Hier volgt een voorstel voor een MANIFEST voor de FIOT actie. Alle mogelijkheden voor aanvulling, verbetering staan nu nog volledig voor u open. Maak er gebruik van.

The (political) power went from local to central. Now we get the post-bureaucratic age = local people empowered by global data & technology.*)

Wat willen we bereiken?

Een bewustwordingsproces op gang brengen en houden wat de slechte effecten van het beleid en het gebrek aan morele verantwoordelijkheid van de overheden duidelijk maakt. En meteen daaraan verbeteringen presenteren. (Problemen duidelijk benoemen en oplossingen voorstellen) Vervolgens, al dan niet via belangenorganisaties waaronder de politiek invloed uit gaan oefenen om het gewenste beleid ingevoerd te krijgen. Kort en bondig het doel is niet het oprichten van weer een politieke partij maar het verwerven van gezag en invloed. Een voorbeeld hiervan is de site downsizedc.com

Doelstelling.

Wij streven naar een samenleving die gebaseerd is op het recht van elk individu om met zijn leven, lichaam en eigendom te doen en te laten wat hij wil. Individuele vrijheid houdt daarom zowel persoonlijke als economische vrijheid in. Geen enkel individu of collectief mag geweld, dwang of fraude initiëren tegen een ander of zijn eigendom. Elke samenwerking tussen individuen moet gebaseerd zijn op vrijwilligheid.

Toelichting.

Een solide ideologische basis, veel denkkracht en veel gebundelde positieve energie gecombineerd met een “open mind”zijn belangrijk om richting te kiezen en veranderingen tot stand te kunnen brengen En bedenk: gedachtekracht is sterker dan zwaartekracht.
Maarrrr ideologieën “verkopen niet”, je moet pragmatisch vertaalslag maken om mensen achter je te krijgen om zogezegd massa te creëren. Zonder massa geen verandering.

Ofwel heel simpel je krijgt mensen slechts op 2 manier in beweging; lust of last.
Last is bijvoorbeeld de inperking van de persoonlijke vrijheid.
Als je ze eerst maar eens bewust maakt dat dit een last is die steeds zwaarder wordt. Als het aan de overheid ligt, komt hun eigenbelang in het gedrang. Als je dan de last kunt verminderen of zelfs om kunt draaien in lust, heb je “een vriend voor het leven”.

Wat zijn onze uitgangspunten:

1. Een maatschappij waarin ieder mens het recht heeft zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

2. Non agressie regel .

3. Scheiding van school en staat

4. Een overheid die:

a. zorgt voor een sluitende begroting

b. zich beperkt tot haar primaire taken, veiligheid en rechtspraak

c. alle andere taken privatiseert

Hoe willen wij dit bereiken.

Definieer elk jaar minimaal 6 tot 10 belangrijke onderwerpen en diep deze volledig uit. Maak scherp duidelijk welke ongewenste effecten het gevoerde beleid sorteert maar doe gelijktijdig voorstellen voor verbeteringen.

Creëer massa door zoveel mogelijk belangenorganisaties uitgebreid te informeren en te confronteren.

Hier horen ook politiek partijen bij. De feedback van al deze organisaties is volgens de vrijheidstoetssteen te beoordelen. Voor de massa, te omschrijven als de gewone burgers die niet politiek actief zijn maar wel geraakt wordt door het overheidsbeleid, moet je een ander begrip; zoal de GV (gezond verstand toets) introduceren.
Door nu alles eenduidig en overzichtelijk te presenteren creëer je buiten de verkiezingstijd compacte duidelijkheid over de standpunten van de diverse (politieke) partijen. Het aantal verzamelde “GV points” is eigenlijk een stemadvies vanuit libertarisch oogpunt.

We krijgen veel contactmomenten met derden en dus invloed en we kunnen hier veel publiciteit mee genereren. Los hiervan zijn er nog andere middelen om naamsbekendheid te verkrijgen. Op deze manier krijgen we via de massa een stem en macht.

Samenwerking met derden is belangrijk. Daar waar bijvoorbeeld de libertarische partij de ideologie bestudeert en in praktijk probeert te brengen, ofwel de denktank functie vervult, gaan wij de bewustwording met duidelijke marketing en sales technieken verspreiden.
Wij gaan het praktische voor het grote publiek verpakken.
Wij willen marktaandeel = MASSA om invloed en gezag te krijgen.

Dit betekent, dat wij in beginsel geen politieke partij willen worden omdat je dan onderdeel van het systeem wordt, wat je nu gaat kapittelen. Wat wel mogelijk is dat wij een strategische Alliantie aangaan met een politiek partij.

Hiermee creëer je zowel een politieke als een alternatieve route om je doelen te bereiken. Je kunt van ons verwachten dat wij problemen provocerender en mogelijk via minder voor de hand liggende technieken dan de parlementaire proberen op te lossen. Onder het mom dat er vele wegen naar Rome leiden (Vrijheid) en die gezamenlijk kunnen leiden tot meer resultaat:

Een vrije, geweldloze, welvarende maatschappij.

Daarnaast gaan wij u in de toekomst vragen om het principe van de exponentiële groei te benutten door anderen op het project te gaan wijzen. Een absolute aanrader is de video Dr. Albert Bartlett The Exponential Function. Als u 3 andere mensen op ons project wijzen en deze op hun beurt weer 3 dan kunt u uitrekenen hoe hard het kan gaan om de kritieke massa te bereiken, verbaas u maar eens.

Gestelde doelen.

Als je het kunt voorstellen kun je het ook realiseren zegt men. Wij hebben er daarom voor gekozen om datgene wat we willen bereiken in de toekomst te projecteren. Lees het “jaarverslag 2014”en u krijgt een goed beeld waar wij dan willen staan.

En Nu? Als u dit gelezen hebt hebben wij waarschijnlijk een overeenkomst in wat wij willen. Wij zijn van nature gericht op samenwerking en willen graag met u de mogelijkheden bespreken om uw ambities met die van ons samen te voegen om er gezamenlijk sterker van te worden.

De Projectgroep FIOT ziet graag uw commentaar, advies, ideeën of instemming tegemoet.  Stuur aan Karel Want    kjamwant@oxglo.com

*)Quote P. Koopmans

Ingezonden door Projectgroep FIOT

24 REACTIES

 1. “Wat zijn onze uitgangspunten:

  1. Een maatschappij waarin ieder mens het recht heeft zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

  2. Non agressie regel .

  3. Scheiding van school en staat

  4. Een overheid die:

  a. zorgt voor een sluitende begroting

  b. zich beperkt tot haar primaire taken, veiligheid en rechtspraak

  c. alle andere taken privatiseert”

  5. Het recht op secessie (zou ik er aan toe willen voegen)

  Eigenlijk is het recht op secessie al genoeg. Een staat die secessie toestaat hoeft geen agressor te zijn.

 2. Is punt 3 (scheiding van school en staat) niet dubbel, wanneer punt 4b (beperken tot haar primaire taken, veiligheid en rechtspraak) ook genoemd wordt? Met 4c (privatiseren van alle andere taken) pak je toch ook privatisering van onderwijs mee?
  Misschien zie ik hier iets over het hoofd?

  Verder zou ik toevoegen, of dat punt 3 vervangen door: scheiding van kerk en staat (of religie en staat). Anders zou je met een minimale staat, die alleen veiligheid en rechtspraak uitoefent, nog steeds zitten met het nadeel dat dit nog steeds vanuit religieus oogpunt zou gebeuren, indien een religieus getinte partij (partijen) aan het bewind van die minimalistische overheid zitten.

  Als eerste aanzet ziet het er verder best goed uit. Al zal de uitwerking nog wel een paar a4-tjes tekst opleveren.

  Oscar [5] reageerde op deze reactie.

 3. @Paul Martens [2]:

  Als punt 3, scheiding van school en staat, dubbel is dan zou scheiding van kerk en staat dat ook zijn.

  “Anders zou je met een minimale staat, die alleen veiligheid en rechtspraak uitoefent, nog steeds zitten met het nadeel dat dit nog steeds vanuit religieus oogpunt zou gebeuren, indien een religieus getinte partij (partijen) aan het bewind van die minimalistische overheid zitten.”

  Maar dan zou een niet-religieuze ideologie door de mazen van de wet kunnen glippen. Met de kans op een multi-cul rechtspraak. Er zou dan immers scheiding van religie en staat, maar niet een scheiding van ideologie en staat zijn.

  Overigens wijs ik de minimale overheid, zeker in grote landen (zoals Nederland), af. Behalve dat het onethisch is, is het ook praktisch een slecht idee.

 4. @beek [4]:

  “Wat een angsthaas voor alles wat christelijk is.”

  Nou, het zou natuurlijk ook een preventieve maatregel kunnen betreffen de sjaria buiten de deur te houden.

  Overigens zou het zeer compatibel met het christendom zijn als er in het land uit zou worden gegaan van natuurrechten.

  beek [8] reageerde op deze reactie.

 5. @HJ [11]:
  “Het horen hogere principes te zijn en niet concrete zaken.

  Daar zit wat in.
  Er zijn echter ook al opmerkingen dat het niet concreet genoeg is.

  Zou splitsing in twee delen
  –hogere principes, en
  –concrete doelen voor de komende vier (???) jaar waaraan als eerste wordt gewerkt, een oplossing kunnen zijn?

  Voorstel??

 6. De doelstellingen zou ik veranderen in bijvoorbeeld:

  Herstel Trias Politica
  Herstel Eigendomsrecht
  Herstel Nederland

  Ad TP. Hiermee claim je direct de morele superioriteit in de discussie. En neem je afstand van het huidige establishment dat zo graag nieuwkomers demoniseert. En leeft van belangenverstrengeling, special interest wetgeving en status quo.

  Ad eigendom. De implicaties van het beschermen van eigendomsrecht hoef ik hier niet toe te lichten.

  Ad NL: afstand van EU, afbakening van de taak, we zijn geen wereldverbeteraars maar NL verbeteraars. Scheppen van wij gevoel en zelfbewustzijn.

  Het zijn in ieder geval drie duidelijke doelen, wat volgens mij het perfecte aantal is. En de subdoelstellingen zijn verdwenen. Bovendien is deze keuze onderbouwd, in die zin dat de politieke / electorale onderbouwing is gegeven, hoe beknopt ook.

  HJ [15] reageerde op deze reactie.
  HJ [17] reageerde op deze reactie.

 7. @HJ [14]: in eerste instantie zal je dan concreet moeten uitleggen wat deze begrippen inhouden. Een soort van Wiki project en daarnaast veel bloggen en commenten. Aan de hand van cases aantonen hoe de huidige samenleving zuigt. Dat de huidige inrichting niet werkt. Bedrog duidelijk maken. Eventueel inspelen op woede. Liever niet inspelen op angst, dat is een te vaak misbruikt zwakte bod. Wel heel krachtig, maar angst hoort niet het fundament van een betere samenleving te zijn.

  Daarna alternatieven aandragen. Genoeg subdoelen aan te wijzen.

  Je kan ook andere principes aandragen, zolang het er maar 3 blijven. Maar dit is een logische volgorde. In ieder geval voor de eerste 2 doelen. Zonder trias politica geen bescherming van eigendomsrecht. En daarna moeten we even uitleggen dat zonder bescherming van eigendomsrechten er geen herstel mogelijk is, dus dat herstel van eigendom de randvoorwaarde is om het verval van NL te stuiten.

 8. @beek [8]:

  “Ik lees in de bijbel nergens iets over natuurrechten.”

  Niet alles wat christelijk is staat letterlijk in de Bijbel. Tijd om de Bijbel eens nauwkeuriger te lezen en naast de Bijbel ook het werk van Augustinus en Thomas van Aquino. Vooral het werk van Thomas van Aquino. En daarna ook nog de werken van de Spaanse laat-scholastici van de School van Salamanca (Mariana, Molina, Suarez, Covarubias y Leyva etc.).

  @beek [10]:

  a) ik ben niet tegen de monarchie (integendeel!), maar tegen de schending van eigendomsrechten en voor non-agressie
  b) ik ben geen aanhanger van mevrouw Rand

 9. @HJ [14]:

  Trias politica herstellen gaat verder dan alleen Wilders vervolging dan wel vervolging Nekschot dan wel de bevoegdheden die Hirsch Ballin claimt dan wel het in mijn ogen misbruik van bestuurlijke maatregelen.

  Indien door de overheid gesubsidieerde en gemandateerde gesprekspartners samen met de regering tot regelgeving komen afgedwongen door het regeeraccoord en vervolgens de rechterlijke macht, wie heeft het dan voor het zeggen? Is er dan nog een verdeling der machten?

  Daarnaast past de overdracht van bevoegdheden aan internationale organisaties niet binnen een trias politica model omdat de EU en de VN verre van democratisch zijn en de overdracht van bevoegdheden zonder externe dreiging en uitdrukkelijk mandaat van de bevolking als staatsrechterlijk dubieus is te kwalificeren. De scheiding tussen wetgevend, controlerend en uitvoerend is niet voldoende duidelijk bij internationale organisaties, waardoor de TP overboord gegooid wordt bij iedere bevoegdheid die wordt overgedragen.

 10. “Samenwerking met derden is belangrijk. Daar waar bijvoorbeeld de libertarische partij de ideologie bestudeert en in praktijk probeert te brengen, ofwel de denktank functie vervult, gaan wij de bewustwording met duidelijke marketing en sales technieken verspreiden.
  Wij gaan het praktische voor het grote publiek verpakken.
  Wij willen marktaandeel = MASSA om invloed en gezag te krijgen.”

  “… een alternatieve route om je doelen te bereiken. Je kunt van ons verwachten dat wij problemen provocerender en mogelijk via minder voor de hand liggende technieken dan de parlementaire proberen op te lossen. Onder het mom dat er vele wegen naar Rome leiden (Vrijheid) en die gezamenlijk kunnen leiden tot meer resultaat:”

  Dit is de essentie. Het moet volkslibertarisme worden. Die gedachte moet veel meer verweven worden in dit manifest. Ook de naam FIOT moet wellicht anders. Het moet catchy worden voor de gewone man.

 11. Ik zou die uitgangspunten nog maar eens goed overdenken voor je er mee naar buiten komt.

  Overheidsdienstverlening en non-agressie gaan helemaal niet samen. Alle overheidsdienstverlening wordt gefinancierd via belastingheffing. Dat gaat altijd onder dwang. Als dit anders kon had je helemaal geen overheid nodig en zou de vrije markt die diensten gewoon leveren.

  Er is dan ook geen goed argument waarom de overheid zich alleen tot het handhaven van de rechtsorde zou moeten beperken. Er zijn immers 1001 andere dingen te bedenken die de overheid kan verzorgen. Sociale zekerheid en infrastructuur zijn minstens zo belangrijk als het handhaven van de rechtsorde.

  Heb je belasting over voor politie en justitie dan ook voor dijkonderhoud. 😉

  Hub Jongen [20] reageerde op deze reactie.

 12. @Peter de Jong [19]:

  “Alle overheidsdienstverlening wordt gefinancierd via belastingheffing. Dat gaat altijd onder dwang. Als dit anders kon had je helemaal geen overheid nodig en zou de vrije markt die diensten gewoon leveren.”

  INDERDAAD!!!

  “Er zijn immers 1001 andere dingen te bedenken die de overheid kan verzorgen.”

  Veel meer dan 1001! Tienduizenden!
  De overheid kan bvb alle behoeftes aan eten en drinken gaan verzorgen. Schoenen voor iedereen die ze nodig heeft en mijn dagelijkse borrel om te beginnen. Ook mijn noodzakelijke vakanties en ontspanning. Enz.

 13. Omdat ik wat vragen en opmerkingen krijg over de zinsnede “een eventuele strategische alliantie met politieke partij” een toelichting.

  1. De mogelijkheid “van” schept een betere en prettigere situatie dan “never”.
  2. Eventueel is een ondubbelzinnig voorbehoud.
  3. Een strategische alliantie betekent nadrukkelijk niet opgaan in een politiek partij. En ik zeg er meteen bij dat het nagenoeg uitgesloten is c.q. zal zijn – voorover ik dat kan bepalen- dat Fiot zelf een politieke partij wordt. Maar als wij in een alliantie kunnen bereiken dat onze doelstelling beter bereikt worden dan zonder, dan moeten we de mogelijkheid hiervan nooit bij voorbaat uitsluiten.
  4. Door deze “deur op een miniem kiertje optie” creëer je zelf manoeuvreer ruimte. Wij moeten altijd de onafhankelijk, leidende en biedende partij zijn om wiens gunsten gevochten gaat worden want dat betekent dan dat je invloed hebt. Wij moeten ons niet laten manipuleren door het establishment maar het omgekeerde moet gebeuren.

 14. “Een sluitende begroting” maar het geld is in de handen van de Staat die zoveel geld kan laten bijdrukken als ze maar willen en daardoor de waarde van jouw geld kan laten verwateren.

  Iedereen roekt “onafhankelijkheid van de staat!”, maar niet vwb geld want dat is te moeilijk of ingewikkeld?

  Iedereen roept “vrijheid!”, maar ziet met lede ogen aan dat zijn spaargelden en pensioenen **door bewuste beleidsbeslissingen** van de politieke en financiele leiders worden aangevallen door lage rentes.

  Iedereen vindt het normaal dat als je Dfl. 100 opzij heb gelegd in 1970, dit geld in euro’s nu nog maar een fractie van de koopkracht van toen heeft?

  Wat voor zin heeft een discussie over vrijheid als de Staat de drukker en eigenaar is van jouw geld?

  Hub Jongen [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Troy Ounce [22]:
  ““Een sluitende begroting” maar het geld is in de handen van de Staat die zoveel geld kan laten bijdrukken als ze maar willen….

  Bij de eis van een sluitende begroting zal dat bijdrukken moeilijker zijn, maar misschien toch nog mogelijk.
  Die eis zou daarom misschien nog verduidelijkt/uitgebreid kunnen worden.
  Heb je een voorstel?

  Als doelstelling om terug te gaan naar de goudstandaard zou dit al doen, maar is dat nu niet een stap te ver?
  Er zijn bij de bezoekers beslist deskundigen die dat beter kunnen beoordelen.

  Troy Ounce [24] reageerde op deze reactie.

 16. @Hub Jongen [23]:

  Ik doel op “gezond” geld, waarbij de creatie van geld langs een meetlat wordt gelegd en niet door politici en bankiers wordt bepaald.

  In 1971 schafte Nixon de goudstandaard om te kunnen betalen voor de Vietnam oorlog. De politicus had geld nodig en gooide de meetlat weg. Zie je hoe diep het probleem ligt?

  Politici en bankiers HATEN een standaard waaraan ze zich moeten houden, immers het is een beperking van hun macht. Je zal in de MSM daar dan ook geen goed woord over horen (Het gaat toch goed? TOCH?)

  Vandaar overigens ook dat wij nu in een schulden gebaseerd financieel systeem zitten en totaal afhankelijk zijn van het schuldensysteem gecreeerd door onze broeders-bankiers.

  Vrijheid begint hier: de totale onafhankelijkheid van het begrip geld.

  En ook rente moet door de markt vastgesteld worden en niet door grijze mannen in grijze gebouwen met een politiek motief. De hoogte van de rente houdt “risico” in dus waarom is de rente nu laag? Hij zou eigenlijk torenhoog moeten zijn door alle economische problemen! Keiharde inmenging van de ECB met een knipoog naar de politiek. En waarom? Omdat men denkt dat een lage rente de economie zal gaan aanzwengelen. Dus niet, schijnbaar. “Vertrouwen” is schijnbaar een belangrijkere drijfveer om niet te spenderen. Maar het gevolg is wel dat, door inmenging in de vrije markt, duizenden pensionarissen gekort gaan worden op hun inkomen omdat pensioenmaatschappijen deze lage rente niet meer trekken. Lage rente – korten op pensioenen = is een bewuste politieke beleidskeuze om de spaarder te straffen en de speculant aan te moedigen.

  Ik heb nog niet gezien dat iemand in NL hierover zijn verontwaardiging heeft uitgesproken. Zelfs de seniorenbond snurkt lekker door. Het gaat toch goed? TOCH? MSM: Dit is maar een klein hobbeltje, even doorbijten en morgen alles weer OK. (?) Nee, hoor: dit is structureel en zal niet stoppen. De speculant heeft nl. geld nodig…heel veel geld.

  Ik verwacht overigens niet dat men nu een goudstandaard zal instellen. Daarvoor is het nog te vroeg, ik geef je daarin gelijk.
  Wat ik wel verwacht is dat mensen uiteindelijk de straat zullen opgaan en een goudstandaard zullen gaan eisen, een kwestie van tijd. De schuldenproblemen zijn nl onoplosbaar.

Comments are closed.