De basis van de buitenlandse politiek volgens Ron Paul. Volg de grondwet. Volg de gedachten van de founding fathers. Interpreteer dit niet als isolationisme maar als non interventionalisme. Drijf handel met het buitenland maar ga zo min mogelijk politieke banden aan met het buitenland.

John Adams beschreef de buitenlandse politiek als: “waar vrijheid en onafhankelijkheid is of zich ontplooit, daar zal haar hart, welwillendheid en gebeden zijn. Maar zij gaat niet naar het buitenland opzoek naar monsters om te vernietigen. ….zij weet dat als zij zich ooit onder andere vaandels dan haar eigen schaart, zelfs als het om vaandels van onafhankelijkheid gaat van anderen…. haar kleuren verbleken en de standaard van vrijheid wordt verzwolgen…..ze zou de dictator van de wereld kunnen worden en niet langer de heerser van haar eigen geest zijn.”

Of zoals Henry Clay verwoordde:” door aan de gedragslijn vast te houden sinds de dagen van Washington…. hebben we meer betekend voor de vrijheid dan legers zouden hebben kunnen bijdragen, wij hebben aan de wereld de weg naar grootheid en geluk getoond…. Veel beter is het zowel voor onszelf ….. en de vrijheid, dat, vasthoudend aan ons vredelievende systeem en vermijdend de oorlogen in Europa, we ons licht helder laten schijnen aan deze westerse kust, een licht voor alle landen, dan dat we riskeren dat het (licht) dooft te midden van de overblijfselen van de gevallen en nog te vallen Europese republieken.”

Dat dit geen vreemde gedachten zijn in de huidige tijd bleek uit uitingen van George Bush. Na interventies van Clinton in onder andere voormalig Joegoslavië was er een roep naar bescheiden doelstellingen mbt de buitenlandse politiek. Voor zijn verkiezing sprak George Bush het volgende uit: “Laten we een buitenlandse politiek voeren die een afspiegeling is van het Amerikaanse karakter. De bescheidenheid die voortkomt uit echte kracht. De nederigheid van echte grootheid.”

De principes die ten grondslag liggen aan de grondwet veranderen niet. Aanhangers van de grondwet zijn geen isolationisten maar mensen die tegen interventies zijn. Maar wel voor handel, diplomatie en vrijheid van reizen. De isolationisten zijn diegenen die politiek gemotiveerde handelsbeperkingen opleggen aan landen omdat ze het niet eens zijn met de binnenlandse of buitenlandse politiek van die landen. De echte isolationisten gebruiken geweld om democratie te promoten. En isoleren daarmee de VS in de wereld.

**************************************************
Toelichting en noten

(dit is de strekking van pagina’s 9-14 van the Revolution, a manifesto, grand central publishing)

Hier blijkt duidelijk de invloed van Ron Paul op de Tea Party beweging. Ga terug naar de grondwet is thans een veel gehoorde eis. Waar we in dit land bij gebrek aan een wapen als een goede grondwet niet verder komen als afkeer tegen “linkse hobbies” heeft men in de VS de grondwet aan zijn zijde als men betoogt dat de federale overheid teveel hooi op haar vork heeft genomen. De regentenpartijen, de republicrats, om maar eens te benadrukken dat de scheiding tussen democraten en republikeinen vaak flinterdun is, heeft hier geen boodschap aan. De Tea Party wel. Waar de grondwet hier is uitgehold door zelfs het anti discriminatie beding als hoogste goed op te nemen (neen, niet vrijheid of eigendom, maar anti discriminatie is hier het hoogste goed), staat de grondwet in de VS nog steeds als een monument voor de founding fathers. Ron Paul is degene die volgens mij de eer moet krijgen voor het agenderen van dit belangrijke punt dat door de Tea Party beweging wordt onderschreven. Leermoment voor Nederland is hier niet echt van toepassing, teruggaan naar een grondwet met een dergelijk eerste artikel zal onze zaak niet echt helpen.

De gedachte dat we met geweld democratie in andere landen kunnen brengen is echter iets waar de nuchtere Nederlanders wel kritisch tegenover kunnen staan. Dus dit is een argument dat voor een NL thee beweging wel zou werken. Ik zou overigens echter de NL thee beweging niet een relatie naar thee laten leggen. Thee drinken is hier eerder een daad van submissie van regenten die na rellen of onlusten — dan wel raciaal / religieus gemotiveerde onrust en geweld — gebezigd wordt. Thee is ook slap. Als we dan iets moeten kiezen dan zou ik het bijvoorbeeld het “peper feest” oid noemen.

6 REACTIES

 1. De buitenlandse politiek wordt bepaald door het belangen van de “eigen” multinationals van het land.

  Democratie en politiek is gewoon een toneelstuk en werkt als een rookgordijn om hier de aandacht van af te leiden.

  Grotere landen chanteren hiermee kleinere landen.
  Deze chantage wordt niet uitgesproken, maar wel duidelijk gemaakt en feilloos begrepen.

  Hierdoor zie je hijgende en slijmerige politici al zeggen dat alles wel goed komt, al voordat er dingen zijn besloten.

  Hoe meer je van grote multinationals afhankelijk wordt als land (b.v ING), hoe meer je verplicht thee moet drinken.

  Ook al hou je helemaal niet van thee, je leert alle kleuren drinken.

  En als je niet kan huichelen?
  Dit is helemaal niet erg.
  Er zijn genoeg mensen die je dat kunnen leren.

  Multinationals en politieke banden horen bijelkaar.

  Vrijheid en onafhankelijkheid van een land kun je vergroten door je handel te spreiden en je technologische kennis te vergroten.

 2. Ik had al eens geopperd: de koffieclub (of koffieklup), “Ristretto” voor de vrijheid, waar de vijanden van vrijheid slappe senseo prut drinken.

  Hier hangt natuurlijk ook veel samen met een familie van louche figuren welke zichzelf ‘koninklijk’ noemt. De handel en wandel van deze familie, samen met de kliek lakeien om hen heen is natuurlijk een van de echte problemen in deze samenleving.

 3. “Dus dit is een argument dat voor een NL thee beweging wel zou werken. Ik zou overigens echter de NL thee beweging niet een relatie naar thee laten leggen.”

  Tea Parties doen ook te veel aan Amerika (Boston) denken.

  Een reeele mogelijkheid om iets op gang te brengen, en die nog leuk kan zijn ook, is een “xxxx-borrel-club” waarbij voor xxxx een goed woord moet worden bedacht als vrije of vrijheid of onafhankelijke of ……..

  Dit hoeft ook niet veel geld te kosten.

  Mogelijke procedure:
  Iemand dit dit (in zijn stad of dorp) op gang wil brengen, bepaalt dat hij bvb elke (on)even donderdag om 18.00 uur in een bepaalde gelegenheid en borrel (biertje, koffie) gaat drinken en nodigt iedereen uit om ook te komen om een leuke discussie te hebben. Al of niet onderwerp aangeven.
  Dit maken we op de Vrijspreker bekend en trachten meer mensen regelmatig tot deelname te stimuleren.

  Dan is er een mooie gelegenheid libertarische gedachten te verbreiden.
  En dan is het spannend te zien hoe zich dit uitbreidt in jouw woonplaats en in heel Nederland.

  Dit lijkt een beetje op de manier van het succes van de huidige Amerikaanse Tea Parties.

  Wie is de eerste?

 4. Goed artikel. In de geschiedenis van de mensheid zie je continue de strijd tussen handel enerzijds en staat anderzijds terugkomen. Mooie voorbeelden hiervan in de BBC serie Ancient Worlds waarin handelsrijken het aan de stok krijgen met koningen/keizers/republieken. Een link: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00w0bl0

 5. We hebben onze eigen link al naar de Tea Revolutie: De Bataafse Revolutie: Wikipedia: Net als in andere delen van Europa groeide eind 18e eeuw in de Republiek de wens naar een eerlijker bestuur en een meer egalitaire maatschappij. Zo groeide de interne verdeeldheid in Nederland. Orangisten, die stadhouder Willem V meer macht wilden geven, stonden tegenover patriotten die, onder invloed van de Franse ideeën van de Verlichting en de Amerikaanse Revolutie , een meer democratisch regeringssysteem wilden. Bovendien bevond het land zich in een diepe economische, en dientengevolge ook een morele, crisis. Toen Nederland na Frankrijk het tweede land was dat de Verenigde Staten erkende, verklaarden de Britten Nederland de oorlog.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Bataafse_Revolutie

 6. Blijkbaar hebben weinig mensen in de gaten dat de “Tea Party” allang niet meer de idealen van Ron Paul uitdraagt, maar steeds meer die van Sarah Palin en andere huichelaars.

  Vraag eens aan een grote hoeveelheid mensen in de Tea Party of ze ook tegen afschaffing van zaken als MediCare en MediCaid zijn.
  Vraag eens hoe ze staan tegenover een sterke “national defense” en de “war on terror”.

  Er moet niet de fout gemaakt worden dat de Tea Party (na een ogenschijnlijk sterk begin) nog steeds “libertarisch” of zelfs constitutioneel van aard is, in plaats van gewoon sterk conservatief.

  Het merendeel van deze mensen stemde enthousiast in met de oorlogen in Afghanistan en Irak, terwijl er hiervoor geen toestemming was gehaald bij het congres, ook al is dit wel een grondwettelijke vereiste. Ook stemde merendeel voor de 2e keer voor Bush ondanks de War on Terror, ondanks de War on Drugs, ondanks Guantanamo Bay, ondanks “extraordinary rendition”, ondanks martelingen, en ga zo maar door. Dus “grondwet-liefhebbers” ammehoela.

  Wat het voor het merendeel zijn, zijn opportunisten en huichelaars die de mainstream van de twee partijen pas beu was na de bailouts van Obama. En vanwege de Healthcare bill, beiden waarmee vele mainstream Republikeinen instemden.

  De Tea Party met Ron Paul vereenzelvigen is een belediging aan het adres van Ron Paul, en Ron Paul begrijpt het zelf niet eens helemaal goed.

  Iemand die stelt dat iets niet gerechtvaardigd is omdat een grondwet het niet rechtvaardigt, moet eens uitleggen wie ooit de grondwet zelf heeft gerechtvaardigd. Het waren zeker niet alle Amerikanen, en het was zeker niet voor altijd (want ongeborenen kunnen niet moreel gezien gebonden zijn aan afspraken die hun voorouders maken).

  Als een overheid zelf kan bepalen wat een grondwet moet zeggen, kan een overheid ook zelf bepalen of ze die grondwet nog wensen te gehoorzamen.
  Je zult nooit onder logische tegenstrijdigheden uitkomen.

  Ik zou zeggen, luister naar de audio versie van “No Treason” door Lysander Spooner, die perfect uitlegt waarom de “authoriteit” van de Amerikaanse grondwet op niets gebaseerd is.
  https://mises.org/media.aspx?action=category&ID=238

Comments are closed.