vriendjes, het aankomend kabinet aan het slopen is. En tja, helaas zitten alle socialisten en christen-socialisten op goed-ingevoerde plekken. Dus Merkeltje mag er wat van zeggen en ik zal (ergens) ook de kop van een artikeltje over een vergelijkbare “mening” van (hoe heet die oudpremier van Belgie ook al weer, met die dikke kop) die jaren 70/80 premier van België.

  De grote vraag moet zijn, lijkt mij, hoe kunnen we de, onder valse voorwendselen gestolen- macht van die linksen breken?

  Dan zijn we ook vlotjes van de EU af.

 3. @Rob ter Horst [2]:

  Ga klagen bij het CDA.
  Die partij wil niet regeren als de PVV ook regeert.

  Ik word een beetje moe van mensen die steeds doelbewust de feiten lopen te verdraaien. Er zijn genoeg dingen aan de PVV die terecht bekritiseert kunnen worden, maar dat ze niet zouden willen meeregeren is gewoon een hardnekkige leugen die door PVV-haters wordt verspreid terwijl de feiten vanaf het begin duidelijk anders zijn.

  De PVV regeert niet mee omdat in dat geval behalve de VVD NIEMAND anders mee wil doen. Het maximale dat het CDA wil doen is meeregeren als de PVV slechts gedoogsteun geeft, en zelfs dan is het nog maar de vraag of het CDA akkoord gaat, zoals iedereen zelf kan zien.

  Als de PVV iets heeft aangetoond bij de andere partijen, dan is het wel de leugenachtigheid en de hemeltergende huichelarij als het om de zogenaamde democratie gaat.

  Altijd weer dat gezemel in de politiek over bereid moeten zijn compromissen te sluiten, bereid moeten zijn samen te werken. Maar wie zijn nou al die partijen die weigeren met de PVV samen te werken? Wie zijn nou al die mensen die de VVD en (in mindere mate) CDA beschuldigen dat zij niet wensen de PVV te isoleren? Wie zijn die kabouterpartijen die weigeren te zien dat VVD, CDA en PVV drie van de vier grootste partijen zijn en daarom (op basis van de democratie) BEHOREN te regeren?

  Kraam dus geen onzin uit door net te doen alsof het niet meeregeren van de PVV de schuld van de PVV is.

  Qvic [5] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [14] reageerde op deze reactie.
  R. Hartman (NI) [15] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [18] reageerde op deze reactie.

 4. Hier de beloftes van de PVV (uit: kies voor vrijheid – Geert Wilders)
  -De bestaande regelgeving moet met zeker 50% worden beperkt (blz 111) ?
  -Ontwikkelingssamenwerking van 0,8 bbp naar 0,1. (blz 111) beetje minder
  -Internationale handelsbelemmeringen afschaffen (blz 111) ?
  -Afschaffen van minimumloon en versoepeling ontslagrecht (blz 111) nee
  -Een ongenadige inkrimping van de overheid (inclusief een grondige herziening van het ambtenarenrecht): 50% minder ambtenaren (blz 111) verkleining van 6mld
  -Afschaffen SER, stichting vd Arbeid, CAO’s (blz 112) ?
  -Het verwerpen van de Europese Grondwet (blz 114) nee
  -90% van de taken van de EU afstoten (blz 116) nee, wel lagere afdrage
  -Het ministerie van Onderwijs wordt afgeschaft (blz 121) nee, maar niet meer budget

 5. Hoe uitgekookt manipuleren beloont wordt.
  CDA werd bij de verkiezingen genadeloos afgestraft.
  Tóch zijn zij er nu wéér bij. Krijgen zelfs de helft van de beschikbare ministerposten. Om te janken :((

 6. Het motto van het kabinet Kok: werk, werk, werk.

  Het motto van het kabinet Balkenende: samen werken, samen leven.

  Het motto het kabinet Rutte: vrijheid en verantwoordelijkheid

 7. PVV-leider Geert Wilders heeft niets met het motto van het regeerakkoord dat VVD en CDA hebben gesloten en dat de naam ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ draagt. “Het motto is niet ons motto”, zei hij donderdag tijdens de presentatie van het onderhandelingsresultaat.

  Tijdens de presentatie liet Wilders duidelijk merken dat hij ook niets heeft met het draagvlak dat Mark Rutte (VVD) en Maxime Verhagen (CDA) trachten te kweken voor hun plannen. Zo probeerde Rutte de moslimbevolking aan zich te binden. “Ik geloof in mensen. Ik beoordeel mensen niet op hun afkomst maar op hun toekomst.” En Verhagen zei ‘binding’ te zoeken met de sociale partners.

  “Ik heb niet zoveel met de termen ‘binden’ en ‘handreiking'”, sprak Wilders. Rutte en Verhagen mogen dat aan de orde stellen, maar daar ‘houdt het wel mee op’. “Wij zullen blijven knokken tegen de islamisering van Nederland.”

  Al voor de start van de onderhandelingen spraken VVD, CDA en PVV af dat zei elkaars verschillende opvattingen over de islam respecteren. VVD en CDA zien de islam als een geloof; de PVV ziet het als politieke ideologie.

  Tony [13] reageerde op deze reactie.

 8. http://www.republic.nl/nieuws/2010/39/Enqu-te-18-miljard-bezuinigen.htm

  Bijna zestig procent van de ambtenaren ziet niets in de plannen om de komende vier jaar in totaal 18 miljard euro te bezuinigen. En als er dan toch bezuinigd moet worden, dan zeker niet op de eigen organisatie, het salaris en opleidingsbudget. Dit blijkt uit de enquête ’18 miljard euro bezuinigen vind ik?’ van re.Public.
  Welke bezuinigingsmaatregelen de VVD, PVV en CDA precies in petto hebben, is nog niet bekend. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid later vandaag duidelijk worden als de drie partijen hun regeer- en gedoogakkoord presenteren, maar dat het ambtenarenapparaat forse bezuinigingen boven het hoofd hangt, is onvermijdelijk.
  Uit de enquête blijkt dat het overgrote deel van de ambtenaren (56 procent) een bezuinigingsbedrag van 18 miljard veel te veel vindt. Slechts zeven procent geeft aan dit bedrag te weinig te vinden. Bijna een kwart van de ambtenaren vindt 18 miljard precies goed. Gevraagd naar een alternatief bedrag, noemen de meeste ambtenaren een bedrag dat tussen de tien en twaalf miljard euro ligt. De voornaamste reden dat voor een lager bedrag wordt gekozen, is de angst voor het afremmen van de economische groei bij al te gortige bezuinigingen.
  Als er dan toch bezuinigd moet worden, blijkt uit de enquête dat ambtenaren absoluut niet bereid zijn om in hun eigen vlees te snijden. Zo vindt slechts twee procent van de ambtenaren, waarvan bijna zestig procent bij de gemeente werkt, dat er op gemeenten kan worden bezuinigd. Provincies en defensie zijn met respectievelijk 32 en 19 procent meer populaire posten onder ambtenaren om op te bezuinigen. Hierbij moet wel vermeld worden dat van de ambtenaren die de enquête hebben ingevuld slechts vijf procent bij de provincie werkzaam is en maar één procent bij defensie.
  Op de vraag ‘binnen welk deelgebied binnen jouw organisatie kan zeker NIET worden bezuinigd?’, geeft ruim veertig procent aan dat het salaris buiten schot moet blijven. Meer dan twintig procent vindt dat er niet op het opleidingsbudget moet worden beknibbeld. Maar waar kan er dan binnen de eigen organisatie WEL op worden bezuinigd? Driekwart van de ambtenaren ziet namelijk binnen de organisatie wel de mogelijkheid om te besparen. Op die vraag geeft bijna de helft (46 procent) van de ambtenaren een duidelijk antwoord: de inhuur van externen. Daarnaast kiest 14 procent voor een besparing op het management.

 9. @Devidas [11]:

  PVV-leider Geert Wilders heeft niets met het motto van het regeerakkoord dat VVD en CDA hebben gesloten en dat de naam ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ draagt. “Het motto is niet ons motto”, zei hij donderdag tijdens de presentatie van het onderhandelingsresultaat.

  Euhhh… De “Partij voor de vrijheid” heeft niets met het motto “vrijheid en verantwoordelijkheid”?

  Maakt hij een grap, of is hij gewoon zomaar een keer eerlijk?

 10. @Tony [4]: De programmering van RtH heeft een level bereikt waarbij bugfixing niet meer helpt. Zoals ik ergens las: ignorance is bless, but it’s still ignorance. Maar Rob is niet eens onwetend, Rob verdraait bewust de zaken in de volle overtuiging dat niemand de kwaadaardigheid kan zien; een politicus in wording.

  Hier helpt alleen nog een complete rewrite, en daar ga ik mijn tijd niet aan verdoen. Na een tijdje van afwezigheid komt Rob zijn vooringenomenheid hier weer ventileren, niet om iets op te steken, maar om een basis te vinden voor zijn volgende anti-vrijspreker stukje op zijn eigen site.

  Advies: negeren. Zoals reactie 14 laat zien is Rob erg goed in het onderbouwd weerleggen van argumenten die simpel aan de dagelijkse werkelijkheid getoetst kunnen worden… Zonde van je tijd.

  Tony [16] reageerde op deze reactie.
  Rob ter Horst [19] reageerde op deze reactie.

 11. @Rob ter Horst [14]:

  Briljante reactie, geheel van Rob Ter Horst-kwaliteit zoals we gewend zijn. Droom lekker verder.

  @R. Hartman (NI) [15]:

  Soms maak ik nog steeds de fout te happen. Reactie 14 laat weer eens zien hoe snel ik bepaalde dingen kan vergeten als ik eventjes weg ben.

 12. @Tony [4]: Dat niemand met de PVV wil regeren, behalve dan de VVD, is juist de leugen. Vergeet niet dat de PVV slechts de 4de partij van Nederland is. Nu denk je natuurlijk 4de partij? Ja, inderdaad 4de partij, want de grootste groep mensen (partij) zijn die, die niet hebben gestemd. Daarna komt pas, op afstand, de VVD, op de huid gevolgd door de PvdA, en weer op ruime afstand de PVV, met op kleine afstand het CDA…

  Bovendien zijn de meeste PVV stemmers proteststemmers, die als er een andere partij zou komen, meteen overstappen naar die partij… Ik was ook van plan PVV te stemmen, maar het geschreeuw van Wilders over de islam begon mij gewoon steeds meer te irriteren, en dat is wat de meeste andere partijen ook irriteert, dat geschreeuw van Wilders, islam dit, islam zus, islam zo.

  Bij mij op het werk werken veel moslims, en regelmatig discussieer ik, overigens als enigste alochtone Nederlander, regelmatig ook over de islam, zowel negatief als positief. Ik heb dus net als Wilders ook commentaar op de islam, maar wel gebaseerd op feiten, vermeld in de koran, die ik om die reden dus ook lees, om te weten waar ze het over hebben, en om te controleren of het ‘waar’ is wat ze vertellen. Ik lees overigens ook de bijbel, want ik discussieer ook met christenen en hun ‘waarheid’. En in beide gevallen moet ik ze dus, met enige regelmaat, corrigeren, want hun kennis van de koran en de bijbel is soms abominabel slecht en eenzijdig, naast het feit dat teksten uit hun verband worden gerukt.

  Ik kan mij dus voorstellen dat andere partijen, gelovigen, en mensen die een eerlijke mening hebben over hoe vrijheid van meningsuiting zou moeten zijn, moeite hebben met sommige uitspraken van Wilders…

  Overigens heb ik ook moeite met mensen en hun interpretatie van vrijheid van godsdienst, en vrijheid van meningsuiting. Zij menen die vrijheid te moeten en kunnen gebruiken om anderen hun die vrijheid te ontnemen, en dat is volgens mij niet de bedoeling van die vrijheden. Ik noem dat misbruik maken van…
  Maar daarentegen ben ik ook tegen buitenlanders, die naar Nederland willen emigreren, en dan hier komen vertellen dat Nederland de shari’a moet invoeren. Die maken volgens mij misbruik van onze vrijheid van meningsuiting, en mogen wat mij betreft direkt terug naar land van herkomst. Dat lijkt in tegenspraak, en ook op het insnoeren van iemand’s recht op vrijheid van meninguiting en religie, maar is het niet. Ik ben Nederlander, zij niet. Ik ga namelijk ook niet naar hun land, en vertel ze wat ze wel mogen en niet mogen, zelfs niet tijdens mijn vakantie.

  Hopelijk maakt dit duidelijk waarom ik vindt dat Wilders, door z’n uitspraken anders te doen hij wel aan de regering kan deelnemen, hij dus wel zijn verantwoordelijkheid kan nemen, en niet hoeft te gedoogen, maar de woord bij de daad kan voegen…

  Oscar [20] reageerde op deze reactie.

 13. @R. Hartman (NI) [15]: Jij, Tony en diverse anderen proberen steeds hun ‘eigen gelijk’ aan te tonen, maar vergeten dat dat de meeste mensen niet interesseert, omdat je niet praat met de mensen, niet eens discussieerd met de mensen, maar een mening probeert op te dringen aan de mensen.

  Ik heb het al vaker hier gezegd, men gaat hier steeds uit van het eigen gelijk, en dat is wat de meeste mensen afstoot…

  Als je dat eigen gelijk in een andere verpakking doet, luisteren de mensen misschien wel.

 14. @Rob ter Horst [18]:

  “maar het geschreeuw van Wilders over de islam begon mij gewoon steeds meer te irriteren, en dat is wat de meeste andere partijen ook irriteert, dat geschreeuw van Wilders, islam dit, islam zus, islam zo.”

  Dat kan zijn, maar Wilders is voorlopig wel de enige die een ondubbelzinnig standpunt heeft ten aanzien van de islam. Hij is de enige die nadrukkelijk afstand neemt van het stenigen van overspeligen, het van een hoog gebouw gooien van homoseksuelen en jizya betalende onderdanige dhimmies.

  Bij Pechtold weet ik het zo net nog niet of hij tegen het stenigen van overspeligen is. Van Halsema weet ik wél dat zij voorstander is van het homohuwelijk, maar ik weet niet of zij het wel of niet een goed idee vindt om homoseksuelen van het hoogste gebouw van de stad te gooien. Van Cohen, Verhagen en Rutte weet ik het niet of zij, ‘mensen van het boek’ en dhimmies in de dop, de jizya met eigen hand willen betalen terwijl zij onderdanig zijn (Koran 9:29).

Comments are closed.