Het was weer een druk jaar. Er is veel bereikt door de inzet van allen. We zijn in 4 jaar uitgegroeid tot een beweging waar men niet meer omheen kan. Uit de afstudeeropdracht (Overheid immuun voor initiatieven van burgers?) van Michelle Okama en Fatima Moubehra (universiteit Adam) blijkt dat wij een spontane naamsbekendheid hebben van 46% en een geholpen naambekendheid van schrik niet 73%.

Verder is onze sub-heading xxxxxxxx  bij 47% van de ondervraagde bekend. Naast de goede dingen uit deze scriptie zijn er ook nog een aantal aanbevelingen die we in de loop van 2015 grotendeels zullen uitvoeren. Zoals elk jaar zijn er markante momenten die als hoogte dan wel diepte punten aan te merken zijn.

Als hoogtepunt geld zeker de discussie in Luuk & Wijsneus het bekende late-night programma en bij Nova over de pensioen problematiek.

We hadden overigens 7 media optredens dit jaar. Maar ook het in gebruik nemen van het nieuwe kantoor en de uitbreiding tot 9 medewerkers zijn vermeldingswaardig. De dieptepunten zijn zonder twijfel het gemis van sommige mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor ons. Wij zullen hun energie en bijdragen missen.

Het besluit om definitief niet te kiezen tot toetreding tot de politieke slangenkuil lijkt een strategische goede zet. In onze contacten met de gevestigde politieke partijen schept dit duidelijkheid en ontneemt hen de illusie dat zij ons in kunnen kapselen in het systeem.

Wij kunnen onze onafhankelijke kritische houding naar hen toe volhouden.

Tevens merken wij dat de reflex tot willen inkapselen in het systeem binnen de Overheid begint af te nemen. Waakzaamheid blijft geboden.

Overigens, tijdens de laatste verkiezingen voor de 2e kamer zijn 7 mensen gekozen verdeeld over 5 partijen die in ons bestand staan als xxx. De conclusie is hiermee dat we mogelijk al meer invloed uitoefenen in “ Den Haag” dan dat wij zelf denken.

Het thema van 2015 is; leef met passie en handel in volle overtuiging.

Ik reken er op dat u dit jaarverslag met interesse leest. En zo als altijd, als u vindt dat het beter kan, of een fout ziet, meld het ons.

De organisatie. De organisatie structuur zoals die 2 jaar gelden is aangepast voldoet goed. Het dagelijks bestuur van 5 leden en de office manager evalueren elke week de ontwikkelingen en geven sturing en input aan het bureau secretariaat.

Naast het dagelijks bestuur is er een 2e bestuurlijke ring ofwel het groot managementteam. De laatste samenstelling bestond uit 34 leden. Zij komen 2 keer per jaar bijeen en worden verder als een klankbord gebruikt door het DB. Verder zijn er nu 14 inactieve projectgroepen en 16 actieve. Het totaal aantal mensen wat hierbij betrokken is, is 130,

Het secretariaat wordt gemanaged door een secretaris met zijn assistent. Het secretariaat kent een platte organisatie en is laagdrempelig toegankelijk. Naast het secretariaat is sinds 2 jaar een communicatie deskundige, een organisatie en een administratieve kracht aanwezig.

Omdat we steeds meer vragen krijgen over geschillen overwegen we inde loop van dit jaar een juridische tak op te zetten dei als een soort ombudsman functioneert.

Net als de andere jaren hebben we regelmatig stagiaires, vaak 2 per periode. In de raad van advies is er een mutatie geweest. De raad is 1 keer formeel bij elkaar geweest. De locatie hiervoor was erg toepasselijk; namelijk het gebouw van de 1e kamer.

Bronnen 2011 2012 2013 2014
Sympathisanten 6.512 14.112 24.336 38.756
Sponsors in natura 12.000 26.000 18.000 46.000
Sponsors 40.000 650.000 750.000 675.000
Legaten 0 42.850 36.421 28.945
Diversen 5.421 12.553 24.215 48.245
Subsidies 0 0 0 0
Totaal 65.944 745.515 852.972 836.946

De Funding. Zie staatje en ga  voor de details ga naar onze site. Hier is de link. Het bijzondere is dat de sponsering in natura toeneemt. Naast alle kantoormiddelen hebben we sinds maart ook de beschikking over 2 gratis lease auto’s.

Voor de toekomst moeten we hier wat meer aandacht aan gaan geven. Bedragen zijn in duizend tallen afgerond en in euro’s.

De evenementen van 2014. Zie ook uw e-magazine of kijk even op de site.

Nieuwjaars evenement   600 mensen. MKB dag (8 locaties) 1000 mensen. Deelname de 22.00 uur discussie (TV) 80 mensen  Weekend trainingen (12) 450 mensen. Auto oriëntatie rit met thema 140 mensen. Opening nieuw kantoor 300 mensen. Deelname 50 + beurs 400 mensen.

De communicatie. Door de inzet van Wouter Boschsle, het uitgewerkte communicatie plan ”Op naar 2.5 miljoen contact momenten in 2015” en de inzet van ICT deskundige zijn de mogelijkheden van WeB2 verder benut.

De 4 thema uitzendingen dei we samen met de omroep LINK hebben gemaakt, zijn in totaal door 780 mensen, de herhalingen niet meegerekend bekeken. Het totaal effect is moeilijk meetbaar maar we hebben wel een verhoogde toename van hits op de site waargenomen. Op dit moment zijn er gesprekken met 2 andere omroepen voor een gezamenlijk project. Onderstaand een overzichtje. Samenwerking met derden en in het bijzonder die met een libertarische basis is belangrijk gebleken. Daar waar bijvoorbeeld de libertarische partij de ideologie bestudeert en in praktijk probeert te brengen, ofwel de denktank functie vervult, hebben wij de bewustwording met duidelijke marketing en internet on line sales technieken op gevoerd. Wij hebben het praktische voor het grote publiek verpakt. Wij krijgen steeds meer marktaandeel = MASSA om invloed en gezag te krijgen.

2011 2012 2013 2014
Kern sites 4 168.000 7 202.000 6 196.000 8 240.000
Side sites 28 900.000 34 1.150.000 41 1.400.000 43 1.500.000
E-zines 8 24.000 10 60.000 10 78.000 20 160.000
Stop en go 6 10 10 10 10
N.A.W BB ers 2500 30.000 7200 86.400 105000 126.000 18000 216.000
Virals 2 8.000 4 30.000 6 50.000 6 60.000
Overige
Contacten 5.000 10.000 10.000 10.000
Media PM PM PM PM
TV PM PM PM PM
Totaal contacts 1.135.000 1.538.410 1.860.000 2.186.000

Gestart met ruim 1 mio contacten per jaar lijkt de ambitie om de 2.5 mio contacten in 2015 haalbaar.

Toelichting. De getallen in de 2e kolom bijvoorbeeld 168.000 is het aantal geregistreerde unieke bezoekers per jaar die op de site zijn geweest. De overige zijn ramingen m.u.v. dei onder het kopje N.A.W. Dit zijn namelijk contactgegevens van mensen die we o.a. met e-mail kunnen bereiken.

De “wat vindt U daar nu van?” acties. Sinds 1 januari 2009 hoeven de 40 duizend handtekeningen die nodig zijn voor een burgerinitiatief om het als onderwerp in de Tweede Kamer te agenderen niet per se meer op papier te staan, maar mogen ze ook digitaal worden gezet. Een aanzienlijke drempelverlaging, De samenwerking met  Reinder Rustema  (docent Nieuwe Media aan de Universiteit van Amsterdam) en ook webmaster van de site petities.nl, waar je burgerinitiatieven kunt ondertekenen is erg vruchtbaar gebleken. We hebben tot nu toe 9 burgerinitiatieven gestart waarvan er een nog niet volgetekend is. De snelste petitie was in 9 werkdagen volledig volgetekend.

De “Stop & Go” activiteiten. Dit is gestart met een eenvoudig digitaal pamflet met een acute probleemstelling. Het zijn nu interactieve dossiers geworden.

De slogan; Een kleine overheid, goed voor u, is nog steeds effectief. Zoals uit bovenstaand overzicht blijk, is het bereik van deze acties erg groot. In 2014 zijn er 8 Stop & Go gestart waarbij het bereik gemiddeld groter is geweest dan 150.000 lezers. Een specificatie en de stemmen staan op de Stop & Go tab van de site.

Het “Belasting is Diefstal” initiatief heeft grote navolging gehad, vergelijkbaar met “Stop & Go”. De principes van de stelling en bekendheid ermee is gestegen tot 58%. Wij zien ook ontwikkelingen in de 2e Kamer dat dit initiatief steeds breder gedragen wordt.

Ingezonden door Karel J.A. M. Want

3 REACTIES

Comments are closed.